slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
เครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

เครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพ - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

เครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพ. ประเมินอย่างไร จึงจะรู้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง. ทำไมต้องประเมินผล. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ และสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ เพื่อติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพ' - jerod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

เครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพ

ประเมินอย่างไร จึงจะรู้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง

slide2
ทำไมต้องประเมินผล
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ และสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้
 • เพื่อติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน
 • เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
slide3
การประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการ
 • ใช้ข้อทดสอบย่อยและข้อสอบแบบดั้งเดิม
 • ใช้รายการตรวจสอบ
 • ใช้ใบให้คะแนน
 • ใช้รูบริก

ถ้าต้องการวัดทักษะพื้นฐานและความคิดรวบยอด ควรใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ หรือแบบทดสอบย่อย

ถ้าต้องการวัดความเข้าใจขั้นลึก ควรใช้วิธีการประเมินผลที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

slide4
การประเมินผลที่ใช้เกณฑ์การประเมิน
 • รูบริกสามารถใช้ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก และประเมินชิ้นงานได้ดี
 • รูบริกสามารถใช้ได้กับกลุ่มเนื้อหาใด ๆ ก็ได้
  • สามารถดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้กับระดับ ชั้นเรียนต่าง ๆ ได้ง่าย
rubric
รูบริก(Rubric)คืออะไร

รูบริกคือเครื่องมือการให้คะแนนผลงานซึ่งระบุเกณฑ์ด้วยประเด็นต่างๆ ว่าต้องประเมินอะไรบ้าง

 • อธิบายองค์ประกอบสำคัญ ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของการเรียนรู้ให้นักเรียนและผู้ประเมินเข้าใจตรงกัน
 • ระบุเป้าหมายที่ครูจะสอนและเป็นเป้าหมายที่นักเรียน ควรจะบรรลุตามนั้น
slide6
รูบริกประกอบด้วยตัวชี้วัดที่แน่นอนเกณฑ์ซึ่งระบุประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน และแต่ละเกณฑ์มีคำอธิบายลักษณะและระดับคุณภาพ ตั้งแต่ระดับสูงไปถึงต่ำ หรือจากต่ำไปสูง ลดหลั่นกันตามระดับคุณภาพ ซึ่งกำหนดด้วยคะแนน
slide7
ทำไมจึงต้องใช้รูบริก

สำหรับครู:

 • ช่วยให้เห็นเป้าหมายการสอนที่ชัดเจน
 • เป็นเกณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
 • ช่วยให้การประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแน่นอนสม่ำเสมอ
 • ช่วยให้ครูทำความเข้าใจกับนักเรียนได้ง่ายว่าเหตุใดนักเรียนจึงได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้และรู้ว่าควรปรับปรุงการเรียนรู้ของตนให้ดีขึ้นอย่างไร
slide8
ทำไมจึงต้องใช้รูบริก

สำหรับนักเรียน:

 • ช่วยให้มองเห็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน ความคาดหวังที่สำคัญสูงสุด และเกณฑ์สำหรับวัดและปรับปรุงผลงานของตนในเชิง ‘คุณภาพ’
 • ช่วยเป็นแนวทางให้นักเรียนมองเห็นความคาดหวังของครูที่มีต่อการเรียนรู้ของตน
  • เมื่อนักเรียนใช้รูบริกตัดสินผลงานของตนเองอยู่เสมอ แสดงว่าเริ่มรับรู้และรับผิดชอบต่อผลผลิตขั้นสุดท้ายของตน และคอยตรวจสอบตนเองว่า “ฉันทำสิ่งนี้สิ่งนั้นสำเร็จหรือยัง”
 • ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้
slide9
ชนิดของรูบริก
 • รูบริกแบบองค์รวม: สะท้อนความพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลงานของนักเรียนในด้านต่าง ๆ
 • รูบริกเชิงวิเคราะห์: ระบุและประเมินเฉพาะส่วนประกอบของผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • รูบริกต่างชนิดใช้ประเมินงานที่แตกต่างกัน
slide10
รูบริกแบบองค์รวมสำหรับประเมินการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

3

คำตอบแสดงให้เห็นข้อบกพร่องต่อไปนี้หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งที่ ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาอย่างไม่ถูกต้องสมบูรณ์นัก หลงลืมบางประเด็นของปัญหา ผิดพลาดในการคิดไตร่ตรอง สรุปปัญหาไม่หนักแน่นเพียงพอ สื่อสารไม่ชัดเจนนักทั้งด้วยการเขียนและการแสดงแผนผัง หรือมีความเข้าใจขั้นตอนหรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ดีพอ

4

คำตอบมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ถึงแม้จะแสดงให้เห็นว่าเข้าใจโจทย์ปัญหาอย่างดี และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดีพอสมควรทั้งด้วยการเขียน การแสดงแผนผัง รวมทั้งมีข้อสรุปที่สมเหตุสมผล แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อยในการคิดไตร่ตรอง หรือการคำนวณ และหลุดบางประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาด้วย

