baha mak ne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAHA MAKİNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAHA MAKİNE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

BAHA MAKİNE - PowerPoint PPT Presentation

jerzy
261 Views
Download Presentation

BAHA MAKİNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BAHA MAKİNE Baha Makine; 2012 yılının son çeyreğinde kurulmuştur. Piyasa gözlemleri sonucu mevcut sistemler ve olası ihtiyaçlara cevap verecek yeni açılımlar üzerinde ar-ge ve inovasyon faaliyetlerini sürdürmektedir.

 2. Vizyon Piyasaların ihtiyaçlarını yeni bakış açılarıyla çözümlemek ve ar-ge inovasyon odaklı çözümleri uygulanabilir kılmak.

 3. Makine Hakkında • Hızla artan araç ve sürücü grafiğini dikkate alarak oto temizliği konusunda sektöre yön verecek profesyonellikte tasarlanan, BEG 2.8 TAM OTOMATİK TEMASSIZ OTO YIKAMA MAKİNESİ’ nin ar-ge süreci tamamlanmıştır. Yerli imalat ile üretilen ilk prototip ; BEG 2.8 TAM OTOMATİK FIRÇASIZ OTO YIKAMA MAKİNESİ araç dış temizliğini detaylı olarak ve araç yüzeyine hiç temas etmeden yapmaktadır. Yoğun çamur ve benzeri bütün zorlayıcı kirlerde etkin temizleme yapabilmektedir. • Arabaların el değmeden, köpüklenip ıslatılarak çok kısa bir zaman içerisinde otomatik ve temassız yıkanması ve durulanması -talep halinde kurutulması- işlemi için orijinal bir tasarım geliştirilmiş ve uygun bir program yazılarak yıkama işleminin kontrolü bilgisayarla sağlanmıştır . • İnsanların arabalarını yıkamak için harcadıkları süre normalde ortalama 30 - 45 dakika arasında değişmektedir. Yeni tasarımımızda ise her şeyin bilgisayar kontrolünde otomatik olarak yapılması ve yıkama süresinin 3 dakikaya indirilmesi hedeflenmiştir. • Kaynak kullanımında tasarruf ve yüksek verimlilik hedeflenmiştir. Projemizle su ve enerjiyi çok daha verimli kullanabilecek, otomasyona dayalı, tam donanımlı ve yerli imalat ile henüz Türkiye piyasasında üretimi olmayan bir makinenin sıfırdan başlayarak tüm ar-ge ve imalat sürecini gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

 4. Teknik Bilgiler

 5. Köpükleme

 6. Teknik Bilgiler

 7. Fırsatlar • GIA ‘nın Ağustos 2011 ‘de yayınlanan araştırma raporuna göre 2017’ de dünyada Oto yıkama pazarı büyüklüğü 27.4 milyar $’a ulaşacaktır. Ülkemizde henüz yeni şekillenen bu pazarda makinemizin ve geliştirilebilecek devam ürünlerimizin etkin rol alabileceğine inanıyoruz. • Makinemiz hız-kaynak verimliliği avantajlarıyla sektörde öne çıkarak akaryakıt istasyonlarının talebiyle piyasaya tutundurulduktan sonra oto kuaförleri, otoparklar, garajlar, AVM’ ler ve toplu konut alanlarında da yoğun talep oluşturacaktır.

 8. Rekabet • Klasik yöntemlerle yapılan temizliğin araçlara belirgin fiziksel zararlar verdiğinden yola çıkılmıştır. Fırçalı sistemlerde bir önceki araçtan fırçalarda kalan çamur v.b araçlara zarar vermekte ve yıkama esnasında yan fırçaların aynaları hasarlaması hatta koparması v.b nedenler ile araç sahipleri şuan sektörün mecburen kullandığı bu ürünlere yeterince rağbet etmemektedir. Bu sebeple istasyonların oto yıkama için yaptıkları yatırım ve katlanılan maliyetler karşılığında beklenen fayda sağlanamamaktadır. Bu detaylar dikkate alındığında ürünümüze olan talebin sürekli artış göstermesi beklenmektedir. • Halihazırda pazara hakim olan ürünlerin temassız olanları otomatik değil ve yoğun emek-zaman sarfiyatına dayalıdır. • Buna karşılık fırçalı ve otomatik olanları son kullanıcının taleplerini karşılayamamakta ; bu ürünlere olan son kullanıcı ilgisi giderek azalmaktadır. Bu sebeple rekabet yoğun olan ve üründen ziyade promosyon – hizmet farkıyla öne çıkmak zorunda kalan akaryakıt istasyonları yeni ve etkileyici açılımların arayışına girmiştir.

 9. Amaç ve Hedefler • Öncelikle akaryakıt dağıtım firmaları ile üst düzey görüşmeler yapmayı düşünmekteyiz. İkinci olarak, konsept halinde vermeyi, düşündüğümüz hizmetler ile birlikte bir bayilik ağı kurmayı da hedefledik. Onun dışında, oto yıkama ve bakımı işleri ile uğraşan özellikle büyük şehirlerdeki firmalar ve AVM’ ler ile oluşturacağımız pazarlama ekibi ile bağlantılar kuracağız. Talebin de aşırı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda pazarlamaya yönelik ciddi bir stratejiye ihtiyacımız olmadığını söyleyebiliriz. Yalnız son derece profesyonel bir pazarlama birimi kurulacak ve idari kadronun büyük bir kısmı da kurumsal bir yapı çerçevesinde standartları uygulayarak pazarlama ve satış işlemleri yapacaktır. • Böylece oto temizliği konusunda sektöre yön veren yapıya ulaşmayı hedefliyoruz.

