Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Download
1 / 14

w gminie - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”. w gminie. Walim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'w gminie' - jetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

wgminie

Walim


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim pozyskała blisko 6,2 miliona złotych

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8. Oś Priorytetowa- Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion) zostało przyznane na przygotowany przez gminę Walim projekt pod nazwą "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim". Jego realizacja jest przewidziana na 5 lat.

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Korzyści z projektu

Dzięki pozyskanym środkom obszar gminy (około 95%) zostanie pokryty siecią umożliwiającą dostęp do internetu za pomocą łącza WiFi. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie korzystać z sieci globalnej.

Ponadto zakupionych zostanie blisko 400 zestawów komputerowych, które zostaną przekazane do gminnych instytucji kulturalnych i oświatowych (90 sztuk) oraz mieszkańcom gminy Walim wytypowanym na podstawie sytuacji majątkowej i rodzinnej (300 sztuk).

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Realizacja tego projektu przyniesie mieszkańcom naszej gminy szereg korzyści. Przede wszystkim umożliwimy najuboższym rodzinom nieodpłatne korzystania z najnowszych zdobyczy techniki. Otrzymają one zestawy komputerowe z dostępem do internetu w technologii LTE. To skuteczny element walki z tzw. wykluczeniem cyfrowym. Ponadto wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli bezpłatnie łączyć się z siecią globalną. To samo dotyczy osób odwiedzających naszą gminę. Zatem nasze działania pozytywnie wpłyną na komfort życia w regionie i jego atrakcyjność turystyczną.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Całkowita wartość dofinansowania wynosi

6 155 686,00 zł

Projekt jest tak skonstruowany, że gmina Walim nie musi przekazać na ten cel ani złotówki z własnego budżetu. Pozyskana kwota jest jak dotąd najwyższą w historii gminy. Warto przypomnieć, że całoroczny budżet samorządu wynosi około 17 milionów złotych.

Gmina Walim 2014r.


Opis techniczny projektu
Opis techniczny projektu Funduszu Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Z uwagi na rozpiętość geograficzną terenu Gminy Walim, zalesienie terenu oraz górzystość terenu przyjęto po analizach i obliczeniach teoretycznych projekt budowy radiowej sieci dostępowej punkt-wielopunkt w technologii LTE oraz WiFi 802.11a/b/g/n.

Wybrana technologia pozwoli, przy wystarczających parametrach wydajnościowych, na uruchomienie dostępu dla beneficjentów projektu praktycznie w prawie dowolnym punkcie gminy (95% terenu). System LTE będzie składał się z stacji bazowej umieszczonej na maszcie a system Wifi będzie składał się z punktów dostępowych zlokalizowanych na obiektach jednostek podległych.

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Lista jednostek podległych objęta projektem

wraz z przydziałem komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Beneficjenci projektu

Grupa docelowa 300 Beneficjentów zostanie wytypowana we współpracy ze szkołami i ośrodkiem pomocy społecznej, zgodnie z wytycznymi:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych;

 • dzieci i młodzież ucząca się rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;

 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

 • rodziny zastępcze;

 • samotni rodzice – rodziny niepełne;

 • osoby z grupy 50+ o obniżonych dochodach w rodzinie;

 • dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których odnotowano obniżony przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie.

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Harmonogram

Gmina Walim 2014r.


W gminie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 • Dziękujemy za uwagę:

 • Wójt Gminy Walim Adam Hausman

 • Koordynator projektu Aleksandra Ignaszak

 • Specjalista ds. technicznych Tomasz Rybiński