Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Levkociti PowerPoint Presentation

Levkociti

904 Views Download Presentation
Download Presentation

Levkociti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Levkociti Agranulociti mali limfocit veliki limfocit monocit Granulociti eozinofilni nevtrofilni bazofilni

  2. Razvoj eritrocitov (eritropoeza) • Proeritroblast - premer 12 - 15 mm; rahlo bazofilna citoplazma; veliko, okroglo jedro z 1 - 2 jedrcema • Bazofilni eritroblast - manjši premer; izrazito bazofilna citoplazma, manjše bolj heterokromatično jedro • Polikromatofilni eritroblast - zadnja razvojna oblika Er sposobna mitoze; začne proizvodnja hemoglobina, citoplazma je sivo do motno vijolične barve • Normoblast – majhno, temno obarvano jedro; citoplazma postaja acidofilna, prisotna še rahla bazofilija • Retikulocit – jedro se iztisne iz celice; acidofilna citoplazma z ostanki sivine

  3. Razvoj granulocitov (granulopoeza)

  4. Razvoj trombocitov (trombopoeza) • Megakarioblast – premer15 – 25 mm;zadnja celica sposobna mitoze; rahlo bazofilna citoplazma, okroglo jedro z invaginacijami, lahko dvojedrn, več jedrc • Promegakariocit - premer45 mm, več citoplazme; jedro povečano • Megakariocit - premer50 – 70 mm; kompleksno, večsegmentno jedro; povečanje z endomitozo (podvojevanje kromosomov brez kariokineze in citokineze); polipoloidna 8 – 64n; razpršena azurofilna zrnca v citoplazmi

  5. Razvoj monocitov monoblast promonocit monocit

  6. Razvojne oblike nevtrofilnih granulocitov

  7. Bela tolšča Rjava tolšča