Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas
Download
1 / 250

- PowerPoint PPT Presentation


 • 393 Views
 • Uploaded on

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Spirometre ve Akım-Volüm Halkası. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM. SPİROMETRİK İNCELEME. Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan en temel test yöntemidir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jerome


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Spirometre ve Akım-Volüm Halkası

Prof Dr Nurhayat YILDIRIM


Sp rometr k nceleme
SPİROMETRİK İNCELEME

 • Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan en temel test yöntemidir.

 • Obstrüktif ve restriktif akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin kullanılır.Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

 • Spirometre soluk alma ya da verme s ırasında oluşan akım ya da volüm değişikliklerini zamanın türevi olarak ölçebilen aletlerdir.

  1. Basit spirometrik inceleme

  2. Akım-volüm halkası


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Volüm-zaman eğrisi Akım-volüm eğrisi


Test sayisi
TEST SAYISI Akım-volüm eğrisi

 • Her hastaya en az 3 test yaptırılmalıdır.

 • Eğer 8 kez tekrarlanmasına karşın halen geçerli manevra elde edilemiyorsa test sonlandırılmalıdır.


Rneklerden de erlerin se ilmesi

Test Akım-volüm eğrisi

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

En İyi Sonuç

FVC (L)

5200

5300

5350*

5350

FEV1 (L)

4410*

4350

4360*

4410

FEV1/FVC (%)

85

82

82

82

FEF25-75(L/s)

3.87

3.92

3.94

3.94

PEF (L/s)

8.39

9.44

9.89

9.89

Örneklerden değerlerin seçilmesi


Spirometre ile yap lan testler
Spirometre ile yapılan testler Akım-volüm eğrisi

a)Maksimal volenter ventilasyon (MVV)

b)Reversibilite

c)Bronş provokasyonu


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Volüm (L) Akım-volüm eğrisi

Volüm x hız

12 san alınan-çıkartılan gaz miktarı

Zaman (san)


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

FIVC/pIVC Akım-volüm eğrisi

FEVC/pEVC

IVC > EVC > FEVC (FEV1)


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

IC Akım-volüm eğrisi


Evc e risi
EVC Eğrisi Akım-volüm eğrisi


Fev 1
FEV Akım-volüm eğrisi1

 • Zorlu bir ekspirasyonun ilk 1. saniyesinde çıkarılan hava VOLÜMüdür.

 • Aslında AKIM HIZIdır !! (mL/1san)

 • Obstrüktif akciğer hastalıklarında azalır.


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Obst Akım-volüm eğrisi

OBST

Saniye


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

FEV Akım-volüm eğrisi1/FEV6 <%73 ve FEV1<%82

ASTIM

KOAH

FEV1/VC<LLN

FEV1/FVC <%80

Post brd FEV1/FVC <%70

50

70


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

FEV Akım-volüm eğrisi1/FVC<%70,%75-80

AKIM-VOLÜM HALKASI

FEV1/FVC>%80

HAYIR

EVET

AKIM VOLÜM HALKASI

FEV1, FVC>%80

FEV1

FEV1<%80

EVET

HAYIR

Obstrüksiyon

FONKSİYONEL TANI

Normal

Restriksiyon


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

ATS/ERS SFT Standardizasyonu ERJ 2005;26:153-161, 319-338, 511-522, 720-735, 948-968

1

Evet

Hayır

2

Hayır

Evet

Hayır

Evet

3

Evet

Evet

Hayır

Hayır

FONKSİYONEL TANI

Restriksiyon

Obstrüksiyon

Miks defekt

Normal

KLİNİK TANI

4

Evet

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Normal

PV hastalık

Göğüs duvarı ve NM hastalıkları

ILD ve Int pnömoniler

ASTIM ve KB

Amfizem


Bron duyarlilik testler
BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 2005;26:153-161, 319-338, 511-522, 720-735, 948-968

1. REVERSİBİLİTE

2. BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

AKIM-VOLÜM HALKASI 2005;26:153-161, 319-338, 511-522, 720-735, 948-968


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Volüm-zaman eğrisi Akım-volüm halkası


Toraks kafesi i indeki solunum yollar n inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen g ler
Toraks kafesi içindeki solunum yollarını inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen güçler

Ptm:Plümen-Ppl


Toraks kafesi i indeki solunum yollar n inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen g ler1
Toraks kafesi içindeki solunum yollarını inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen güçler

+19 +15 +11 +8

Ptm:Plümen-Ppl


Toraks kafesi i indeki solunum yollar n inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen g ler2
Toraks kafesi içindeki solunum yollarını inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen güçler

+15 +13 +10 +8

Ptm:Plümen-Ppl


Havayolu hastal klar nda ak m vol m halkas
Havayolu hastalıklarında akım-volüm halkası ekspirasyonda etkileyen güçler


Havayolu hastal klar nda ak m vol m halkas1
Havayolu hastalıklarında akım-volüm halkası ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

5 ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

5 ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

7 ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

8 ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

FEV ekspirasyonda etkileyen güçler1/FVC % 54FVC mL 2149 % 58FEV1 mL 1157FEF25-75 mL/sn 0.8 % 43RV/TLC %61

MEF50/MIF50=0.12


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

FEF ekspirasyonda etkileyen güçler50/FIF50>1


F kse havayolu darliklari
FİKSE HAVAYOLU DARLIKLARI ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

12 ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

13 ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

13 ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

14 ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

14 ekspirasyonda etkileyen güçlerRestriktif tipte bozukluk
Restriktif Tipte Bozukluk AKIM-VOLÜM HALKASI


Diyafram paralizisi
Diyafram Paralizisi AKIM-VOLÜM HALKASI


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

82 AKIM-VOLÜM HALKASI


Te ekk rler
TEŞEKKÜRLER AKIM-VOLÜM HALKASI


Arter kan gazlari
ARTER KAN GAZLARI AKIM-VOLÜM HALKASI


Akg analizi
AKG analizi AKIM-VOLÜM HALKASI

 • Ani açıklanamayan dispne,

 • Siyanoz,

 • Anormal solunum sesleri,

 • Şiddetli ve açılanamayan takipne,

 • Solunum kaslarının aşırı kullanılması,

 • Akciğer grafisinde anormal gölgeler varlığında YAPILMALIDIR.


