sv tov n bo enstv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Světová náboženství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Světová náboženství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Světová náboženství - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

Světová náboženství. Obr.1: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/ReligionSymbol.png >. Mgr. J. Ledvoň. Dostupné z Metodického portálu www. rvp.cz , ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Světová náboženství' - jetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sv tov n bo enstv

Světová náboženství

Obr.1: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/ReligionSymbol.png>

Mgr. J. Ledvoň

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv1

Světová náboženství

Kontinentální rozšíření

Obr.2: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/World_religions_CZE.PNG>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv2

Světová náboženství

Procentuální zastoupení

Obr.2: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Worldwide_percentage_of_Adherents_by_Religion.png >

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv3

Světová náboženství

Náboženství hluboce ovlivnila kulturu i historii lidstva.

Je specificky lidským fenoménem.

Co je to náboženství? … jaké otázky si klade?

„Na základní otázku po smyslu života nelze odpovědět jinak než nábožensky.“

- André Malraux

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv4

Světová náboženství

CITÁTY O NÁBOŽENSTVÍ:

„Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.“

– T. G. Masaryk

„Skutečnost náboženství je zděšení člověka před sebou samým.“ - Karl Barth

„Náboženství je opium lidu.“ - Karel Marx

„Náboženství je poznání; objasňuje člověka sobě samému, odpovídá na nejvyšší otázky, které vůbec mohou být vzneseny, a přináší tak člověku dokonalou jednotu se sebou samým a skutečné posvěcené mysli.“ - GottliebFichte

Wikipedie.cz online. Wikicitáty- Náboženství. Dostupné z :< http://cs.wikiquote.org/wiki/Náboženství>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv5

Světová náboženství

Vybrané pojmy:

Nábožnost - přitažlivost, často citového či úzkostlivého druhu, k náboženství

Pobožnost - horoucí postoj, který se vyjadřuje modlitbou a plněním náboženských povinností

Mystika - tajemnost, záhadnost, hledání intimního spojení s Bohem

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv6

Světová náboženství

Vybrané pojmy:

Ortodoxní - pravověrný proud, který vyžaduje přísné podřízení svých učení a zvyků normám zavedených církví

Hereze - myšlenkový proud odmítající nějaký zásadní bod učení církve

Schizma - rozštěpení, rozkol; schizmatik odmítá autoritu náboženské hierarchie

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv7

Světová náboženství

Vybrané pojmy:

Sekta - původně označovala členy církve považované za odpadlíky, členství v sektě je vybrané, hodnoty a instituce okolní společnosti jsou rázně odsuzovány

Církev - přístup oproti sektám otevřený všem

Vyznání - užívá se pro rozlišení náboženských skupin podle kritéria zbožnosti

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv8

Světová náboženství

Vybrané pojmy:

Fundamentalismus - konzervativní lpění na původních ideologických základech; fundamentalistický proud se drží přesného smyslu textu

Liberalismus- je ideologie, filozofie a politická tradice, která drží svobodu jako primární. Ochrana svobod, mimo jakýkoli náboženský monopol

Fanatismus - slepé vášnivé nadšení; fanatikové tvrdí, že jsou jedinými držiteli pravdy

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv9

Světová náboženství

Vybrané pojmy:

Nevíra - člověk, který nevěří nebo přestal věřit v Boha

Ateismus - popírá existenci jakéhokoli božství a snaží se to prokázat

Agnosticismus - přesvědčení, že nelze prokázat Boží existenci

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv10

Světová náboženství

1) Křesťanství

Patří k evropské tradici (západ). Jedná se o monoteistické náboženství vycházející z judaismu – židovství.

Hlavní postavou Ježíš Kristus (z hebrej. Jehošua, „Bůh je spása“, také Kristus, z hebrej. „mesiáš“ = pomazaný, král)

Pochází z Nazaretu (Palestina); o jeho životě pojednávají evangelia (z řečtiny dobrá zpráva) podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana.

