lenka fialov martina proch zkov ond ej soukup martin valenta cyril voj ek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentace produktu týmu MoC LaM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentace produktu týmu MoC LaM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Prezentace produktu týmu MoC LaM - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček. Prezentace produktu týmu MoC LaM. Obsah prezentace. Představení produktu Detailnějsí provedení produktem Zhodnocení projektu. Projektový management pro inženýrství. Publikace zabývající se řízením projektů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prezentace produktu týmu MoC LaM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lenka fialov martina proch zkov ond ej soukup martin valenta cyril voj ek
Lenka Fialová

Martina Procházková

Ondřej Soukup

Martin Valenta

Cyril Vojáček

Prezentace produktu týmu MoC LaM

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Představení produktu
 • Detailnějsí provedení produktem
 • Zhodnocení projektu
projektov management pro in en rstv
Projektový management pro inženýrství

Publikace zabývající se řízením projektů

Přeložena z angličtiny do češtiny

Původními autory

Charles Lessard

Joseph Lessard

Výsledný dokument má 83 stran v 16-ti kapitolách

kapitola 1 vod do konstruk n ho n vrhu
Kapitola 1Úvod do konstrukčního návrhu

Odpovědná osoba: Ondřej Soukup

vod do konstruk n ho n vrhu
Úvod do konstrukčního návrhu

Postup návrhu - proces řešení problému

 • Potřeby trhu
 • Sestavení týmu
 • Sestavení obecných požadavků
 • Definice vstupů a výstupů
 • Definice výsledného užití
vod do konstruk n ho n vrhu1
Úvod do konstrukčního návrhu
 • Projektový tým
  • Role
 • Definice projektu
 • Pozadí projektu
 • Fáze návrhu
person ln a asov zen projektu
Personální a časové řízení projektu

Projektový čas – řízení osobního času

 • Stanovení cílů
 • Plánování dosažení cílů
 • Dosažení cílů
  • Proč
  • Jak
  • Prospěch
person ln a asov zen projektu1
Personální a časové řízení projektu
 • Procesy řízení projektového času
 • Diagramy projektové sítě
  • Metoda uzlově orientovaného grafu (PDM)
 • Vytváření rozvrhu
  • Metoda hledání kritické cesty (CPM)
  • Technika vyhodnocení a revize programu (PERT)
kapitola 6 management ceny projektu
Kapitola 6Management cenyprojektu

Odpovědná osoba: Martina Procházková

management ceny projektu
Management ceny projektu
 • Překračování ceny je častý problém.
 • Plánování zdrojů:
  • Co může ovlivnit zdroje?
  • Jaká je historie?
  • Jsou zdroje v místě?
  • Lze je případně získat?
management ceny projektu1
Management ceny projektu
 • Plánovací a kontrolní fáze (metody: ROM, rozpočtová, konečná)
 • Problémy:
  • Nedostatečné vědomosti
  • Podceňování
 • Rozpočet:
  • Formalizovat
  • Zdůvodňovat
kapitola 7 anal za z skan hodnoty eva
Kapitola 7Analýza získané hodnoty (EVA)

Odpovědná osoba: Martina Procházková

anal za z skan hodnoty
Analýza získané hodnoty
 • EVA = EarnedValueAnalysis
 • Plánovaná hodnota PV
 • Skutečná cena AC
 • Získaná hodnota EV
 • Odchylka ceny: CV = EV – AC
 • Odchylka od rozvrhu: SV = EV – PV
 • Výkon rozvrhu: SPI = EV / PV
kapitola 11 management komunikace
Kapitola 11Management komunikace

Odpovědná osoba: Martina Procházková

15

management komunikace
Management komunikace
 • Jsou inženýři dobří komunikátoři?
 • Komunikace je klíčový prvek.
 • Komunikační plán:
  • Sběr a distribuce informací
  • Formát informací
  • Plán vytváření
  • Metody upravování plánu
  • Analýza zúčastněných stran
management komunikace1
Management komunikace
 • Elektronické nástroje
 • Formální a neformální metody
 • Morálka
 • Rozpětí kontroly: 5 – 12 lidí
 • Týdenní záznam výkonu
  • Splněné a budoucí úkoly
  • Problémy, změny
  • Připojené dokumenty
kapitola 12 zen rizik v r mci projektu
Kapitola 12 - Řízení rizik v rámci projektu