Akg alma endikasyonlar
AKG alma endikasyonları AKIM-VOLÜM HALKASI

 • Ventilasyonu (PaCO2)

 • Asit-baz dengesini (pH, PaCO2)

 • Oksijenasyonu (PaO2, SaO2)

 • Oksijen taşıma kapasitesini (PaO2, HbO2, total Hb, dishemoglobin)

 • Tedaviye cevabı,

 • Hastalığın şiddetini, prognozunu değerlendirmek için AKG tetkiki yapılır.


Ek pman
EKİPMAN AKIM-VOLÜM HALKASI

 • Eldiven,

 • Heparin, 0.5 lik lidokain,

 • Steril cam veya geçirgenliği düşük plastik şırınga,

 • 20-22 lik iğne,

 • İsopropil alkol veya povidon iyodin (betadin),

 • İçi buz parçaları içeren kap ve tıpa.


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkasKontrend kasyonlari
KONTRENDİKASYONLARI alınmalıdır.

 • Negatif Allen testi,

 • Cerrahi şant alanının distali,

 • Hastane koşulları dışında Femoral arter ponksiyonu,

 • Kuagulopati sorunu ve yüksek dozda antikuagulan tedavi.


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Radiyel arter alınmalıdır.

Ulnar arter


Oks jenasyon yeterli mi
OKSİJENASYON yeterli mi? alınmalıdır.

 • PaO2, SaO2,

 • Htc

 • Eritrosit sayısı, eritropoetin miktarı


H poksem
HİPOKSEMİ alınmalıdır.

 • PaO2< 40 mmHg şiddetli hipoksemi,

 • PaO2 40-59 mmHg orta hipoksemi,

 • PaO2 ≥ 60 mmHg hafif hipoksemi


Solunum yeters zl tan m
SOLUNUM YETERSİZLİĞİ alınmalıdır.Tanım

Oksijen ve karbondioksit değişiminin sağlanamaması ve bunların koordinasyonundaki bozukluğa bağlı kandaki OKSİJENİZASYONUN ve/veya KARBONDİOKSİT ELİMİNASYONUNUN yetersizliğidir.


Solunum yeters zl tan m1
SOLUNUM YETERSİZLİĞİ alınmalıdır.Tanım

Oksijen ve karbondioksit değişiminin sağlanamaması ve bunların koordinasyonundaki bozukluğa bağlı kandaki OKSİJENİZASYONUN ve/veya KARBONDİOKSİT ELİMİNASYONUNUN yetersizliğidir.


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

 • PaO alınmalıdır.2 56.5 mmHg

 • PaCO2 42 mmHg

 • pH 7.37

 • SaO2 %87


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

 • PaO alınmalıdır.2 41.1mmHg

 • PaCO2 30 mmHg

 • pH 7.54

 • SaO2 %82.2

  Tanı;???


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

 • PaO alınmalıdır.2 41.1mmHg

 • PaCO2 30 mmHg

 • pH 7.54

 • SaO2 %82.2

  Tanı; Tromboemboli


Oks jenasyon yetersizli i akut mu kronik mi
OKSİJENASYON yetersizliği akut mu kronik mi ?

 • PaO2, SaO2,

 • Htc

 • Eritrosit sayısı, eritropoetin miktarı


Solunum yeters zl tan m2
SOLUNUM YETERSİZLİĞİ ?Tanım

Oksijen ve karbondioksit değişiminin sağlanamaması ve bunların koordinasyonundaki bozukluğa bağlı kandaki OKSİJENİZASYONUNve/veya KARBONDİOKSİT ELİMİNASYONUNUN yetersizliğidir.


Vent lasyon yeterli mi akut mu kronik mi kompanse mi de il mi
VENTİLASYON yeterli mi ? Akut mu kronik mi ? Kompanse mi değil mi ?

 • PaCO2

 • BE

 • SB


Arter kan gaz bulgular i
Arter kan gazı bulguları -I Kompanse mi değil mi ?

 • PaO2 mmHg 52,4

 • SaO2 % 67

 • PaCO2 mmHg 58,2

 • pH 7,30

 • BE mEq/L 6

 • SB mEq/L 29


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

SOLUNUM YETERSİZLİĞİ Kompanse mi değil mi ?

HİPOKSEMİK +HİPERKAPNİK

HİPOKSİK

NORMAL AKCİĞER

ANORMAL AKCİĞER

Sedatif Alımı Nöromüsküler Hast. Yukarı Sol. Yolu Dar.

KOAH Astım Atağı


30 dak 3 l dak oksijen vermeyi takiben akg bulgular ii
30 dak., 3 L/dak. Oksijen vermeyi takiben AKG bulguları -II Kompanse mi değil mi ?

 • PaO2 mmHg 63,2

 • SaO2 % 91

 • PaCO2 mmHg 68,3

 • pH 7,30

 • BE mEq/L 6

 • SB mEq/L 29


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas


Kontroll oksijen tedavisi
Kontrollü oksijen tedavisi Kompanse mi değil mi ?

 • PaO2 yi ≥60 mmHg, SaO2 yi ≥%90,

 • PaCO2 yi 10 mmHg den daha fazla yükseltmeden yapılacak OKSİJEN tedavisidir.

 • PaCO2≥ 20 mmHg fazla yükseltmede akut asidoz bulguları ortaya çıkar.


Arter kan gaz bulgular i1
Arter kan gazı bulguları -I Kompanse mi değil mi ?

