z klady elektrokardiografie ekg n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Základy elektrokardiografie (EKG)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Základy elektrokardiografie (EKG) - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

Základy elektrokardiografie (EKG). MUDr. Michal Jurajda ÚPF LF podzim 2009. Co je detekováno pomocí EKG. Elektrické potenciály vznikající při elektrické aktivitě srdce. Jak vznikají tyto potenciálové rozdíly? Jaký je vztah mezi elektrickou aktivitou jednotlivých kardiomyocytů a EKG křivkou?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základy elektrokardiografie (EKG)' - jewell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z klady elektrokardiografie ekg

Základy elektrokardiografie (EKG)

MUDr. Michal Jurajda

ÚPF LF

podzim 2009

co je detekov no pomoc ekg
Co je detekováno pomocí EKG
 • Elektrické potenciály vznikající při elektrické aktivitě srdce.
 • Jak vznikají tyto potenciálové rozdíly?
 • Jaký je vztah mezi elektrickou aktivitou jednotlivých kardiomyocytů a EKG křivkou?
standardn ekg z znam
Standardní EKG záznam
 • 12-svodové EKG
  • 3 bipolární končetinové I, II a III
  • 3 unipolární zesílené končetinové aVL, aVR, aVF
  • 6 unipolárních hrudních V1 – V6
um st n elektrod
Umístění elektrod
 • končetinové
  • pravá ruka
  • levá ruka
  • levá noha
  • pravá noha
 • hrudní
  • 4 mzžb. vpravo od sterna
  • …….
  • 5 mzžb. ve střední axilární čáře
elektrokardiogram ekg
Elektrokardiogram(EKG)
 • záznam změn napětí v čase
  • změny napětí jsou důsledkem střídání depolariace a repolarizace částí myokardu
   • produkuje el. pole měřitelné na povrchu těla umístěnými elektrodami
 • morfologie EKG křivky je dána sumou okamžitých el. vektorů
popis ekg k ivky algoritmus
Popis EKG křivky - algoritmus
 • rytmus
 • akce
 • frekvence
 • el. osa srdeční
 • analýza jednotlivých vln, kmitů a intervalů
popis ekg k ivky
rytmus

