“Химичният анализ е средство за извличане на качестве...
Download
1 / 17

Химическият анализ – конкурентен IT продукт области на приложение необходими условия - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

“Химичният анализ е средство за извличане на качествена и количествена (био)химична информация ... с разностранни приложения” IUPAC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Химическият анализ – конкурентен IT продукт области на приложение необходими условия' - jerry-murphy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

“Химичният анализ е средство за извличане на качествена и количествена (био)химична информация ... с разностранни приложения” IUPAC


 • Информацията извличане на качествена и количествена (био)химична информация ... с разностранни приложения” е едно от общите понятия, свързани с материята като философско понятие. Информацията съществува във всеки материален обект като многообразие на неговите състояния и може да се създава, унищожава, предава, приема, съхранява и обработва. Съществуването на информацията като обективно свойство на материята произтича от нейните фундаментални свойства – структурност, непрекъснато изменение (движение) и взаимодействие между материалните обекти.

 • Аналитичната химия (химичният анализ) е метрологична дисциплина, която разработва, оптимизира и прилага процеси на измерване, предназначени за извличане на качествена и количествена (био) химична информация от глобален и конкретен вид, от природни или изкуствени обекти или системи, с оглед решаване на аналитични проблеми, породени от информационните нужди.


 • Химическият анализ – извличане на качествена и количествена (био)химична информация ... с разностранни приложения” конкурентен IT продукт

 • области на приложение

 • необходими условия

 • очаквани резултати


 • Области на приложение извличане на качествена и количествена (био)химична информация ... с разностранни приложения”

 • природни продукти

 • козметика

 • фармация

 • медицинска диагностика

 • храни

 • околна среда

 • специфични задачи

 • петролни продукти

 • анализ на природни продукти: етерични масла, растителни екстракти;

 • Анализ на козметични продукти: кремове, шампоани, бои, прахове, пасти, парфиуми, на изходните суровини и на крайните продукти;

 • биомаркери (невротрансмитери, аминокиселини, мастни киселини), и наличие на ксенобиотични вещества (етанол, метанол), лекарствен мониторинг в биологични течности;

 • анализ на остатъци (пестициди, лекарства микотоксини, елементи... ) в: храни от животински произход (пчелен мед, месо, мляко, яйца, риба) храни от растителен произход природни продукти биологични течности околна среда (вода, почва, растения, въздух)

 • специфични и нестандартни анализи.

Х и м и ч е с к и я т а н а л и з – к о н к у р ен т н а у с л у г а


 • Защо клиентите плащат? извличане на качествена и количествена (био)химична информация ... с разностранни приложения”

 • природни продукти

 • козметика

 • фармация

 • медицинска диагностика

 • храни

 • околна среда

 • специфични задачи

 • за да получат информация, която да подпомогне отговора на техен въпрос или поставянето на диагноза в медицината?

 • за да получат информация от общ характер за качестрвата на изследвания обект?

 • за да имат сертификат, с който да реализират стоката с по-висока цена на пазара или да докажат, че дадена стока, (която те купуват например) струва по-малко или е негодна?

 • за да изпълнят нормативни изисквания?

 • или в посока на иновативни разработки за добиване на нова информация?

 • за да знаят кое къде и колко е!

 • ...дали един или определен брой химични видове присъстват в иследвания обект. Каква е концентрацията им.И каква е неопределеността на резултата, който получават.А колко надежден е този резултат?

Х и м и ч е с к и я т а н а л и з – к о н к у р ен т н а у с л у г а


 • Какво е необходимо? извличане на качествена и количествена (био)химична информация ... с разностранни приложения”

 • природни продукти

 • козметика

 • фармация

 • медицинска диагностика

 • храни

 • околна среда

 • специфични задачи

 • квалифициран персонал, способен да генерира висока добавена стойност

 • подходяща среда и мениджмънт

 • апаратура и консумативи

 • добър маркетинг ориентиран към печелене на лоялни клиенти

 • валидиране на методи за анализ

 • акредитация

Х и м и ч е с к и я т а н а л и з – к о н к у р ен т н а у с л у г а


... това е само началото ...