 • PaO2 mmHg 52,4

 • SaO2 % 83

 • PaCO2 mmHg 58,2

 • pH 7,30

 • BE mEq/L 6

 • SB mEq/L 29


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

CO Kompanse mi değil mi ?2 H

Serebral Kan Akımı

Hipotalamus

O 2

Yuk. Sol.Yol.Kas

Korteks

KanK-B Bar

San.Kem.

İnt. Kos.

Sol. Mer

CO2 H

Mot. Nör.

Toraks

Per. Kem.

Diyafram

O 2

PaCO2 pH

VA=VTxf

Kan Gaz

Akciğer


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Isı, Kompanse mi değil mi ?akım, yutkunma

VE=VT x f =500 x 20 = 10000 mL/dak

HAR; Sigara dumanı, PG,histamin, mekanik stimulus

VA=( VT - VD ) x f =(500-150) x 20 =350 x20 =7000 mL/dak

∆V

∆V

Ppl

C lifleri

Pabd

YAR; Volüm artışı

Kas iğcikleri; mekanik nedenlerle

Solunum merkezi aktivitesinin klinik ve fonksiyonel göstergeleri; f, VT/TI, P0.1


30 dak 2 l dak oksijen vermeyi takiben akg bulgular ii
30 dak., 2 L/dak. Oksijen vermeyi takiben AKG bulguları -II Kompanse mi değil mi ?

 • PaO2 mmHg 63,2

 • SaO2 % 91

 • PaCO2 mmHg 68,3

 • pH 7,30

 • BE mEq/L 6

 • SB mEq/L 29


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

CO Kompanse mi değil mi ?2 H

Serebral Kan Akımı

Hipotalamus

O 2

Yuk. Sol.Yol.Kas

Korteks

KanK-B Bar

San.Kem.

İnt. Kos.

Sol. Mer

CO2 H

Mot. Nör.

Toraks

Per. Kem.

Diyafram

O 2

VA=VTxf

Kan Gaz

Akciğer


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Isı, Kompanse mi değil mi ?akım, yutkunma

VE=VT x f =500 x 20 = 10000 mL/dak

HAR; Sigara dumanı, PG,histamin, mekanik stimulus

VA=( VT - VD ) x f =(500-150) x 20 =350 x20 =7000 mL/dak

∆V

∆V

Ppl

C lifleri

Pabd

YAR; Volüm artışı

Kas iğcikleri; mekanik nedenlerle

Solunum merkezi aktivitesinin klinik ve fonksiyonel göstergeleri; f, VT/TI, P0.1


Oksijen tedavisinde izlenen hiperkapni nedenleri
Oksijen tedavisinde izlenen hiperkapni nedenleri Kompanse mi değil mi ?

1- Solunum Merkezinin Dürtüsünde (nöromüsküler dürtü VT/TI) Azalma; VE (=VTxf ) %7 civarında azalma olur

2- Hipoksik vasokonstriksiyonun azalmasına rağmen ventilasyon defektinin sürmesi V/Q denksizliğini arttırır.

3- O2 verildiğinde O2Hb oluşur, CO2Hb azalır, CO2 serbest kalır, Haldane Etkisi.

4- Kronik PaCO2 , pH , HCO3 

Kan beyin bariyerinde H+ + HCO3 -  H2CO3

5- PaCO2’nin narkotik etkisi


Oksijen tedavisinde izlenen hiperkapni nedenleri1
Oksijen tedavisinde izlenen hiperkapni nedenleri Kompanse mi değil mi ?

1- Solunum Merkezinin Dürtüsünde (nöromüsküler dürtü VT/TI) Azalma; VE %7 civarında azalma olur

2- Hipoksik vasokonstriksiyon azalır; Q artar, ancak V düzelmemiştir => V↓/Q↑ denksizliği artar=> şanta benzer etki

Vasokonstriksiyon azalır=> vasküler direnç azalır => kardiyak “output” artar=>Q↑=> şanta benzer etki daha artar

3- O2 verildiğinde O2Hb oluşur, CO2Hb azalır, CO2 serbest kalır (Haldane Etkisi).

4- Kronik PaCO2 , pH , HCO3 

Kan beyin bariyerinde H+ + HCO3 -  H2CO3

5- PaCO2’nin narkotik etkisi


Oksijen tedavisinde izlenen hiperkapni nedenleri2
Oksijen tedavisinde izlenen hiperkapni nedenleri Kompanse mi değil mi ?

1- Solunum Merkezinin Dürtüsünde (nöromüsküler dürtü VT/TI) Azalma; VE %7 civarında azalma olur

2- Hipoksik vasokonstrüksiyonun azalmasına rağmen ventilasyon defektinin sürmesi V/Q denksizliğini arttırır (Şanta benzer etki).

3- O2 verildiğinde O2Hb oluşur, CO2Hb azalır, CO2 serbest kalır (Haldane Etkisi).

4- Kronik PaCO2 , pH , HCO3 

Kan beyin bariyerinde H+ + HCO3 -  H2CO3

5- PaCO2’nin narkotik etkisi


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

HCO Kompanse mi değil mi ?3- + H+=> H2CO3


Oksijen tedavisinde izlenen hiperkapni nedenleri3
Oksijen tedavisinde izlenen hiperkapni nedenleri Kompanse mi değil mi ?

1- Solunum Merkezinin Dürtüsünde (nöromüsküler dürtü VT/TI) Azalma; VE %7 civarında azalma olur

2- Hipoksik vasokonstrüksiyonun azalmasına rağmen ventilasyon defektinin sürmesi V/Q denksizliğini arttırır (Şanta benzer etki).

3- O2 verildiğinde O2Hb oluşur, CO2Hb azalır, CO2 serbest kalır (Haldane Etkisi).

4- Kronik PaCO2 , pH , HCO3 

Kan beyin bariyerinde H+ + HCO3 -  H2CO3

5- PaCO2’nin narkotik etkisi


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

CO Kompanse mi değil mi ?2 H

CO2

Serebral Kan Akımı

Hipotalamus

O 2

Yuk. Sol.Yol.Kas

Korteks

KanK-B Bar

San.Kem.