Měl vliv na lidi => politicky nebezpečný, odsouzen Pilátem (římská moc). Ježíš kázal křesťanskou lásku ke všem bez rozdílu, uzdravoval nemocné, přinášel víru v království Boží, v jeho šlépějích 12 učedníků. Ukřižován okolo r. 30. Vstal z mrtvých 3. dne.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv11

Světová náboženství

Obr.3: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Christ_oriental.jpg>

Obr.4: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Cristo_de_San_Plácido%2C_by_Diego_Velázquez.jpg >

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv12

Světová náboženství

1) Křesťanství

Posvátnou knihou je Bible. Celkem 66 knih.

Starý zákon (spisy Hebrejské Bible). Hlavní postavou Mojžíš.

Nový zákon (27 knih). Jejich obsahem je působení a kázání Ježíše z Nazareta a počátky křesťanství jakožto víry v Ježíše. Byly sepsány v letech 50 – 150 našeho letopočtu. Byly napsány řecky a shromážděny jako závazný soubor (kánon) ve 2. až 4. století. Tvoří ho: 4 evangelia, Skutky apoštolů, Listy, Apokalypsa (Zjevení Janovo).

Církev je společenstvím lidí věřících v Krista. Budovami ke scházení mohou být kostely, modlitebny. V čele sborů mohou být kněží, pastoři, starší. Věřící si čtou Bibli, modlí se a snaží se žít dle Bible.

Podstatou křesťanství je víra v Krista, jeho oběť za hříchy lidstva.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv13

Obr.5: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Ori_moses_painting_BEST.jpg >

Světová náboženství

Obr.6: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Gutenberg_Bible.jpg>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv14

Světová náboženství

1) Křesťanství

Hlavní křesťanské proudy:

- katolická církev (981,4 milionů)

- protestantské církve (404 milionů)

- pravoslavné církve (281,3 milionů)

- anglikánská církev (69,1 milionů)

- řecko-katolické církve (východní církev, jež přijímají katolická dogmata a autoritu papeže, nicméně ponechávají si své zvláštní obřady)

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv15

Ukázky z Bible, hebrejsky a řecky:

Světová náboženství

בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Genesis 1:1

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv16

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

Světová náboženství

1 Korintským 13:1-7  Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv17

Světová náboženství

2) Islám

Věřící v Alláha jsou muslimové. Toto monoteistické náboženství, založené kázáním proroka Mohameda, je kultem, tradicí, životní řeholí i projektem života ve společnosti. Pochází ze západního Arabského poloostrova, z měst Mekky a Medíny. Význam slova islám je - odevzdanost bohu. Z pohledu muslimské víry je Mohamed vyslancem Božím a pečetí proroků. Bůh ho pověřil předáním poselství Koránu celému lidstvu. Korán je posvátnou knihou islámu. Mohamed znamená „ten, který je požehnán“. Narodil se v Mekce, přijal první boží zjevení od anděla Gabriela v noci roku 610. Mohamed a jeho druhové se rozhodli odejít do Medíny 622. Toto období emigrace (hijra, odtud „hidžra“) bylo věnováno organizování muslimské komunity.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv18

Světová náboženství

Obr.7: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohammed_receiving_revelation_from_the_angel_Gabriel.jpg>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv19

Světová náboženství

2) Islám

Témata, jimž se zabývá Korán, nejsou rozvržena po způsobu pojednání o zbožném životu. Jsou rozvinuta v podobě líčení přerušovaného kázáními a vymezují se kolem tří velkých témat:

Bůh se projevuje jasnými znameními, dále vyznačuje lidem cestu a vyhlašuje církevní zákon a odmění lidi podle jejich činů, spravedlivě a milosrdně. Věřící se sdružují v mešitách s minarety.

5 pilířů víry: víra v Alláha a v prorocké poslání Mohameda (šaháda), pět každodenních modliteb (salat), milodar - almužna (zakat), půst v měsíci ramadan (siyam), pouť do Mekky (hadždž)

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv20

Světová náboženství

Obr.9: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Qur'an_(1111).jpg>

Obr.8: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Ilkhanid_Quran.jpg>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv21

Světová náboženství

2) Islám

Největší zákazy odpovídají nejvážnějším hříchům nazývaným kaba'ir ("velké"): širk (spojovat božstvo s Bohem), vražda, cizoložství, krádež

a křivda.

