f lles kompetenceudviklingsdag 25 september 2012 cabi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fælles kompetenceudviklingsdag 25. september 2012, CABI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fælles kompetenceudviklingsdag 25. september 2012, CABI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Fælles kompetenceudviklingsdag 25. september 2012, CABI - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Fælles kompetenceudviklingsdag 25. september 2012, CABI. Program. 10.00-10.15 Kaffe, velkomst og dagens program 10.15-10.30 Siden sidst – opsamling på jeres obs -punkter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fælles kompetenceudviklingsdag 25. september 2012, CABI' - jess


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f lles kompetenceudviklingsdag 25 september 2012 cabi
Fælles kompetenceudviklingsdag

25. september 2012, CABI

program
Program

10.00-10.15 Kaffe, velkomst og dagens program

10.15-10.30 Siden sidst – opsamling på jeres obs-punkter

10.30- 12.00 Unge – trivsel, mistrivsel og udfordringer v/ Jens Christian Nielsen, forskningsprogramleder ved Center for ungdomsforskning

12.00-12.15 Egne opmærksomhedspunkter

12.15-13.00 Frokost

13.00-14.00 Progressionsarbejde i teamet og i samarbejdet med virksomhederne

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-15.30 Afprøvning og justering af progressionsredskab

15.30-16.00 Opsamling, finjustering og implementeringsplan

form let med dagen
Formålet med dagen
 • At sætte fokus på de unge som ikke trives. Hvad ved vi? Hvem er de, og hvilke udfordringer stiller det os overfor?

2) At introducere og arbejde med progression for den enkelte unge både i samarbejdet i teamet og i samarbejdet med virksomhederne.

siden sidst opm rksomhedspunkter1
Siden sidst - opmærksomhedspunkter

Find opmærksomhedspunkter fra sidst frem:

Snak to og to:

 • Kunne I huske dem?
 • Når I kigger på dem – giver de så stadig mening?
 • På hvilken måde har I arbejdet med dem / haft opmærksomhed på dem?
 • Hvad optager jer lige nu i hvert jeres team?
progression
Progression

Hvorfor:

 • Et hjælpeværktøj til
  • de professionelle - jer
  • virksomhederne
  • den unge
 • En ledelses- og styregruppebeslutning
 • Fokus på mål/delmål

Hvad:

 • 3 skemaer

Hvordan:

 • I teamet
 • Ved samtaler med den unge
 • I virksomhederne
progression1
Progression

Hvad betyder det:

Latin: pro-gredior - jeg bevæger mig fremad

Hvad er der tale om her:

Opbygning af viden eller kunnen, færdighed eller kompetence

Anskues:

Læringsspiral – ikke lineær udvikling

p rogression
Progression

Roller vi indtager som professionel

Proces-hjælp

 • Den professionelle giver støtte til den unges egen afklarings-, problemløsnings- eller udviklingsproces. Hjælp til selvhjælp. Autoritet: Viden om den type processer, som kan kvalificere den unges egen afklaring og problemløsning.

Resultat: Bemyndigelse

progression2
Progression

Redskabet er 3 skemaer:

 • 1 skema til brug for alle i teamet
 • 1 til samtale med den unge – primært JC og UU + virksomhedskonsulenten
 • 1 til brug i virksomhederne – virksomhedskonsulenten, den unge og virksomheden + JC/UU ved sagsopfølgning
 • Et on-line og papir dokument
 • Ikke registrerbart
 • Scannes/klippes ind i journal
progressionsarbejdet i teamet
Progressionsarbejdet i teamet
 • En hjælp til at sikre ”alle vinkler”
 • En hjælp til at kunne se ”huller” i en sag
 • En hjælp til sammen at kunne opstille delmål og mål
 • En fælles indsats i.f.t. den virksomhedsrettede indsats – ”oversætte” progressionsmål til en kontekst der
ungeteam progressionsskema
Ungeteam progressionsskema

Hvert ungeteam:

Se på de 5 ”områder”:

 • Drøft hvilke ting I synes der kan høre ind under hvert område
 • Skriv de ting ned I mener der ”hører under” hvert område
 • En fremlægger det i plenum senere
velse i brug af skemaet
Øvelse i brug af skemaet

En case I kender

Læs igennem:

 • UU/JC fremlægger
 • I andre byder ind
 • UU/JC ”fører pennen” i skemaet – hvad tænkes der om områderne – hvad er delmål / mål?
 • Skriv erfaringerne ned – til plenum
progressionsskema samtale
Progressionsskema - samtale

Kig skemaet igennem:

 • På hvilken måde kan den unge inddrages aktivt, så der sikres ejerskab og at det giver mening
 • Er der ting I tænker giver anledning til særlig opmærksomhed
 • Hvor ser I evt. forbedringspunkter
 • Hvordan kan de 5 områder oversættes til indsatsområder i en virksomhedspraktik – giv hinanden nogle eksempler f.eks. hvordan ”trænes” generthed, stabilitet, lydhørhed, opgaveforståelse, ……
 • Opmærksomhedspunkter

Opmærksomhedspunkter og evt. forbedringspunkter skal med til plenum

progressionsskema i virksomheden
Progressionsskema – i virksomheden

Hurtige tips og tricks til virksomhedskonsu-lenten:

 • Opmærksomhedspunkter
 • Gode forslag til andre spørgsmål
 • Andet

Skriv Jeres 5 bedste tips og tricks ned – medbring til plenum

plan for implementering
Plan for implementering
 • Vi samler op på Jeres input
 • I morgen arbejder koordinatorer og virksomhedskonsulenter videre
 • Vi redigerer skemaerne
 • Besked til koordinatorer vedr. skemaer til ibrugtagning
 • Viregner med start på pilotperiode 01.10.12. – og vi følger op på teammøde sidst på året
tak for i dag
Tak for i dag!

Kort feedback på dagen

Der kommer et spørgeskema ud

Kom godt hjem og på gensyn!