passend onderwijs zorg in en om de school n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Passend Onderwijs Zorg in en om de school PowerPoint Presentation
Download Presentation
Passend Onderwijs Zorg in en om de school

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Passend Onderwijs Zorg in en om de school - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Passend Onderwijs Zorg in en om de school. 7 februari 2012. Samenstelling swv 28-02. Delft. Lansingerland . Midden-Delfland. ( Den Hoorn, Schipluiden) Pijnacker- Nootdorp. Samenstelling swv 28-02. 21.000 – 22. 000 leerlingen. ( 4-12jr.) Ongeveer 21.000 leerlingen basisonderwijs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Passend Onderwijs Zorg in en om de school' - jerod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samenstelling swv 28 02
Samenstelling swv 28-02

Delft.

Lansingerland.

Midden-Delfland. ( Den Hoorn, Schipluiden)

Pijnacker- Nootdorp.

samenstelling swv 28 021
Samenstelling swv 28-02
 • 21.000 – 22. 000 leerlingen. ( 4-12jr.)
  • Ongeveer 21.000 leerlingen basisonderwijs.
  • 379 leerlingen sbo ( peildatum 1 oktober 2010)
  • 249 leerlingen speciaal onderwijs cluster 3 en 4 ( 1 oktober 2010)
  • 160 “rugzakken”
 • 84 scholen. (78 regulier; 2 sbo; 4 so.)
 • 21 schoolbesturen.
 • 4 gemeenten.
twee processen
Twee processen

Huidig samenwerkingsverband ( tot 1 -8-2013)

Nieuw samenwerkingsverband ( voorbereiding vanaf nu.)

traject 28 02
Traject 28-02
 • 7 februari 2012. Besturen i.o.
       • Bespreking projectplan.
 • 21 maart 2012 Studieconferentie directeuren/ bestuurders.
       • Start met uitvoeren projectplan.
       • Visie.
projectorganisatie
Projectorganisatie

Bestuur i.o. ( 22 schoolbesturen.)

Bestuurlijke werkgroep ( 5 schoolbestuurders + 3 coördinatoren.

Coördinatorgroep.

Werkgroepen.

projectplan onder voorbehoud
Projectplan (onder voorbehoud.)
 • Fase 1.
  • Plan van aanpak februari 2012
  • Hoofdlijnennotitie april 2012
  • (concept) statuten etcjuni 2012
  • Draaiboek september 2012 - 2013
onderwijsinhoudelijk
Onderwijsinhoudelijk

Inventarisatie overeenkomsten en verschillen werkwijzen huidige verbanden. (8)

Vaststellen definitie basisondersteuning en basiskwaliteit 28-02.

Ondersteuningsprofielen scholen.

Toedeling extra ondersteuning.

schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel

Basiszorg. Wat mogen ouders van iedere school in de regio verwachten?

Expertise van de school. Basiszorg plus.

basiszorg
Basiszorg.
 • Iedere school voldoet aan gestelde standaards en indicatoren.
  • Standaards zorgplicht.
  • Indicatoren onderwijsinspectie.
  • Referentiekader. *
  • Afspraken binnen samenwerkingsverband tussen besturen en/of gemeenten.
slide12

1. Inleiding

2. Algemene gegevens

– Contactgegevens

– Onderwijsvisie / schoolconcept

– Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren

3. Basiszorg

– Preventieve en lichte curatieve interventies

– Standaarden kwaliteit van het onderwijs en onderwijszorgstructuur

– Standaarden handelingsgericht werken

4. Extra zorg: Onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

– Deskundigheid

– Voorzieningen

– Aandacht en tijd

– Gebouw

– Samenwerking met partners

5. Grenzen aan het onderwijs

6. Conclusie en ambities

referentiekader
Referentiekader

Uitvoeren dyslexieprotocol. ( goed leesonderwijs.)

Onderwijsprogramma’s op drie niveaus.

Orthopedagogische programma’s op terrein van sociale veiligheid en voorkomen gedragsproblemen.

Vroegtijdige signalering.

Lichte curatieve zorg ism ketenpartners.

Fysieke toegankelijkheid.

basiszorg1
Basiszorg

Samenvattend verstaan we onder basiszorg de door het samenwerkingsverband afgesproken preventieve en licht curatieve interventies die:

 binnen de onderwijszorgstructuur van de school

 onder regie en verantwoordelijkheid van de school

 waar nodig met inzet van expertise van andere scholen

 soms met inzet van ketenpartners

 zonder indicatiestelling

 op het overeengekomen kwaliteitsniveau

planmatig worden uitgevoerd.

lichte ondersteuning
Lichte ondersteuning.
 • Expertise naar de scholen. ( ambulante begeleiding.)
 • Thuisnabij onderwijs.
 • Arrangementen. ( sbo-achtig/ special needs)
  • Tijdelijk/structureel.
  • Vraagggericht.
 • Terugplaatsing blijft voorop staan.
 • Relatie leerlingvervoer
zware ondersteuning
Zware ondersteuning

Leerlinggebonden financiering bij samenwerkingsverband.

So- scholen met locaties in de regio maken deel uit van swv.

Verdwijnen indicaties en organen voor sbo en so.

Van indiceren naar arrangeren.

on dersteuning in en om de school
On dersteuning in en om de school.

JMW verbinding tussen school en CJG.

Integrale benadering zorg en onderwijs.

BovenschoolsZorgadviesteam ( ZAT) per gemeente?

Steunpunt jeugd.

ondersteuningsplan
Ondersteuningsplan
 • Op overeenstemming gericht overleg m.b.t. het ondersteuningsplan.
  • Samenhangend geheel van voorzieningen.
  • Procedure en criteria over de verdeling en toewijzing van de middelen.
  • Procedure en criteria voor plaatsing lichte zorg

( o.a. sbo-achtig)

  • Procedure en criteria voor plaatsing zware zorg. (speciaal onderwijs.)
ondersteuningsplan1
Ondersteuningsplan

Procedure en beleid m.b.t. terugplaatsing in regulier onderwijs.

Beoogde en bereikte resultaten.

Communicatie met ouders.

traject
Traject

29 november 2011 duidelijkheid over samenstelling swv. Wetsvoorstellen passend onderwijs naar Tweede kamer.

1 augustus 2012. Inwerking treden wet.

1 november 2012. Bestuurlijke inrichting swv gereed.

1 maart 2013. Bovenschools ondersteuningsplan.

1 augustus 2013. Invoering zorgplicht.

ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel

. basis Reactie 1 reactie 2 Reactie 3

slide24
Plus

Reactie 1 Reactie 2 Reactie 3