linghemsskolan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Linghemsskolan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Linghemsskolan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Linghemsskolan - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Linghemsskolan. År 6 – 9 skola, ca 450 elever, på Östgötaslätten, en mil öster om Linköping. Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Bakgrund. Skolverkets kritik 2005/06 Eleverna får inte den hjälp de behöver för att kunna göra sina val mot studier eller arbete. Östsams målarbete våren 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Linghemsskolan' - jessamine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
linghemsskolan
Linghemsskolan

År 6 – 9 skola, ca 450 elever,

på Östgötaslätten,

en mil öster om Linköping

skola arbetsliv linghemsskolan bakgrund

Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanBakgrund

Skolverkets kritik 2005/06

Eleverna får inte den hjälp de behöver för att kunna göra sina val mot studier eller arbete.

Östsams målarbete våren 2006

Kartläggning av Syv-funktionen i länet med rektorer och vägledare visar på brister i mål/styrning/uppföljning.

Syv B-L Palmér 2008-06-12

skola arbetsliv linghemsskolan bakgrund1
Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanBakgrund
 • Syvarna i Linköping arbetar med målen

och lämnar rapport 2006-12-21 till Bildnings- och Barn- och ungdomsnämnden som beslutar.

 • Linköpings blir Lärande exempel

och Linghemsskolan anmäls i januari 2008 av Syv.

Syv B-L Palmér 2008-06-12

skola arbetsliv linghemsskolan aktiviteter 2007 08
Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanAktiviteter 2007-08
 • I juni 2007 tog Syv kontakt med Framtidsfrön för att höra om hjälp med studiebesök. Dessa genomfördes våren 2008.
 • Efter att Linghemsskolan anmälts till ”lärande exempel” åker tre lärare ur arbetslag A, Rektor och Syv på en fem-dagars utbildning om Skola-Arbetsliv i Malmö.

Syv B-L Palmér 2008-06-12

skola arbetsliv linghemsskolan m l planer 2008 09 10
Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanMål/Planer 2008/09/10

Projektgrupp Projektgruppen (tre lärare, rektor och syv) arbetade fram följande planer för Skola-Arbetslivskontakter till läsåret 2008/09 som ett pilotprojekt i lag A, ett av av skolans fyra arbetslag.

Syv B-L Palmér 2008-06-12

skola arbetsliv linghemsskolan m l planer 2008 09 101

Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanMål/Planer 2008/09/10

Vision/mål 2009/10Att starta profilen Skola-Arbetsliv för år 6-9 på hela Linghemsskolan till 2009/10. All undervisning ska genomsyras av arbetslivs-perspektivet. Mentorerna ska ha huvudansvar för att eleverna får positiva bilder av sina kontakter med arbetslivet. Alla lärare ska visa på nyttan i arbetslivet i sitt ämne. Syv ansvarar för gymnasievalet och Praoplatserna samt stöttar övrig personal i arbetslivskontakterna.

Syv B-L Palmér 2008-06-12

skola arbetsliv linghemsskolan information till personal 2008 09
Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanInformation till personal 2008/09
 • Informationsbroschyr om Skola-Arbetsliv, Linghem till elev/målsman/mentor/företagare.
 • Informera övriga i arbetslaget under upptaktsdagarna i augusti och på studiedagar.
 • Informera närområdets företag under en mingel-frukost.

Syv B-L Palmér 2008-06-12

skola arbetsliv linghem utbildning f r personal 2008 09
Skola – Arbetsliv, LinghemUtbildning för personal 2008/09
 • Inspirationsföreläsningar av John Horvat från Fågelskolan i Lund och/eller Joachim Samuelsson, Forza i Skåne för all personal på en studiedag.
 • Lärare i arbetslag A ska få delta i kurser kring Skola – Arbetsliv som Myndigheten för Skolutveckling erbjuder.
skola arbetsliv linghemsskolan planer f r r 6
På ett Föräldramöte får föräldrar svara via en enkät om de kan komma till skolan och berätta om sina yrken eller om eleverna kan göra studiebesök på deras arbetsplats.Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanPlaner för År 6
skola arbetsliv linghemsskolan plan f r r 7
Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanPlan för År 7

Framtidsfröns koncept med företagsbesök i små grupper i Linghems närområde.

Uppföljning i grupp inför klassen och inbjudna företagsrepresentanter.

skola arbetsliv linghemsskolan plan f r r 8
Studiebesök

Studiebesök på hösten enligt Framtidsfröns koncept men nu i hela Linköping.

Prao, 2 veckor

under våren som fördjupas med några nya aktiviteter.

Prao – Lärarna

Skickar med eleverna frågor utifrån sitt ämne

Gör besök på elevernas praoplatser

Följer upp på olika sätt, se elever!

Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanPlan för år 8
skola arbetsliv linghemsskolan plan f r r 81
Prao - Eleverna

Får söka sin Prao via CV

Förbereda praon genom att ringa/besöka/samla information

Ska löpande föra en Prao-dagbok på det som händer.

Efter Praon - Eleverna

Göra en Praomässa för elever i år 6 och 7.

Skriva en prao-uppsats och delta i Sv. Näringslivs uppsatstävling.

Utvärdera platsens lämplighet för att fastställa kvaliteten på platserna.

Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanPlan för år 8

Syv B-L Palmér 2008-06-12

skola arbetsliv linghemsskolan plan f r r 9
Fokus på gymnasievalet och

Syv informerar, vägleder (minst ett samtal per elev) har lektioner, ordnar studiebesök, ev. gymnasiemässa

Mentorer ser till att eleverna gör ”valstödet” som köpts in via Karriärförlaget och är ett underlag till Syvs vägledning.

Information om gymnasie-alternativ för dem som inte blir behöriga att söka till gymnasiet.

Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanPlan för år 9
skola arbetsliv linghemsskolan plan f r r 91
Skola – Arbetsliv, LinghemsskolanPlan för år 9
 • Gymnasievalet görs senast 15 februari och omval 15 april. Vägledning och studiebesök fortsätter under våren.
 • Vi bjuder in före detta elever till skolan för att berätta om hur de tänkte när de sökte till gymnasiet och varför de valde som de gjorde.
 • Sommarskola erbjuds till obehöriga elever

Syv B-L Palmér 2008-06-12