De weg van 4 vmbo -t naar 4 havo - PowerPoint PPT Presentation

jessie
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De weg van 4 vmbo -t naar 4 havo PowerPoint Presentation
Download Presentation
De weg van 4 vmbo -t naar 4 havo

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
152 Views
Download Presentation

De weg van 4 vmbo -t naar 4 havo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De weg van 4 vmbo-t naar 4 havo

  2. Is de overstap van de mavo naar het havo verstandig? We hebben voor het project van het vak Nederlands gekozen om een antwoord te geven op de vraag: Is de overstap van de mavo naar het havo verstandig? Wij zetten in dit stuk de voordelen en de nadelen van de overstap van de mavo naar het havo op een rijtje. Wij werken in ons verslag deze punten uit en beargumenteren ze. We willen de leerlingen die van 4mavo naar 4havo gaan, hierbij duidelijk maken wat de voordelen en wat de nadelen zijn van de overstap van mavo naar havo.Allereerst de voordelen. Je doet de havo normaal gesproken in 5 jaar tijd. Als je van mavo komt doe je er een jaartje langer over, dan iemand die al op havo zat. Dat is helemaal niet erg. Het staat eigenlijk wel goed op je CV, dat je eerst mavo hebt gedaan en daarna nog het havo. Dit laat zien dat je doorzettingsvermogen hebt en graag wilt leren. Je hebt later ook een grotere kans, om een betere baan te krijgen en een hogere opleiding te volgen dan als je alleen een mavodiploma hebt. Omdat je havo hebt gedaan, doe je daarna meestal meteen een hbo-opleiding, dat is ook erg handig. Na de mavo doe je eerst een mbo-opleiding en daarna pas na een hbo-opleiding. Op de mavo/het vmbo heb je er 4 jaar lang naar toe gewerkt om in het 4e leerjaar een examen te gaan maken. Ze leren je dan al op de mavo, hoe je je het best op je examen kunt voorbereiden en je hebt dan ook al eens een examen gedaan. Je weet dan dus wat je kunt verwachten van je havo examen, welke dingen wel belangrijk zijn en welke niet. Mensen op het havo hebben nog geen ervaring met het maken van examens. Nog een reden waarom leerlingen voor de havo kiezen is, omdat ze dan een langere tijd hebben om te onderzoeken wat ze later nou precies voor een beroep willen uitoefenen. Door eerst mavo te doen heb je je eigenlijk al 4 jaar georiënteerd op wat je leuk vind en wat je minder leuk vindt. Hierdoor kun je gerichter zoeken naar wat je later wilt gaan doen. Na de mavo heb je het havo waar je nog eens 2 jaar extra hebt om uit te zoeken, wat je op het HBO wilt gaan studeren. In totaal heb je 6 (soms 7) jaar ‘bedenktijd’, om een belangrijke keuze te maken voor je vervolgopleiding. Het is natuurlijk ook zonde om aan een opleiding te beginnen, die je eigenlijk niet eens zo leuk vind en waar je waarschijnlijk halverwege al mee stopt. Als je het in je hebt om havo te kunnen doen, moet je dat zeker doen. Er zijn natuurlijk ook een aantal nadelen van het havo. Bij havo verwacht men dat je een stuk zelfstandig bent, dat je in een hoger tempo werkt en de stof die meer diepgang heeft begrijpt. Je hebt op het havo ook een stuk meer huiswerk en je moet veel meer verslagen maken. Dit allemaal kan af en toe leiden tot stress, waar je eigenlijk ook mee moet leren omgaan. Binnen een aantal weken begin je al een beetje aan het tempo te wennen en ook aan de hoeveelheid stof die je moet verwerken. Het havo wordt vaak ook erg onderschat. Je krijgt ook veel toetsen over een grotere hoeveelheid stof en men gaat ervan uit dat je dit kunt. Op het havo ga je dieper in op de stof bij veel vakken. Op mavo kom je er wel met goed de begrippen kennen, maar bij havo kom je niet ver door alleen een begrip te kennen, het is inzicht hebben of krijgen en geleerde werk toepassen. Het kan ook zijn dat je op het havo blijft zitten. Voor mensen die op het havo op voorwaarden zijn geplaatst hebben dan de kans dat ze van school af moeten en toch een mbo-opleiding moeten gaan volgen. Je hebt dan een heel jaar verspild en dat is zonde! Mensen die zonder voorwaarde zijn geplaatst kunnen dan wel één keer blijven zitten, maar die doen er dan 3 jaar over. Het was dan handiger geweest om dan eerst een mbo-opleiding te volgen en dan door te stromen naar het hbo, maar dat bedenk je je pas achteraf. Het is zo wanneer je blijft zitten op het havo dat je er in totaal maximaal 3 jaar over kunt doen. Wij raden je aan om goed na te denken over je keuze van de overstap van de mavo naar het havo. Wil je echt graag havo doen en ben je bereid om hard te werken? Dan zou ik zeker voor het havo kiezen. Onderschat het alleen niet, het is een heel groot verschil met de mavo. Heb je nu al erg veel moeite op de mavo, lijkt het ons het beste om een mbo-opleiding te kiezen. 7 6

