Dansk Byggeris
Download
1 / 38

Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept 2008 Præsentation af MODTAGEKONTROL Demo nr. 3 Juni 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept 2008 Præsentation af MODTAGEKONTROL Demo nr. 3 Juni 2014. Udarbejdet af Dansk Byggeri v/ Niels Strange. Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept består af: Kvalitetssikring Styring af kvalitet. Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept 2008 Præsentation af MODTAGEKONTROL Demo nr. 3 Juni 2014' - jescie-guerrero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dansk Byggeris

Kvalitetssikringskoncept 2008

Præsentation af

MODTAGEKONTROL

Demo nr. 3

Juni 2014

Udarbejdet af Dansk Byggeri

v/ Niels Strange


 • Dansk Byggeris

 • Kvalitetssikringskoncept

 • består af:

 • Kvalitetssikring

 • Styring af kvalitet


Dansk Byggeris

Kvalitetssikringskoncept

 • I denne demo nr. 3

 • sættes fokus på:

 • Kvalitetssikring

  • Kvalitetssikrings-håndbog

  • Modtagekontrol

  • Proceskontrol

  • Øvrige hjælpeskemaer


Kvalitetssikring

 • Kvalitetssikring er et værktøj, for dig som håndværker/ entreprenør, til at dokumentere at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af projektet.

 • Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten i det færdige byggeri.


Kvalitetssikringshåndbog og alle

kvalitetssikrings-skemaer kan

hentes/downloades på

www.danskbyggeri.dk/kvalitet


 • Kvalitetssikringsskemaer:

 • Der er 3 hovedskemaer der er grundlæggende for kvalitetssikringen:

  • Kontrolplan

  • Modtagekontrol

  • Proceskontrol

 • Denne demo nr. 3 omhandler modtage-kontrolplan og modtagekontrol.

Se forklarende anvendelse til

proceskontrol og øvrige

hjælpeskemaer i

hhv. demo nr. 4 og nr. 5.


Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 5.2 Kontrolplan

Procesgranskningen sammenholdt med en eventuel udbudskontrolplan danner grundlag for opstilling af sagens kontrolplan, som giver et samlet overblik over de kontroller og dokumentationen heraf, der er gældende for entreprisen.

Kontrolplanen fremlægges til bygherrens godkendelse ved et eventuelt projektgennemgangsmøde.

Hvis der ikke holdes projektgennemgangsmøde fremsendes kontrolplanen tillige med resultatet af virksomhedens procesgranskning til bygherrens godkendelse.


 • Kvalitetssikringsskemaer:

 • Kontrolplanen er et skema der

 • opsummerer den kontrolindsats som

 • virksomheden planlægger at udføre

 • ved modtagekontrol i forlængelse af

 • udbudskontrolplanen.

 • Kontrolplan

 • I Dansk Byggeris kvalitetskoncept, er

 • kontrolplanen (skema 200) en oversigt

 • over hvilke:

 • Materialer (skema 300)modtagekontrollen udføres på.

 • Arbejdsydelser (skema 400)der udføres proceskontrol på

 • Bygningsdele (skema 500)der udføres slutkontrol på

I det efterfølgende behandles

Modtagekontrol


Udfyldelse af skemaer:

Da skemaet er et Word-dokument og den viste del er placeret i sidehovedet, skal sidehovedet åbnes før man kan skrive i det.


 • Marker på ”Vis”, og rullegardin åbnes

 • Tryk på ”Sidehoved og sidefod” og sidehovedet bliver aktivt til at skrive i eller sætte logo mv. ind.


 • Udfyldelse af skemaer:

 • Firmanavn indskrives eller det kan være som en samlet del af logoet

 • Evt. logo, kan indsættes (Navn og logo kan genanvendes , og sættes derfor ind på alle generelle skemaer før de kopieres til sag).

 • Sagens navn (altid sagsbestemt)

 • Sag nr. (altid sagsbestemt)

 • Side, 1 og efterfølgende påføres automatisk, og når den samlede kontrolplan er færdig, vil det samlede antal xx skemaer også være anført fx (Murerentreprisen side 1 af 2)

 • Entreprise, kan skrives for den enkelte sag eller generelt hvis man alene laver murerarbejdet.

