jazykov slo ka liter rn ho d la l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jazyková složka literárního díla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jazyková složka literárního díla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Jazyková složka literárního díla - PowerPoint PPT Presentation


  • 207 Views
  • Uploaded on

Jazyková složka literárního díla. Literární dílo je složitý celek, který tvoří tyto složky:. tematika. – soubor témat v díle. kompozice. – způsob řazení a spojení témat. jazyk. – spisovná čeština – má estetickou a sdělnou funkci. Tropy. Figury.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jazyková složka literárního díla' - jerome


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liter rn d lo je slo it celek kter tvo tyto slo ky
Literární dílo je složitý celek, který tvoří tyto složky:

tematika

–soubor témat v díle

kompozice

– způsob řazení a spojení témat

jazyk

– spisovná čeština

– má estetickou a sdělnou funkci

jazykov prost edky liter rn ho d la d l me na
Tropy

Figury

Jazykové prostředky literárního díla dělíme na:

prostředek spočívající v umělém seskupování slov nebo vět, při němž se nemění slovní význam

básnická neboli obrazná pojmenování

- označují všechny básnické prostředky, které užívají slov v přeneseném významu

  • základem je hromadění stejných hlásek, změna slovosledu nebo opakování a vypouštění slov
druhy trop
Druhy tropů

epiteton– básnický přívlastek; zdůrazňuje stálou nebo mimořádnou vlastnost

podzimní šero mlhou prosáklé

slova … jsou lačná a mazlivá

nahá a vzrušující

slide5

přirovnání– vystižení a určení jevu na základě jeho vlastností shodných s vlastnostmi jevu jiného

třpytí se jak velký paví chvost

spí jako dudek

Rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhvička, když vítr dlouho spal.

slide6
nebe stařena utopená

metafora– označení jednoho jevu pojmenováním jevu jiného – srovnání nebo konfrontace obou těchto jevů na tomto základě

já nejsem cesta, já jsem hvězda bílá

tvé prsty stvoly loňské trávy

slide7

personifikace- zosobnění; neživým věcem nebo abstraktním pojmům se připisují lidské vlastnosti a jednání

strom rozmýšlel se dlouze

Noc houstla, letěla jim po boku, chytala jezdce za cípy plášťů, strhávala jim je s ramen a rozptylovala klamy.

slide8

oxymóron– spojení významově protikladných slov

neslýchané mlčení zní v bílém orchestru

já obrátil se po bezústém hlase

slide9

metonymie– přenesení pojmenování jednoho jevu na jev jiný na základě jejich věcné souvislosti

modlitba vesnic stoupá chladným šerem

chopil se žezla

čtu Šabacha

slide10

synekdocha– druh metonymie; přenesení pojmenování z jednoho jevu na jiný na základě kvantitativních souvislostí, např. označení celku jeho částí

kam odejde tvůj vlas

žádná kapuce se nepohnula

s číší jen se naše srdce pomodlí

slide11

hyperbola– nadsázka

neviděl jsem tě celou věčnost

Byla láska, byla, mezi nama dvúma jaká už nebude mezi tisícama.

slide12

eufemismus– zmírněné vyjádření nepříjemné představy, děje, jevu

podíval se sklenici na dno

Zakoupilas místo, otcova kde hlava na sedmé již léto věčný sen vyspává.

druhy figur
Druhy figur

anafora– opakování stejného slova nebo skupiny slov na začátku veršů, půlveršů nebo strof

Kolik je na světě krbů Kolik je na světě měn Kolik je pomluv a drbů Kolik je nevěrných žen Toho i toho je mnoho Toho i toho je moc Jediné slunce je jedno A to když zajde – je noc

slide14

epifora– opakování stejných slov na koncích veršů

Chuť měla podzimkovou a něhu měla podzimkovou a úzkost měla podzimkovou

Byla celá podzimková jako báseň dušičková

slide15

epanastrofa (palilogie)– opakování slov na konci jednoho a na začátku druhého verše

