En fair l sning
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

En Fair Løsning. Sammen ud af krisen. Hvem er jeg?. Pelle Dam Landsformand for SF Ungdom siden april 2009 – genvalgt i påsken i år Tidligere næstformand og sekretariatsleder for DGS (06-07) Århus, Odense og KBH 22 år gammel. Om oplægget. Afgørende politisk udspil – lyt godt efter!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jerom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
En fair l sning

En Fair Løsning

Sammen ud af krisen


Hvem er jeg
Hvem er jeg?

Pelle Dam

Landsformand for SF Ungdom siden april 2009 – genvalgt i påsken i år

Tidligere næstformand og sekretariatsleder for DGS (06-07)

Århus, Odense og KBH

22 år gammel


Om opl gget
Om oplægget

Afgørende politisk udspil – lyt godt efter!

Somme tider lidt kompliceret – stil alle de spørgsmål, I har!

Hovedtanken: Alle skal bidrage

De rige med millionærskat og bedre ligning

Bankerne med ny lønsumsafgift (1 mia. kr.)

Arbejdstagerne med 12 minutter

Unge med hurtigere uddannelse

Kommunerne med effektiviseringer – som de til gengæld må beholde til bedre velfærd


Det skal vi igennem
Det skal vi igennem:

En Fair Løsning – mere end en krisepakke

Konkurrenceevne og erhvervspolitik

Hurtigere uddannelse – borgerlig politik?

12 minutter mere – trepartsforhandlingerne

Velfærd – udvikling eller afvikling

Hovedtal fra En Fair Løsning

Nogle måske ømme tæer:

S-SF vil bare højere skat…

EU’s konvergenskrav

Fugle på taget


En fair l sning1

En Fair Løsning

- mere end en krisepakke


Mere end en krisepakke
- mere end en krisepakke

En Fair Løsning

Kickstart

Nye job – offentlige investeringer og job i velfærdssektoren

Ny erhvervspolitik

Nye private job

Bedre, hurtigere og mere uddannelse

Konkret udspil – til forhandling

Nedskæringspakken

Panikopbremsning

Koster mindst 27.000 jobs

2. Intet svar på hvad vi skal leve af

3. Færre penge til uddannelse

- fortsættes


Mere end en krisepakke 2
- mere end en krisepakke, 2.

En Fair Løsning

Mere arbejdskraft

Trepartsforhandlinger

Fx 12 minutter/dag

Ny og bedre velfærd

Fuld økonomisk ansvarlighed

Offentlige finanser holdbare

Vækst og nye job

Nedskæringspakken

Pisk til de arbejdsløse

Halv dagpengeperiode

5. Nulvækst i velfærden

Flere forringelser

Ensidig ansvarlighed

Offentlige finanser (tæt på) holdbare

Vækst – kun i arbejdsløsheden


Konkurrenceevne og erhvervspolitik

Konkurrenceevne og erhvervspolitik

- erhvervslivets sande venner


Erhv hvad for en f tter
Erhv… Hvad for en fætter?

SFU’s traditionelle erhvervspolitik: Hæv selskabsskatten!

Erhvervslivet afgørende for at få samfundshjulene til at køre rundt

Regeringens jungle af uigennemskuelige erhvervsstøtteordninger samt manglende klimaambitioner ikke populær i alle dele af erhvervslivet!

= en åbning for S-SF!!


En ny erhvervspolitik
En ny erhvervspolitik

Støt solopgangserhverv, ikke solnedgangserhverv

Især miljø, energi og velfærdsteknologi

Sikring af et krævende hjemmemarked

Offentlige indkøb fx økologi og velfærdsteknologi

Regulering fx (industri)landbrug

Økonomisk tilskyndelse fx tilskud til vedr. energi

Nye former for off.-privat samarbejde

Iværksætterpolitik

Udkantspakke – bl.a. bankpakkers overskud som lån til udkantsvirksomheder


Hvad s med skatten
Hvad så med skatten?

Fair Forandring: Reform af selskabsskatten = 3,2 mia. kr.

En Fair Løsning: Vi kan også rydde ud i erhvervsstøtteordninger for 3,2 mia.…?

Konkurrenceforvridende sml. med andre EU-lande + nye økonomier i Asien?


Erhvervsbelastning
Erhvervsbelastning

En Fair Løsning

Landbrug: 1,1 mia. kr. (lempede jordskatter)

Banker mv.: 2 mia. kr.

Multinat. og andre snydere: >1 mia. kr.

Øvrigt erhvervsliv

Omprioritering af 2,2 mia. kr.

1 mia. kr. til klimainv.

1,2 mia. kr. til ny erhvervspolitik

Nedskæringspakken

Nye arbejdsgiverafgifter på ¾ mia. kr.

Mindre refusion på sygedagpenge & VEU på over ½ mia. kr.


Hurtigere igennem

Hurtigere igennem

- borgerlig uddannelsespolitik?!


Mere bedre hurtigere
Mere, bedre, hurtigere

Flere skal igennem en uddannelse

Brug for mere arbejdskraft om ti år

Det går den forkerte vej under VKO!

