slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“. Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236 Tematická oblast: Sociální práce Autor: PhDr. Jaroslava Pauchová

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.' - jewel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“

 • Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.
 • Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236
 • Tematická oblast: Sociální práce
 • Autor: PhDr. Jaroslava Pauchová
 • Téma: Sociální práce a zákon o sociálních službách
 • Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_SP_10_ Sociální práce a zákon o sociálních službách
 • Datum tvorby: 03. 8.2013
 • Anotace (ročník): Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku SŠ, a slouží k získání orientace v zákonu o sociálních službách jako východiska sociální práce. Součástí jsou rovněž procvičovací úkoly.
 • Klíčová slova: zákon o sociálních službách, typologie, prevence, péče, kompetence, sociální pracovník
z kon o soci ln ch slu b ch 108 2006 sb
Zákon o sociálních službách, 108/2006 Sb.,
 • V našich podmínkách se sociální práce uskutečňuje hlavně v sociálních službách. Sociální služby jsou definovány v novém zákonu o sociálních službách (108/2006 Sb.,)
 • Hlavní cíl sociálních služeb, který je v zákonu vymezen ukládá:

Pomoc a oporu v integraci lidem, kteří se dostali do tíživé sociální situace…

Prevenci, aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení lidí ze společnosti.

soci ln slu by
Sociální služby
 • Jsou nabízeny a doporučovány lidem ohroženým sociálním znevýhodněním…
 • Jejich účelem je vylepšitkvalitu života
 • těchto lidí, ochraňovat je před nástrahami, podpořit jejich začlenění do společnosti…
rozd len soci ln ch slu eb
Rozdělení sociálních služeb

Preventivní

- azylové domy, terénní programy,

raná péče, kontaktní centrum…

Pečovatelské

- osobní asistence, domovy

se zvláštním režimem,

pečovatelská služba….

rozd len soci ln ch slu eb1
Rozdělení sociálních služeb

Terapeutické

ústavní péče ve zdravotnických

zařízeních

Rehabilitační

Sociálně aktivizační služby,

terapeutické dílny, podpora

samostatného bydlení

typologie soci ln ch slu eb podle c lov skupiny klient
TYPOLOGIE sociálních služeb podle cílové skupiny klientů

Klienti se závislostí

Klienti v seniorském věku

Klienti z národnostních menšin

Klienti uprchlíci

Klienti duševně nemocní

Klienti zdravotně znevýhodnění

Klienti v dětském věku

kvalifika n p edpoklady soci ln ho pracovn ka
Kvalifikační předpoklady sociálního pracovníka
 • Zákon 108/2006 Sb., určuje kvalifikační požadavky na profesi sociálního pracovníka v oborech sociální práce, sociální politika, speciální a sociální pedagogika…
 • Minimum je dosažení vyššího odborného vzdělání…
 • Vysokoškolské vzdělání – bakalářský nebo magisterský stupeň
 • Sociální pracovník se musí neustále vzdělávat(odborné stáže, akreditované kurzy)…
zp sobilost k v konu profese soci ln ho pracovn ka
Způsobilost k výkonu profese sociálního pracovníka
 • Sociální pracovník k výkonu své profese musí být odborně způsobilý.Kompetencím sociálního pracovníka se s kolektivem věnovala Havrdová(1999; s. 42) a sestavila tuto strukturu:
 • „Rozvíjet účinnou komunikaci
 • Orientovat se a plánovat postup
 • Podporovat a pomáhat k soběstačnosti
 • Zasahovat a poskytovat služby
 • Přispívat k práci organizace
 • Odborně růst“
procvi ov n ozna te spr vnou odpov
Procvičování – označte správnou odpověď
 • Sociální služby jsou definovány v novém zákonu o sociálních službách:

106/2008 Sb.,

108/2008 Sb.,

108/2006 Sb.,

106/2011 Sb.,

108/2006 Sb.,

procvi ov n
Procvičování

Zákon 108/2006 Sb., určuje kvalifikační požadavky na profesi sociálního pracovníka v oborech sociální práce, sociální politika, speciální a sociální pedagogika…

Sociální pracovník k výkonu své profese musí dosáhnout nejméně……..doplňte

Vyšší odborné vzdělání v sociální práci

procvi ov n1
Procvičování
 • Azylové domy, terénní programy, raná péče, kontaktní centra poskytují svým klientům sociální služby, které mají …………………. doplňte charakter.

p r e v e n t i v n í

pou it zdroje literatury
Použité zdroje literatury
 • Matoušek, O., a kol.,:Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha, 2003. ISBN 80-7178-548-2
 • Gulová, L.,: Sociální práce pro pedagogické obory, Grada Publishing, Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3379-1
 • Havrdová, Z., a kol.,: Kompetence v praxi sociální práce, Osmium, Praha, 1999.

Není-li uveden zdroj, je použitý materiál z vlastních zdrojů autorky