Islám je rozdělený především na 2 velké celky:

sunnismus (83 % muslimů - sunnité)

šíismus (16 % - šíité)

Muslimský letopočet začíná roku 622 (datum počátku Hidžry).

Šaríja - je systém islámského náboženského práva. Je to právní rámec, který reguluje některé veřejné i soukromé aspekty života lidí žijících v právním systému založeném na muslimských principech; zabývá se běžnými záležitostmi života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv22

Ukázky z Koránu:

Světová náboženství

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.

Což jsi neviděl, že Boha slaví všichni, kdož na nebesích jsou i na zemi, a rovněž ptáci, v řadách letící? A vše zná modlitbu i volání slávy Jeho. A Bůh dobře ví o všem, co dělají.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv23

Světová náboženství

3) Hinduismus

Vznikl v Indii – přibližně v 5. stol. př. n. l., jedná se tedy o nejstarší, dosud existující náboženství. Je spjato s civilizací starověkých Hindů, jedné z prvních civilizačních vln indických - kolem r. 3000 př. n. l.

Hinduismus nemá zakladatele, ani kánon stálého posvátného Písma.

Písmo Védy („Vědění“), sepsaný v severozápadní Indii od roku 1500 př. n. l., obsahují:

Rigvédu – vědění (véda) v podobě zpěvů (rig)

Samavédu – představuje védu zpěvů určených k doprovázení obětních obřadů Soma (Opojný nápoj)

Jajurvédu – představuje védu formulí užívaných pro oběti

Atharvavédu -představuje védu věnovanou znalosti magických formulí

Upanišády – představují základ Védanty, soubor filosofických teorií

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv24

Světová náboženství

Obr.10: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_saddhus_at_Kathmandu_Durbar_Square.jpg>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv25

Světová náboženství

3) Hinduismus

Další Písma: Itihasa (- „Mýtické epopeje“), z nichž nejznámější jsou Mahábhárata a ramajany („epopej Rámy“), Purány (starověká vyprávění ve verších) a Tantry (esoterické texty).

Hlavní je trojlístek bohů – nejvyšší Brahma, Višnu a Šiva.

Višnu např. řídí reinkarnaci – tedy převtělování. Když člověk zemře, Višnu posoudí jeho skutky a pošle ho zpátky na zem. Pokud činil zlo, pak se může narodit třeba jako hmyz či plaz. Pokud dobro, tak se narodí do kasty vyšší než ze které přišel.

V dnešním světě mají hinduisté svého Guru. Je to vlastně hlava hinduistů a má za úkol hlásat hinduismus a učit jeho zásadám.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv26

Světová náboženství

Obr.11: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Rama_with_Bow_and_Arrows.jpg>

Obr.12: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brahma_(musée_d'art_asiatique_de_Berlin).jpg>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv27

Světová náboženství

3) Hinduismus

Tři hlavni proudy hinduismu jsou:

višnavismus (kult Višny)

šivismus (kult Šivy)

šaktismus či tantrismus (kult Šakti, manželky Šivy).

Původní kastovní systém:

Dělil obyvatelstvo na čtyři společenské vrstvy: 1. bráhmany (kněze) z úst, 2. kšatrije (válečníky) z paží, 3. vaišji (obchodníky, řemeslníky a zemědělce) ze stehen a 4. šúdry (služebníky a dělníky) z chodidel.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv28

Ukázka z Bhagavatdgíty:

Světová náboženství

Ardžuna chce vědět, proč musí bojovat. Kršna vysvětluje: „Konej vždy svou přidělenou povinnost bez touhy po odměně. Musíš jednat s ohledem a ku pro­spěchu všech. Proto, nejlepší z potomků králů, zvládni nejprve své smysly a vyhlaď tužby, tyto zlovolné hubitele poznání a rozlišení.“

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv29

Světová náboženství

4) Buddhismus

Jedná se o druhé indické náboženství, které vzniklo ve starých indických dobách, je mladší než hinduismus. Je spjato s životem, postavou a vystupováním bájného Buddhy (560-480), žil 80 let, stal se zakladatelem nového buddhistického učení.

