slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dopasowanie rozkładów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Dopasowanie rozkładów - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Dopasowanie rozkładów. Dopasowanie rozkładów- ogólny cel. Porównanie średnich dwóch zmiennych 2 zmienne posiadają rozkład normalny -> test parametryczny (t- studenta ) 2 zmienne nie spełniają rozkładu normalnego -> testy nieparametryczne. Dopasowanie rozkładów- ogólny cel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dopasowanie rozkładów' - jerry


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Dopasowanie rozkładów- ogólny cel

Porównanie średnich dwóch zmiennych

2 zmienne posiadają rozkład normalny -> test parametryczny (t- studenta)

2 zmienne nie spełniają rozkładu normalnego -> testy nieparametryczne

slide3

Dopasowanie rozkładów- ogólny cel

Cele prognostyczne

Często dla celów prognostycznych jest wskazane zrozumienie kształtu rozważanego rozkładu populacji.

slide4

Najczęściej używane rozkłady

 • Bernoulliego
 • Beta
 • Dwumianowy
 • Chi-kwadrat
 • Wykładniczy
 • F (Snedeckora)
 • Gamma
 • Geometryczny
 • Gompertza
 • Logistyczny
 • Logarytmiczno- normalny
 • Pareto
 • Poissona
 • Prostokątny
 • Rayleigha
 • t-studenta
 • Weibulla
 • NORMALNY
slide5

ROZKŁAD NORMALNY

Rozkład o charakterystycznym kształcie "krzywej dzwonowej", symetrycznej w stosunku do średniej.

slide6

ROZKŁAD NORMALNY

 • Ogólnie jest dobrym modelem dla rozkładu zmiennej losowej, w sytuacji gdy:
 • Występuje silna tendencja do przyjmowania wartości położonych blisko środka rozkładu;
slide7

ROZKŁAD NORMALNY

 • Ogólnie jest dobrym modelem dla rozkładu zmiennej losowej, w sytuacji gdy:
 • Dodatnie i ujemne odchylenia od środka rozkładu są jednakowo prawdopodobne;
slide8

ROZKŁAD NORMALNY

 • Ogólnie jest dobrym modelem dla rozkładu zmiennej losowej, w sytuacji gdy:
 • Liczność odchyleń gwałtownie spada wraz ze wzrostem ich wielkości.
slide9

ROZKŁAD NORMALNY

Podstawowy mechanizm tworzący rozkład normalny:nieskończoną liczbę niezależnych zdarzeń losowych które generują wartości danej zmiennej.

Przykład: istnieje prawdopodobnie prawie nieograniczona liczba czynników determinujących wzrost człowieka (olbrzymia liczba genów, sposób odżywiania, przebyte choroby itd.). Tak więc należy spodziewać się, że w populacji wzrost podlega rozkładowi normalnemu.

slide10

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

1. obliczenie skośności i kurtozy

2. analiza histogramu

3. analiza wykresów P-P

4. testy normalności

slide11

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

1. obliczenie skośności i kurtozy

Skośność mierzy odchylenie rozkładu od symetrii.

Jeśli wartość skośności jest wyraźnie różna od zera, wówczas dany rozkład jest asymetryczny.

Rozkład normalny jest symetryczny (skośność jest bliska 0)

slide12

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

1. obliczenie skośności i kurtozy

Kurtoza mierzy "spiczastość" rozkładu.

Jeśli wartość kurtozy jest wyraźnie<0, wówczas rozkład jest bardziej płaski, a jeśli jest wyraźnie >0 to rozkład jest bardziej spiczasty niż rozkład normalny.

Wartość kurtozy dla rozkładu normalnego wynosi 0!

slide14

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

3. Analiza wykresów P-P

Wykres prawdopodobieństwo-prawdopodobieństwo

Dystrybuanta empiryczna kreślona jest względem dystrybuanty teoretycznej.

Jeśli teoretyczny rozkład dobrze przybliża rozkład obserwowany, wówczas punkty na wykresie powinny leżeć blisko przekątnej.

slide16

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

W celu zidentyfikowaniarozkładu zazwyczaj dopasowuje się rozkład empiryczny do rozkładu teoretycznego poprzez:

porównanie częstości zaobserwowanych w danych rzeczywistych do częstości oczekiwanych rozkładu teoretycznego

4. Testy normalności

slide17

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

częstości zaobserwowane w danych rzeczywistych

częstości oczekiwane rozkładu teoretycznego

slide18

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

Porównania częstości zaobserwowanych w danych rzeczywistych do częstości oczekiwanych rozkładu teoretycznego dokonuje się za pomocą testów statystycznych:

 • chi kwadrat
 • Kołmogorowa-Smirnowa
 • Lillieforsa
 • Shapiro-Wilka

4. Testy normalności

slide19

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

Test Kołmogorowa-Smirnowa: Wykorzystuje maksymalną wartość różnicy między dystrybuantą z próby, a założoną dystrybuantą teoretyczną.

p< 0.05 -> rozkład różni się istotnie od normalnego

p> 0.05 -> rozkład jest normalny

4. Testy normalności

slide20

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

Test chi-kwadrat:

Stopnie swobody: df = liczba kategorii - liczba parametrów - 1

liczba kategorii - liczba klas w tablicy liczności, w której liczności oczekiwane są wyższe niż 5,

liczba parametrów- liczba parametrów odpowiedniego rozkładu teoretycznego.

p< 0.05 -> rozkład różni się istotnie od normalnego

p> 0.05 -> rozkład jest normalny

4. Testy normalności

slide21

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

Test W Shapiro-Wilka: preferowany test normalności ze względu na jego dużą moc w porównaniu z innymi testami.

p< 0.05 -> rozkład różni się istotnie od normalnego

p> 0.05 -> rozkład jest normalny

4. Testy normalności

slide22

JAK OKREŚLIĆ, CZY ROZKŁAD JEST NORMALNY?

Test Lillieforsa: test oparty na badaniu maksymalnej różnicy pomiędzy dystrybuantą empiryczną (z próby) a dystrybuantą rozkładu normalnego o takiej samej średniej i wariancji jak oszacowana z próby

p< 0.05 -> rozkład różni się istotnie od normalnego

p> 0.05 -> rozkład jest normalny

4. Testy normalności