D ff z alveoler hemoraj lerde tani
Download
1 / 40

DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİLERDE TANI - PowerPoint PPT Presentation


 • 360 Views
 • Uploaded on

DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİLERDE TANI. Prof. Dr. Demet KARNAK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ (DAH). Alveoler boşluklara kanama Alveolokapiller membran hasarı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİLERDE TANI' - jethro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
D ff z alveoler hemoraj lerde tani

DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİLERDE TANI

Prof. Dr. Demet KARNAK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


D ff z alveoler hemoraj dah
DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ (DAH)

 • Alveoler boşluklara kanama

 • Alveolokapiller membran hasarı

 • Arteriol ve venüllerin ve de alveoler septaların hasarına ve bu bölgedeki kapillerlerin yırtılması

 • Alveol içine kanama fazla olsa bile hemoptizi??


Et yoloj ve h stoloj
ETİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ

 • Pulmoner kapillerit

 • Ilımlı Pulmoner Kanama 

 • Diffüz Alveoler Hasar


Pulmoner kapillerit
Pulmoner kapillerit

 • Alveoler septaların yani interstisyumun nötrofilik infiltrasyonu

 • Hızlı nekroz, ileri yapısal bozukluk ve alveoler alana kırmızı kan hücresi hücumu

 • Nötrofiller bir süre sonra fragmante olur

 • Toksik oksijen radikalleri ve proteolitik enzimler ?

 • Fragmante nötrofiller, çekirdek artıkları ve fibrin alveoler alana göç eder ve fibrinoid nekroz gelişir
Il ml pulmoner kanama
Ilımlı Pulmoner Kanama

 •  İnflamasyon ve destrüksiyon olmaksızın alveoler yapının kanamasıDiff z alveoler hasar
Diffüz Alveoler Hasar

 • Akut respiratuar distres sendromunun altta yatan şekli

 • Alveoler septalarda ödem ve hyalin membran formasyonu ile karakterli

 • Bu tablo aynı zamanda DAHKl n k prezentasyon
KLİNİK PREZENTASYON

 • Dispne

 • Hemoptizi

 • Artmış alveolo-arteryel oksijen gradyenti

 • Anemi

 • Akciğer grafisinde difüz alveoler patern

 • DLCO (ilk 48 saat)

 • BAL bulgularıBronkoskopi
Bronkoskopi

 • BAL sıvısının hemorajik görüntüsü

 • Alveoler makrofajlarda hemosiderin saptanması (prusya mavisi)

  • BAL normalse alveoler hemoraji dışlanır

 • Transbronşiyal akciğer biyopsisi altta yatan bir granülomatöz vaskülit? ya da kollagen doku hast?Yk alma
Öykü Alma

 • ilaç alışkanlığı

 • kollajen doku hastalığı

 • bağışıklığın baskılanıp baskılanmadığı

 • vaskülitik bulgular

 • kardiyak patolojiler


Bulgular
Bulgular

 • Genellikle bir haftadan kısa

 • Öksürük, ateş, ve dispne en sık rastlanan semptomlar arasında

 • Bazı olgular solunum yetmezliği-mekanik ventilasyon ihtiyacı

 • Hemoptizi ilk gelişte %33 olguda yok

 • Lokalize ya da diffüz yeni alveoler infiltrasyonlar, hemoglobinin düşmesi ve BAL sıvısının hemorajik olması


Fizik nceleme
Fizik İnceleme

 • Genellikle nonspesifik

 • Eğer altta yatan sistemik bir vaskülit ya da kollagen doku hastalığı yoksa genellikle tanı koymak güç!

 • Üveit, lokositoklastik vaskülit, kollagen doku bulguları, mitral darlığı yakalanabilecek patolojiler


Radyolojik bulgular
Radyolojik bulgular

 • Akciğer grafisi nonspesifik?

 • Yamalı yaygın alveoler gölge koyulukları

 • DAH episodları- akciğer fibrozu ve kalıcı interstisyel opasiteler

 • KOAH+DAH

 • MPA+DAH


Laboratuar bulgular
Laboratuar Bulguları

 • ESR

 • Beyaz küre

 • Hematokrit

 • Pulmoner renal hastalık

 • Glomerülonefrit

 • Artmış plazma kreatinin konsantrasyonu

 • idrar tahlilinde proteinuri, beyaz ve kırmızı küreler tipik


Dah tani tr adi
DAH TANI TRİADI

 • Gaz değişim anormalliği-hipoksemi

  • Mekanik ventilasyon ihtiyacı ?!

 • DLCO artar

 • Diffüz alveoler infiltrasyon


Zel durumlar
ÖZEL DURUMLAR

 • ANCA gibi bazı otoantikorlar Wegener Granülomatozu, mikroskobik polianjit, idyopatik pulmoner renal sendrom gibi etyolojilerin tanısında yardımcı

 • Sitoplazmik ANCA (c-ANCA), antiproteinaz 3 (PR 3) ü tarifler ve Wegener Granülomatozu için oldukça spesifik

 • Perinükleer ANCA (p-ANCA) antimiyeloperoksidaz antikorunu tarifler ve mikroskobik polianjit ve idyopatik pulmoner-renal sendromda anlamlı


Zel durumlar1
ÖZEL DURUMLAR

 • Tedavi edilmemiş SLE’li hastaların %95 inde ANA pozitif

 • Anti-ds DNA, SLE’li hastaların % 50-75 inde pozitif

 • Anti-ds DNA pozitifliği ve C3 ün düşük bulunması SLE için %100 tanı koydurucu

 • Doku immünflorösan çalışmaları ve serum ABMA (antiglomerul bazal membran antikoru) ölçümü Goodpasture sendromu için %97 sensitif, %98 spesifik


Tedav
TEDAVİ

 • Altta yatan etiyolojiye göre farklı


Prognoz
PROGNOZ

 • Tekrarlayan epizodlar geri dönülmez pulmoner fibroz

 • İdiopatik pulmoner hemosideroz, wegener, ve mitral darlığında bu tablo hakim

 • DAH sonrası ciddi obstrüktif akciğer hasarı ve amfizem de raporlanmış


Mortal te
MORTALİTE

 • Altta yatan nedene bağlı

 • SLE, anti-GBM hastalığı ve idiopatik pulmoner hemosideroz %25-50 erken mortalite hızıDah ptu

35 yaşında kadın olgu

10 günlük yüksek ateş, titreme, güçsüzlük, gece terlemesi

2 gündür ağır dispne

1 ayda 7 kg vermiş

6 yıl önce hipertiroidi tanısı var-PTU kullanıyor

Beta bloker alıyor

Antidepresan alıyor

DAH-PTU


1. Ay kontrol

6. Ay kontrolad