Od počátku, kdy buddhismus spatřil světlo světa, vyvstává základní problém, jestli se jedná o skutečné náboženství a náboženský systém původního rázu nebo zda se jedná o projekt morální (mravní) – o soubor mravních zásad a principů, které mají sloužit jako návod pro lidské žití.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv30

Světová náboženství

Obr.14: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Huayan.jpg>

Obr.13: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamakura_Budda_Daibutsu_front_1885.jpg>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv31

Světová náboženství

4) Buddhismus

Buddha, vlastním jménem SiddhartaGautama(asi 566-486 př. Kr) je mudrc z Indie. Tradice vypráví, že Siddharta, syn panovníka, žil uchráněn všech starostí, až mu jednoho dne čtyři postupné návštěvy (starce, nemocného, mrtvoly a žebravého mnicha) daly spatřit bídu lidského osudu. Opustí pak svou rodinu a zvolí si jako své poslání zvítězit nad utrpením. Během rozjímání dospěje do stádia nejvyššího vědomí a stane se Buddhou („Probuzeným“).

Buddhistické společenství se nazývá sangha. Shromažďuje novice, mnichy i laické stoupence.

Jsou vedeni guru („mistry“) a chtějí dospět k poznání a uskutečnění nejvyšší pravdy.

Tripitaka(„Tři koše“), kánon buddhistického Písma, obsahuje pravidla mnišské disciplíny, Buddhova kázání a výklady.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv32

Světová náboženství

4) Buddhismus

Buddhismus nezná existenci jednoho Boha a nepřipouští pojem duše. Základy učení jsou obsaženy ve „Čtyřech vznešených pravdách“ vyhlášených SiddhartouGautamou:

- každá existence je bolestná

- původ lidské bolesti je touha, jíž jsme svázáni se samsárou (neustálým cyklem znovuzrození)

- zrušení touhy učiní konec utrpení

- cesta k osvobozená spočívá v řízení se pravidly mravnosti, meditace, moudrosti a vědomosti, vyučovanými v „Ušlechtilé osmidílné stezce“

- člověk osvobozený od samsáry dospěje k nirváně („Zániku“), stavu bdělosti - rozpuštěním individuálního já v bráhmanu, nejvyšší realitě.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv33

Ukázka z buddhistických textů:

Světová náboženství

Stezka, kterou Buddha popsal a která vede k vnitřnímu klidu a k vyhlazení všech nečistot, má tři aspekty, jimiž jsou síla (morální zdrženlivost), samádhi (soustředění mysli) a paňňá (porozumění). Toto je stezka praxe. Je to cesta, která vás vede k vnitřní čistotě a umožní vám plně si osvojit vlastnosti samany. Je to cesta k úplnému opuštění chtivosti, nenávisti a zaslepenosti.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv34

Světová náboženství

5) Judaismus

Judaismus je náboženství a kultura židovského národa. Zásady a dějiny judaismu vytvářejí historické základy mnoha jiných náboženství včetně křesťanství a islámu.

Dějiny židovského národa začínají přibližně cca 2000 let př. n. l. v Uru v Mezopotámii u postavy Abrahama, dále Izáka a Jákoba. Později je společenství Izraele v otroctví v Egyptě, odkud jej vyvede Mojžíš. Mojžíš vede lid do zaslíbené země a ukazuje Boží desatero a další nařízení. Další dějiny jsou zaměřeny na obsazování zaslíbené země, krále Izraele a proroky. Judaismus je přísně monoteistický.

Posvátnými spisy jsou v podstatě Písma starého zákona Bible.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv35

Světová náboženství

Obr.16: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleppo_Codex_Genesis.jpg>

Obr.15: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ajnazat.jpg >

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv36

Světová náboženství

5) Judaismus

Židé mají i ústní zákon neboli Talmud, který má dvě části: Mišnu a Gemaru. Kromě toho ještě existuje Kabala, která pochází ze starověku a rozvinula se ve středověku, jež obsahuje tajemný mystický výklad bible. Židovské náboženství se promítá i do každodenního života Židů: Již od narození dítěte se musí plnit předepsané povinnosti – např. obřízka mužů.