 • Entrepriseafsnit, er på kontrolplanen hele entreprisen. • Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

 • Modtage-kontrolplan

 • viser de materialer der er anført i udbudskontrolplanen og/eller som virksomheden selv ønsker, at der foretages en særlig kontrol af ved modtagelsen i den aktuelle sag.

 • Denne kontrol dokumenteres.

 • For øvrige materiale foretages der en sædvanlig modtagekontrol, fx overensstemmelse, antal og transportskader, i virksomhedens egen interesse.

 • Denne kontrol er en intern virksomhedskontrol.


 • Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

 • Modtage-kontrolplan

 • Alt efter hvilket fag og opgavens karakter kan der være fåmaterialer der særligt skal kontrolleres og dokumenteres.

 • Det kan være udbuds-kontrolplanen eller den enkelte virksomhed der selv ønsker at skærpe kontrollen på materiale der er af stor betydning for byggesagen samt dokumenterer det.


 • Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

 • Modtage-kontrolplan

 • Alt efter hvilket fag og/eller opgavens karakter, kan der være flere materialer der særligt skal kontrolleres og dokumenteres.

 • Det kan være udbuds-kontrolplanen eller den enkelte virksomhed selv, ønsker at skærpe kontrollen på materiale der er af særlig betydning for byggesagen samt dokumenterer det.

Modtagekontrolskemaet er et Word-dokument, hvor linierne for modtagekontrol kan udvides og reduceres efter behov. Modtagekontrollen kan, hvor det er nødvendigt, stå på en hel eller flere sider.


HVORDAN FJERNE MAN ”EKSEMPEL” trykkes på ”Luk” i dialogboksen


Hvordan fjernes trykkes på ”Luk” i dialogboksen

”EKSEMPEL”?

Marker med musens pil

på eksempel og højreklik


Tryk på tilbage- trykkes på ”Luk” i dialogboksen

eller delete-tasten


Skemaet er rent og klart til trykkes på ”Luk” i dialogboksen

virksomhedens eget brug


 • Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

 • Modtage-kontrolplan

 • De faglige sektioner i Dansk Byggeri udarbejder eksempler på færdige modtage-kontrolskemaer, der vil være anført i kontrolplanen for det enkelte fag, som i eksemplet fra murerfaget.

 • Det er en normalt dækkende eksempelsamling over de væsentlige materialer der indgår i faget.

 • Listen vil kunne suppleres eller reduceres i egen virksomhed efter behov.


Eksempel trykkes på ”Luk” i dialogboksen


 • Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

 • Modtagekontrol-planen

 • De faglige sektioner i Dansk Byggeri har / vil i samarbejde med DB Erhvervsteknik udarbejde færdige modtagekontrolskemaer der vil være anført i kontrolplanen for det enkelte fag, som i eksempler fra murerfaget.

 • Der er tale om en rimeligt dækkende eksempelsamling der beskriver de væsentlige materialer der indgår i faget.

 • Listen vil kunne suppleres eller reduceres i egen virksomhed efter behov.

Hvis sagen ikke omfatter alle materialer på listen kan den enkelte linie

slettes, fx materialer til flisearbejder, hvis det ikke er med i entreprisen.


Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 6.3 Modtagekontrol trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Når materialerne ankommer til byggepladsen kontrolleres det, at det leverede er i den rette mængde og kvalitet i henhold til kontrolplanen.

Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i modtagekontrollen, herunder byggepladsens indretning. Modtagekontrollen dokumenteres.


 • Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

 • Modtagekontrol:

 • Modtagekontrol foretages når materialerne ankommer til byggepladsen.

 • Det kontrolleres, at de leverede materialer er i den rette mængde og kvalitet i henhold til udbudsmaterialet samt de kontroller der er beskrevet på modtage-kontrolskemaet.

 • Modtagekontrollen dokumenteres på skema (nr. 300) jf. kvalitetssikrings-håndbogen pkt. 6.3


 • Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

 • Modtagekontrol:

 • Alle materialer kontrolleres ved modtagelsen om de er leveret i rette mængde og kvalitet.

 • Enkelte, særlige materialer der enten er anført i udbuds-kontolplanen eller som er væsentlige for virksomheden, kontrolleres og dokumenteres yderligere for de kontrolpunkter der fremgår af kontrolskemaet, herunder:

  • Hvad kontrolleres

  • Hvor meget kontrolleres

  • Hvordan kontrolleres

  • Hvornår kontrolleres

  • Hvem kontrollerer


Udfyldelse af skemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Da skemaet er et Word-dokument og den viste del er placeret i sidehovedet, skal sidehovedet åbnes før man kan skrive i det.