  3. De ervaringen van busraturan De ervaringen van Demi van uhm Vorig jaar heb ik mijn mavo examen gehaald. Ik had geen idee wat ik voor een opleiding na mavo wilde gaan doen, dus het leek me verstandig om havo te gaan doen. Op mavo hoefde ik niet heel veel te doen voor school en ik dacht dan doe ik maar havo. Ik wilde ook geen opleiding doen die ik eigenlijk niet eens zo leuk vond en waar ik misschien wel halverwege mee gestopt was. Ik heb havo eigenlijk best wel onderschat. Het is een heel stuk zwaarder dan gedacht. In het begin vond ik het vooral heel erg wennen. De stof is een heel stuk moeilijker, het tempo ligt een heel stuk hoger en er is ook minder herhaling. Het huiswerk en de verslagen/projecten zijn ook veel meer. Ik dacht aan het begin van het jaar, ik wil dit jaar meteen goed beginnen. Ik leerde ook meteen erg goed voor de proefwerken. Toen ik de proefwerken terug kreeg bleek toch dat ik nog veel meer moest leren. Je hebt op havo meer inzicht nodig, met alleen begrippen kennen kom je er niet. Ik moet voor ieder proefwerk best veel leren, maar mijn resultaten zijn nu ook een stuk beter. Het tempo vind ik soms nog steeds best hoog, vooral bij Economie & de grammatica van Engels, waarschijnlijk ook omdat ik dat lastig vind. Toch wen je wel aan het tempo, de hoeveelheid huiswerk en de hoeveelheid verslagen.Ik denk als je het echt wilt halen, moet het je met goed leren en opletten in de les best lukken om de HAVO te halen! Mijn ervaring tussen mavo en havo zijn erg verschillend. Eerst wil ik een stuk over mavo vertellen en dan over havo: Mijn ervaring met mavo: Dit was een ervaring van 4 leuke gezellige leerzame jaren. De lessen waren gedeeltelijk individueel als samen, begin van de les werden de moeilijke dingen besproken en een stuk nieuwe stof verteld. Daarna kan je verder gaan met je huiswerk. De hoeveelheid van het huiswerk was opzicht prima, om bij te houden. De leraren waren/zijn erg vriendelijk, en zijn bereid om meerdere keren je de stof duidelijk uit te leggen. Ze zijn ook bereid om buitenschooltijden, je te helpen met school met vb. Teletop en via bijles ( die ze vrijwillig geven). Het niveau vmbo-tl was perfect voor mij, omdat het tussen makkelijk en moeilijk inzit. Ik heb op het Almende Bluemers les gegeven, dit was een fijne maar kleine school. Mijn ervaring met havo: Dit is een ervaring waar ik af en toe nog steeds aan moet wennen. De lessen zijn vooral zelfstandig aan de gang gaan, en erg zelf initiatieven nemen. Hiermee bedoel ik als je bijvoorbeeld iets niet snapt dat je er zelf achteraan moet gaan. De hoeveelheid huiswerk is best realistisch en ook wel goed. Maar vaak zit er wel dingen tussen, wat je dan nog niet gehad hebt. Waardoor het ervan maken ook moeilijker wordt. De leraren hebben op Havo meer een lerarenfunctie en verder ook niet. Dit zorgt ervoor dat er een afstand komt is tussen de leerling en de leraar, Dut leid er soms voor dat je minder snel iets durft te vragen. De stof dat je hier krijgt, is best moeilijk vind ik. Soms gaat het ook sneller dan dat het bedoeld is. Dit kan zorgen voor dat je bepaalde dingen niet snapt. Havo vind ik zelf best pittig, dit komt doordat we in een korte termijn veel dingen moeten leren. 8 9

