haur jolasa eta bere metodologia 2014 2015 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haur jolasa eta bere metodologia 2014-2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haur jolasa eta bere metodologia 2014-2015

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Haur jolasa eta bere metodologia 2014-2015 - PowerPoint PPT Presentation

jett
265 Views
Download Presentation

Haur jolasa eta bere metodologia 2014-2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Haurjolasa eta beremetodologia2014-2015 JOLASAREN KONTZEPTUA ETA TEORIA

 2. Gaurkosaioarennondiknorakoak • 1. Unitatearen lanen azalpena • Banakako lana • Talde lana • Ostiraleko jolasak (bikoteka) • Zer da haur jolasa? • Banakako hausnarketa • Talde lana • Teoria sakonduz

 3. JOLASAREN KONTZEPTUA ETA DEFINIZIOAK

 4. Jolasarenizaeraunibertsala • Jolasa kultura eta garai guztietan presente egon da. • Garai eta kulturaren arabera jolasa era ezberdinetan aurrera eraman da. • Haurraren rolla kulturan • Jolasaren garrantzia kulturan

 5. JOLASA DIBERTSIO HUTSA BAINO GEHIAGO • Plazerra eta dibertimenduarekin lotu. • Horrela ikuspegia desitxuratzen da, jolasa hori baino gehiago da. • Haur jolasa gaitasunak garatzeko, mundua ezautzeko…balio du. • Horregatik jolasa arriskua ez badago tartean ezin da mugatu. • Gure jolasek funtzio sinbolikoa dute. • Sinboloak eta zeinuak erabiliz testuingurua sortu, egoerak aurreikusi, errealitatea interpretatu…egiten dute

 6. Hizkuntzaikasibainaaskozlehengokomunikatzenikastendute • Horregatikoinarrizkojarduerabilakatzen da • Ezinbestekoa da garapenpsikomotor, intelektual, afektibo eta sozialerako.

 7. Jolaserako eskubidea jasota dago Haurraren Eskubideen Adierazpenean —1959ko azaroaren 30ean onartu zuen NBEren Batzar Nagusiak—, 7. artikuluan, eta osasunerako, segurtasunerako edo hezkuntzarako eskubidea bezain oinarrizkotzat jotzen da. • 7. artikulua. “Haurrak jolasez eta aisialdiez erabat gozatu behar du, eta horiek hezkuntzaren xedeak betetzera bideratuko dira; gizarteak eta agintari publikoek eskubide hau sustatzeko ahaleginak egingo dituzte”.

 8. JOLASAREN KONTZEPTUA HAINBAT DISZIPLINEN ARABERA • Diziplina batzuk —psikologia, pedagogia, soziologia eta antropologia, besteak beste— saiatu dira jolasaren definizio oso bat egiten, baina ez dute erabateko adostasunik lortu.

 9. J. Huizingafilosofo eta historialariaren ikuspuntutik, jolasa honela definitzen da: “interes materialik gabe egiten den borondatezko jarduera edo ekintza da, muga batzuk ditu denboraren eta espazioaren aldetik, libreki onetsitako baina behar-beharrezko arau baten arabera egiten da, berezko helburua du eta tentsio- eta poz-sentimendua dakar, baita eguneroko bizitzan zarenaz bestelakoa izateaz jabetzea ere”.

 10. Psikologiaren ikuspuntutik, berriz, Vygotskiren hitzetan, jolasa garapenaren motorra da, garapen hurbileko zonak sortzen baititu, eta ase gabeko desioak fikziozko egoera batean betetzen baitira. Autore horren arabera, jolasari esker, haurrek oinarri bat dute beren gaitasun guztiak garatzeko, eta, gainera, ase gabeko desioak bete ditzakete, fikziozko errealitatea sortuz.

 11. Ondoriozesandezakegu… Definiziohoriekaztertuta, ondoriohauateradezakegu: jolasabeharrezkojarduera da gizakiarentzat, eta biziki garrantzitsua da arlo sozialean, gizarte-jokabide batzuk entseatzeko aukera ematen baitu; era berean, tresna baliagarria da gaitasun intelektualak, mugitzeko gaitasunak edo gaitasun afektiboak eskuratu eta garatzeko, eta hori guztia atseginez egin behar da, inolako obligaziorik sentitu gabe eta, jarduera orok bezalaxe, denbora eta espazioa eskatzen ditu egin ahal izateko. https://www.youtube.com/watch?v=1Sl24O7bAYo

 12. Gaurkosaioarennondiknorakoak • Aurreko eguneko lanarekin jarraitu… • Bideoa https://www.youtube.com/watch?v=1Sl24O7bAYo • Jolasaren ezaugarriak ezagutu • “Como se juega el niño cuando juega”. Myrtha Choklerren testuaren lanketa • Jolasaren historia ezagutzen hasi.Azalpena eta talde lana.

 13. Aurrekosaioanegindako lana • Dibertitzea • Ezagupena • Lotsakendu • Garapena • Antolakuntza/askea • Harremanak • Beldurragaldu • Ikasi • Helburua • Denbora • Parte hartzailea

 14. Harremanak sortu • Sortzailea • Bakarka/taldeka • Positiboa izatea • Adin ezberdinetara egokitua • Galtzen eta irabazteb ikastea • Kirola egitea/lasaitzeko jolasak • Memoria • Estrategia • Kooperazioa • Laguntasuna lantzea • Esperientzia ezberdinak edukitzea • Kontzeptu ezberdinak ikastea

 15. Kooperazioa lantzea • Norberak bere arazoak konpontzen ditu • Sentimenduak kanporatzeko • Integratzea • Mundu guztiarentzako • Koherentea • Adimen egokitua • Gaitasunetara egokitua • Ez sexista • motibatzailea

 16. Jolasarenezaugarriak • Jarduera atsegina da. • Jolasak librea, berez sortzen dena eta erabat borondatezkoa izan behar du. • Jolasak berak badu helburu bat. • Jolasa fikziozko errealitate batean egiten da. • Jolas guztiek muga bat dute espazioan eta denboran. • Jolasak jarduera dakar berekin. • Jolasa haurtzaroari lotutako jarduera da • Jolasa sortzetikoa da. • Jolasaren bitartez, zein eboluzio-etapatan dagoen erakusten du haurrak.

 17. Jolasarenezaugarriak • Jolasak haurrari bere burua irmotzeko aukera ematen dio. • Jolasak haurraren prozesu sozializatzailea bultzatzen du. • Jolasak desberdintasunak konpentsatzeko, jendea integratzeko eta errehabilitatzeko funtzioa betetzen du. • Jolasean, materiala ez da ezinbestekoa.