 • Marker på ” trykkes på ”Luk” i dialogboksenVis”, og rullegardin åbnes

 • Tryk på ”Sidehoved og sidefod” og sidehovedet bliver aktivt til at skrive i eller sætte logo mv. ind.


 • Udfyldelse af skemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

 • Firmanavn indskrives eller det kan være som en samlet del af logoet

 • Evt. logo, kan indsættes (Navn og logo kan genanvendes , og sættes derfor ind på alle generelle skemaer før de kopieres til sag).

 • Sagens navn (altid sagsbestemt)

 • Sag nr. (altid sagsbestemt)

 • Side, x påføres på byggeplade når en ny kopi tages i anvendelse, og når sagen er færdig skrives det samlede antal skemaer ind på alle kontrolskemaer for fx (mursten side 1 af 5)

 • Entreprise, kan skrives for den enkelte sag eller generelt hvis man alene laver murerarbejdet.

 • Entrepriseafsnit, kan være hele entreprisen eller være opdelt i underafsnit iht. udbuds-kontrolplanen eller eget ønske. • Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

 • Modtagekontrol:

 • Hvad kontrolleres

 • Hvor meget kontrolleres

 • Hvordan kontrolleres

 • Hvornår kontrolleres

 • Hvem kontrollerer

 • Reference (følgeseddel)

 • Bemærkninger


8. trykkes på ”Luk” i dialogboksen

9

29. 08.08 - nst

29.08.08 - nst


Kvalitetssikringsskemaer trykkes på ”Luk” i dialogboksen:

Modtagekontrol fotodokumentation

Såfremt der stilles krav om eller virksomheden selv ønsker at anvende foto-dokumentation er det nødvendigt, at der anvendes en systematik for at sikre et overblik.

Her til kan anvendes skema til fx Modtagekontrol-fotodokumentation

Tilsvarende skema findes til proceskontrol.


Modtage-kontrolskemaer, der er trykkes på ”Luk” i dialogboksen

produkt- og/eller materiale-specifikke,

udarbejdes af den enkelte fagsektion.


Kvalitetssikringsskemaer: trykkes på ”Luk” i dialogboksen

Nummerering:

Dansk Byggeri har, for at sikre et overblik for den enkelte virksomhed og for at adskille de enkelte fag, opstillet et forslag til nummerering af skemaer til kvalitetssikring og arbejdsmiljøstyring.

Forslag til nummerering er placeret under faneblad nr. 1.

Nummerering af eksempler på modtagekontrolskemaerne er fremkommet ved:

Mur = fagkode 4,

Modtagekontrol skemaer = 300

+ løbenr.

Modtagekontrol fotodokumentations

skemaer = 390 + løbenr.

Mur = fagkode 4,

Modtagekontrol skemaer = 300

+ løbenr.

Modtagekontrol fotodokumentations

skemaer = 390 + løbenr.


Indhold i trykkes på ”Luk” i dialogboksen

mappestruktur

på hjemmesiden

1.

Information

Information, nummerering

og illustrationer

2.

Kvalitets-

sikring

Kvalitetssikrings-

håndbog

Det illustrerede

Kvalitetssikrings-

Materiale er placeret i afsnit 2.

Kvalitetssikrings-

skemaer

Styring af

kvalitet

Håndbog for styring

af kvalitet

3.

Procedure

De fagspecifikkes

Modtagekontrol-skemaer er placeret

under afsnit 4.

Eksempler fra de

faglige sektioner

Kvalitetssikrings-

skemaer

4.

Kvalitetssikrings-

skemaer

Kvalitetssikrings-

skemaer - murer


 • Vi håber at det nye kvalitetssikringskoncept på Dansk Byggeris hjemmeside kan hjælpe dig og din virksomhed i dit daglige arbejde med den løbende kvalitetssikring.

 • Vi håber samtidig, at du finder en nytteeffekt på andre områder i forhold til styring af din virksomhed.

 • Har du eller din virksomhed spørgsmål til det illustrerede i denne demo, er i velkommen til at kontakte:

 • Dansk Byggeri, Erhvervsteknik

 • på tlf. 72 16 00 00

 • eller på

 • www.danskbyggeri.dk/kvalitet


ad