  4. De ervaringen van Mahiramilanovic De ervaringen van Trinh pham Ik heb de overstap gedaan van Metzo college Mavo 4 naar Ludger college Havo 4. De redenen waarom ik naar Havo ben gegaan is omdat ik hoger op wou komen, en nu ik die kans had wou ik die ook grijpen. Ook wist ik niet precies wat ik wou doen, ik was bang dat als ik een opleiding zou kiezen dat ik de verkeerde zou kiezen. Daarom leek de Havo mij de beste keus. De overstap van Mavo naar Havo was toch wel moeilijker dan ik had gedacht. Doordat ik niet van alle docenten op mijn vorige school een positief advies van heb gekregen, ben ik aangenomen door middel van een proeftijd van een half jaar. In die half jaar moest ik me zien te bewijzen dat ik Havo aankon. In het begin was het moeilijker dan ik had gedacht. Op de Mavo deed leerde ik bijna nooit, en me huiswerk maken ook niet. Het was alleen huiswerk maken als je een verslag moest inleveren. Maar nu op de Havo moet je meer leren, de normering is anders maar ook de vraagstelling. Soms leer ik voor een proefwerk maar haal ik toch een onvoldoende, ik denk dat het komt door dat ik het blijkbaar soms onderschat. Maar door middel van huiswerk maken, opletten in de lessen word het allemaal wat makkelijker, maar het is en blijft moeilijk. Je moet blijven werken wil je op de Havo blijven. Op het gebied van de vakken zijn er een aantal vakken die ik erg moeilijk vind zoals Wiskunde, Economie en M&O. Dat zijn echt de vakken die je moet snappen. Maar bij sommige onderdelen heb ik weer voordeel omdat ik dat op de Mavo heb gehad. Geschiedenis vind ik op de Havo een makkelijk vak terwijl ik het op de Mavo een moeilijk vak vond. De leraren-leerling relatie op de Havo is heel anders. Op de Mavo stond je langer stil bij een onderwerp en op de Havo ga je er sneller doorheen en ga je er dieper op in. De leraren op de Mavo waren meer met je betrokken dan nu, maar je wordt goed begeleid en voorbereidt op Havo 5. Ik heb er echt geen spijt van dat ik nu Havo doe, en ik hoop echt over te gaan naar Havo 5 en mijn examen succesvol af te sluiten. Ik weet wel dat ik er alles aan ga doen om dit waar te maken. Mijnevaring met dezeovergantg is datikvorigjaardezefasehebondergaan. ikwistnietwatikzoudoen op mbodus, hebikvoor de havogekozen. We moestenlangslerarenomtekijjken of de lerarenvondendatik het aankon of niet. De helft van de lerarenhaddenmijeenpositiefgegeven en de helfteennegatief. Na eentijdjetoenik de brief had ingeleverd, moestikvooreengesprek met meneer van Eijk en MeneerDoppen. Datzal nu welmenneer van Eijk en meneer Faber zijn. Mijneerstegesprekverliepnietzogoed. zeadviseerdemijomtoch maar mbotegaandoen. Alsik het echtwilde had in na het examenweereengesprek. Ik was geslaagtvoormijnexamenmochttochhavodoen. Nu ikeenmaal op havo zit haddenzeweleenbeetjegelijk. Je moet op havoechtveelmeerinzettenom het tekunnenhalen. Ikheb op mavonietveelgedaanvoor school en ben tochgeslaagt. Nu ikhavo doe moetikwelmijjnhuiswerkbijhoudenanders red je datniet en snap je de stofooknietwat je in de les krijgt. De toetsen op havozijnookveelmoeilijker, met moeilijkbedoelikveelmeerstofdat je moetleren het is nietmeer van 1 of 2 paragraven maar 4 paragraven. Datlijkt je weinig maar het is ontzettendveel. Ook op havomoet je nu boekengaanlezenvoorelketaal die je hebt. ikhebt nu duits en nederlands en engels en voornederlandsmoet je in 2 jaar 9 boekenlezen en dat is aardig al wat. Daarkrijg je natuurlijkooktijdvoor in de les . bij de meesteboeken die je leestmoet je ookeenleesdossierbijmaken. Als je in de les oplet en goedmeedoet en je huiswerkmaakt,isergeenprobleemwaar je jezorgenommoetmakendenkik. Natuurlijkmoet je danooknoglerenvoortoetsen. de stof die je krijgtvoorvakkenmoet je nietalleenleren maar ooksnappen. De vragenstellingenzijnookveelmoeilijker op havo. je krijgtnietalleentheorie op havo, je hebtook heel veelgrtoeprojecten die je uintweetallenmaakt. Dat is welleuk op havo. Ookal is havo heel veeldat je moetleren en je moet je 100% inzetten, hebikergeenspijt van datikhavohebgedaan. vooralals je moetiehebt met iets, je kanaltijdterechtbij je docenten . Als je moeitehebthelpenze je. In ditjaarverwachtendat je natuurlijkookwatzelfstandigerwordt en je voorbereiden op het hbo, tochkan je altijdbij je docent terecht. Als je zekerweetdat je havowilzou het op een of anderemanierwellukken. met je havo diploma staanveeldeuren en kansenvooreenhogereopleiding je open. 10 11