Abychom získaly platný židovský letopočet, je třeba přičíst 3760 k většinově platnému letopočtu.

Boží jméno se nesmí podle učení judaismu vyslovit, proto je Bůh v židovské tradici označován různými přízvisky, např. Hospodin, Jahve, Adonai.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv37

Světová náboženství

Obr.18: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menorah_0307.jpg>

Obr.17: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerusalemer_Synagoge.jpg>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv38

Světová náboženství

5) Judaismus

Bohoslužba se koná v synagóze. Muži na sobě mají talit, šálu s třásněmi na všech rozích. Na hlavě nosí Židé malou přiléhavou čepičku - Kipu (jarmulku) - na znamení oddanosti Bohu.

Posvátného textu (Tóry) se nesmí nikdo ani prstem lehce dotknout, proto se při čtení používá ukazovátko.

Den odpočinku - Sabat: začíná v pátek po západu slunce a končí sobotní nocí. Je to svátek, kterým se připomíná, že Bůh sedmého dne po stvoření světa odpočíval a že i v tom se mu člověk má podobat. Žid v tento den nepracuje.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv39

Světová náboženství

6) Konfucianismus

Založen osobou čínského myslitele ČchiouKchung, zvaného též „král filozofů“ nebo Kchung-fu-c', mezinárodně Konfucius.

Konfucionismus zaznamenává jistý praktický posun oproti taoismu: každý člověk má plnit to, k čemu je určen, a má zachovávat normy spravedlivého mravního chování.

„K dobrému se chovej dobře, ke zlému se chovej spravedlivě.“

Žil na přelomu 6. a 5. století př. n. I.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv40

Světová náboženství

Obr.20: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konfuzius.jpg>

Obr.19: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konfuzius-1770.jpg>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv41

Světová náboženství

6) Konfucianismus

Konfucius zdůrazňoval důležitost tří aspektů:

li - správné chování a jednání člověka

žen - ohleduplnost a soucit k druhým

siao - úcta ke starším a předkům

Konfuciánci vidí náboženství jako způsob vzdělávání. Čínské slovo ťiao má ve skutečnosti dva významy: náboženství a vzdělávání.

Pro konfuciánce bylo nejdůležitější funkcí náboženství vštípit lidem morální hodnoty.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv42

Světová náboženství

6) Konfucianismus

V konfucianismu nenajdeme žádné kněze ani sekty, dokonce ani žádná kréda, kterými by se mohli jeho stoupenci řídit. Nekonají se veřejné obřady a neexistuje ani osobní vztah k bohu.

Konfucianismus nemá žádné slovo odpovídající bohu ani svaté písmo. Nemá žádnou náboženskou strukturu.

Konfuciánství vede k uctívání nebe, země a předků.

Vede člověka k uvědomování si vlastní odpovědnosti, aby tak mohlo být dosaženo harmonie v životě člověka i celého lidstva. Dnešní konf. levicový může uplatňovat vliv na dnešní politiku Číny.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv43

Výroky Konfucia:

Světová náboženství

Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší.

Co nechci, aby jiní činili mně, ani já nečiním jiným.

Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv44

Světová náboženství

7) Taoismus

Taoismus je jedním ze základních směrů staročínské filosofie, jenž vznikl pravděpodobně v 5.století př.Kr., i když mnohé prameny kladou jeho vznik - zároveň s údaji o životě jeho zakladatele, mudrce Lao-c' - až do 4.století př.Kr.; ve 3.století n.l. se zformulovala jeho teologicko-rituální struktura a taoismus se stal státním náboženstvím (až do 10. stol.). Dnes: množství taoistů na Tchaj-wanu. V Číně dnes opět opraveno množství tao. chrámů; taoismus znovuobnovován.

