gymn zium vincence makovsk ho se sportovn mi t dami nov m sto na morav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

play fullscreen
1 / 15

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

84 Views Download Presentation
Download Presentation

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_RO_09 Digitální učební materiál Sada: Úvod do programování Téma: Cyklus for, Fibonacciho posloupnost Autor: Mgr. Jan Rosecký Předmět: Informatika • Ročník: 3. ročník VG Využití: Prezentace určena k procvičení látky z úvodu do programování na gymnáziu. Anotace: Prezentace se skládá zprocvičení, rozšíření a ukázky programu k tématu cyklus fora závěrečného úkolu pro samostatnou práci na téma Fibonacciho posloupnost. Nové poznatky žáci získávají při společné práci s programovacím jazykem Pascal – po zadání úkolu tvoří žáci program samostatně a následně je komentováno řešení.

 2. Úvod do programováníCyklus for, Fibonacciho posloupnost Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

 3. Opakování • Vytvořte program opakovani9, který pod sebe napíše celá čísla od 5 do 10:5678910

 4. Opakování • Vytvořte program opakovani9, který pod sebe napíše celá čísla od 5 do 10:program opakovani6;var i: integer;beginfor i:=5 to 10 do writeln(i);end.

 5. Opakování • Upravte program opakovani9, aby pod sebe postupně vypisoval součty celých čísel od 5 do 10:51118263545

 6. Opakování • Upravte program opakovani9, aby pod sebe postupně vypisoval součty celých čísel od 5 do 10:program opakovani6;var a, i: integer;begina:=0;for i:=5 to 10 dobegin a:=a+i;writeln(i) end;end.

 7. Opakování • Upravte program opakovani9, aby sčítal čísla od jedné, aby pod sebe začal vypisovat součty až od 5do 10:152128364555

 8. Opakování • Upravte program opakovani9, aby sčítal čísla od jedné, aby pod sebe začal vypisovat součty až od 5do 10:program opakovani6;var a, i: integer;begin a:=0;for i:=1 to 4 do a:=a+i;for i:=5 to 10 dobegin a:=a+i;writeln(i) end;end.

 9. Opakování • Upravte program opakovani9, aby tři zadaná celá čísla vypsal v různém pořadí pomocí cyklu for, např.:5 6 76 757 5 65 6 76 7 57 5 65 6 76 7 57 5 6 • Kolik proměnných potřebujeme?

 10. Opakování • Upravte program opakovani9, aby tři zadaná celá čísla vypsal v různém pořadí pomocí cyklu for:program opakovani6;var a, b, c, pom, i: integer;begin a:=5; b:=6; c:=7;for i:=1 to 8 dobeginwriteln(a:4, b:4, c:4);pom:=a; a:=b; b:=c; c:=pom;end;end.

 11. Trocha matematiky – Fibonacciho posloupnost • Leonardo Fibonacci(1180–1250) • italský matematik • přispěl k používání arabských číslic • posloupnost popisuje růst počtu párůkrálíkův jednotlivých měsících, když:– po měsíci se narodí 1 pár– králíci jsou produktivní od 2. měsíce– každý měsíc se každému páru narodí pár králíků– králíci neumírají • posloupnost má zajímavé vlastnosti Obr. 1

 12. Trocha matematiky – Fibonacciho posloupnost • 1. měsíc: 0 párů0 • 2. měsíc: 1 pár 1 • 3. měsíc: 1 pár 0 + 1 = 1 • 4. měsíc: 2 páry 1 + 1 = 2 • 5. měsíc: 3 páry 1 + 2 = 3 • 6. měsíc: 5 párů 2 + 3 = 5 • 7. měsíc: 8 párů 3 + 5 = 8 • 8. měsíc: 13 párů 5 + 8 = 13 • 9. měsíc: 21 pár 8 + 13 = 21 • 10. měsíc: 34 páry 13 + 21 = 34 • ... • i-týčlen = součet dvou předchozích členů

 13. Trocha matematiky – Fibonacciho posloupnost • abclen • 1. člen: –1 1 je dáno: 0 • 2. člen:1 0je dáno: 1 • 3. člen: 0 1vypočítá se: 1 • 4. člen: 1 1 vypočítá se: 2 • 5. člen: 1 2 vypočítá se: 3 • 6. člen: 2 3vypočítá se: 5 • …

 14. Samostatná práce – Fibonacciho posloupnost • základní verze: program vypíše prvních 20 členů Fibonaccihoposloupnosti (použijte typ longint) • povinné vylepšení: zadáme, kolik prvních členů Fibonacciho posloupnosti se má vypsat, výpis ve tvaru:Fibonacciho posloupnostZadejte pocet clenu: 6-----------------------1. clen: 02. clen: 13. clen: 14. clen: 25. clen: 36. clen: 5

 15. Zdroje • Obr. 1:Soubor:Fibonacci2.jpg [online]. Wikipedie, 2007 [cit. 2012-12-01].Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fibonacci2.jpgvolné dílo