İnt. Kos.

Sol. Mer

CO2 H

Mot. Nör.

Toraks

Per. Kem.

Diyafram

O 2

VA=VTxf

Kan Gaz

Akciğer


Hipoksemik hiperkapnik koah olgusu
Hipoksemik-Hiperkapnik KOAH olgusu Kompanse mi değil mi ?

O2 verildiğinde alveoldeki N2 azalır; absorbsiyon atelektazisi gelişir => V azalır =>V↓/Q↑ denksizliği artar => şanta benzer etki

Mikro atelektazik alana gidemeyen ventilasyon kısmen iyi havalanan alveollere kayar=>V↑ /Q↓ => ölü boşluk ventilasyonu


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

PAO2=149-PaCO2(FIO2 + Kompanse mi değil mi ?1-FIO2) R

PAO2=149-40(0.21+1-0.21)

0.8

PAO2=149 - 40 0.8

PAO2=149-48=101= 100 mmHg

PHO2 =760 x 0.21= 159 mmHg

PtO2 =(760-47) x 0.21= 149 mmHg

PAO2=100mmHg

PACO2=38-42 mmHg

Difüzyon

PaCO2=38-42mmHg

PaO2=97-100mmHg

P v CO2=42-45 mmHg

VO2=250 -350 mL/dak

VCO2=200-250mL/dak


Arter kan gaz bulgular ii
Arter kan gazı bulguları -II Kompanse mi değil mi ?

 • PaO2 mmHg 54

 • SaO2 % 83

 • PaCO2 mmHg 68

 • pH 7,30

 • BE mEq/L 6

 • SB mEq/L 29


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

PAO2=149-PaCO2(FIO2 + Kompanse mi değil mi ?1-FIO2) R

PAO2=149-68(0.21+1-0.21)

0.8

PAO2=149 - 68 0.8

PAO2=149-85= 64 mmHg

PHO2 =760 x 0.21= 159 mmHg

PtO2 =(760-47) x 0.21= 149 mmHg

PAO2=64 mmHg

PACO2=68 mmHg

Difüzyon

PaCO2=68 mmHg

PaO2= 54 mmHg

P v CO2=72 mmHg

VO2>350 mL/dak

VCO2>250mL/dak


Toraks kafesi i indeki solunum yollar n inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen g ler3
Toraks kafesi içindeki solunum yollarını inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen güçler

Ptm:Plümen-Ppl


Toraks kafesi i indeki solunum yollar n inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen g ler4
Toraks kafesi içindeki solunum yollarını inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen güçler

+19 +15 +11 +8

Ptm:Plümen-Ppl


Toraks kafesi i indeki solunum yollar n inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen g ler5
Toraks kafesi içindeki solunum yollarını inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen güçler

Alveoler hipoventilasyon PACO2 PAO2

+15 +13 +10 +8 +6

Ptm:Plümen-Ppl


Toraks kafesi i indeki solunum yollar n inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen g ler6
Toraks kafesi içindeki solunum yollarını inspirasyon ve ekspirasyonda etkileyen güçler

Alveoler hipoventilasyon PACO2 PAO2

+15 +14 +13 +10

+5

EPAP

Ptm:Plümen-PplSolunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

MIP ve MEP ekspirasyonda etkileyen güçler


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

MIP ekspirasyonda etkileyen güçler

IPAP

18 19 20

VCO2 f


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Teşekkürler ekspirasyonda etkileyen güçler


Kontroll oksijen tedavisi1
Kontrollü oksijen tedavisi ekspirasyonda etkileyen güçler

 • PaO2> 60 mmHg veya SaO2>%90 olacak şekilde

 • PaCO2>10 mmHg’dan daha fazla artmadan

 • pH<7.25 olmadan

  Sürekli olarak UYGULA


Revers b l te
REVERSİBİLİTE ekspirasyonda etkileyen güçler

Bronkodilatör reversibilite testi astım olgularını KOAH olgularından ayırır mı?

 • A. EVET

 • B. HAYIR

  CEVAP B


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Δ ekspirasyonda etkileyen güçlerFEV1=300mL (%12b)


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Δ ekspirasyonda etkileyen güçlerFEV1=120mL (b%15),(p %7)


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Uykuda AHI akınlar etkilenir?>29


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Teşekkürler akınlar etkilenir?


Olgu sunumlari
OLGU SUNUMLARI akınlar etkilenir?


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

 • 71 yaşında erkek hasta akınlar etkilenir?

 • Nefes darlığında artma

 • Önce ajite ve huzursuz olan hastada uyuklama ve dalgınlık

 • 50 yıl günde 30 adet sigara

Arter kan gaz bulgular i2
Arter kan gazı bulguları -I akınlar etkilenir?

 • PaO2 mmHg 52,4

 • SaO2 % 83

 • PaCO2 mmHg 68,2

 • pH 7,37

 • BE mEq/L 4

 • SB mEq/L 29


30 dak 3 l dak oksijen vermeyi takiben akg bulgular ii1
30 dak., 3 L/dak. Oksijen vermeyi takiben AKG bulguları -II akınlar etkilenir?

 • PaO2 mmHg 63,2

 • SaO2 % 91

 • PaCO2 mmHg 78,3

 • pH 7,36

 • BE mEq/L 4

 • SB mEq/L 29


Kontroll oksijen tedavisi2
Kontrollü oksijen tedavisi akınlar etkilenir?

 • PaO2> 60 mmHg veya SaO2>%90 olacak şekilde

 • PaCO2>10 mmHg’dan daha fazla artmadan

 • pH<7.25 olmadan

  Sürekli olarak UYGULA


Akut solunum yetersizli inde oksijen tedavisinde paco 2 nin y kselme nedenleri
Akut solunum yetersizliğinde oksijen tedavisinde PaCO akınlar etkilenir?2’nin yükselme nedenleri

1- Hiperoksi  Perfüzyon VE/Q

Ventilasyon PaCO2 

2- CO2Hgb + O2  CO2 + O2Hgb

Haldane etkisi PaCO2

3- VT , VD/VT 

PaCO2 = VCO2× k/VE – (1-VD/VT)

PaCO2 = VCO2 × k/VE – (1-VD/VT) Akci er fonksiyon testleri
Akciğer fonksiyon testleri akınlar etkilenir?


