kalender och nyhetshantering n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kalender- och nyhetshantering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kalender- och nyhetshantering - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Kalender- och nyhetshantering. Så skriver och publicerar du kalender- och nyhetshändelser på ki.se Uppdaterad 2010-06-16 av Helena Mayer. Kalenderhändelser. De flesta besökarna på ki.se börjar sin upptäcktsfärd på startsidan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kalender- och nyhetshantering' - jesse


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kalender och nyhetshantering

Kalender- och nyhetshantering

Så skriver och publicerar du kalender- och nyhetshändelser på ki.se

Uppdaterad 2010-06-16 av Helena Mayer

kalenderh ndelser
Kalenderhändelser
 • De flesta besökarna på ki.se börjar sin upptäcktsfärd på startsidan
  • De som vill veta vad som händer på KI väljer sedan att surfa till den centrala KI-kalendern
 • Den centrala KI-kalendern är en del av KIs officiella ansikte utåt
 • Den centrala KI-kalendern prenumererar på de kalendrar på webbplatsen som har externa målgrupper = nästan alla
  • Här visar ni redaktörer upp det smörgåsbord av föreläsningar, konferenser etc. som KI anordnar
  • Här ska ni inte visa upp interna händelser (exempelvis institutionsråd eller andra interna möten) eller händelser som anordnas av någon annan än KI

Helena Mayer

kanal och lista polopolyspr k
Kanal och lista - Polopolyspråk
 • Det är viktigt att förstå begreppen ”kanal” och ”lista” när man jobbar med nyheter och kalendrar i Polopoly
 • En kanal är en typ av avdelning som ligger i avdelningen ”Nyheter och kalender” i översta nivån på varje nod
 • I en kanal skapar dina kalenderhändelser eller nyheter
  • En kanal syns endast i redaktörsgränssnittet
  • Du kan ha flera kanaler för olika ändamål, se MMKs exempel:
   • MMK-kalender
   • MMK-interna händelser (för att visas ut på” ki.se-visning intern”)
   • MMK-kalender enstaka händelser (finns för att undvika dubbletter)
   • MMK-nyheter
   • MMK-nyheter enstaka händelser (finns för att undvika dubbletter)
   • MMK-i Media

Helena Mayer

kanaler
Kanaler

Kalenderkanal

Nyhetskanal

Nyhetskanal

Kalenderkanal

Kalenderkanal

Helena Mayer

kanal och lista polopolyspr k1
Kanal och lista - Polopolyspråk
 • För att dina skapade händelser och nyheter ska kunna beskådas av andra på ki.se, måste du skapa en ”lista” som prenumererar på din kanal
 • En lista är också en typ av avdelning. En lista skapar du för att ”visa ut” dina nyhets- och kalenderkanaler på din nod
  • Du kan skapa nyhets- och kalenderlistor på alla nivåer på en nod
  • Du kan prenumerera på flera kanaler till en och samma lista
  • Du kan prenumerera på kanaler från andra noder till listor med dina egna kanaler

Helena Mayer

h r kan du skapa listor
Här kan du skapa listor

Nodstartsida

Visning – ki.se

Visning - intern

Helena Mayer

exempel p listor
Exempel på listor

Kalenderlista

Nyhetslista

Helena Mayer

listvisningar
Listvisningar

Kalenderlista

Nyhetslista

Kalenderlista

Nyhetslista

Helena Mayer

exempel p hur man kan visa nyheter och kalenderh ndelser
Exempel på hur man kan visa nyheter- och kalenderhändelser
 • Exempel: institutionen för biovetenskaper och näringslära
  • Här finns kalender- och nyhetslista både på nodstartsidan och i vänstermenyn (dvs i avdelningen Visning i Polopoly), vilket är vad vi rekommenderar
  • Du kan skapa kalenderlistor var som helst i strukturen under Visning
 • Exempel: Institutionen för klinisk neurovetenskap jobbar mycket med rika länkar för att puffa för nyheter
 • KI Nyhetslista finns med per default på alla nodstartsidor. Den bör tas bort se exempelvis institutionen för laboratoriemedicin
  • På en institutionsnod bör institutionens egna nyheter lyftas fram i första hand

Helena Mayer

kalenderh ndelser dubbletter
Kalenderhändelser - dubbletter
 • Ett bekymmer för KI-kalendern är att den ibland innehåller dubbletter och ibland tripletter
  • Detta beror på att olika redaktörer lägger in samma händelse i sina respektive kalendrar, som KI-kalendern sedan prenumererar på
  • Kontrollera därför alltid KI-kalendern innan du lägger in en ny händelse i din kalenderkanal
  • Skapa en kalenderkanal, som ingen utanför din nod kan prenumerera på, där du kan lägga in dubbletter av andras kalenderhändelser
  • Du kan på din nod visa/blanda din vanliga prenumererbara kalender, tillsammans med kalenderkanalen som ingen kan prenumerera på

