de vier dimensionale klachtenlijst 4dkl l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De vier dimensionale klachtenlijst (4DKL) PowerPoint Presentation
Download Presentation
De vier dimensionale klachtenlijst (4DKL)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
jewel

De vier dimensionale klachtenlijst (4DKL) - PowerPoint PPT Presentation

181 Views
Download Presentation
De vier dimensionale klachtenlijst (4DKL)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De vier dimensionale klachtenlijst (4DKL) Presentatie op basis van artikel: Terluin B, Terluin M, Prince K, Van Marwijk HWJ. De vier dimensionale klachtenlijst (4DKL) sporrt psychische problemen op. Huisarts Wet 2008; 51:251-5

 2. Achtergrond • Eén op de drie à vier volwassen huisartsenpatiënten heeft psychische klachten. • Huisartsen ervaren twee grote problemen: • Hoe maak je onderscheid tussen een psychiatrische stoornis en psychosociale problemen? • Hoe help je mensen om in te zien dat hun lichamelijke klachten te maken kunnen hebben met psychische problemen?

 3. Wat is de 4DKL? klachtenlijst 50 vragen, die vragen naar klachten in de afgelopen zeven dagen invultijd 5-10 minuten 4 schalen: 4 dimensies distress depressie angst somatisatie

 4. Dimensies 4DKL Distress: meet aspecifieke (psychische) spanningsklachten Depressie: meet symptomen van een depressieve stoornis Angst: meet symptomen die horen bij angststoornissen Somatisatie: meet lichamelijke spanningsklachten o.b.v. een bepaalde overgevoeligheid en de neiging daar ongerust over te zijn

 5. Distress Aspecifieke spanningsklachten: o.a. piekeren, gespannenheid, slaapproblemen, lusteloosheid Moeite om zich staande te houden Ernstige distress: verlies van controle, demoralisatie, falende coping Sterkste voorspeller van sociaal disfunctioneren

 6. Depressie Symptomen van depressieve stoornis: Anhedonie en depressieve cognities Indicatie voor kans om depressieve stoornis te hebben

 7. Angst Symptomen van angststoornissen: Irrationele angsten (paniek), anticipatieangst, vermijding Indicatie voor kans om angststoornis te hebben

 8. Somatisatie Lijfelijke reactie op onlustgevoelens Ongerustheid / preoccupatie Disfunctionele ziektecognities Verhoogde aandacht Disfunctioneel ziektegedrag

 9. Samenvattend • Een patiënt met min of meer zuivere overspanning zal hoog scoren op distress en laag op depressie en angst • Een patiënt met depressieve – of angststoornissen scoren hoog op distress maar scoren daarnaast hoog op depressie respectievelijk angst. • Een patiënt met een hoge score op somatisatie scoren ook hoog op distress, maar sommige combineren een hoge somatisatiescore met een relatief lage distressscore

 10. Waarvoor? opsporen psychische problemen (bij vage klachten) bewustwording bij patiënt bepaling ernst van problematiek (distress) detectie van depressieve en angststoornissen bespreekbaar maken vervolgen van beloop

 11. Wanneer? duidelijke psychische klachten (bijv. overspanning, vermoeden van depressie of angststoornis) lichamelijke klachten met mogelijke psychische component (2-sporenbeleid) N.B. patiënt moet in principe wel open staan

 12. Casus: Meneer Ravenstein (47) Instrumentmaker Getrouwd en hij heeft een dochter van 17jr De laatste weken voelt hij zich moe en heeft hij vaak hoofdpijn. Niet ziek gemeld Vraagverheldering: stress op het werk en hij maakt zich zorgen om zijn bloeddruk Je laat hem een 4DKL lijst invullen

 13. Meneer Ravenstein: 4DKL Distress: 15 (matig verhoogd) Depressie: 0 (niet verhoogd) Angst: 4 (niet verhoogd) Somatisatie: 12 (matig verhoogd)

 14. Meneer Ravenstein De score past bij spanningsklachten. Een week later: vertelt meneer Ravenstein dat bij het invullen van de 4 DKL past goed realiseerde hoeveel last hij heeft van problemen op het werk. Meneer wordt aangeraden om een afspraak met de bedrijfsarts te maken.

 15. Conclusie 1 • De 4 DKL is een handzaam hulpmiddel om veelvoorkomende psychosociale klachten in kaart te brengen en te bepalen of nadere diagnostiek nodig is. • De 4 DKL detecteert practisch alle patiënten die psychische lijden, ongeacht de specifieke oorzaken.

 16. Conclusie 2 • De 4 DKL detecteert specifiek patiënten die een relatief grote kans hebben op een ernstige depressieve of angststoornis waarvoor een specifieke behandeling aangewezen is. • Bespreking van de 4 DKL-scores is een goede manier om de patiënt te betrekken bij het formuleren van een gezamenlijke ‘diagnose’ en een plan van aanpak.