Koah ta solunum patern
KOAH’TA SOLUNUM PATERNİ akınlar etkilenir?Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

akınlar etkilenir?77 yaşında erkek, KOAH tanısıyla izlenmekte • Günün her saatinde metalik kuru öksürük, nefes darlığında artış, • 55 yıl günde 20 sigara


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

FEV akınlar etkilenir?1/FVC % 54FVC mL 2149 % 58FEV1 mL 1157FEF25-75 mL/sn 0.8 % 43RV/TLC %61


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

İntratorasik büyük havayolu darlığı akınlar etkilenir?FEF50/FIF50 <1,<0.7FEV1/FEV0.5 >1.5FEV1/PEFR <10mL/L/snEkspiryumda düzenli, düşük akımlı plato, testere dişi paterniRotmann HH,Chest 1975;68:796-799


Fef 50 fif 50 0 12 fev 1 fev 0 5 1 62 fev 1 pefr 7 05 ekspiryumda plato
FEF akınlar etkilenir?50/FIF50 = 0.12FEV1/FEV0.5 = 1.62FEV1/PEFR = 7.05Ekspiryumda plato


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

R akınlar etkilenir?aw=4cm H2O/L/sn (N:0.5-1.5)FEF50(He-O2)- FEF50(oda havası)x100=FEF50FEF50(oda havası)FEF50 >%20intratorasik büyük hava yolu darlığıFEF50>%44


Sp rometr k trase v t e r s
SPİROMETRİK TRASE (V-t EĞRİSİ) akınlar etkilenir?

 • FEV1 N

 • FEV1/FVC N

 • FVC N

 • FEF 25-75 N


Sp rometr k trase v v halkasi
SPİROMETRİK TRASE (V-V HALKASI) akınlar etkilenir?

 • FEF %75

 • FEF%50

 • FEF%25

 • FEF%50 / FIF%50 < 1

  Tanı: İntratorasik büyük solunum -yollarında değişken darlık


Sp rometr k trase v t e r s1
SPİROMETRİK TRASE (V-t EĞRİSİ) akınlar etkilenir?

 • FEV1/FVC N

 • FEV1 N

 • FVC N

 • FEF 25-75 N


Sp rometr k trase v v halkasi1
SPİROMETRİK TRASE (V-V HALKASI) akınlar etkilenir?

 • FIF %75↓

 • FIF %50↓

 • FIF %25↓

 • FEF %50 / FIF %50 > 1

  Tanı: Ekstratorasik büyük solunum yollarında değişken darlık


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Teşekkürler akınlar etkilenir?


D nam k h per nflasyon

DİNAMİK HİPERİNFLASYON akınlar etkilenir?


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas
KOAH akınlar etkilenir?

İNFLAMASYON

Küçük havayolu hastalığı

Parankim hasarı

HAVA AKIMI KISITLILIĞI


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

 • Ödem, inflamasyon ve mukus nedeni ile hava yolu direnci artmıştır,

 • Parankim destrüksiyonundan dolayı alveoller pörsümüş durumdadır ve itici gücü azalmıştır,

 • Solunum kas yorgunluğu nedeni ile hava yolu direnci aşılamamaktadır,

 • EBN kıkırdaksız küçük hava yollarına doğru kayar

  HAVA YOLU KOLLABE OLUR


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

 • Küçük hava yollarının erken kapanma eğilimi, artmıştır,

 • Elastik geri çekilme gücünün azalması,

 • Ekspiratuar akım kısıtlaması (EAK),

 • Ekspiryumda akciğerlerin boşalma hızının yavaşlaması SONUCUNDA

  FRC daha yüksek seviyede stabilize olur

  DİNAMİK HİPERİNFLASYON


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Akım (L/sn) artmıştır,

5

1

2

2

3

0

4

0

RV

TLC

TLC

RV

Dinlenme

Mak egzersiz

5

Volüm (L)

KOAH

NORMALSolunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

BRONKODİLATÖR artmıştır,


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

KOAH artmıştır,

TLC

IC

SAĞLIKLI ERİŞKİN

IC

TLC

VT

IC

IC

VT

EELV

İstirahat Efor İstirahat Efor
Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

EKSPİRATUAR AKIM KISITLAMASI artmıştır,

 • KOAH olgularında, FEV1 EAK’nın iyi bir prediktörü değildir.

  Burrows B et al. Am Rev Respir Dis 1991;665-678

 • KOAH’lılarda dispne ile EAK arasındaki ilişki, FEV1 ile olan ilişkiden çok daha anlamlı bulunmuştur.

  Eltayara L et al. Chest 2001;119:99-104

 • KOAH olgularında EAK ile IC arasında kuvvetli korelasyon saptanmıştır.

  Koulouris NG et al. J Appl Physiol 1997;82:723-731


D nam k h per nflasyon1
DİNAMİK HİPERİNFLASYON artmıştır,

 • Pasif olan EAK, inspiratuar kasların kompansasyonu ile zorlukla yenilir ve inspiratuar kas fonksiyonunda bozulma oluşur,

 • Ekspiryum tamamlanmadan, inspiryum başlar, bu nedenle alveol içinde pozitif basınç kalır (iPEEP). İnspiratuar kaslar bu eşik değeri aşmak zorundadır.


