slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle). Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet. Tartalom. Tanórák az Egyetemi Könyvtárban Az elektronikus jegyzet megírása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz(Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

Győr, 2012. 07.13.

dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet

slide2

Tartalom

 • Tanórák az Egyetemi Könyvtárban
 • Az elektronikus jegyzet megírása
 • Elektronikus tananyag, blended learning
 • Bevezetés, fogalmak, előzmények
 • Tanári szerepek megváltozása
 • Tanítási-tanulási folyamat támogatása e-tartalmakkal
 • E-tartalom
    • általános elvárások
    • szerkezet
    • lecke szerkezete
    • eXe e-tananyag
   • Moodle LMS
 • Moodle proszeminárium
 • Eredmények
 • Célok a jövőben
az oktat s fejl d se a sze egyetemi k nyvt rban
Az oktatás „fejlődése” a SzE Egyetemi Könyvtárban
 • Könyvtárbemutató és –használati órák (2x45 perc egy alkalommal)
 • Adatbázis-bemutató órák (2x45 perc egy alkalommal)
 • Kutatásmódszertan órák (2x45 perc vagy egy szemeszter)
a tant rgy helye a k pz si h l ban
A tantárgy helye a képzési hálóban
 • Szakonként eltérő
  • első szemeszter => még nem értik/”értékelik” a hallgatók
  • utolsó/utolsó előtti szemeszter =>ilyenkor már (majdnem) késő…
slide6

Előzmények

A felsőoktatás átalakulása a kevesek lehetőségétől a tömegoktatásig nagyon sok szervezeti, oktatási, módszertani problémát, emberi konfliktust eredményezett

Kezdetek a Széchenyi István Egyetemen – levelezőképzés átalakítása 2004

E-learning bevezetése, tartalmi fejlesztés, COEDU

Moodle bevezetése, alkalmazása 2007

Tananyagfejlesztés önerőből, fejlesztés TÁMOP pályázatok segítségével

slide7

Fogalmak

 • E-learning:A számítógépes hálózaton elérhető, nyitott -- tér- és időkorlátoktól független -- képzési forma… (Forgó S., 2005)
 • Blendedlearning: kevert képzés, ahol a tanulás e-tartalmak (önálló hallgatói tanulás) és kontakt órák segítségével zajlik.
 • LMS:Learningmanagement system – tanulást támogató rendszer
 • Moodle: „…olyan ingyenes internetes alkalmazás (LMS), amellyel az oktatók hatékony online tanulási környezeteket hozhatnak létre.”
 • Szabad forráskódú, ingyenes, de állandóan fejlesztett rendszer.
 • WEB alapú, kliens oldalon csak böngésző programot igényel.
 • Megvalósul az oktatáshoz, tanuláshoz szükséges funkciók integrálása.
 • E-tananyag: a tanuláshoz szükséges összes információt tartalmazó elektronikus úton tárolt, közvetített és menedzselt tartalom…
 • A tanár a tananyagban van!
slide8

Tanári szerepek megváltozása

 • Klasszikus megoldások:
 • a tanár mint információforrás, frontális megoldások, tanítás központúság, tartalom központúság, tankönyv, bemenet-orientált rendszer…
 • Megváltozott környezet, változó megoldások (e-learning, blended-learning):
 • tanulóközpontú (önálló tanulás)
 • e-tartalmak, tanulási tevékenységek, feladatok, tutor
 • tudásközpontú (szükséges és elégséges tudás meghatározása)
 • DACUM, racionalizálás, szemléltetés, tanulási utak
 • értékelésközpontú (azonnali visszajelzés)
 • önellenőrző-, modulzáró kérdések, feladatok, tutor
 • közösségközpontú
 • feladatok, együttműködés, fórum(Komenczi B., 2009.)

Tanuló és tanulás központúság

Tanár és tanítás központúság

slide9

Tanítási-tanulási folyamat

támogatása e-tartalmakkal

slide10

E-tartalom

általános elvárások

 • „Az e-tananyagok nem azonosak a tananyagtartalmak doc, xls, ppt, pdf, stb. formátumú egyszerű elektronikus tárolásával.”
 • „A tananyag tartalma nem azonos a tudománnyal.”
 • Az e-learning, blendedlearningmegoldásokhoz:
 • speciális felépítésű e-tartalmakra (kurzus, modul, lecke, stb.)
 • e-learning keretrendszerekre (Moodle LMS)
 • tutorokra (mentorokra) van szükség
 • Az e-tananyagok felépítése során az önálló tanulás támogatása a cél.
slide11

E-tartalom

általános szerkezet

E-tananyag

e-learning, blended learning tartalom)

Kurzus

1. modul

2. modul

n. modul

1. lecke

2. lecke

m. lecke

slide12

E-tartalom

lecke szerkezete

 • A lecke szerkezete:
  • Cél
  • Követelmény
  • Időszükséglet
  • Kulcsfogalom
  • Tartalom
   • Tanulási tevékenység
   • Szöveg
   • Kép
   • Videó
   • Animáció
   • Feladat…
  • Önellenőrzés

„A tanár a tananyagban van!”

Módszertani szempontból ezek próbálják helyettesíteni a tanárt.

A leckében szükséges számban ismétlődnek…

A fejlesztés pedagógiai feladat!

slide13

E-tartalom

fejlesztés

 • A fejlesztők:
 • szerző
 • módszertani szakértő
 • digitalizáló
 • Minden szereplő azzal foglalkozik amihez ért!
 • Szerző összeállítja a tartalmat (szöveg, kép, …)
 • Módszertani szakértő vizsgálja a tanulhatóságot (mennyiség, érthetőség); a szemléltetési igényt; a követelmény, tartalom, önellenőrzés megfelelésétfigyelemmel az e-tartalom lehetőségeire
 • Digitalizáló e-tartalommá alakítja a tananyagot (pl: eXe szerkesztővel)
slide14

Szakdolgozat

E-tartalom – blended learning

slide15

Moodle LMS

moodle portál

slide16

Moodle

moodle szerepek

Szerepek (jogosultságok) a Moodle rendszerben

slide17

Moodle

moodle funkciók

slide18

Moodle

moodle proszeminárium

Hallgatók felkészítése a Moodle rendszer használatára

az e jegyzet eredm nyei
Az e-jegyzet eredményei
 • Tartalmilag és szakmailag összeszedettebb, rendszerezettebb tanórák
 • A jegyzetben használatos gyakorlófeladatok beépítése a kontaktórákba
tov bbi eredm nyek
További eredmények
 • Összesen 78 hallgató vett részt az órákon
  • magyar nyelven: 66 fő
  • angol nyelven: 12 fő
 • Egyre több oktató szerez tudomást róla és építi be/tervezi beépíteni a tantervbe
 • Kutatásmódszertani nap a TMDK-n részt vevő hallgatók számára
 • Felkérés a doktori iskolába
 • Sok-sok ELÉGEDETT HALLGATÓ 
c lok a j v ben
Célok a jövőben
 • Jegyzet tartalmának frissítése, aktualizáslása
 • Tanórák bevezetése a műszaki és a jogi karon
 • E-jegyzet a távoktatásban résztvevő hallgatóknak
k sz nj k megtisztel figyelm ket

KöszönJÜKmegtisztelő figyelmüket !

dr. Nagy Tamás

nagytomi@sze.hu

Nyitrai Erzsébet

nyitraie@sze.hu