levaade kontrolli tegevusest n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ülevaade kontrolli tegevusest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ülevaade kontrolli tegevusest

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Ülevaade kontrolli tegevusest - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Ülevaade kontrolli tegevusest. Maksu- ja Tolliamet. Kava. Kontrolli filosoofia Käibemaksu järelevalve Eesti töötajate palgad Ümbrikupalga vastane võitlus Muu kontrollitegevus Kliendirahulolu. Kontroll. Meelega rikun. Oskan, aga ei taha. Tahaks, aga ei oska. Oskan ja tahan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ülevaade kontrolli tegevusest' - jill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Kava
 • Kontrolli filosoofia
 • Käibemaksu järelevalve
 • Eesti töötajate palgad
 • Ümbrikupalga vastane võitlus
 • Muu kontrollitegevus
 • Kliendirahulolu
kliendip hine l henemine

Kontroll

Meelega rikun

Oskan, aga ei taha

Tahaks, aga ei oska

Oskan ja tahan

Kliendipõhine lähenemine
 • Keskendume riskidele
 • Igale kliendigrupile vastav lähenemine
 • Ressurssi säästev lähenemine

Teenindus

kontrolli p him tted
Kontrolli põhimõtted
 • Klientide vajaduste ja ootustega arvestamine järelevalve seisukohalt tähendab:
 • A. õiget objektivalikut
 • B. kontrolli ladusust ja läbiviimise ratsionaalsust
 • C. majandustegevuse mittehäirimist kontrollitegevuse käigus
kontrolli p him tted1
Kontrolli põhimõtted
 • D. Tähelepanu keskmes on rikkumiste ennetamine
 • E. Ennetuseks vajalik aktiivne koostöö erinevate partneritega
 • F. Rikkumiste avastamine võimalikult varases staadiumis, järelevalve teostamine tänases päevas toimuva üle.
 • G. Rikkumiste avastamisel anda eelkõige maksumaksjale enesele võimalus korrigeerimiseks.
kontrolli sattumise loogika
Kontrolli sattumise loogika
 • Välisinfo riskianalüüs MTA info KONTROLLI

OBJEKT

k ibemaksu j relevalve1
Käibemaksu järelevalve
 • Registreerimise kontroll
 • Käibemaksu tagastuse kontroll
 • Fiktiivsed kuluarved (sh arveveskid)
registrist kustutatud andmed
Registrist kustutatud andmed
 • 2006.a kustutati kokku 6123
 • Isiku enda soovil 2720
 • Maksumaksja lõppenud v tema tegevus on Eestis lõppenud 779
 • Aruandlus esitamata 6 kuud 1520
 • Puudub majandustegevus 1104
fiktiivsed kuluarved
Fiktiivsed kuluarved
 • Kahju riigieelarvele hinnanguliselt üle 400 miljoni krooni*
 • Suurimad riskiga sektorid on:

1. Ehitus,

2. Puidutöötlemine,

3. Hulgi- ja vahenduskaubandus.

 • Analüüs on tehtud 2005.a kohta
2007 a tegevused
2007. a tegevused
 • Tõhustada registri korrashoidu.
 • Tuvastada arveveski teenuseid kasutanud isikud ja rakendada nende suhtes järelevalve meetmeid.
 • Kontrollida jätkuvalt riskantsemaid sektoreid
palgagrupid
Palgagrupid

Tööjõuturul toimuvast parema ülevaate saamiseks on töötajad jagatud vastavalt keskmise kuusissetuleku järgi palgagruppidesse:

 • Alla 1000 kr*
 • 1000 kuni 3000 kr
 • 3000 kuni 5000 kr
 • 5000 kuni 8000 kr
 • 8000 kuni 12 000 kr
 • 12 000 kuni 20 000 kr
 • Üle 20 000 kr

* Tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonil deklareeritud brutopalk kuus.