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Teşekkürler artmıştır,D nam k h per nflasyonun en neml neden olan eak l m tekn kler
DİNAMİK HİPERİNFLASYONUN EN ÖNEMLİ NEDENİ OLAN EAK (NEP)ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

 • VÜCUT PLETİSMOGRAFİSİ

 • NEGATİF EKSPİRATUAR BASINÇ (NEP) TEKNİĞİ


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas
NEP (NEP)

 • Pnömotograf

 • Diferansiye basınç transdüseri

 • Negatif basınç oluşturan cihaz

 • Veri toplama sistemiSolunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

(İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Laboratuarı)

(MICRO MEDICAL LTD, KENT UK)


Nep tekn
NEP TEKNİĞİ Solunum Laboratuarı)

(-5 cm H2O) değerinde negatif bir basıncı, tidal ekspirasyon esnasında ağız içine uygulamak ve ortaya çıkan akım-volüm (A-V) halkasını, önceden yapılmış kontrol ekspirasyon A-V halkası ile kıyaslamak temeline dayanan bir yöntemdir.


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

O Solunum Laboratuarı)


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

-5 Solunum Laboratuarı)

0

+10

+15

+20

+23Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

EAK (+) Solunum Laboratuarı)

EAK (-)


Nep sonu larinin siniflandirilmasi
NEP SONUÇLARININ SINIFLANDIRILMASI Solunum Laboratuarı)

Eltayara L et al. AmJ Respir Crit Care Med 1996;154:1726-1734


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Teşekkürler Solunum Laboratuarı)


Karbon monoks t d f zyon test

KARBON MONOKSİT DİFÜZYON TESTİ Solunum Laboratuarı)


Kullanilacak gaz
KULLANILACAK GAZ Solunum Laboratuarı)

 • Standart olarak tüm dünyada CO difüzyon testi uygulanır.

 • CO’in Hb’e afinitesi çok güçlü (oksijenden 210 kat fazla).

 • Hb’e bağlanmayan gazlar ise plazma parsiyel basıncını arttırdığından kullanılmaz.


Alveoler vol m n v a l m
ALVEOLER VOLÜMÜN (V Solunum Laboratuarı)A) ÖLÇÜMÜ

 • Difüzyon testi esnasında, birim hacim başına düşen CO difüzyonunu saptamak için VA ölçümü gerekir.

 • Sıklıkla Helyum kullanılarak gaz dilüsyon yöntemi ile VA ölçülür.


Term noloj
TERMİNOLOJİ Solunum Laboratuarı)

 • Transfer Faktör (TLCO)

  (ERS-1993) (mmol.min-1kPa-1)

 • Difüzyon Kapasitesi (DLCO)

  (ATS-1995) (mL.min-1mmHg-1)

 • DLCO/TLCO=3:1 , DLCOx0,33 =TLCO

 • DL/VA(DLCO/VA)= TL/VA=KCO

  (mL.min-1mmHg-1L-1)

 • DLCOAdj


Kl n k kullanim
KLİNİK KULLANIM Solunum Laboratuarı)

 • Klinikte en çok gözlenen (ya da araştırılan) durum difüzyonun azalmasıdır.

 • Çok sınırlı durumlarda difüzyon testinde artma saptanabilir.


D l co nun artti i durumlar
D Solunum Laboratuarı)LCO’NUN ARTTIĞI DURUMLAR

 • Polisitemi ile giden hastalıklar

 • Pulmoner hemorajiler

 • Pulmoner kan akımının artmasına yol açan sol-sağ shuntlar


Dlco nun azaldi i durumlar
DLCO’NUN AZALDIĞI DURUMLAR Solunum Laboratuarı)

 • İnterstisyel akciğer hastalıkları

 • Sistemik hastalıkların akciğer tutulumu

 • Obstruktif akciğer hastalıkları


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

D Solunum Laboratuarı)LCO

ARTMIŞ

AZALMIŞ

DLCO/VA :N

DLCO/VA :

*Alv Hemoraji

*Polisitemi

*Pulmoner

kan akımı

*Azalmış akc volumü

*Parenkim değişiklikleri

*Obstruksiyon

*Ölü boşluk

artışı


End kasyonlar

ENDİKASYONLAR Solunum Laboratuarı)


1 bir akci er hastal n n varl n yada yoklu unu g stermek
1. Bir Akciğer Hastalığının Varlığını yada Yokluğunu Göstermek

 • Pulmoner Semptomlar

  • Dispne, Wheezing

  • Öksürük, balgam

  • Göğüs ağrısı,ortopne

 • Fizik Muayene Bulgular

 • Laboratuar Bulguları

  • PA-grafi

  • AKG


2 bilinen bir hastal n solunum fonksiyonlar na yans mas n saptamak
2. Bilinen bir hastalığın solunum fonksiyonlarına yansımasını saptamak.

 • Akciğer Hastalıkları

  • KOAH

  • Astım

  • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

 • Kardiyak Hastalıklar

 • Nöromuskuler Hastalıklar


3 evresel ve mesleksel maruziyetin saptanmas
3. Çevresel ve Mesleksel maruziyetin saptanması yansımasını saptamak.

 • Sigara

 • İşyeri kirliliği


4 tedavinin etkinli inin saptanmas
4. Tedavinin etkinliğinin saptanması yansımasını saptamak.

 • Bronkodilatörler, steroidler

 • Kardiyak ilaçlar

 • Akciğer rezeksiyonu, transplantasyon

 • Pulmoner rehabilitasyon


5 preoperatif de erlendirme
5.Preoperatif Değerlendirme yansımasını saptamak.

 • Akciğer rezeksiyonları

 • Toraks cerrahisi

 • Abdominal cerrahiSolunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

KOAH’ta Spirometre ile Semptom ve Laboratuar yansımasını saptamak.

Bulguları Arasındaki İlişki

Öksürük, balgam

Efor dispnesi

İstirahatte

dispne

Semptomlar

Normal

Hafif

Orta

Ağır

Çok

ağır

Spirometre

Hipoksemi

Normal

AKG

Normal

Hiperinflasyon

PA grafi


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Teşekkürler yansımasını saptamak.


Bron a iri duyarli i
BRONŞ AŞIRI DUYARLIĞI yansımasını saptamak.

