Download
szoftvermenedzsment n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szoftvermenedzsment PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szoftvermenedzsment

Szoftvermenedzsment

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Szoftvermenedzsment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szoftvermenedzsment Óravázlat Készítette: Toldi Miklós

 2. Szoftverek telepítése A szoftver telepítése operációs rendszerenként különböző módokon történik. Ennek oka az operációs rendszerek felépítésének különbözőségében rejlik.

 3. Szoftver telepítés Windows alatt • Telepítők • Tömörített állományok kézi telepítéshez • Microsoft Installer telepítőkészletek

 4. Microsoft Installer (MSI) telepítőkészletek A Microsoft Installer telepítőkészletek a Windows Installer szolgáltatáshoz készülnek. Ezek önmagukban nem futtatható programok, működésükhöz szükség van egy MSIEXEC nevű programra. A telepítőkészlet fel van készítve különböző telepítési módokra (telepítés a nulláról, újratelepítés, helyreállítás).

 5. A Windows Installer A Windows Installer egy kliensoldali rendszerprogram, feladata az alkalmazások telepítése, javítása, eltávolítása.

 6. Windows Installer tulajdonságai – I. • Saját adatbázissal rendelkezik a telepített szoftverekről, azok registry -ben lévő bejegyzésiről. • Programindításnál egy rövid ellenőrzést hajt végre az indításhoz szükséges főbb állományok meglétéről, hiány és a telepítőkészlet rendelkezésre állása esetén képes a hiányzó részt pótolni.

 7. Windows Installer tulajdonságai – II. • Sikertelen telepítés után képes visszaállítani az eredeti állapotot, beleértve a registry bejegyzéseket is. • Képes arra, hogy egy alkalmazást csak a minimális működési feltételekkel telepítse, a hiányzó részeket pedig csak akkor, amikor a felhasználónak először van rá szüksége.

 8. Telepítés Linux alatt • Forráskód lefordítása • Bináris állományok kézi telepítése • Önállóan futtatható telepítők • Csomagok

 9. Csomag (package) A csomag olyan tömörített állomány, amely tartalmazza a telepíteni kívánt programot, a telepítés egyes lépései során végzendő műveletekről szóló utasítást, illetve információkat a programról. A csomagokat a csomagkezelő rendszer segítségével lehet telepíteni.

 10. Példa a csomag által tárolt információkra – I. Package: postfix Priority: extra Section: mail Installed-Size: 2464 Maintainer: LaMont Jones <lamont@debian.org> Architecture: i386 Version: 2.3.8-2+etch1 Replaces: postfix-doc (<< 1.1.7-0), postfix-tls, mail-transport-agent Provides: mail-transport-agent, postfix-tls Depends: libc6 (>= 2.3.6-6), libdb4.3 (>= 4.3.28-1), libsasl2-2, libssl0.9.8 (>= 0.9.8c-1), debconf (>= 0.5) | debconf-2.0, netbase, adduser (>=3.48), dpkg (>= 1.8.3), lsb-base (>= 3.0-6), ssl-cert

 11. Példa a csomag által tárolt információkra – II. Recommends: mail-reader Suggests: procmail, postfix-mysql, postfix-pgsql, postfix-ldap, postfix-pcre, sasl2-bin, libsasl2-modules, resolvconf, postfix-cdb Conflicts: mail-transport-agent, smail, libnss-db (<< 2.2-3), postfix-tls Filename: pool/main/p/postfix/postfix_2.3.8-2+etch1_i386.deb Size: 1090008 MD5sum: e38c0784774c29bb313b8b7d77719782 SHA1: cc2815b366dc6b61dc6578736da8cce5694a0a6d SHA256: 4c6f469f3fee1a93c0b29a0b978fa50d1bf0ffc86f834cd491e10717473e7349 Description: A high-performance mail transport agent Postfix is Wietse Venema's mail transport agent that started life as an alternative to the widely-used Sendmail program. Postfix attempts to be fast, easy to administer, and secure, while at the same time being sendmail compatible enough to not upset existing users. Thus, the outside has a sendmail-ish flavor, but the inside is completely different. Tag: interface::daemon, mail::smtp, mail::transport-agent, network::server, protocol::smtp, role::program, works-with::mail

 12. A csomagkezelő (package manager) A csomagkezelő az a program, amely lehetővé teszi a csomagok szabályos kezelését. A csomagkezelőből létezik: - alacsonyszintű (dpkg, rpm) - magas szintű (APT, YUM, APTITUDE)

 13. A függőség – I. A csomagok a programokat olyan formában tartalmazzák, hogy azok működéséhez szükséges függvénykönyvtárakat (libray), illetve az egyéb szükséges programok nincsenek statikusan hozzákapcsolva az adott programot tartalmazó csomaghoz. Ez a módszer kisebb méretű bináris állományokat, és nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé. Hogy a programok mégis minden esetben tudjanak működni, annak a megoldása a függőség.

 14. A függőség – II. A függőség annyit jelent, hogy egy csomag működéséhez más csomagok telepítésére / eltávolítására van szükség.

 15. A függőség formái • Függés (depends) • Javaslás (suggest) • Ütközés (conflict)

 16. Függés (depends) A függés annyit jelent, hogy egy csomag működéséhez más csomagokra is szükség van. (Eme más csomagok tipikusan program könytárak.)

 17. Javaslás (suggest) A legérdekesebb függőségi forma. A javasolt csomag egyfajta logikai függést jelent. A javaslás olyan függés, amelynél a csomag mellé érdemes feltelepíteni a javasolt csomagot, bár az anélkül is működőképes. (Tipikusan ilyen csomagok a program leírások.)

 18. Ütközés (conflict) Ütközésről akkor beszélünk, hogyha egy csomag nem lehet a rendszerbe telepítve, ha az adott csomagot telepíteni akarjuk. (Tipikusan ilyen csomagok az ugyanazt a funkciót megvalósító csomagok, vagy a telepíteni kívánt csomag korábbi verziója.)

 19. Meta csomag A meta csomag egy logikai csomag, egy olyan csomag, amely nem tartalmaz konkrét programot, viszont általa csoportosan lehet kezelni más csomagokat.

 20. Csomagtároló (repository) A csomagtároló egy olyan internetes tárhely, ahol a megfelelő struktúrába szervezve kerülnek elhelyezésre a csomagok, amelyek innen telepíthetőek.