 10. Yatırım Planı • Bir Adet Makine Satış Fiyatı : 100.000 TL / ADET • Bir Adet Makine Üretim Maliyeti : 35.000 TL/ADET • Ayda 2 makine imalatı yapıldığı varsayımı ile imalat ve kurulum dahil tam maliyet : 57.621 TL / ADET • Kar Marjı :73,55 • 1. yıl için ciro hedefi 1.200.000 TL • 1.yıl karlılık hedefi : 508.551 TL • 2.yıl karlılık hedefi : 1.271.378 TL • 3.yıl karlılık hedefi : 2.288.480 TL • Satışı düşünülen şirket ortaklık oranı : %50 • Ortaklık payı için istenilen tutar (1.yıl ciro*0,30) : 350.000 TL *** Ortaklık için konulması istenen sermaye payı ve buna bağlı ortaklık oranı kat’ideğildir. Yapılacak yüz yüze görüşmelerde tutar ve ortaklık oranı yeniden değerlendirilebilecektir.

 11. Finansal Plan • Ürünümüzün satış fiyatını belirlemede piyasa koşulları dikkate alınmıştır. Piyasada bulunan muadil otomatik oto yıkama makineleri fiyat aralığı 15.000 - 60.000 $ ‘dır. Ürünümüzün teknolojik üstünlüklerine rağmen piyasada tutundurma çalışmalarının hızlı ilerleyebilmesi açısından bu fiyat aralığının dışına çıkılmamış ve 1.yıl karlılıktan taviz verilerek üst limitin de altında bir fiyat belirleme yönünde karar verilmiştir. Böylece reklam ve tanıtım masrafları yerine yüzyüze pazarlamaya ağırlık verilerek ürün satışı çalışmaları sırasında pazarın nabzını tutmak mümkün olacaktır. Müşteriler ve müşteri adaylarından alınan geri bildirimler , yenilikçi arge çalışmalarını hızlandıracağı gibi, bu faaliyetler sırasında sektörün ihtiyaç duyduğu hızlı tüketim ürünlerinin temini sağlanarak işletmeye ek bir gelir kaynağı dahil etmek mümkün olacaktır.

 12. Ekip • Ekibin tamamı alanında yetkinlik sahibi , en az lisans seviyesinde eğitimli ve ulusal-uluslararası iş tecrübelerine sahip kişilerdir.

 13. Riskler ve Gelişmeler • Ülkemizde makine ile yıkama, elle yıkamaya nazaran zaman zaman ikinci planda kalmakta olduğu için her ne kadar sunulan teknoloji ile daha iyi sonuç vaat ediliyor olsa da bu psikolojik bariyeri aşmanın zorluklarına katlanılacaktır. • Alıcıların sunulan makinenin yerli olması veya nitelikli teknoloji barındırmasından ziyade, alım maliyetine önem vererek çekimser kalacakları bir piyasa tutundurma döneminde sabırlı ve kararlı olunması gerekmektedir. • Hareketli ve basınç unsurları içeren bir sistem olması nedeniyle servis ihtiyacıyla karşılaşılabilecektir. Bu sebeple kaliteli, hızlı ve farklı şehirlere yönelik servis hizmeti sunabilmek için bir organizasyon kurgulamak gerekecektir. • Tüm bu sayılanlara rağmen; ABD pazarının büyük temsilcilerinin temassız ve otomatik oto yıkama makineleri için Türkiye’ de distribütörlük verme yönünde çalışmaları başlamıştır. Bu demek oluyor ki bizim piyasaya çıkmaya çalıştığımız fiyatların 3-4 katı yükseklikteki fiyatlarla pazarımıza bu ürün çok yakın zamanda sunulacaktır.

 14. Strateji • Yakın dönemde; • Akaryakıt dağıtım sektörünün önemli temsilcileri olan OPET, SHELL, BP,TP, TOTAL, PO, SUNPET, LUKOİL, AYTEMİZ, STARPET, PT gibi ulusal ve uluslararası faaliyet yapan firmalar ile pazarlama ve satış odaklı görüşmeler yapılmalıdır. • Öte yandan iyi fizibilite ile özellikle binek araç trafiğinin yoğun olduğu belirli noktalarda bu makinenin yıkama ünitesine konumlandırılması halinde akaryakıt istasyonlarında ne kadar ciro artışı sağlanacağı belirlenmeli bunun için gerek duyulursa reklam giderine mahsuben düşük fiyatla etkin birkaç noktaya kurulum yapılmalıdır. • İlgili pazarlama ve satış faaliyetlerini finanse etmek için ilave işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır.Şirketimize ortak arayışına çıkmamıza sebep olan bu gereksinimimizin karşılanması halinde yüksek karlılık ve sürdürülebilirlik vaat eden bu pazarda etkin bir rol alma imkanımız olacaktır. • Uzun dönemde; • Oto kuaförleri vb. için yeni tasarımlar ve konsept planlamaları ile franchise sistemine geçiş yapılmalıdır.

 15. Durulama