 • Bronş aşırı duyarlılığı değişik uyaranlara karşı hava yollarının verdiği abartılı bronkokonstriktör yanıttır.

  H Cain Clin Chest Med 2001;22:651-659.

 • Bronş aşırı duyarlılığının saptanmasında ise bronş provokasyon testleri kullanılır.


Kullan lacak ajanlar
Kullanılacak Ajanlar yansımasını saptamak.

 • Spesifik: -Allerjen

  -Nonimmunolojik

  (aspirin, gıda, gıda katkıları)

  b)İndirekt: -(Soğuk hava, nonizotonik solüsyonlar, lökotrien C4, D4 ve E4, prostoglandinler, adenozin mono fosfat, bradikinin, taşikinin, serotonin )

 • Egzersiz testleri:

 • Nonspesifik:

 • a)Direkt: -Metakolin

 • -Histamin


D rekt uyaranlar
DİREKT UYARANLAR yansımasını saptamak.

 • Astım için duyarlılığı yüksek, ancak özgüllüğü düşük.

  (Astımlıların çoğunda pozitif, ancak her pozitif astım değil!)

  ERS Task Force. Eur Respir J 2003;21:1050-68


Ndirekt uyaranlar
İndirekt Uyaranlar yansımasını saptamak.

 • Özellikle inflamatuar ve nöronal hücreleri uyarak, bu hücrelerden mediyatör ve sitokin salınımına yol açarak hava yolu kısıtlılığına neden olan uyaranlardır.

  ERS Task Force. Eur Respir J 2003;21:1050-68


Nd rekt uyaranlar
İNDİREKT UYARANLAR yansımasını saptamak.

 • Fiziksel uyaranlar

  -Nonizotonik aerosoller (hipotonik, hipertonik, distile su, mannitol)

  -Ökapnik volenter hiperpne (kuru hava ile)

 • Farmakolojik uyaranlar

  -Adenozin

  -Taşikininler

  -Bradikinin

  -Metabisülfit/SO2

  -Propranolol

 • Endotoksin (LPS)

 • PAF

 • Ozon

 • [Selektif uyaranlar (Aspirin, NSAID, allerjen)]


Test n uygulanmasi
TESTİN UYGULANMASI yansımasını saptamak.

 • 30 dakika önce solüsyonlar buzdolabından çıkarılıp oda sıcaklığında ısınması sağlanır ve ilk dozdan 2 ml nebulizere (De Vilbiss) konur.

 • Hastanın burun klibi takılı iken rezidüel volüm düzeyinden yavaş ve derin nefes alması (5 sn kadar) ve nefesini yine yaklaşık 5 sn tutması sağlanmalıdır. Bu işlem 5 kez takrarlanmalı ve toplam sürenin de 2 dakikayı geçmemesine dikkat edilmelidir.

 • Nebulizasyondan sonraki 30-90sn içinde spirometrik ölçüm tekrarlanır.


Test n sonlandirilmasi
TESTİN SONLANDIRILMASI yansımasını saptamak.

 • Hastada %20’lik FEV1 düşüşü olunca ya da en yüksek konsantrasyona ulaşılınca test sonlandırılır.

 • Provoke olan olgulara salbutamol inhale ettirilip 10 dakika sonra test tekrarlanır.


K dak ka t dal soluk y ntem
İKİ DAKİKA TİDAL SOLUK YÖNTEMİ yansımasını saptamak.

 • Hastanın nebulizatörden 2 dakika boyunca rahat ve doğru soluk alıp vermesi sağlanır.

 • Nebulizasyondan 30-90sn sonra spirometre tekrarlanır. Hastanın her sefer kabul edilebilir bir test yapması sağlanmalıdır (en çok 3-4 kez tekrarlanır). Metakolinin kümülatif etkisinin elde edilebilmesi için iki konsantrasyon arasındaki sürenin 5 dakikayı geçmemesi sağlanmalıdır.


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas


Manevra ve manevralar aras kabul edilebilirlik kriterleri
Manevra ve manevralar arası kabul edilebilirlik kriterleri koydurucudur?

Manevra Kriterleri

 • Tek spirogramın kabul edilebilirlik kriterleri Artefaktlar yoksa

  Ekspirasyonun ilk saniyesinde öksürük Ölçümü etkileyen glottis kapanması

  Erken bırakma veya kesme

 • Maksimal olmayan efor

  Kaçak olmamalı, ağızlık tıkalı olmamalı, iyi bir başlangıcı olmalıdır

  Ekstrapolasyon yapılan hacim FVC ‘nin <%5 veya 0.15 lt (hangisi büyükse)

  Tatminkar bir ekspirasyon olmalıdır

  (6 sn.’nin üzerinde (çocuklar için 3 sn) veya hacim-zaman eğrisinde plato veya kişi daha fazla ekspirasyon yapamayana dek sürmelidir.)


Manevra ve manevralar aras kabul edilebilirlik kriterleri1
Manevra ve manevralar arası kabul edilebilirlik kriterleri koydurucudur?

 • Manevralar Arası kriterler

  Üç kabul edilebilir spirogram elde edildikten sonra aşağıdaki testi uygulayınız

  En büyük iki FVC değeri birbirinden farkı 0.150 ml olmalı

  En büyük iki FEV1 değeri birbirinden farkı 0.150 ml olmalı

  Her iki kritere de ulaşılmışsa test sonlandırılabilir.

  Eğer her iki kritere de ulaşılmamışsa testi ,

  Kabul edilebilir spirogram elde edilinceye kadar,

  Sekiz test yapılan kadar (opsiyonel)

  Kişi/hasta daha fazla devam edemeyene dek test tekrarlanır.

  Minimum üç iyi manevra kayıt edilmelidir.


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

FVC manevrasını yapın koydurucudur?

HAYIR

Manevranın kabul edilebilirlik kriterlerine ulaşıldı mı?

EVET

HAYIR

Kabul edilebilir üç manevra elde edildi mi?

