divadlo j ry cimrmana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Divadlo Járy Cimrmana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Divadlo Járy Cimrmana

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Divadlo Járy Cimrmana - PowerPoint PPT Presentation

jeremy-butler
152 Views
Download Presentation

Divadlo Járy Cimrmana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Divadlo Járy Cimrmana život a dílo zapomenutého českého génia

  2. Jára Cimrman • Narozen ve Vídni někdy mezi léty 1853 a 1859 • Jeho otec byl český krejčí Leopold Cimrman a matka rakouská herečka Marlen Jelineková-Cimrmanová. On sám se cítil být Čechem • Za svého života se nedočkal uznání • S jeho prací a životem se mohla veřejnost seznámit až po tzv. liptákovském nálezu, kdy byla objevena truhla s jeho pozůstalostí. • Nález byl učiněn 23. února v 10 hodin a pět minut dopoledne kolem roku 1966 v pojizerské vesničce Liptákov. • První zprávu u existenci tohoto českého velikána podal Zd. Svěrák a Jiří Šebánek 23. prosince 1966 v pořadu Čsl. Rozhlasu – Nealkoholická vinárna U Pavouka. • Posledním místem, kde Cimrman pobýval, jsou údajně Dymokury.

  3. Busta Járy Cimrmana Do dnešní doby se nezachovala žádná podobizna Járy Cimrmana

  4. Cimrmanovy vynálezy a objevy • Vzducholoď, CD, dynamo, dynamit, dvojdílné plavky, jogurt, elektrická sesle, univerzální ptakopysk…

  5. Divadlo Járy Cimrmana • Počátky: Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek – čsl. rozhlas, pořad Nealkoholická vinárna U Pavouka • Původně recesistický spolek, postupné objevování mistrova díla a rekonstrukce jeho divadelních her

  6. Divadelní hry: • Naivní hry ve stylu venkovských souborů • Parodie herectví • Slovní humor, hříčky; dělají si legraci z různých vědních oborů • Hry se odehrávají v období Rakousko-Uherska – doba Cimrmanova života • Žánry: detektivka, pohádka, opera, opereta – zlehčování • Akt, Dobytí severního pólu, Hospoda Na Mýtince, Záskok, zatím poslední hra – České nebe

  7. Významné postavy divadla Járy Cimrmana • Zdeněk Svěrák (*1936) • Ladislav Smoljak (1931 – 2011) autoři písňových textů, film. scénářů a divadelních her. Filmy: Marečku, podejte mi pero, Na samotě u lesa, Vrchní prchni…

  8. zdroje: Busta Járy Cimrmana: clanok_foto.jpg, 9. 1. 2012, 17.30, http://jindrichkunc.blog.idnes.cz/c/19878/jara-cimrman-stojici-bdici.html Smoljak a Svěrák: 37b5a14c4_65725909_o2.jpg, 9. 1. 2012, 17.35, http://rimanka.blog.cz/1006/zemrel-ladislav-smoljak-jeden-z-otcu-jary-cimrmana text: www.jarmara.at