  5. Eensamengesteldeenqeute onder de leerlingen die van 4 vmbo-t naar 4 havozijn 1) Wat is het grootste verschil tussen Mavo en Havo qua vakken? We zijn tot de eindconclusie gekomen dat je sneller en dieper door de stof gaat. Het is een hoger niveau , waar je meer huiswerk krijgt en waar de vraagstelling anders is. Je hebt een hogere normering en je moet zelfstandiger werken 2) Welke vakken vind je moeilijk? Leerlingen vinden op de Havo Economie, M&O, Wiskunde, Geschiedenis, Levensbeschouwing en Engels moeilijk. 3) Denk je dat je volgend jaar het examen succesvol afsluit? Ze hopen de Havo succesvol af te sluiten, ze zijn er bijna zeker van maar er zijn ook een aantal leerlingen die twijfelen en denken het examen niet succesvol af te sluiten. 4) Heb je er spijt van dat je nu Havo doet in plaats van MBO? De meeste leerlingen hebben soms wel momenten dat ze denken ‘ ik wil dit niet meer ‘ maar ze hebben er geen spijt van. Er zijn dus geen leerlingen tussen die wel spijt hebben dat ze Havo hebben gedaan in plaats van MBO. 5) Hoe is de leraren-leerlingen relatie op Havo? Op de Havo zijn de leraren meer verantwoordelijk maar op de Mavo was er meer betrokkenheid. De leraren verschillen wel op de Havo, ze zijn open, aardig en streng. Maar voor sommige leerlingen zijn de leraren op de Mavo en Havo hetzelfde. 6) Hoeveel uur besteed je aan huiswerk thuis? De antwoorden zijn erg verschillend, er zijn leerlingen die bijna niets of maar 1 uur aan hun huiswerk doen. Ook zijn er leerlingen die heel veel meer aan hun huiswerk doen, zoals 4 a 5 uur. Dit ligt bij iedereen anders. 7) Moet je nu meer doen vergeleken met vorig jaar? Ja, ze moeten veel meer stof leren, ze moeten meer huiswerk maken. En ze moeten nu meer doen voor school. 8) Zijn de cijfers die je haalt, de verwachte resultaat? Het is erg afwisselend per vak. De meeste leerlingen denken een goed resultaat hebben als ze leren, maar dat valt tegen omdat ze het onderschatten. 9: Welke vakken vind je makkelijk? CKV, BSM, Geschiedenis, Nederlands, Duits, Wiskunde, Levensbeschouwing, Muziek en M&O als je het goed bijhoudt. 10: Waar heb jij een voordeel mee vergeleken met andere Havo doorstromers? Mavo leerlingen hebben voordeel, ze weten hoe een examen in elkaar zit. Er zijn onderdelen die ze al eerder op de Mavo hebben gehad en die ze begrijpen. Sommige leerlingen zijn al sociaal verder ontwikkeld. 12 13