Helena Mayer

kalenderh ndelser struktur och inneh ll
Kalenderhändelser – struktur och innehåll
 • Ett annat bekymmer är att kalenderhändelserna är formulerade på vitt skilda sätt, de har otydliga rubriker, för långa och/eller krångliga ingresser, obegriplig text eller felformaterad klipp- och klistratext
  • Mindre bra exempel: Half time seminar - Pedro Moreno - Department of Laboratory Medicine
  • Mindre bra exempel 2: Welcome to Stockholm Bone Academy Seminars
  • Bra exempel: Disputation Maria Sjögren
  • Bra exempel 2: Föreläsning: Lämna din kropp! Hur hjärnan vet var jaget befinner sig och vad som är den egna kroppen
 • Informationsavdelningen planerar att ge ut en lathund med riktlinjer under våren

Helena Mayer

kalenderh ndelser struktur och inneh ll1
Kalenderhändelser – struktur och innehåll
 • Du kan göra väldigt mycket som redaktör genom att:
  • Använda den journalistiska principen: Det viktigaste ska komma först. Rubriken ska vara så kort som möjlig, men kärnfull, förslagsvis ”Föreläsning: Titel på föreläsningen”
  • Disputationer, halvtidskontroller etc följer en annan princip, se exempel på tidigare bilder ex Disputation: Maria Sjögren
  • Ingressen ska sedan hjälpa besökaren att snabbt skaffa sig en större överblick över vad händelsen erbjuder, här får han/hon exempelvis veta vem som föreläser och var han/hon är verksam
  • I brödtexten följer fördjupad information om händelsen, kontaktuppgifter samt eventuella länkar och bilagor

Helena Mayer

nyheter
Nyheter
 • Alla nyhetslistor på ki.se innehåller en länk som heter ”Sök bland KIs alla nyheter” och leder till en sida som listar de flesta av KIs alla nyheter
 • Nyhetslistan visas upp i KIs pressrum
 • Nyhetslistan prenumererar på många nyhetskanaler från många noder
 • Nyheterna här ska rikta sig mot en extern målgrupp

Helena Mayer

nyheter1
Nyheter
 • Den centrala nyhetslistan har liknande och samma bekymmer som KI-kalendern, vilket innebär:
  • Dubbletter
  • Svårlästa, otydliga rubriker, ingresser och brödtext
  • Att nyhetslistan innehåller interna nyheter som bland annat riktar sig till KI-personer i sin roll som personal, exempelvis nyheter om interna projekt eller liknande
  • Att inbjudningar till händelser organiserade av andra än KI publiceras här

Helena Mayer

nyheter2
Nyheter
 • Som redaktör kan du göra mycket för att listan ska innehålla så högkvalitativa nyheter som möjligt
  • Innan du publicerar en nyhet bör du kontrollera att den inte redan finns publicerad i den ”centrala” nyhetslistan
  • Skapa en ny nyhetskanal där du publicerar in dubbletter som du bara vill visa ut på din nod. Kanalen ska inte kunna visas upp någon annanstans
  • Interna nyheter ska inte publiceras på ki.se, de hör hemma på ett intranät eller på KI.se: Visning-intern eller sprids via mejl eller nyhetsbrev
  • Skriv enligt den journalistiska principen

Helena Mayer

granska
Granska
 • Glöm inte att granska dina publicerade nyheter och kalenderhändelser efter att du har publicerat dem

Helena Mayer

tips om nyhets och kalenderkanaler
Tips om nyhets- och kalenderkanaler
 • Kontrollera i KI Kalendern att din kalenderkanal finns med, om inte, mejla wt@ki.se så lägger vi till en prenumeration
 • Mejla även wt@ki.se när du skapar en ny nyhets- eller kalenderkanal, som du vill ska synas i KI Kalendern eller i den centrala nyhetslistan
 • Ta bort gamla nyhets- och kalenderkanaler som inte används

Helena Mayer

spr khantering
Språkhantering
 • Ofta publiceras engelska kalenderhändelser och nyheter felaktligen i den svenska delen av Polopoly
  • Är händelsen skriven på engelska ska du välja ”Arbetsspråk engelska”, innan du skapar den, och vice versa på svenska
  • Gör du rätt dyker en engelsk respektive svensk flagga upp bredvid händelsen/nyheten, som indikerar att texten är skriven på ett annat språk än kontexten besökaren befinner sig i
 • Ofta blandas svenska och engelska språken i en och samma händelse/nyhet, vilket ska undvikas så långt det går.
  • Ibland är en titel på ett seminarium på engelska, medan resten av informationen är på svenska. Överväg då att översätta texten så att all information blir på engelska

Helena Mayer

gl m inte
Glöm inte!
 • Seminarier, konferenser etc som inte arrangeras av KI ska inte publiceras i kalendrar på ki.se
  • Inte heller interna möten
  • Samma gäller även interna nyheter eller inbjudningar till externa events
 • Dessa händelser och nyheter ska istället publiceras på ”KI.se - Visning intern” eller på andra intranät eller spridas genom nyhetsbrev och vanliga mejl etc

Helena Mayer

fr gor

Frågor?

Namn Efternamn

ad