slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„WYZWANIA W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„WYZWANIA W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
jermaine-rush

„WYZWANIA W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI” - PowerPoint PPT Presentation

94 Views
Download Presentation
„WYZWANIA W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „WYZWANIA W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI” Spotkanie z bł. Karoliną W 100 rocznicą śmierci

 2. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,mówię Panu: Tyś jest Panem moim;nie ma dla mnie dobra poza Tobą…Ukażesz mi ścieżkę życia…Ps. 16

 3. 16 lat to tak niewiele a jednak Bogu wystarczyło, by doprowadzić serce Karoliny do świętości… 16 lat to tak niewiele a okazuje się, że może to być całe życie… 16 lat to tak niewiele ale Karolina potrafiła je przeżyć w całkowitym zjednoczeniu z Tym, od Którego je otrzymała.

 4. Popatrzmy na obraz beatyfikacyjny Karoliny prostej dziewczyny z Wał – Rudy

 5. Karolina ukazana jest na tle burzliwego horyzontu … 1914 rok to czas wojny, niepokoju, strachu, przemocy… ze spojrzeniem zatopionym w bezkresnej dali, można rzec w zaświatach, przekracza granicę oddzielającą ziemię od wieczności …

 6. Młoda„gwiazda”prostego ludu nie tyle mówiła o Bogu, ile żyła Nim każdego dnia, oddychała Jego świętą obecnością.

 7. Swoje serce kształtowała przez modlitwę, szlifowała w „szkole Maryi”. Gdy odmawiam Zdrowaś Maryjo, to czuję wielką radość w sercu – powtarzała Karolina.

 8. Nie wystarczy dbać o swoje zewnętrzne piękno… prawdziwa czystość zaczyna się w sercu tam, gdzie nikt nie może zajrzeć,tylko sam Bóg

 9. „Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości… Karolina mówi o wielkiej godności ludzkiej osoby… Św. Jan Paweł II

 10. Tylko miłość potrafi zdobyć się na heroiczny czyn i dać świadectwo życia przez śmierć. „Trzeba było je oddać, aby obronić swą kobiecą godność. Aby obronić godność polskiej dziewczyny” Ojciec Święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji

 11. Cierń -to symbol trudu, cierpienia, stawiania sobie wymagań!!! przyjmowania tego, co przynosi każdy dzień!!!

 12. Życie bł. Karoliny było osiąganiem małych celów, ale one – paradoksalnie – były właśnie wielkie i imponujące tak jak niezapominajki ….

 13. Gdy patrzymy na życie bł. Karoliny, zdumiewa nas to, że będąc tak młodą, była dojrzałą dziewczyną, o wielkiej kulturze ducha, wrażliwą na potrzeby drugich, współczującą, a także podejmującą czyny chrześcijańskiego miłosierdzia.

 14. Czy wierzysz??? że świętość i czystość serca jest dostępna także dla ciebie?

 15. K - KOCHAJĄCAA - AMBITNA R– RADOSNA O - ODWAŻNAL - LUDZKAI - INTELIGENTNAN - NATURALNAA - ANIMUJĄCA

 16. Zapraszam do wspólnej modlitwy Panie Jezu! Wierzę w Twoje zmartwychwstanie i że jesteś Królem królów i Panem panów. Znasz mnie i wiesz, kim jestem, z czego się raduję i czym smucę. Zapraszam Cię do mego życia, abyś królował i panował nad moimi myślami, emocjami, pragnieniami, decyzjami i czynami, abyś był Królem i Panem każdego obszaru mego życia i wszystkiego co posiadam. Szczególnie pragnę i chcę byś był Królem i Panem mojego powołania i wszelkich działań, które podejmuję. Ty jesteś moim Królem! Jezu Ty jesteś moim Panem. Amen. Błogosławiona Karolino módl się za nami.