slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kylä koko elämäksi! Vetelin kunnan strategia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kylä koko elämäksi! Vetelin kunnan strategia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kylä koko elämäksi! Vetelin kunnan strategia - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Kylä koko elämäksi! Vetelin kunnan strategia . Yhteinen strategiaviitekehys ohjaa eri toimijat toimimaan samaan suuntaan ja systematisoi johtamista. Viitekehys perustuu ennakoivaan ajattelumalliin. . Vetelin kunnan toiminta-ajatus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kylä koko elämäksi! Vetelin kunnan strategia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kylä koko elämäksi!

Vetelin kunnan strategia

slide2

Yhteinen strategiaviitekehys ohjaa eri toimijat toimimaan samaan suuntaan ja

systematisoi johtamista. Viitekehys perustuu ennakoivaan ajattelumalliin.

vetelin kunnan toiminta ajatus
Vetelin kunnan toiminta-ajatus
 • Vetelin kunta järjestää asukkailleen kunnalliset peruspalvelut omana tuotantona tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
 • Vetelin kunta toimii aktiivisesti asumisviihtyvyyden, yrittäjyyden edellytysten ja työpaikkakehityksen parantamiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa.
 • Toiminnassaan Vetelin kunta korostaa yhteisöllisyyttä, inhimillisyyttä ja kestävää kehitystä sekä vaalii paikkakunnan historiallista ja kulttuurillista perintöä.

Toiminta-ajatus kertoo sen miksi olemme olemassa ja mikä on meidän perustehtävä.

vetelin kunnan visio
Vetelin kunnan visio

Veteli 2020

Veteli on laajalla yhteistyöllä, yhteisöllisyydellä ja talouden hallinnalla varmistanut menestymisensä viihtyisänä, maaseutumaisena asuinympäristönä ja elinvoimaisena yritysten sijaintipaikkana.

Visio määrittelee halutun kehityssuunnan. Hyvä visio on kiteytynyt, innostava ja helposti

viestittävissä. Lukijalleen se antaa ajatuksellisia haasteita ja saa liikettä aikaan.

slide5

KYLÄ KOKO ELÄMÄKSI

Onnelliset kuntalaiset tekevät Vetelin.

Hyvä yhteishenki ja yhdessä tekeminen antavat avaimet

hyvinvointiin ja kuntamme menestykseen.

Hyvän elämän edellytyksiä ovat ihmisläheisyys, yhteisöllisyys ja yritteliäisyys. Meillä on lapsille ja nuorille turvallinen ja

innostava kasvuympäristö, jossa sivistys- ja kasvatustehtävä on

kaikilla yhteisömme jäsenillä.

Elämän mittainen, sujuva arki on jokaisen veteliläisen perusoikeus.

Kestävä kehitys tulojen ja resurssien mukaan,

ympäristöstä huolehtiminen ja omaleimainen kulttuuri luovat

vakautta, hallittua kasvua ja viitoittavat tietä tulevaisuuteen.

Onni on omissa käsissämme.

TÄMÄ ON VETELI!

Visio voidaan halutessa avata tarinan tai kertomuksen muodossa. Kertomus antaa sisältöä

visiolle.

vetelin kuntayhteis n menestystekij t
Vetelin kuntayhteisön menestystekijät
 • Yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistaminen kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa
 • Ympäristöstä huolehtiminen ja asumisviihtyvyyden ylläpitäminen sekä kehittäminen
 • Elinkeinoelämän ja yritysten toimintaympäristöstä huolehtiminen

Menestystekijät määrittelevät minkä asioiden varaan visio ja kunnan hyvä menestyminen jatkossa aiotaan rakentaa. Koko yhteisön mielenkiinto ohjataan näihin asioihin ja kunnan omat panostukset suunnataan niihin. Menestystekijöiden kehitystä seurataan erityisen aktiivisesti. Päättäjien, johdon ja avainsidosryhmien sitoutuminen valittuihin menestystekijöihin on onnistumisen kannalta keskeistä.

slide7

Yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistaminen kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa

 • Tavoitteet valtuustokauden loppuun:
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Yhteistyön lisääminen naapurikuntien ja sidosryhmien kanssa, myös naapurimaakuntiin
 • Nuorten ääni kuuluville
 • Kulttuurielämän kehittäminen
 • Koko yhteisen Vetelin - sekä kylien että kuntakeskuksen kehittäminen
 • Suvaitsevan ilmapiirin edistäminen
 • Tavoitteet 2010:
 • Nuorten aktivointi
 • Toteutetaan ”Veteli tapahtuma”
 • Kolmannen sektorin, kunnan ja Jytan yhteistyö on toimiva
 • On luotu käytäntö keskustelufoorumeihin kuntalaisten kanssa
slide8

Ympäristöstä huolehtiminen ja asumisviihtyvyyden ylläpitäminen sekä kehittäminen

 • Tavoitteet valtuustokauden loppuun:
 • Väestömäärä kasvu ja ikärakenteen oikaisu
 • Kuntakeskuksen ja kylien ilmeen kohentaminen markkinoinnillista imagoa hyödyntäen
 • Asukkaiden sujuva arki – toimivien peruspalveluiden ja monipuolisten vapaa-ajan palveluiden avulla
 • Monipuoliset asuinmahdollisuudet
 • Tavoitteet 2010:
 • 31.12.2010 asukasmäärä vuoden 2009 alun (1.1.2009) tasolla
 • Kuntakeskuksen ja kylien ilme on kohentunut
 • Asunto-ohjelman täytäntöönpano
 • Viemärilaitoksen toiminnan laajentaminen
 • Lukion kehittämistyön täytäntöönpano
 • Asukkaiden sujuva arki – toimivien peruspalveluiden ja monipuolisten vapaa-ajan palveluiden avulla
slide9

Elinkeinoelämän ja yritysten toimintaympäristöstä huolehtiminen

 • Tavoitteet valtuustokauden loppuun:
 • Työpaikkojen määrän kasvu
 • Kaupan ja palveluyritysten kehittyminen ja lisääntyminen
 • Matkailualan työpaikkojen lisääntyminen
 • Yritysten tunnettuuden lisääntyminen kuntalaisten keskuudessa
 • Bioenergiayrittäjyyden lisääntyminen
 • Riittävästi teollisuus- ja liiketontteja
 • Lisäpanostus elinkeinotoiminnan henkilöstöresurssiin
 • Kunnan ja yrittäjien välisen kanssakäymisen edistäminen
 • Tavoitteet 2010:
 • Lisää teollisuustontteja
 • Matkailualan työpaikkojen lisääntyminen
 • Yritysten tunnettuus on lisääntynyt kuntalaisten keskuudessa
 • Bioenergia-alan työpaikat ovat lisääntyneet
 • Lisäpanostus elinkeinotoiminnan henkilöstöresurssiin
slide10

Strategiaa toteuttavat hankkeet

Yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistaminen kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa

Käynnistyvät / käynnistyneet hankkeet:

 • Esiintymislavan ja torin rakentaminen
 • Kansalaisten keskustelufoorumien luominen ja tukeminen
 • Toimivien yhteistyötapojen luominen Jytaan
 • Kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kokoaminen kulttuurielämän kehittämiseksi, ”Veteli tapahtuma”
 • Kirjaston toimintojen monipuolistaminen
 • Seuratyöntekijä

Valtuustokaudella toteutettavat hankkeet:

 • Kehittämissuunnitelmat kulttuuri- ja nuorisotiloista

Strategiset hankkeet ovat laajoja strategiaa toteuttavia, eri toimintoja läpäiseviä hankekokonaisuuksia. Hanketoiminta nivelletään olemassa olevaan toimintaan niin, että se ohjaa käytännön toimintaa strategiassa määriteltyyn suuntaan.

slide11

Strategiaa toteuttavat hankkeet

Ympäristöstä huolehtiminen ja asumisviihtyvyyden ylläpitäminen sekä kehittäminen:

Käynnistyvät / käynnistyneet hankkeet

 • Kuntamarkkinoinnin tehostaminen
 • Kuntakeskuksen kehittämissuunnitelma
 • Asunto-ohjelma
 • Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys
 • Viemärilaitoksen toiminta-alueen laajentaminen
 • Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien kehittäminen (Kaustinen/Veteli)
 • Laajakaistan levittäminen (maakuntaverkko, muut)
 • Varhaiskasvatuksen toimintamuotojen selvittäminen
 • Lukion kehittämissuunnitelma
 • Hiihdon olosuhteiden selvittäminen
 • Opetuksen ja varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelma
 • Muksulan peruskorjaus
 • Nuorten osallisuushanke

Valtuustokaudella toteutettavat hankkeet:

 • Kouluverkkoselvitys, valmis syksyllä 2010
 • ”Avoin päiväkoti kaiken ikäisille”, kolmas sektori mukaan (MLL, srk, martat, vanhusneuvosto)
 • Liikuntapuiston ja liikuntakeskuksen kehittämisselvitys, syyskuu 2010
 • Kotipalvelun edelleen kehittäminen; kyläkohtaisia päivystäjiä - hanke yhdessä JYTAn kanssa, kesä 2009

Strategiset hankkeet ovat laajoja strategiaa toteuttavia, eri toimintoja läpäiseviä hankekokonaisuuksia. Hanketoiminta nivelletään olemassa olevaan toimintaan niin, että se ohjaa käytännön toimintaa strategiassa määriteltyyn suuntaan.

slide12

Strategiaa toteuttavat hankkeet

Elinkeinoelämän ja yritysten toimintaympäristöstä huolehtiminen

Käynnistyvät / käynnistyneet hankkeet:

 • Yrittäjyyskasvatus
 • Elinkeinojen kehittämisohjelman päivitys
  • Elinkeinotoimen resurssissuunnitelma
  • Kunnan yritystilojen hallinnan selvittäminen
  • Organisoidaan yritysesittelyt
  • Työperäisen maahanmuuton edistäminen
 • Maankäytön suunnittelu
  • Edullisuusvyöhyketarkastelu
  • Teollisuusaluelaajennus

Valtuustokaudella toteutettavat hankkeet:

 • Muiden kuntien kanssa yhteinen yritysten kehittämishanke kaikille toimialoille, 2009 (hakemuksen teko vireillä)
 • Bioenergiatoimialan kehittäminen, käynnistyy 2009
 • ”Euro kiertämään Vetelissä” -hanke

Strategiset hankkeet ovat laajoja strategiaa toteuttavia, eri toimintoja läpäiseviä hankekokonaisuuksia. Hanketoiminta nivelletään olemassa olevaan toimintaan niin, että se ohjaa käytännön toimintaa strategiassa määriteltyyn suuntaan.

slide13

Kuntakonsernin päämäärät 2009 - 2012

Asiakaspäämäärä

Vetelin kunta turvaa palvelunsa tasapuolisina, laadukkaina, vaikuttavina ja asiakaslähtöisinä sekä kuntalaisten hyvinvointia edistävinä. Toiminnassa korostuvat avoin tiedottaminen ja kuntalaisten sujuva arki.

Henkilöstöpäämäärä

Vetelin kunnassa on ammattitaitoinen, osaava ja joustavaan toimintaan sitoutunut henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, viihtyvyyteen sekä hyvinvointiin panostetaan ja hyvän työilmapiirin luomisesta huolehditaan.

Prosessipäämäärä

Vetelin kunta varmistaa, että kuntalaiset ja muut asiakkaat saavat palvelunsa tarpeisiinsa nähden riittävällä nopeudella ja joustavuudella. Palvelujen tuottamisessa kunta käyttää laajasti yhteistyökumppaneita. Palvelujen tuottamisessa pyritään tehokkaaseen tapaan toimia.

Talouspäämäärä

Kunnan talous pidetään valtuustokauden ajan tasapainossa siten, että mahdollisesti kauden alkuvuosina syntyvä alijäämä saadaan nollattua valtuustokauden loppuun mennessä . Perustavoite on, että vuosikate kattaa poistot joka vuosi. Investointeihin varaudutaan suunnitelmallisesti ja kaikissa toiminnoissa korostetaan ennakoivaa otetta.

