Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
era-odat-o-tainica-gradina PowerPoint Presentation
Download Presentation
era-odat-o-tainica-gradina

era-odat-o-tainica-gradina

97 Views Download Presentation
Download Presentation

era-odat-o-tainica-gradina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DE MULTE ORI PE FAŢĂ EL CĂZUSEŞI SE RUGA CU MULT AMAR NESPUS/: SĂ TREACĂ TATĂ, SĂ NU BEAU PAHARULPAHARUL SUFERINŢEI LUI ISUS :/

  2. ERA ODAT-O TAINICĂ GRĂDINĂÎN CARE DOMNUL SE RUGA PLÂNGÂND/: ŞI FAŢA LUI, CEA PLINĂ DE LUMINĂERA-NTRISTATĂ PÂNĂ LA MORMÂNT :/

  3. ÎN GHETSIMANI, GRĂDINĂ NEUITATĂÎN TINE PLÂNGE DOMNUL CU AMAR/: ŞI-APOI SE-MBRACĂ-N HAINA UMILINŢEIŞI-ŞI PREGĂTEŞTE DRUMUL SPRE CALVAR :/

  4. O, GHETSIMANI, GRĂDINĂ NEUITATĂTU AI VĂZUT DUREREA LUI ISUS/: PE IUDA, CÂND A SĂRUTAT ODATĂPE DOMNUL STRĂLUCIRILOR DE SUS :/

  5. /: O, GHETSIMANI AŞ VREA SĂ FIU ÎN TINESĂ VĂD ŞI LOCUL UNDE EL A PLÂNSSĂ PLÂNG ŞI EU, CU LACRIMI ŞI SUSPINESĂ PLÂNG, CĂCI PENTRU MINE EL A PLÂNS :/AMIN