kokkuv tteks
Kokkuvõtteks:
 • Tööjõu turule on sisenenud 40 000 uut töötajat
 • Üle 63 000 töötaja on liikunud gruppi 8000 – 20 000 kr
 • Grupid 12 000 – 20 000 kr ja üle 20 000 kr on töötajaid liikunud üle 50%
koost narva linnavalitsusega
Koostöö Narva Linnavalitsusega
 • Riigieelarvesse laekus:
 • A. sotsiaalmaks – 2 067 431 krooni;
 • B. tulumaks – 1 440 793 krooni;
 • tulumaks kohaliku omavalitsuse eelarvesse 739 127 krooni;
 • Projekti saanud ettevõtjad tõstsid täiendavalt oma maksulaekumist 15%.
mbrikupalga k lastused
Ümbrikupalga külastused
 • Külastuste tulemusel parandas oma maksukäitumist 37 % isikutest
 • Riigieelarvesse laekus täiendavat maksu külastuste tulemusena üle 7 miljoni krooni
reaalajas kontroll
Reaalajas kontroll
 • 2006.a lõpetati 7 ehitusobjekti kontroll
 • Nimetatud objektidel analüüsiti 74 kõrge maksuriskiga ettevõtjate majandusnäitajaid, mille tulemusena laekus eelarvesse täiendavaid makse üle 17 miljoni krooni.
2007 a tegevused1
2007.a tegevused
 • Igale kliendigrupile vastav teenus:
 • Kirjad
 • Külastused
 • Kontrollid
 • Laiendada koostööd KOV-ga ja erialaliitudega
pakendiaktsiisi j relevalve
Pakendiaktsiisi järelevalve
 • MTA kontrollib pakendiaktsiisi arvutamise õigsust ja maksmise tähtajalisust
 • 2006. a läbiviidud kontrollidest 70% juhtudest ei olnud aktsiisimaksjad oma kohustusi täitnud
 • MTA teeb koostööd Keskkonnainspektsiooni ning Info- ja Tehnokeskuse pakendiregistriga
2007 a tegevused2
2007 a tegevused
 • Suunata pakendiaktsiisi valdkonda rohkem ressurssi
 • Rakendada ennetavaid meetmeid ettevõtete teavitamise näol
siirdehinnad
Siirdehinnad
 • Rahandusministri 10. novembri 2006 määrusega nr 53 kinnitati “Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid” (RTL 2006, 81,1506).
 • Koostamisel on juhend maksumaksjatele.
hasartm ngu j relevalve
Hasartmängu järelevalve
 • Perioodil 01.07.2005 – 31.12.2006 viidi läbi 74 tegevuskoha kontrolli.
 • Peamisteks rikkumisteks olid kehtivad kriminaalkaristused töötajatel tahtlikult toimepandud kuritegude eest.
2007 a tegevused3
2007.a tegevused
 • 2007. a pöörab MTA jätkuvalt tähelepanu õnnemängudega tegelevate operaatorite majandustegevusele.
 • Lisaks hakatakse suuremat tähelepanu pöörama osavusmänge korraldavate äriühingute tegevusele.
slide41
FIE
 • 2006.a viidi läbi 155 FIE kontrolli.
 • 2006.a korrigeeriti FIE-de maksukohustust summas 4, 1 miljonit krooni.
2007 a tegevused4
2007.a tegevused
 • 2007.a 1 juulist jõustub MKS muudatus, millega maksuhalduril on õigus FIE, kellel puudub majandustegevus registrist välja arvata*
 • Analüüsida FIE-de andmeid pärast tulude deklareerimise perioodi.
 • Tuvastada kõrgeima riskiga isikud ja rakendada järelevalve meetmeid.
 • Seadus ei ole käesolevaks hetkeks vastu võetud
kinnisvara kontroll
Kinnisvara kontroll
 • Kokku tegid nii juriidilised kui füüsilised isikud 2005. aastal 50 tuhat kinnisvara võõrandamise tehingut
 • 2980 füüsilist isikut võõrandasid rohkem kui 2 eset.
 • 328 füüsilisele isikule saadeti kirjad, eesmärgiga isikutel vaadata üle nende poolt füüsilise isiku tuludeklaratsioonis kajastatud andmeid.
2007 a tegevused5
2007.a tegevused
 • Suunata kontrolli füüsilised isikud, millistel maksurisk ja kes ei korrigeerinud oma andmeid.
 • Analüüsida juriidiliste isikute tegevust sektoris ja võtta tarvitusele meetmed riskide maandamiseks.
e kontroll
E-kontroll
 • 2006.a alustati 44 e-kontrolli
 • 2006.a lõpetatut 32 kontrolli.
 • Hinnanguliselt on kontrollile kulutatav aeg lühenenud 40%.