2

คำตอบแสดงให้เห็นว่ากล่าวย้ำโจทย์ปัญหาหรือคัดลอกข้อความจากโจทย์ที่กำหนดให้ แสดงถึงความบกพร่องดังต่อไปนี้: เข้าใจโจทย์ปัญหาเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถระบุปัญหาที่สำคัญได้ มีการคิดตรึกตรองที่บกพร่องมากซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปที่ไร้เหตุผล หรือขาดความเข้าใจขั้นตอนหรือแนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

1

คำตอบแสดงให้เห็นว่าไม่เข้าใจโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เลย หรือไม่สามารถตอบโจทย์นั้นได้

5

คำตอบแสดงให้เห็นว่าเข้าใจโจทย์ปัญหาอย่างชัดแจ้ง แม่นตรงตลอดทุกจุดที่ต้องแก้โจทย์ แสดงให้เห็นการคิดไตร่ตรองเชิงตรรกะ และได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนด้วยการเขียนเรียบเรียง การใช้แผนผัง และการคำนวณที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับโจทย์ อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่ไม่มีผลต่อความถูกต้องสมบูรณ์ หรือความเป็นเหตุเป็นผลในคำตอบของนักเรียน

slide12
สร้างรูบริกอย่างไร
 • พิจารณาและตัดสินว่าต้องการสอนให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใด
 • เลือกและกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ประเมิน
   • จุดใดบ้างที่มีความสำคัญและสมควรต้องประเมิน
 • เขียนคำอธิบายแต่ละเกณฑ์และแต่ละระดับคุณภาพ
   • ใช้ภาษาที่สื่อสารให้เข้าใจชัดเจนถึงคุณภาพที่ต้องการ
 • สร้างตาราง แล้วเขียนแนวคิดและเกณฑ์ลงในตาราง
 • ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูบริก ตั้งแต่เริ่มมอบหมายภาระงานให้นักเรียนทำ
 • วัดผลผลงานของนักเรียนด้วยรูบริก
slide13
เนื้อหาและรูปลักษณ์

การประเมินเนื้อหา

  • ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินเนื้อหาสาระ
  • สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้

การประเมินรูปลักษณ์

  • ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินการออกแบบชิ้นงาน และการจัดวางเนื้อหาและภาพประกอบซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
 • ควรให้น้ำหนักที่เนื้อหามากกว่ารูปลักษณ์
slide15
แต่ละเกณฑ์มีน้ำหนักคะแนนเป็นของตนเอง แสดงให้เห็นว่าอะไรทีสำคัญสำหรับนักเรียน
slide16
ตัวอย่างเกณฑ์รูบริก-งานเขียนทางวิทยาศาสตร์

อะไรคือระดับคุณภาพของการได้คะแนน 10 คะแนน

slide17
อธิบายสิ่งที่ต้องการจะวัดผลด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
 • หากครูกำหนดตัวชี้คุณภาพได้ชัดเจนและเจาะจงมากเพียงใด นักเรียนจะสามารถพิจารณาและกำหนดคุณภาพงานของตนได้ง่ายเพียงนั้น
 • ถ้าฝากเพื่อซื้อก๋วยเตี๋ยว ก็อาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการ
 • แต่ถ้าบอกเพิ่มเติมไปว่า เป็นก๋วยเตี๋ยวหมู บะหมี่เกี๊ยวแห้ง ก็จะตรงตามต้องการมากขึ้น
 • แต่ถ้าบอกว่าให้ไปซื้อที่ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว ไม่ใส่กระเทียมเจียว และขอกระดูกมาแทะด้วย ก็จะเจาะจงชัดเจน ได้ในสิ่งที่ต้องการมากขึ้น
slide20
ตัดสินคุ๊กกี้ชอกโกแล็ตชิพที่ดีที่สุดในโลก
 • ปรึกษากันภายในกลุ่มว่าคุ้กกี้ที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร และมีลักษณะอย่างไร แล้วจัดทำรายการของส่วนประกอบที่สำคัญของการเป็นคุ้กกี้ที่ดี
 • แลกเปลี่ยนกับกลุ่ม
 • เลือกเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
 • ตัวอย่างเช่น รูปทรง สี กลิ่น
 • กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะที่จะใช้กับแต่ละระดับคะแนน
 • ระบุในเกณฑ์ประเมินและคุณลักษณะ
 • น้ำหนักคะแนน ถ้าคุณคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็น
 • ประเมินคุ้กกี้ตามรูบริกที่กำหนดไว้
slide22
ประเมินคุ้กกี้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบประเมินรูบริก
 • ประเมินคุ้กกี้ตามแบบประเมินที่สร้างขึ้น
 • แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนแบบประเมินรูบริก และวิธีการให้คะแนนคุ้กกี้แต่ละชนิด
ad