Download
literatuuronderzoek doen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Literatuuronderzoek doen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Literatuuronderzoek doen

Literatuuronderzoek doen

122 Views Download Presentation
Download Presentation

Literatuuronderzoek doen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Literatuuronderzoek doen Rienk Withaar Informatie- en collectiespecialist taal- en communicatiekunde Bibliotheek Faculteit Letteren r.g.withaar@rug.nl http://www.rug.nl/staff/r.g.withaar/

 2. Opzet van dit hoorcollege • Twee zoekstrategieën • Oriënteren • Systematisch Zoeken • Het zoekplan en zijn componenten • Bibliografische bestanden

 3. Twee zoekstrategieën • Oriënteren • Raadpleeg een of meerdere handboeken. • Systematisch zoeken • Werk met behulp van een stappenplan.

 4. Oriënteren • Bekijk de inhoudsopgaves van handboeken. • Selecteer een onderwerp dat je leuk lijkt. • Lees dat hoofdstuk selectief door. • Zo weet je wat er al bekend is. • Zo kom je achter belangrijke zoektermen. • Bekijk de literatuurverwijzingen bij dat hoofdstuk. • Haal zo mogelijk deze literatuur uit de bieb.

 5. Systematisch zoekplan • Maak voor je literatuuronderzoek een stappenplan, waarbij je let op: • de omvang, • het tijdschema, • de onderwerpsbepaling, • de onderwerpsbegrenzing, • de beschikbaarheid van bibliografische bestanden en • de beschikbaarheid van de literatuur.

 6. De omvang van je onderzoek • Voor een werkstuk is een klein literatuuronderzoek vaak voldoende. • Voor een scriptie is een uitputtend literatuuronderzoek noodzakelijk.

 7. Het tijdschema • Literatuur zoeken, opvragen en doorlezen kost tijd. • Maak van te voren een tijdschema en bedenk daarbij dat anderen jouw boeken ook kunnen reserveren en je ze dus eerder in moet leveren. • Ook kan het soms lang duren voor jouw boeken beschikbaar komen.

 8. De onderwerpsbepaling • Het nader bepalen van je onderwerp doe je met handboeken en naslagwerken. • In deze boeken kun je ook je zoektermen vinden.

 9. De onderwerpsbegrenzing • als je je onderwerp hebt bepaald, moet je nog een aantal grenzen aangeven, zoals: • het kennisgebied, • de taal en • het soort publicaties dat je zoekt, bijvoorbeeld: • artikelen, • handboeken, • bibliografieën • etc.

 10. De beschikbaarheid van bibliografische bestanden • Catalogus RU Groningen: boeken en tijdschriften in Groningen • PiCarta: boeken en tijdschriften uit andere Nederlandse bibliotheken • Bibliografische bestanden: tijdschrift-artikelen

 11. De beschikbaarheid van gevonden literatuur • Literatuur aanwezig in RUG-bibliotheken kan daar gekopieerd of geleend worden. • Literatuur elders kun je het met een IBL-account te leen of als kopie aanvragen via PiCarta.

 12. Bibliografische bestanden • PiCartalandelijke catalogus + artikelbeschrijvingen • Communication and Mass Media Completefull-text databestand voor communicatiekunde • MLA Bibliographybibliografie voor taal-, letter- en cultuurkunde • Linguistics and Language Behaviour Abstractsabstracts voor taal- en communicatiekunde

 13. Bedankt voor uw aandacht