slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alkotmány – alkotmányosság – alkotmányvédelem 1. Az alkotmány 2. Alkotmányosság – jogállamiság 3. Alkotm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Alkotmány – alkotmányosság – alkotmányvédelem 1. Az alkotmány 2. Alkotmányosság – jogállamiság 3. Alkotm - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Alkotmány – alkotmányosság – alkotmányvédelem 1. Az alkotmány 2. Alkotmányosság – jogállamiság 3. Alkotmányvédelem. 1. Az alkotmány.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alkotmány – alkotmányosság – alkotmányvédelem 1. Az alkotmány 2. Alkotmányosság – jogállamiság 3. Alkotm' - jill


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Alkotmány – alkotmányosság – alkotmányvédelem1. Az alkotmány2. Alkotmányosság – jogállamiság3. Alkotmányvédelem

1 az alkotm ny
1. Az alkotmány
 • a hatalmi viszonyok önéletrajza; a mindenkori előző rendszerrel kapcsolatos félelmek (Sajó András: Az önkorlátozó hatalom); az állam morális vitorlája (Ronald Dworkin)
 • diktatúrában: papíros
 • anyagi (materiális) értelemben vett alkotmány-fogalom: az államszervezet és a polgárok helyzete – ebben az értelemben minden államnak van alkotmánya
 • formális értelemben: egyetlen írott törvény, az alaptörvény (Nagy-Britannia, Izrael, Szaúd-Arábia: nincs)
 • globális (nemzetközi) alkotmány: nemzetközi jogi szabályok és elvek (európai alkotmány)
slide3
történeti előképek:
  • Arisztotelész „politeiá”-ja – a városállam vezetésének rendje, az állam formája
  • Cicero „constitutio”-ja – egy közösség alapnormái
  • az állam szerződéses felfogása: a hatalom eredeti forrása a nép „államjogi szerződése” az uralkodóval (Ulpianus) – szerződésszegés ~ ellenálláshoz való jog, zsarnokgyilkosság (Magna Carta, Aranybulla; Aquinói Szent Tamás)
slide4
modern értelemben vett alkotmány – a modern állam első formája: a 17. sz. angol abszolút monarchia → hatalomkoncentráció → puritán forr. → alkotmányos monarchia ~ alkotmányos kormányzás (const. governm.);
 • 18. sz. amerikai és francia alkotmányfejlődés
 • az alkotmány jogi jellege: felsőbbség és ennek védelme a módosíthatóság nehezítésével – feloszlatásos (belga, holland, norvég), népszavazásos (US, Svájc, Ausztrália, Franciaország) módosítás, örökös klauzulák (Németo.)
2 az alkotm nyoss g jog llamis g
2. Az alkotmányosság - jogállamiság
 • az alkotmányosság arra ad választ, hogy adott államberendezkedési, szabályozási megoldás megakadályozza-e a szabadság indokolatlan korlátozását, a szervezett zsarnokságot, vagyis: az alkotmányosság elvei = a szuverenitás olyan korlátozása, amelyben érvényesülhet az állampolgár szabadsága (Sajó)
 • legitimációs bázisa az alkotmány, amit nemcsak az államapparátus, hanem a polgárok is elismernek
slide6
1789-es francia Deklaráció 16.§: nem jogállam, ahol
  • az emberi jogok nem biztosítottak,
  • nincs hatalommegosztás
 • alkotmányosság = túl a materiális (tartalmi követelmények~írott alkotmánnyal sem feltétlenül, 1936/1949; Kínai Karta 08: alkotmány alkotmányos kormányzás nélkül) és a formális alkotmány-fogalmon (írott alaptörvény nélkül is, Anglia);
slide7
alkotmányos (jog)állam (korlátozott állam) = amelyben különféle jogelvek, jogi intézmények és eljárások szabnak határt az állami szervek önkényes tevékenységének (pl. U.S. alkotmány 14. kiegészítése: due process, törvényes eljárás nélkül senki sem fosztható meg életétől, szabadságától, tulajdonától)

globális alkotmányosság = jogállamiság, emberi jogok érvényesítése

slide8
az elvek egyike: az államhatalmi ágak (tv. hozó, végr., igazságszolg.) elkülönítésének elve
  • történelmileg 2 formája:

- szétválasztás (separation of powers): alkotmányos monarchia, prezidenciális (US nem a legerősebb)

elvileg teljes elkülönülés; létrejöttükben is függetlenek;

V. francia köztársaság: félprezidenciális (dualista végrehajtó hatalom)

slide9
- megosztás(division of powers): parlamentarizmus – kevésbé hangsúlyozott a személyi elkülönülés; egyik ág sem tud érdemben cselekedni a másik nélkül

19. sz.: a parl. által választott kormány a király mellé lép → a végr. hatalom megkettőződik;

létrejövetel szempontjából asszimetrikus: a végr. hatalmat a parl. hozza létre; a parl. bizalmatlansággal megbuktathatja a kormányt, de gyakran parl. feloszlatás is

slide10
parlamentarizmus 2 típusa (tv. hozás és végr. kapcsolata alapján):
 • többségelvű (Westminsteri): kétpártrendszer > „orrhossz”; stabil kormányzás (GB, Ausztrália, Új-Zéland),
 • közmegegyezéses (konszenzusos): „többpártrendszer”, koalíciós kormányzás (kont. Eu.)
3 alkotm nyv delem
3. Alkotmányvédelem
 • tág értelemben: különböző állami szervek (pl. Finnország: parlament)
 • szűkebb értelemben: bírói szervek (alkotmánybíráskodás) – rendes v. külön bíróságok (alkotmánybíróságok)
 • alkotmánybíráskodás ellen:
  • angol forr.: abszolút parl. szuverenitás → ma sincs
  • francia forr.: népszuverenitás (Rousseau) → csak előzetes normakontroll
slide12
alkotmánybíráskodási modellek:
  • decentralizált: „amerikai” v. „diffúz” modell – US. Marbury v. Madison → Argentína, Ausztrália, Kanada, India, Japán, skandináv, Svájc
  • centralizált: „osztrák” v. „európai” modell – G, I, E, P, Kelet-Eu.
magyar alkotm nyfejl d s 1989 ut n
Magyar alkotmányfejlődés 1989 után
 • 1949-es alkotmány
 • „Alkotmányos forradalom”
magyar alkotm nyfejl d s 1989 ut n1
Magyar alkotmányfejlődés 1989 után

1. Az 1949-es alkotmány

 • az 1936-os szovjet minta:
  • államhatalom egysége, de munkamegosztás → 4 szervtípus
  • állampolgári jogok garanciák nélkül
 • Sólyom-bizottság 2002: 1989 előtt Magyarország nem volt jogállam
slide15
2. „Alkotmányos forradalom”
 • új alkotmány helyett átfogó módosítás: Ellenzéki és Nemzeti Kerekasztal (kölcsönös félelmek)
 • magyar parlamentarizmus: paktum (1990) - stabil kormányzás (konstruktív bizalmatlanság, 2/3-os törvények számának csökkenése); „középgyenge” államfő
 • erős alkotmánybíráskodás
slide16
alkotmányozási próbálkozások:
  • „új forradalmárok” (1990-94)
  • restaurátorok (1996)
  • jelenlegi esélyek