1 / 6

Mesék bűvöletében Az állatmese

Mesék bűvöletében Az állatmese. Hogyan győzte le a jaguárt a teknős. Készítette: Czékus Lívia. TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0207 Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés– Innovatív intézményekben. Olvasd el a szöveget!. Tk. 29-31. oldal Válaszolj a következő kérdésekre!

jessamine
Download Presentation

Mesék bűvöletében Az állatmese

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mesék bűvöletébenAz állatmese Hogyan győzte le a jaguárt a teknős Készítette: Czékus Lívia TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0207 Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés– Innovatív intézményekben

  2. Olvasd el a szöveget! • Tk. 29-31. oldal • Válaszolj a következő kérdésekre! 1. Kik a történet szereplői? 2. Mely események történhetnének meg valóban? 3. Mely események nem történhetnének meg a valóságban?

  3. Feladatok • Tk. 31./1. b) Hány jaguár szerepel a történetben? • Tk. 31./2. Teknős tulajdonságai • Mf. 19./1. Nevet ige rokon értelmű szavai • Mf. 19./4. Szólásmagyarázat: Hűlt helyét leli.

  4. Mesetípusok • Tündérmese • Állatmese • Csali mese • Valós mese • Tréfás mese

  5. Az állatmese jellemzői • Szereplői állatok, pl. róka, farkas, kismalac. • A szereplők ember módra beszélnek és cselekszenek. • Vannak mesés és valós mozzanatok benne. • Lehet prózai vagy verses formájú. • Végét tanulsággal zárja a szerző. • A legismertebb szerzők: Aiszóposz, Phaedrus, Heltai Gáspár, Pesti Gábor, La Fontaine, Virág Benedek.

  6. Házi feladat: Milyen állatok, növények élnek a dzsungelben? Keress a könyvtárban képeket, leírásokat a témával kapcsolatban!

More Related