Kuntakonsernin strategisilla päämäärillä ohjataan koko konsernia valtuuston haluamaan suuntaan.

Hallintokunnat/lautakunnat huomioivat nämä valtuuston asettamat tavoitteet omissa suunnitelmissaan,

slide14

Kuntakonsernin kriittiset menestystekijät

 • Päämääriin ja strategisiin linjauksiin sitoutuminen kaikilla tasoilla
 • Päämäärien toteutumisen säännöllinen seuranta ja palaute
 • Yhteistyö eri suuntiin
 • Resurssien oikea kohdentaminen ja osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä
 • Tehokas viestintä
 • Hyvä johtaminen, asioiden ennakointi ja organisaation uusiutumiskyky

Kuntakonsernin kriittiset menestystekijät kuvastavat sitä missä asioissa joka tasolla on ehdottomasti onnistuttava, jotta strategiassa määritellyt tavoitteet ja linjaukset voidaan saavuttaa konsernin puolella.

slide15

Konsernin strategiaseuranta ja -mittarit

 • Asiakas
  • Asiakastyytyväisyys
  • Mittarit: palvelutarvevaste; asiakastyytyväisyyskysely (esim. palveluasenne, osaaminen, tuotteiden laatu ja sisältö, palveluympäristöjen toimivuus)
 • Henkilöstö
  • Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen
  • Mittarit: kehityskeskustelut; poissaolojen määrä ja kehitys; tutkintojen osuus henkilöstöstä; koulutuspäivien lkm/hlö; henkilöstökysely/ilmapiirikartoitus
 • Prosessit
  • Prosessien tehokkuus ja laatu
  • Mittarit: vertailu verrokkeihin €/asukas; valitusten määrä ja kehitys; asiakastyytyväisyystutkimukset; lautakuntien systemaattinen itsearviointi
 • Talous
  • Budjetin/talousarvion pitäminen/sitoutuminen
  • Mittari: ylitys/alitus
slide16

Strategiamittarit

 • Strategiaa mittaavat tulosmittarit
  • Väestön määrä ja rakenne
  • Huoltosuhde
  • Sairastavuusindeksi
  • Hyvinvointi-indeksi?
  • Kunnallisvero/asukas
  • Myönnetyt rakennusluvat
  • Ympäristö- ja asuininvestoinnit
  • Yritysten ja työpaikkojen määrä
  • Yritysten tekemät tuotekehitysinvestoinnit?
  • Vuosikate % (vuosikate / poistot)
  • Kumulatiivinen ali-/ylijäämä
  • Lainamäärä/asukas
  • Omavaraisuusaste
  • Kuntakuva (imagotutkimus?)
  • 10 suurimman tapahtuman kävijämäärät

Strategiaa toteuttavien hankkeiden seuranta

Strategiaa toteuttavien hankkeiden etenemisestä raportoidaan valtuustolle kunnan muun raportoinnin yhteydessä 2 – 3 kertaa vuodessa. Lautakunnat seuraavat omia hankkeitaan aktiivisemmin. Johtoryhmä koordinoi hankkeiden etenemistä.

strategian viestint
Strategian viestintä
 • Henkilöstö
 • Kv:n, kh:n + ryhmä pj:t ja kunnanjohtaja
 • Esimiehet omissa työyksiköissään
 • Kuntalaiset
 • Kuntatiedote
 • www-sivut
 • Kylätapahtumat / kyläkierrokset
 • Lautakunnat ja yhtiöt
 • Lautakunnat ja yhtiöt yhteiseen tilaisuuteen koolle
 • Lautakuntien kokouksessa esittelijät vastaavat
 • Sidosryhmät
 • Eri yhteyksissä strategia näkökulma esille
 • Tiedote tärkeimmille kumppaneille ja www-osoite
 • Tiedotusvälineet
 • Tiedotustilaisuus
 • Tiedote + www-osoite
 • Potentiaaliset paluumuuttajat
 • Tiedote