Х и м и ч е с к и я т а н а л и з – к о н к у р ен т н а у с л у г а


 • пробовземане услуга?

 • третиране

 • персонал

 • апаратура

 • условия на лаб. среда

 • методи и валидиране на метод

 • проследимост

 • КК и ОК QC/QA

 • докладване…

Технически изисквания

D

A

T

A

планиране

транспорт

проблем

пробо-вземане

проба

Резултат

± U

 • организация

 • система за контрол

 • контрол на документи

 • одити

 • корекционни действия...

Организационниизисквания

“Цялостен аналитичен процес” – Аналитикът решава проблеми !

Потребител

клиент...

“Пригоден за целта” (fit for purpose, FFP)

в каква степен данните, получени в процеса на измерване позволяват на потребителяда взема технически и административно правилни решения за дадената цел[IUPAC Orange Book]


Traceability услуга?

Проследимост

Uncertainty

Неопределеност

За да бъдат сравними резултатите, получени:

 • на различни места

 • по различно време

 • с различни методи

  Проследимост към SI

Защото тя отразява реалностите:

 • измерванията са несъвършени

 • съмнение / увереност

  ± U (± разширената нео-пределеност)

 • Приближава ни към разбирането на аналитичния процес


Хи услуга?мичните измервания - особености и трудности(vs.механични, физични, биологични и др. измервания)

 • Повечето химични анализи се провеждат с относителни и сравнителни методи; малък е броят на абсолютните методи;

 • Някои абсолютни методи са недостатъчно чувствителни (титриметрия, гравиметрия), други са много трудоемки и скъпи (масспектрометрия с изотопно разреждане);

 • Много от използваните детектори при химичните измервания са недостатъчно селективни;

 • Химичните анализи са многостепенни и имат дълга верига на проследимост;

 • Матричните ефекти са многообразни и трудно се идентифицират;

 • Матриците са многобройни и могат да варират по непредсказуем начин.


 • Аналитични услуги услуга?

 • БДС 653-96

 • а от какво още се нуждае нашият клиент?

 • как го постигаме?

... добър партньор...

 • да познаваме проблемите му и да можем бързо да помагаме за генерирането на правилните решения за конкретен случай.

 • да подхождаме с разбиране и лоялност към вашите интереси.

 • да пазим вашите тайни.

 • да поемаме отговорност когато сгрешим и да се поправим.

 • да бъдем на ваше разположение 24/7, 365 дни в годината

 • да не натоварваме вашият бюджет излишно.


 • Аналитични услуги услуга?

 • БДС 653-96

 • а от какво още се нуждае нашият клиент?

 • как го постигаме?

... много работа, ниски разходи, малко и висококвалифициран персонал,

постоянно осъвършенстване,

Работа с малък брой лоялни клиенти, които ценят нашите възможности и ни се доверяват...

... нашата дейност е бутикова,

изцяло ориентирана към утвърждаване

на трайни и продуктивни партньорства.


 • Използвани методи услуга?

 • GC (various detectors)

 • HPLC (various detectors)

 • GC-MS(/MS)

 • LC-MS(/MS)

 • възможност за outsource:

 • NMR

 • ICP-MS

 • AAS

 • PCR


Chro услуга?matographic thechnologies

Chromatographic thechnologies…

…Mass spectrometry…

…Analytical services and more.

Chro

Mass spectrometry

M

Ana

Analytical services and more.

www.chromana.net …just what you need.


От Специалисти за Специалисти! Това е нашето водещо начало по отношение на консултантската дейност. Ние сме в състояние да разработим проекти за изграждане и оборудване на аналитични лаборатории. Тъй като сме независими и необвързани с фирмите производители и техните дистрибутори, ние ще лобираме за най-изгодните условия за нашите клиенти, като заедно с това предложим практични и умни решения, съобразени с точните ви нужди. Бихме могли да направим анализ и да помогнем при структурирането, повишаването на работния капацитет и ефективността на вече работещи аналитични лаборатории и контролни структури, така че те да преследват поставените цели по-ефективно от всякога, да проверяваме, помагаме и съветваме, за да сте винаги в крак с новостите в бранша. Консултации и методична помощ при решаването на разнообразни аналитични проблеми са друго направление в нашата работа.

