evropsk spot ebitelsk centrum esk republika n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Evropské spotřebitelské centrum česká republika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Evropské spotřebitelské centrum česká republika - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Síť evropských spotřebitelských center Nakupování přes internet v EU. Evropské spotřebitelské centrum česká republika. Tomáš Večl, Martin Rezek Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci 1.dubna. 2010. Síť evropských spotřebitelských center - ESC Nakupování přes internet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evropské spotřebitelské centrum česká republika' - jillian-bond


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evropsk spot ebitelsk centrum esk republika

Síť evropských spotřebitelských centerNakupování přes internet v EU

Evropské spotřebitelské centrumčeská republika

Tomáš Večl, Martin Rezek

Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci

1.dubna. 2010

osnova

Síť evropských spotřebitelských center - ESC

Nakupování přes internet

Základy spotřebitelského práva v Evropské unii

osnova
s evropsk ch spot ebitelsk ch center ecc net

Na koho se můžete obrátit, když máte problém se zbožím nakoupeným v jiném členském státě?

 • Kdo Vám pomůže hájit Vaše práva v EU?
 • Co máte dělat, jste-li ve sporu s obchodníkem z jiného státu?
Síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net)
s evropsk ch spot ebitelsk ch center ecc net1

Co je ECC net?

 • Kde všude jsou ECC?
 • Jak funguje v praxi (+ jaké právo je rozhodné) ECC?
 • Kdo a kdy se může obrátit na ECC net?
 • Kolik to stojí  ?
Síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net)

4

ecc net sp n p pady

Fotbalový dres (Řek vs. UK)

  • e-commerce
  • chybné účtování ceny
  • nedoručené zboží
  • řešení ?
ECC net – úspěšné případy

5

ecc net sp n p pady1

Dům (Švéd vs. Dán)

  • poškození vybavení
  • odmítnutí vrácení kauce
  • důkazní břemeno ? 
  • řešení ?
ECC net – úspěšné případy
ecc net sp n p pady2

Internet (Lux vs. FR)

  • ADSL
  • poskytování internetu
  • odstoupení od smlouvy…
  • řešení ?
ECC net – úspěšné případy

7

esc r net sp n p pady

FOTO (ČR vs. FR)

  • Fotoaparát
  • Rozhodné právo?
  • Odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet
  • 14 dny vs. 7dní
ESC ČR net – úspěšné případy

8

esc r net sp n p pady1

Autopůjčovna (ČR vs. Dánsko)

  • Neoprávněně účtovaná oprava karoserie
  • Stržení peněz z účtu
  • Řešení
ESC ČR net – úspěšné případy

9

esc r net neopr vn n po adavky

Laptop (ČR vs. Německo)

  • Zavazadlo
  • Letecké přeprava
  • Laptop vždy do kabiny ! 
ESC ČR net – neoprávněné požadavky

10

ne sp n p pady

Co dál?

  • ADR
  • Soudní cesta
  • řešení ?
Neúspěšné případy

11

nakupov n p es internet v r

Spotřebitelské smlouvy (§52 OZ)

  • Spotřebitel (§ 2 ZOS)
  • Dodavatel (prodávající podnikatel § 2 ObchZ)
Nakupování přes internet v ČR

13

nakupov n p es internet v r1

Distanční kontrakty (§53 OZ)

  • Způsob uzavření (kontraktace) X převzetí věci
  • Odstoupení bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, 30 dní na vrácení peněz
  • Informační povinnost
  • 14 dní, 3 měsíce
  • Náhrada nákladů
  • Náhrada škody
  • Výjimky
Nakupování přes internet v ČR

14

nakupov n p es internet v eu

Směrnice o distančním prodeji (97/7/ES)

  • Minimálně 7 dnů na odstoupení - a to bez nutnosti uvádět důvod
  • Na tuto možnost musí prodávající zákazníka upozornit.
Nakupování přes internet v EU

15

nakupov n p es internet v eu1

Návrh směrnice Rady a EP o ochraně spotřebitelských práv

  • Náhrada škody
  • Vrácení peněz
  • Maximální harmonizace
  • Kdy bude směrnice implementována ? 
Nakupování přes internet v EU

17

nakupov n p es internet v eu2

Výhody

  • Levnější (svobody)
  • Pohodlnější
  • Vše!
Nakupování přes internet v EU

18

nakupov n p es internet v eu3

Nevýhody

  • Strach
  • Jazyková bariera…
  • Rizika…
Nakupování přes internet v EU

19

nakupov n p es internet v eu4

Revize - odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet

  • Do kdy?
  • Jak?
  • Za jakých podmínek?
  • Problémy s tím související…
Nakupování přes internet v EU

20

nakupov n p es internet v eu5

Nebát se!

 • Využívat trhu EU!
 • Schengenský prostor!
Nakupování přes internet v EU

21

ochrana spot ebitele v eu z kladn sm rnice

Směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky

(85/374/EHS) – z.č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

 • Směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory

(85/577/EHS) - §§ 52 – 57 OZ

 • Směrnice o spotřebitelském úvěru

(87/102/EHS) - 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru.

Ochrana spotřebitele v EU - základní směrnice
ochrana spot ebitele v eu z kladn sm rnice1

Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

(93/13/EHS) – §§ 55 – 56 OZ

 • Směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

(90/314/EHS) - §§ 852a – 852k

 • Směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží

(1999/44/ES) §§ 613 - 627 OZ

 • Směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

(97/7/ES) - §§ 53 – 54 OZ

Ochrana spotřebitele v EU - základní směrnice
slide24

Děkujeme za Vaši pozornost!

ESC Česká republika

web: www.coi.cz/esc

email: esc@coi.cz

tel.: 296 366 155            

      adresa: Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci                 Štěpánská15 120 00 Praha 2