Vybíral jsem celé plástve celé plástve černého medu až zalesklo se jen tvé nahé bělmo

slide16

epizeuxis– opakování stejných slov v jedné větě nebo verši těsně za sebou

A stoupá, stoupá, stoupá hladina a taje kamení a taje, taje židle i ruka taje, taje na inkoust i báseň.

slide17

aliterace (náslovný rým)– opakování shodných hlásek na začátcích slov

Už usnul Ungelt. Užuž úterý. Uškrcen uzlem ulic umrlec uniká úřadům.

slide18

aposiopese (neukončená výpověď)– zpravidla označená třemi tečkami

Vysoký křik, unášený steskem, bolestí a výčitkou: „Co já jsem všechno … a proč?“

slide19

elipsa (výpustka)– vynechání slova, které si můžeme bez újmy na smyslu domyslit

Pane, vy kulháte na levou! A myslíte, kosíčku, že vy ne?

My o vlku a vlk za humny.

slide20

inverze (anastrofa)– obrácení obvyklého pořádku slov

Zabral jsem mírné končiny tvé v čele armády deště a zbořil vysoký tvůj účes

slide21

apostrofa– oslovení věcí, osob, smyšlených postav nebo abstraktních pojmů

Milenčin dopise, lampo, kniho kamarádova, věci zrozené z lásky, světla a víry, dnes při mně stůjte a třikrát mi věrnější buďte

slide22

eufonie (libozvuk)– umělecky působivé uspořádání libozvučných hlásek nebo skupin hlásek na základě jejich opakování

Tyčinky v tichých i bílých liliích ve světlezeleném světle zeleně Lolo Lolo tma padá na jantar jak zlatá harfa v barvách sálá žluť smutku purpur strun

Jdou loukou tmou

slide23

kakofonie (nelibozvuk)– opak eufonie, tj. umělecky působivé uspořádání nelibozvučných hlásek nebo skupin hlásek na základě jejich opakování

Vzadu slyším v chladném proudu vzduchu chřest kostí, chechtot od ucha až k uchu

řetězů řinčí hřmot

jazykovou slo ku liter rn ho d la tvo
epiteton

přirovnání

metafora

personifikace

oxymóron

metonymie

synekdocha

hyperbola

eufemismus

anafora

epifora

epanastrofa

epizeuxis

aliterace (náslovný rým)

aposiopese (neukonč. výpověď)

elipsa (výpustka)

Inverze (anastrofa)

apostrofa

eufonie (libozvuk)

kakofonie (nelibozvuk)

Jazykovou složku literárního díla tvoří:

Závěrečné shrnutí

tropy

figury

slide25

Na závěr - za odměnu - krátký test

Ležím ležíš na posteli

Už se buňky

už se dělí

Už se buňky už se množí

Kdo je sčítá?

Voko boží

Němej si po cestě brouká,

hluchý v trní jej poslouchá,

umrlý přes cestu běží,

slepý do očí mu hledí.

Co to je?

Co to je?

a) apostrofa

a) oxymóron

b) anafora

b) metafora

c) anastrofa

c) synekdocha

slide26
Utichly továrny, utichly ulice,

usnuly hvězdy okolo měsíce

a z města celého v pozdní ty hodiny

nezavřel očí svých jenom dům jediný...

Co to je?

a) metonymie

b) personifikace

c) epiteton

Milióntý třikrát stotisící první telegram:

Usměj se na mě, umírám!

Co to je?

a) synekdocha

b) eufemismus

c) hyperbola

slide27
Svůj žal jsem položil na stůl tvůj obětní,

ó Teskná v záři hvězd a v světel písni ranní,

jež tiskneš v tajemství svůj prsten pečetní

paprsků ztlumených a spících zvuků paní!

Co to je?

a) aposiopese

b) elipsa

c) anastrofa

Co to je?

Ráda, ráda,

můj zlatej Honzíčku,

ráda, ráda,

ráda tě mám.

a) epizeuxis

b) epifora

c) kakofonie