1 / 29

p o zvánk a

p o zvánk a. „ sme v škole “. cyklus ekonomických prednášok o bchodnej a kadémie prievidza. Obchodná a kadémia Prievidza. a a. Žilinská univerzita Detašované pracovisko Fakulty riadenia a  inf o rm a tiky v Prievidzi. p o zýv a jú.

jeroen
Download Presentation

p o zvánk a

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. pozvánka

 2. „smevškole“ cyklus ekonomických prednášok obchodnej akadémie prievidza

 3. Obchodná akadémia Prievidza

 4. aa

 5. Žilinská univerzita Detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky v Prievidzi

 6. pozývajú

 7. 28. 10.13.00hodaula Žilinske univerzity PD

 8. na

 9. prednášku

 10. MIROSLAV TRNKA

 11. miroslav trnkamiroslav trnka miroslav trnka miroslav trnka miroslav trnka

 12. kto je miroslav trnka ? kto je miroslav trnka ? kto je miroslav trnka ? kto je miroslav trnka ? kto je miroslav trnka ? kto je miroslav trnka ? kto je miroslav trnka ?

 13. zakladateľ firmy ESET; bývalý generálny riaditeľ; spolutvorca prvej verzie NOD 32. 

 14. NOD skratka názvu „Nemocnica na Okraji Disku“ vznik r.1987

 15. antivírusový program NOD, ktorý vytvoril, dnes žne úspechy v celom svete. 

 16. ESET má pobočky v Prahe, San Diegu - USA, Buenos Aires - Argentína Singapúre, Krakove, Montreale, Moskve ... Má zastúpenie vo viac ako 180 krajinách sveta

 17. miroslav trnka

 18. 2006 - víťaz súťaže Podnikateľ roka; 2007 - držiteľ ocenenia Krištáľové krídlo v kat. hospodárstvo; 2008 - IT osobnosť roka.

More Related