slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 – 31 oktober 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 – 31 oktober 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 – 31 oktober 2011. (Ett förprojekt genomfördes våren 2008). Maj 2011. EN UTMANING!. 1 verksamhetsområde. 19 kommuner. 33 förvaltningar. flera hundra arbetsplatser. 7571 månadsanställda. 1 projekt. (Latin: fånga, ta tillvara).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 – 31 oktober 2011' - jermaine-douglas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ett UTVECKLINGSPROJEKT

1 januari 2009 – 31 oktober 2011

(Ett förprojekt genomfördes våren 2008)

Maj 2011

slide3
1 verksamhetsområde

19 kommuner

33 förvaltningar

flera hundra arbetsplatser

7571 månadsanställda

1 projekt

slide4
(Latin: fånga, ta tillvara)
 • - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör
 • - Kompetensutveckling och samverkan är ett mål men även ett medel för strategisk påverkan
 • Syftar till utveckling av såväl individuell-, grupp- som strategisk nivå
 • - Genomförs inom kommunala utförarverksamheter samt ”beställare” inom funktionshinderområdet i Stockholms län
slide5
PROJEKTORGANISATION

Styrgrupp: Representanter från sex kommuner, Socialstyrelsen, Habilitering &Hälsa, Kommunförbundet Stockholms Län och Kommunal.

Deltagande kommuner: Stockholms stad (projektägare) Järfälla, Sollentuna, Lidingö stad, Tyresö och Huddinge samt Nacka, Värmdö, Ekerö, Sundbyberg, Solna, Salem, Vallentuna, Nynäshamn, Södertälje, Upplands Väsby, Nykvarn, Österåker och Täby, som genomfört förprojektet allt eftersom och nu deltar i

genomförandeprojektet

slide6
Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Projektansvariga i resp. kommun (CKK)

Handikapp- organisationer

Gymnasieskolor

Högskolor

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Projekt-ledning

Kompetens-ombud

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Fackliga organisationer

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Chefs-representanter

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

slide7
VARFÖRett gemensamt projekt?

Verksamhetsområdet är för litet i varje kommun och

för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet.

För att synliggöra verksamhetsområdet

Ett exempel på hur det är osynliggjort:

slide8
Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

FHO

ÄO

Nationell handlingsplan för handikappolitiken

slide9
Nationell handlingsplan för handikappolitiken

FHO

Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården

slide10
VAD som görs och HUR har sin grund i
 • arbetsplatsers analys av kompetensbehov
 • samarbetspartners behovsbeskrivning
 • diverse enkäter
 • diverse styrdokument
 • samlad erfarenhet
slide11
KOMPETENSBEHOV

De tre ämnesområden som flest medarbetare på arbetsplatsen behöver utökad kompetens i.

Ämnesområden som man anser att någon på arbetsplatsen bör ha (eventuellt vidareutveckla) ”specialistkompetens” i.

slide12
Funktionshinderkunskap

Stort och brett område som handlar om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, exempelvis neuropsykiatri, hjärnskador samt utvecklingsstörning etc.

Kommunikation och hjälpmedel

IKT, AKK, Sociala berättelser, Det svåra samtalet etc.

Pedagogik/metodik

Pedagogiskaförhållningssätt etc.

slide13
Dokumentation

Kompetensbehovet finns på olika nivåer. Hur skriver man bra genomförandeplaner? Dokumentation som redskap för uppföljning etc.

Handledning

Introducera nya medarbetare och praktikanter, samt metodhandledning. En del handlar om att handleda brukare

Kost och hälsa

Bland annat näringslära och livsmedelshygien

Lagstiftning

slide14
Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
 • Generella kunskaper:
 • Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform
 • en allmän grund för alla som arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning
 • en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper
 • kräver en kombination av grundutbildning, livserfarenhet och praktisk erfarenhet av verksamheten
slide15
Yrkeskrav inom funktionshinderområdet

Sex övergripande yrkeskrav

Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden)

Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål)

Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

slide16
CARPES OLIKA NIVÅER

Strukturell/ strategisk nivå

Gruppnivå

Individuell nivå

deltagande i kompetensutvecklingsinsatser
Deltagande i kompetensutvecklingsinsatser

Totalt har 3921 personer deltagit i 160.211 timmar

under tiden 2009-01-01 - 2011-04-30

Variation: 2 – 476 timmar

6314 har deltagit i föreläsningar

1222 i kompetensombudsträffar

918 i högskolekurser

988 i gymnasiekurser

slide18
Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

ARBETSPLATSEN

Kommun-representanter

Handikapp- organisationer

Gymnasieskolor

Högskolor

Medarbetare och chefer deltar i kompetensutveckling

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Chefer och Kompetensombud

deltar i div. grupper

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Projekt-ledning

Kompetens-ombud

 • INTERNT ARBETE
 • Ta vara på befintlig och ny kompetens
 • Ta vara på resultat av tidigare utvecklingsarbete
 • Organisera för utveckling
 • Skapa ett stödjande lärklimat

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Fackliga organisationer

Chefs-representanter

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

VERKSAMHETSANALYS

TILLITSSKAPANDE ARBETE

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

Arb.gr. med chefer och Komp.omb.

slide19
Kompetensombud
 • Syfte: för att säkerställa en hög grad av delaktighet
 • Kompetensombudet är:
 • någon i arbetsgruppen som har chefs och kollegors förtroende
 • intresserad av utvecklingsfrågor.
 • I uppdraget ingår att
 • - informera, tipsa och entusiasmera
 • ha viss omvärldsbevakning
 • delta i en processutvärdering för att se om det sker ett lärande på arbetsplatsen.
 • stödja kollegor i att sprida kunskap 
slide20
Strukturell/ strategisk nivå
 • Arbetsförmedlingen (huvudkontor)
 • Utbildningsdepartementet
 • Socialdepartementet
 • Skolverket
 • Myndigheten för yrkeshögskola
 • SKL – Sveriges kommuner och landsting
 • Nationella kompetensrådet
 • Handikapporganisationer, Fackliga organisationer
 • samt alla samverkansparter
strategiskt arbete forts nationell niv

Strategiskt arbete forts – nationell nivå

Nationell konferens om kompetens, 2010 samt 2011

Nationellt kompetensråd – verkställande utskott

– gemensamt brev till SKL

slide22
ALLA NIVÅER ÄR BEROENDE AV VARANDRA!

Strukturell/ strategisk nivå

Gruppnivå

Individuell nivå

mer hittar du p carpes hemsida www projektcarpe se

Mer hittar du på Carpes hemsida:www.projektcarpe.se

Yrkeskraven finns att ladda ned

Dokumentation från de nationella konferenserna

Dokumentation från nationella kompetensrådet

Brevet till SKL samt deras svar

Sammanställning av 19 kommuners analysresultat

samt mycket mer

Har du frågor kontakta:

Carin Bergström, telefon: 08 – 508 25 601 [email protected]

ad