sinusový

60-90/min

jiný

junkční

40-60/min

idioventrikulární

30-40/min

fibrilace síní

síně až 600/min, komory 60-90/min

flutter síní

akce

pravidelná

nepravidelná

frekvence

normální

60 – 90/min

tachykardie

>90/min

bradykardie

<60/min

Popis EKG křivky
elektrick osa srde n
Elektrická osa srdeční
 • směr el. aktivity během depolarizace komor
 • norma
  • -30 až +105
 • patologie
  • hypertrofie komor
  • blokáda Tawar. r.
jak se dobrat ur en el osy
Jak se dobrat určení el. osy?
 • polohu el. osy popisujeme ve frontální rovině úhlem, který svírá s horizontálou I. svodu
  • průmět výchylek v končetinových svodech do Eithovenova trojúhelníku
  • Semivertikální 60°, intermediární 30°, semihorizontální 0°, vertikální 100°, horizontální -30°
anal za kmit vln a interval
Analýza kmitů, vln a intervalů
 • vlny
  • P, T
 • kmity
  • Q, R, S
 • intervaly
  • PQ (PR)
   • 0.12 - 0.20s
  • QRS komplex
   • 0.06 – 0.10s
  • ST
  • QT
  • RR
 • amplituda
  • R kmit
  • patologický Q kmit
vlna p 0 1s interval pq 0 12 0 20s
Vlna P (≤0.1s), interval PQ (0.12-0.20s)
 • vlna P = depolarizace síní
  • P chybí u
   • fibrilace a flutteru síní a komor, SA bloku, komorové a SVT, junkčního rytmu
  • P mitrale – hypertr. levé síně
  • P pulmonale – hypertr. pravé síně
 • PQ interval = AV převod
  • normálně izoelektrický
  • prodloužený PQ
   • vagotonie, digitalis, betablokátory, myokarditida
  • zkrácený PQ
   • preexitace, tachykardie
poruchy veden vzruchu
Poruchy vedení vzruchu
 • Blokády
  • SA blokáda
   • 1. – 3. st
   • projevy
    • nic
    • bradykardie, bradyarytmie
  • AV blokáda
   • 1. – 3. st.
   • projevy
    • nic (1. st.)
    • bradykardie, bradyarytmie
  • blokáda Tawarova raménka
qrs komplex 0 06 0 1s
QRS komplex (0.06 – 0.1s)
 • depolarizace komor
  • rozšíření QRS
   • blokády Tawarových ramének, komorové extrasystoly, kmorové tachykardie, idioventrikulární rytmus
  • patologické (hluboké) Q
   • nad elektricky němou oblastí myokardu
    • >0.04s, h>3mm, >1/4 přísl. R
   • nejčastěji infarkt myokardu
  • patologické R
   • zvětšeno u hypertrofie komor
   • zmenšeno u obezity, výpotku (perikardiální, pleurální, celkový), emfyzému aj.
extrasystoly
Extrasystoly
 • Síňová
 • Junkční
  • nemají vliv na hemodynamiku
  • neúplná kompenzační pauza
  • podkladem mikroreentry
 • Komorová
  • vznik distálně od Hissova svazku
   • monotopní vs. polytopní
  • úplná kompenzační pauza
  • podkladem mikroreentry nebo “spuštěná aktivita”
  • často předchází komorovou tachykardii
hypertrofie komor volt ov krit ria
rozhodující metodou je echokardiografie, EKG kritéria jsou pomocná

hypertrofie (koncentrická, excentrická)

tLK >12mm

tPK >5mm

EKG kritéria

zvýšení amplitudy R

el. osa srdeční ve směru hypertrofické komory

rozšíření QRS (delší depolarizace hpt. komory)

event. změny ST-T (při přetížení)

hypertrofie LK

Sokolovův index

SV1,2 + RV5,6 ≥ 35mm

index McPhie

SVmax + RVmax ≥ 40mm

hypertrofie PK

pouze při značně pokročilé hypertrofii

napěťová kritéria + vertikalizace el. osy + ev. známky přetížení

Hypertrofie komor – voltážová kritéria
st sek
ST úsek
 • ST + T vlna = repolarizace komor
 • normálně izoelektrický
 • elevace ST
  • poškození epikardu
   • transmurální IM
   • perikarditida
   • aneurysma
   • Prinzmetalova angina
 • deprese ST
  • poškození subendokardu
   • ischemie (angina pectoris, netransm. IM)
  • přetížení komory
  • tachykardie
vlna t interval qt 0 32 0 42s
Vlna T, interval QT (0.32 - 0.42s)
 • repolarizace komor
 • kromě svodu aVR zpravidla pozitivní
 • patologické T
  • koronární
  • ploché
  • hrotnaté
 • patologické QT
  • prodloužené
   • hyperkalcemie, hypokalemie, ischemie, LQTS
  • zkrácené
   • hypokalcemie, hyperkalemie
ekg zm ny
Hyperkalémie

hrotnaté T vlny

rozšíření QRS

prodloužení P-R

oploštění a zánik P vln

komorová fibrilace, asystolie

EKG změny
v voj ekg zm n b hem q im
Vývoj EKG změn během Q-IM
 • A. výchozífyziologický stav
 • B. superakutní stadium
  • vysoké pozitivní vlny T (minuty)
 • C. akutní stadium
  • elevace ST = Pardeeho vlny (desítky min až hodiny)
 • D. subakutní stadium
  • normalizace ST úseku
 • E. vývoj patol. Q kmitu, event. změny ST-T
 • F. chronické stadium
  • perzistence Q