Odpovědná osoba Martin Valenta

zen rizik v r mci projektu vod
Řízení rizik v rámci projektu - Úvod
 • Definice rizika
 • Řízení rizik v rámci projektu
 • Typy rizik
 • Kvantifikace rizik
 • Plánování rizik
 • Reakce na rizika
zen rizik v r mci projektu
Řízení rizik v rámci projektu
 • Definice rizika
 • Změna je matkou rizika
 • Přínos podstupování rizika

Tržní

Finanční

Technologická

zen rizik v r mci projektu1
Řízení rizik v rámci projektu
 • Proces řízení rizika v rámci projektu

Identifikace rizik

Kvantifikace rizik

Kontrola reakcí

Plánování reakcí

Řízení

rizk

kapitola 13 uzav en projektu
Kapitola 13Uzavření projektu

Odpovědná osoba: Martina Procházková

22

22

uzav en projektu
Uzavření projektu
 • Formální přijetí produktu
 • Ukončení všech fází
 • Audit
 • Přerozdělení zdrojů
 • Dokumentace, archivace
 • Uzavření financí
 • Hodnocení
 • Oslava
uzav en projektu1
Uzavření projektu
 • Byly splněny cíle?
 • Byl zákazník spokojen?
 • Byl splněn rozpočet?
 • Byl dodržen rozvrh?
 • Byla zmírněna rizika?
 • Fungoval management?
 • Co by se dalo zlepšit?
kapitola 14 hodnocen n vrhu projektu
Kapitola 14 - Hodnocení návrhu projektu

Odpovědná osoba Martin Valenta

hodnocen n vrhu projektu vod
Hodnocení návrhu projektu - Úvod
 • Úvod do vedení schůze hodnotící návrh
 • Vstupní kriteria pro hodnocení návrhu
 • Vedení hodnocení návrhu
 • Výstupy hodnocení
 • Ukončovací kriteria hodnoceni
hodnocen n vrhu projektu
Hodnocení návrhu projektu
 • Cíle procesu hodnocení
 • Hodnocení návrhu(ů) provází většinu fází projektu, včetně např. testování
 • Příklad: Co by měl obsahovat návrh softwarového produktu

Matematické kalkulace

a zprávy o výsledcích simulace

Všechny vývojové složky

SW (seznam zdroj. kódu …)

Popis návrhu softwaru, specifikace

Plány testování softwaru

Popis návrhu rozhraní, specifikace

Popis návrhu databáze

hodnocen n vrhu projektu1
Hodnocení návrhu projektu
 • Vedení hodnocení návrhu
  • Podílejí se obě strany
  • Měli by být přítomni odborníci schopní posoudit specifické aspekty návrhu
  • Formální prezentace
  • Musí být zajištěn dostatečný prostor pro zodpovězení otázek
  • Na závěr musí být vytvořena zpráva o výsledcích hodnocení (sporné body, dokumenty, žádosti o opatření (RFA))
kapitola 15 technick rozhodnut
Kapitola 15Technická rozhodnutí

Odpovědná osoba: Ondřej Soukup

technick rozhodnut
Technická rozhodnutí

Rozhodnutí – Akt utváření myšlenky [Webster]

 • Proces skupinového rozhodnování
  • Racionální model
  • Politický model
  • Procesní model
  • Model odpadkového koše
technick rozhodnut1
Technická rozhodnutí
 • Podpora rozhodování
  • Rozhodovací matice
  • Vyhodnocení vážené funkce
  • Funkce užitečnosti
 • Nalezení a výběr faktorů
  • Váhy - relativní přínos
  • Známkovací stupnice
technick rozhodnut2
Technická rozhodnutí
 • Podpora rozhodování
  • Rozhodovací matice
  • Vyhodnocení vážené funkce
  • Funkce užitečnosti
 • Nalezení a výběr faktorů
  • Váhy - relativní přínos
  • Známkovací stupnice
kapitola 16 zvl d n t mov ho konfliktu
Kapitola 16 - Zvládání týmového konfliktu

Odpovědná osoba Martin Valenta

zvl d n t mov ho konfliktu vod
Zvládání týmového konfliktu - Úvod
 • Definice a příčiny konfliktu
 • Poskytování zpětné vazby
 • Metody řešení konfliktu
zvl d n t mov ho konfliktu
Zvládání týmového konfliktu
 • Definice konfliktu

Informace

Cíle, role

Hodnoty

Vyhýbání

Ukázka síly

Kdo má pravdu?

Nalezení společného zájmu

zvl d n t mov ho konfliktu1
Zvládání týmového konfliktu
 • Ideální komunikační model