EVET

HAYIR

Manevralar arası kabul edilebilirlik kriterlerine ulaşıldı mı?

EVET

En büyük FVC ve FEV1’i tespit edin

Diğer parametreleri tespit etmek için FVC+FEV1’de en büyük manevrayı seçin

Kayıt edin ve yorum


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas


Predikt beklenen de er zerinden de i kenlik
Predikt (beklenen) değer üzerinden değişkenlik yardımcımıdır?

 • Post FEV1 –ilk FEV1 x 100

  pred FEV1

  Başlangıç değerinden etkilenmez.

  Daha zor reversibilite saptanır.


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

 • Cevap B halkasında hangi akımlar etkilenir?


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

 • Oksijen tedavisinde amaç ne olmalıdır? halkasında hangi akımlar etkilenir?

 • A. PaO2 yi 80 mmHg yapmak,

 • B. PaO2 yi ≥60 mmHg yapmak,

 • C. SaO2 yi %97 yapmak,

 • D. PaO2 yi ≥60 mmHg ve SaO2 yi %97 yapmak,

 • E. PaO2 yi ≥60 mmHg ve SaO2 yi ≥%90 yapmak,


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

 • Cevap E halkasında hangi akımlar etkilenir?


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

Pre FEV halkasında hangi akımlar etkilenir?1=1200

Post FEV1=1430

230mL

%19


Sa likli er k nde p a o 2 n n hesaplanmasi
SAĞLIKLI ERİŞKİNDE P halkasında hangi akımlar etkilenir?AO2’NİN HESAPLANMASI

PAO2 = FIO2 x (PB-47) – PACO2/RQ

PAO2 = 0,21 x (760-47) – 40/0,8

PAO2 = 0,21 x 713 - 50

PAO2 = 149,73 - 50

PAO2 = 100 mmHg

PA-aO2=100-95=5mmHg


P a a o2 nin hesaplanmas
P halkasında hangi akımlar etkilenir?A-a O2’ nin hesaplanması

 • PAO2 = FIO2 x (PB-47) – PACO2/RQ

  PA-aO2 = 140 –(PaO2+PaCO2)


Mutlak de kenl k
MUTLAK DEĞİŞKENLİK halkasında hangi akımlar etkilenir?

 • Bronkodilatör sonrası ve ilk FEV1 değerleri arasındaki mL cinsinden fark.

  (post bron FEV1 – ilk FEV1)


Ba lang de eri zerinden de i kenlik
Başlangıç değeri üzerinden değişkenlik halkasında hangi akımlar etkilenir?

 • Post FEV 1-ilk FEV1 x100

  ilk FEV1

 • Başlangıç değerinden etkilenir. Predikt değere oranla daha kolay reversibilite saptanır.


Be soluk doz metre y ntem
BEŞ SOLUK DOZİMETRE YÖNTEMİ halkasında hangi akımlar etkilenir?


K dak ka t dal soluk y ntem1
İKİ DAKİKA TİDAL SOLUK YÖNTEMİ halkasında hangi akımlar etkilenir?


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas
Akım-volüm halkasının kalitesini etkileyen hatalar halkasında hangi akımlar etkilenir?I. İnspirasyonun yavaş ve maksimum güçle yapılmamış olması


Ak m vol m halkas n n kalitesini etkileyen hatalar ii ekspirasyonun rv seviyesine aniden kesilmesi

~ halkasında hangi akımlar etkilenir?

Akım-volüm halkasının kalitesini etkileyen hatalarII. Ekspirasyonun RV seviyesine aniden kesilmesi


Zorlu ekspirasyonun istemli azalt lmas nas l nlenir
Zorlu ekspirasyonun istemli azaltılması nasıl önlenir? halkasında hangi akımlar etkilenir?


Akim vol m halkasinin zd r lmes
AKIM-VOLÜM HALKASININ ÇİZDİRİLMESİ halkasında hangi akımlar etkilenir?


Solunum fonks yon testler spirometre ve ak m vol m halkas

İleri Yaş Astım KOAH halkasında hangi akımlar etkilenir?


Sp rometr end kasyonlari
SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI halkasında hangi akımlar etkilenir?

TANISAL

 • Semptomları, belirtileri veya anormal laboratuar testlerinin değerlendirilmesi

 • Hastalığın pulmoner fonksiyonlara etkisinin ölçülmesi

 • Solunumsal hastalık riski taşıyanların değerlendirilmesi

 • Preoperatif riskin tespiti

 • Prognozun tespiti

 • Yoğun egzersiz programına başlamadan önce sağlık durumunun tespiti


Sp rometr end kasyonlari1
SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI halkasında hangi akımlar etkilenir?

MONİTERİZASYON

 • Terapötik müdahalenin değerlendirilmesi

 • Akciğer fonksiyonlarını etkileyen hastalığın tedavi protokolünün tanımlanması

 • Zararlı etkenlere maruz kalanların saptanması

 • Pulmoner toksitesi bilinen ilaçların yan etkilerinin saptanması


Sp rometr end kasyonlari2
SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI halkasında hangi akımlar etkilenir?

Maluliyet /Sakatlık değerlendirilmesi

 • Rehabilitasyon programının bir parçası olarak hastanın değerlendirilmesi

 • Sigorta değerlendirmesi sırasında riskin saptanması

 • Kanuni sebeplerle bireyin değerlendirilmesi

  Toplum Sağlığı

 • Epidemiyolojik sağ kalım çalışmaları

 • Referans eşitliklerinin oluşturulması

 • Klinik araştırmalar


Solunum yeters zl n n t pler
SOLUNUM YETERSİZLİĞİNİN TİPLERİ halkasında hangi akımlar etkilenir?

AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ

Tip I Akut Hipoksemik

Tip II Hipoksik – Hiperkapnik Tip III Perioperatif Tip IV Şok

KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİ (VENTİLASYON YETERSİZLİĞİ)

Tip I Hipoksik

Tip II Hipoksik-Hiperkapnik