Ние не разполагаме с дефинирано портфолио. Причината за това е, че нашата работа е тясно зависима от потребностите на клиентите ни. Разбира се, ние сме готови да предложим хроматогрфски и други анализи с много разнообразно приложение. Затова молим нашите клиенти да се свържат с нас и да споделят с нас своите нужди и аналитични проблеми. Ние ще предложим нашето решение.  Вярваме, че диалогът е основен инструмент в аналитичната работа.

Днес новостите в аналитичния бранш са ежедневие. Това налага постоянна ревизия и усъвършенстване на знанията и възможностите на персонала на всяка реномирана лаборатория. Ние в Хромана знаем това и се стремим във всеки момент да бъдем актуални. Нашето желание е да предадем новостите в бранша и на нашите клиенти, като разработим индивидуални курсове, специфично насочени към потребностите на конкретния клиент.


От Специалисти за Специалисти! Това е нашето водещо начало по отношение на консултантската дейност. Ние сме в състояние да разработим проекти за изграждане и оборудване на аналитични лаборатории. Тъй като сме независими и необвързани с фирмите производители и техните дистрибутори, ние ще лобираме за най-изгодните условия за нашите клиенти, като заедно с това предложим практични и умни решения, съобразени с точните ви нужди. Бихме могли да направим анализ и да помогнем при структурирането, повишаването на работния капацитет и ефективността на вече работещи аналитични лаборатории и контролни структури, така че те да преследват поставените цели по-ефективно от всякога, да проверяваме, помагаме и съветваме, за да сте винаги в крак с новостите в бранша. Консултации и методична помощ при решаването на разнообразни аналитични проблеми са друго направление в нашата работа.

Имате нисък бюджет, а ви е необходимо

първокласно лабораторно оборудване?

Имате нужда от оборудване което да работи

за васбез почивка?

Трябват ви умения, опит и безупречна

методология?

Тябва ви CHRtrade.

Ние не разполагаме с дефинирано портфолио. Причината за това е, че нашата работа е тясно зависима от потребностите на клиентите ни. Разбира се, ние сме готови да предложим хроматогрфски и други анализи с много разнообразно приложение. Затова молим нашите клиенти да се свържат с нас и да споделят с нас своите нужди и аналитични проблеми. Ние ще предложим нашето решение.  Вярваме, че диалогът е основен инструмент в аналитичната работа.

Днес новостите в аналитичния бранш са ежедневие. Това налага постоянна ревизия и усъвършенстване на знанията и възможностите на персонала на всяка реномирана лаборатория. Ние в Хромана знаем това и се стремим във всеки момент да бъдем актуални. Нашето желание е да предадем новостите в бранша и на нашите клиенти, като разработим индивидуални курсове, специфично насочени към потребностите на конкретния клиент.


www.chromana.net Това е нашето водещо начало по отношение на консултантската дейност. Ние сме в състояние да разработим проекти за изграждане и оборудване на аналитични лаборатории. Тъй като сме независими и необвързани с фирмите производители и техните дистрибутори, ние ще лобираме за най-изгодните условия за нашите клиенти, като заедно с това предложим практични и умни решения, съобразени с точните ви нужди. Бихме могли да направим анализ и да помогнем при структурирането, повишаването на работния капацитет и ефективността на вече работещи аналитични лаборатории и контролни структури, така че те да преследват поставените цели по-ефективно от всякога, да проверяваме, помагаме и съветваме, за да сте винаги в крак с новостите в бранша. Консултации и методична помощ при решаването на разнообразни аналитични проблеми са друго направление в нашата работа. [email protected]

tel/fax: +3598659256

phone: 024269256; M: 0886 628096;

М:0988 819179; М:0888 119256

Facebook: Chromana ltd

Skype: CHRanalytical

Децата на Хромана


ad