Bedre og mere voksenuddannelse

Vi skal forbedre kvaliteten

2 mia. til folkeskolen

0,6 mia. til ungdomsuddannelserne

0,6 mia. til videregående uddannelser

Praktikpladsgaranti

Det skal gå lidt hurtigere

SU-belønninger til hurtige startere og afsluttere

Alle grupper i samfundet skal bidrage

Højere kvalitet = lavere frafald


Trepartsforhandlinger om arbejdsmarkedsreformer

Trepartsforhandlinger om arbejdsmarkedsreformer

- 12 minutter gør det ikke alene!


12 minutter mere om dagen
12 minutter mere om dagen..?

Ja, det bliver ikke nemt, men der er fortilfælde:

helhedsløsning i 1963

fælleserklæring i 1987

Ikke nødvendigvis eller kun aftalt arbejdstid

Ret til fuld tid

Bonus for plustid

Ret til at bytte 5. ferieuge til løn

Førtidsreform med udviklingsforløb (for unge)

Sygefravær ned fx forebyggelse og arbejdsmiljø

Modernisering af dagpengesystem

Modydelser til lønmodtagerne fx

Bedre muligheder for voksen- og efteruddannelse

Indsats mod social dumpning

Flere jobs!


Ny velf rd

Ny velfærd

- udvikling, ikke afvikling!


Ny styring af kommunerne
Ny styring af kommunerne

En fair løsning

Flerårsaftaler

Ret til rentable in-vesteringer fx velfærdsteknologi

Fair benchmarking

Erfaringsudveksling

Forebyggelse

Afbureaukratisering

Nedskæringspakken

Nulvækst

Skrappe sanktioner

= alt fremadrettet ryger sig en tur

Udbud og konkurrenceudsættelse


Forbedringer af velf rd mv
Forbedringer af velfærd mv.

Fra Fair Forandring

2,0 mia. kr. mere til folkeskolen

3,1 mia. kr. til bedre sundhedsbehandlinger

2,0 mia. kr. forebyggelse

1,5 mia. kr. til billigere bus og tog

1,5 mia. kr. til grønne trafikinvesteringer

2,7 mia. kr. til højere pensionstillæg

4,8 mia. kr. til højere beskæftigelsesfradrag

En Fair Løsning (udover FF)

  • +5,0 mia. kr. til kommuner til demografi & stigende sociale udgifter

  • +7,5 mia. kr. til regionerne (medicin, flere patienter, genopretning af bustrafik etc.)

  • +3,6 mia. kr. til uddannelse udover folkeskolen

  • +1,2 mia. kr. til erhvervspolitik

  • +9,7 mia. kr. ikke-disponeret


Nogle m ske mme t er

Nogle måske ømme tæer…

S-SF vil bare højere skat…..

EU’s konvergenskrav og kommende ”henstilling”

Fugle på taget


S og sf vil bare h jere skat
S og SF vil bare højere skat

Nej – skat er kun en del af løsningen

Vi står ved at der ikke var råd til alle VKO’s ufinansierede skattelettelser og –stop

Vi hæver skatterne med ca. 17 mia. kr.

(ikke boligskatterne!)

Indkomstskatten sænker vi

Vi har sagt præcis hvad vi vil. Det holder vi!

Genopretningspakken øger skat 9,8 mia. kr.

Skattestoppet gælder – undtagen når det ikke gælder


Eu konvergenskrav og henstilling
EU: Konvergenskrav og henstilling

Konvergenskrav:

Offentligt underskud max 3% af BNP

Skal opfyldes senest i 2013

Målt på det faktiske underskud

Underskuddet vil være ca. 2% i 2013 både med VKO-plan og S-SF plan

Muligvis under 3% allerede i 2012


Hvad er s problemet
…hvad er så problemet?

EU vil formentlig henstille at vi forbedrer ”det strukturelle underskud” med 8 mia. kr. i 2011, 16 mia. kr. i 2012 og 24 mia. kr. i 2013

En Fair Løsning lever ikke op til kravet – og det er heller ikke meningen!

For hurtige stramninger kvæler opsvinget

På langt sigt er holdbarheden sikret på anden vis

Vi kommer mindst 2/3 af vejen i 2013.

EU er til at forhandle med. For hurtige stramninger i alle lande skader fx Grækenland

Hvis <3% i 2012 er problemet løst!

Velfærdsreform fra 2006 kan begrunde delvis fravigelse jf. rådsbeslutning


Fugle p taget
Fugle på taget?

Fuldt finansieret – økonomisk ansvarligt!

Fagbevægelsen har givet håndslag på, at det er en bunden opgave at finde de 15 mia. kr. i trepartsforhandlinger – alternativet er værre!

Også et udtryk for et opgør med VKO’s Christiansborg-centriske tankegang. Vi vil

Nyt partnerskab med arbejdsmarkedets parter

Nyt partnerskab med uddannelsesorganisationer

Nyt partnerskab med kommuner og regioner

Nyt partnerskab med det private erhvervsliv


S f r i ikke mere for den 25 re
Så får I ikke mere for den 25-øre

Yderligere spørgsmål, kommentarer, …?

Ellers skriv til pelle@sfu.dk!