  6. Eind conclusie enquête: We hebben een enquête gedaan met heel veel verschillende antwoorden. Maar om nu tot een conclusie te komen hebben de antwoorden vergeleken en gekeken welke antwoorden het meest voorkomen. Hieruit blijkt dat het grootste verschil volgens de Mavo leerlingen is dat je op de Havo veel meer moet doen dan op de Mavo. Economie en M&O zijn de twee vakken die ze het moeilijkst vinden. Dat komt omdat M&O een heel nieuw vak is en Economie wordt elke keer veel meer en de stof wordt ook steeds moeilijker. Ze besteden nu gemiddeld 2 uur aan hun huiswerk, terwijl ze op de Mavo heel weinig of juist helemaal niks deden. Ook al denken zij voldoende tijd aan hun huis/leerwerk te besteden, zijn de cijfers niet altijd het verwachte resultaat. De cijfers vallen ze tegen omdat ze de Havo soms echt onderschatten. Je moet je 100% inzetten wil je de Havo halen. Voordeel hebben de Mavo leerlingen ook, er zijn soms onderdelen die zij al hebben gehad en die ze al snappen maar zij weten ook precies hoe een examen eruit ziet. Makkelijke vakken zijn er ook. De Mavo leerlingen vinden gemiddeld CKV het makkelijkst, maar er zijn ook leervakken die ze een eitje vinden zoals Geschiedenis en Duits. De leraren-leerling relatie is voor hun anders dan op de Mavo, de leraren zijn minder betrokken maar dat heeft ook een reden, je moet leren zelfstandig werken wat je later ook op het HBO nodig zult hebben. Spijt hebben ? Nee dat hebben deze leerlingen niet. Er zijn wel momenten dat ze denken de verkeerde keus te hebben gemaakt maar elke leerling die van de Mavo is gekomen en nu op de Havo zit hoopt zijn examen met hard werken succesvol af te sluiten. 15 14

  7. Toelatingseisenvoor leerlingendie van 4 vmbo-t willen overstappennaar4 havo Eenleerling die van 4 vmbo-t naar 4 havowiloverstappenmoetvoldoenaan de onderstaandeeisen: Het gemiddelde van de op eendecimaalafgerondecijfers op de eindlijstvmbomoetminimaal 7,0 zijn. Op het ludgerals je van de mavonaarhavogaat is het gemiddeldenietzogroot van belang. Het gaatmeerom het oordeel van de decaan, docenten, het gesprek en je afdelingsleiderdatteltnamelijkzwaarmee. Eenleerling mag maximaal 17 jaaroudzijnbijaanvang 4 havo en nietgedoubleerdhebben in de bovenbouwvmbo. Op hetludgercollegegeldtdezestellingniet. De afleverende school moeteenpositiefadvies over de diplomakansenhavo van de leerlinggeven. De ontvangende school zalaangevenwelkeinformatiezij van de afleverende school nodigheeft. Het adviesheeftbetrekking op capaciteiten, werkhouding en gedrag. Op het ludgercollegekijkenzenatuurlijkwelnaar de capaciteiten die je in huishebt maar ooknaar hoe graag je het wilt en hoe ga je jeinzetten. Ookaladviserendocenten het niettedoen en negatiefadviesgeven. Als je slaagtvoor je examendan mag je havodoen. Het tevolgenpakket in 4 havomoetaansluitenbij het gevolgdepakket in 4 vmbo. De leerling mag maximaaléénnieuwvakopnemen in 4 havo. Op het ludgercollegemoet je wel in die richtingzitten van je pakketwat je op het vmbo had. alser maar nietzoveelverschil in zit. De school bepaalt het keuzeaanbod. Bijeenkeuzevoorwiskunde, scheikunde, natuurkunde, Frans en Duits, moet de leerling in dezevakkeneenvmboexamenhebbengedaan.Op het ludgercollege is datnietzo. Erwordtwelafgeradenombijvoorbeeld het vakscheikundetekiezen. Scheikunde is ermoeilijkom op het havoweer op tepakken. De anderevakken kun je welgewoonweeroppakken op het havo. Aanmeldinggeschiedtbij de decanen, uiterlijkvoor 1 april. Leerlingen die zich later aanmelden, hebbengeenrecht op toelatingookal voldoenzijaan de criteria.Op het ludgercollege is ditanders. Als je welaan de criteria voldoet en tochvoor het begin van het jaaraanmeldt mag je gewoonnaar het havo. Leerlingenwordenaltijdvoorwaardelijkgeplaatst. Mochteenleerling op het einde van 4 havonietbevorderdkunnenworden, betekentditdathij/zij de school moetverlaten, tenzijde overgangsvergaderingbeslistdatersprake is van bijzondereomstandigheden.Erzijnookmensenzondervoorwaardenaangenomen en die mogenwelgewooneenjaartjedoubleren. De leerlingmoeteenalternatievevervolgopleidingkiezenvoor het gevalhij/zijnietwordttoegelaten tot het havo.Op het ludgercollegegeldtditook. Je moetaltijdeenopleidingachter de hand hebben, voorals het havotochnietgaat. Indieneenleerlingaanéén of meerderevoorwaardennietvoldoetbeslist de toelatingscommissie over wel of niettoelaten.Op het ludgercollege is ditnietzo. Op het ludgertelt de mening van de leraren, de decaan en de afdelingsleider het zwaarstmee. 20 21