Cílem tohoto poměrně jednoduchého, lidového náboženství je naprosté splynutí člověka s přírodou, které má zajistit nesmrtelnost nebo alespoň dlouhý život. Tohoto splynutí je dosaženo pomocí meditací, duchovních i tělesných cvičení, diet a vzděláváním.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv45

Světová náboženství

Obr.21: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lao-c_2.jpg >

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv46

Světová náboženství

7) Taoismus

Muž jménem Lao-c’(a jeho kniha Tao-te-ťing neboli Kniha o Tao

-Cestě- a ctnosti) je považován za zakladatele. Lao-c’ žil mezi léty 570-490 př.n.l.

Tao nemůžeme pochopit, ale můžeme si uvědomit jeho přítomnost a podřídit se jeho zákonům. Cílem taoismu je návrat k neznalostí a nežádostivostí. V čínské kosmologii ovládají celý vesmír dvě protikladné síly: jin a jang.

Jang zahrnuje vlastnost světla, tvrdosti a mužskosti

Jin představuje tmu, měkkost a ženskost.

Taoismus usiluje o harmonii mezi těmito principy, ale upřednostňuje pasivitu a poddajnost jin. S tím souvisí zásada nekonání.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv47

Světová náboženství

7) Taoismus

Tao je možné se učit, ale je nemožné Tao vyučovat.

Tao je možné hledat, ale je nemožné ho nalézt, přitom není žádné místo, kde by Tao nebylo.

Tao je v přirozenosti přírody.

Tao nelze vyjádřit slovy.

Taoisté říkají, že všechno se vztahuje k něčemu. Zamračený den je možno takto označit pouze ve srovnání se slunečním. Pokud se tedy taoisty zeptáme, zda je něco dobré, odpoví "Ve srovnání s čím?„

Vyhledávají krásná místa a snaží se v sobě rozvíjet klid a mír. Pro taoisty je důležité zdravé tělo.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv48

Světová náboženství

Obr.22: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yin_and_Yang_inverted_(esoteric).svg>

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv49

Taoistické příběhy:

Na vrcholku hory žil stařec se svým synem. Jednoho dne se mu ztratil kůň. Přišli všichni sousedé a vyjadřovali svou lítost nad neštěstím, jež ho postihlo. Stařec však řekl: "Jak víte, že to není štěstí?"

Po několika dnech se kůň vrátil a spolu s ním několik nádherných divokých koní. Všichni sousedé starci blahopřáli ke štěstí, ale on řekl: "Jak víte, že to není neštěstí?"

Když měli najednou tolik koní, začal na nich syn jezdit. Jednoho dne však spadl a zlomil si nohu. Zranění zanechalo následky a syn od té doby kulhal. Opět přišli sousedé, aby mu vyjádřili soustrast, ale stařec řekl: "Nikdy nic nevíte. To může být štěstí!"

Uběhl další rok a začala válka. Všichni schopní mladí muži museli odejít bojovat a mnoho jich zahynulo. Starcův syn se zachránil, protože měl nemocnou nohu.

Když věc nahlížíme tímto způsobem, potom to, co se zdá být štěstím, je ve skutečnosti neštěstí, a to, co se zdá být neštěstím, skončí dobře.

Světová náboženství

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

sv tov n bo enstv50

Vyplňte nyní pracovní list.

Do tabulky doplňte důležité údaje o náboženstvích světa…

s vědomím, že některá náboženství se dají srovnávat jen obtížně

Světová náboženství

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

literatura zdroje

M. Eliade – I. P. Culianu, Slovník náboženství. Praha: ČS 1993. ISBN 80-202-0438-5

  • GEERTZ, Clifford. Náboženství jako kulturní systém. in: Interpretace kultur: vybrané eseje, Praha : Portál, 2000. ISBN 80-85-85-089-3.
  • HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. Praha : OIKÚMENÉ, 1994. ISBN 80-85-24-164-1.
  • HELLER, Jan; MRÁZEK, Milan. Nástin religionistiky. Praha : Kalich, 2004. ISBN 80-70-17-721-7..
  • SOKOL, Jan. Člověk a náboženství. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-886-4.
  • ŠTAMPACH, Ivan Odilo. Malý přehled náboženství. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-26123-X.
  • Světová náboženství.cz (online). Dostupné z: http://www.svetova-nabozenstvi.cz/

Literatura, zdroje:

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.