ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ТРАНСПОРТНАТА И ИКТ ПОЛИТИКА
Download
1 / 16

??????? ?????????? ? ????????????? ? ??? ???????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ТРАНСПОРТНАТА И ИКТ ПОЛИТИКА. Александър Цветков Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 8 ноември 2009 г. гр. София. Стратегическа рамка за транспортно планиране.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? ?????????? ? ????????????? ? ??? ????????' - jeremy-baker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6134355

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ТРАНСПОРТНАТА И ИКТ ПОЛИТИКА

Александър Цветков

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

8 ноември 2009 г.

гр. София


6134355
Стратегическа рамка за транспортно планиране

 • Проект на Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.

 • Основни цели и приоритети в транспортната политика

  • Успешно интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона

  • Осигуряване на лесно достъпен и безопасен транспорт във всички райони на страната

  • Поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура

  • Подобряване управлението и реализацията на проекти, в т.ч. чрез средства от фондовете на ЕС и чрез публично-частно партньорство

  • Създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция в транспортния сектор

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355

ПОСТИГНАТО транспортно планиранеВ ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА ПРЕЗ 100 ДНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Антикризисни мерки транспортно планиране

 • Изготвихме и изпълняваме Антикризисен план

 • Всяко едно от дружествата от транспортния сектор разработи и изпълнява пакет от антикризисни мерки

 • Постигнати резултати

  • Създадохме възможности за по-гъвкава реакция на намаленото търсене на услуги в транспортния сектор

  • Насочихме усилията си към привличане на допълнителни източници на приходи, редуциране до минимум нивото на експлоатационните разходи и провеждане на агресивна търговска политика

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Ефективно усвояване на средства от европейските фондове

 • Проект “Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС” І фаза – открита процедура за доставки

 • АМ “Тракия” – Лот 2 и “Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на жп линията Пловдив – Бургас” – изготвена и предоставена документация

 • Постигнахме напредък в съгласуването на позициите на България и Румъния по проект “Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/железопътен) мост над р. Дунав при Видин – Калафат (България/Румъния)”

 • Постигнахме споразумение с изпълнителя на проекта “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София: Лот Б1 – Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” STRABAG InternationalGmbH и започнаха ремонтните работи на външния окачен таван на козирката на Терминал 2 на Летище София

 • Подписани договори за “Техническа помощ за внедряване на допълнителна компютърна гарова централизация по жп участък Карнобат – Бургас” и “Техническа помощ за внедряване на оптичен кабел по жп линия Пловдив – Бургас”

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Безопасност, сигурност и качество на транспортните услуги (1)

Железопътен транспорт

 • Продажба на билети по схемата “влак-автобус” при пътувания от София до Бургас, а от там до всички точки на Черноморието

 • Система за on-line резервации във всички офиси на Международното пътническо бюро “Рила” на територията на страната

 • Свободен достъп до информационната система на БДЖ ЕАД от всички потребители за Централна гара София, жп гари Варна, Пловдив и Бургас

 • Оздравителни инициативи за дружествата

  • Субсидия за НК ЖИ в размер на 23,555 млн. лв.

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Безопасност, сигурност и качество на транспортните услуги (2)

Воден транспорт

 • Правителството одобри Договор за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на ИА “Морска администрация”

 • Пуснахме в действие българската част от Световната система за далечно опознаване и проследяване на морските кораби

 • Извършихме успешни тестове и пуснахме в действие българската част от Европейската система за обмен на данни за морските кораби SafeSeaNet

 • Разработихме Стратегия за дейностите по търсене и спасяване на море в Р. България и за създаване на Държавно-обществена комисия по морско търсене и спасяване

 • Извършихме прегледи за безопасност на всички пътнически кораби, както и на корабите и плавателните средства за сезонен превоз на хора по море и р. Дунав

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Безопасност, сигурност и качество на транспортните услуги (3)

Въздушен транспорт

 • Предприехме действия в изпълнение на Националната програма за покриване на Шенгенските изисквания

 • Извършихме инспекции на всички граждански летища за обществено ползване

 • Изготвихме план за предприемане на необходимите действия по отношение на съответствието с европейските изисквания в областта на:

  • Лицензирането на авиационния персонал

  • Летателната годност

  • Експлоатацията на въздухоплавателни средства

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Ефективно противодействие на нелоялната конкуренция

 • Предотвратяване на корупционните практики в сферата на транспорта

 • Активни действия, насочени към:

  • Премахване на възможността за извършване на фиктивни периодични технически прегледи на пътни превозни средства

  • Оптимизиране на републиканската транспортна схема

  • Подобряване на условията и реда за обучение и провеждане на изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

 • Мерки за борба със “сивата икономика”

  • Инспектирани 14 213 МПС счуждестранна регистрация, съставени 888 акта

  • Проверени 24 795 МПС при превозите за собствена сметка, съставени 2 579 акта

 • Промени в Закона за движението по пътищата

 • Засилен е контролът върху служителите на ИА “Автомобилна администрация”, провеждащи изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Развитие на интермодалния транспорт

 • Значение на транспортната логистика

 • Продължава реализацията на проект “Изграждане на интермодален терминал София”

 • Стартира одобреният през 2008 г. проект “Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанища Варна и Бургас”

 • Проучвания за определяне на възможностите за извършване на комбинирани RO-LA превози в България

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Законодателни инициативи в ИКТ и ЕУ

Избегнати са наказателни процедури със спешни законодателни инициативи:

 • Проект на Закон за достъп до пространствени данни (в съгласувателна процедура за разглеждане от МС)

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ имуществени санкции за предприятията, предоставящи услугата „роуминг”, които са нарушили изисквания на Регламента

 • Приет е от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги - либерализиране на пазара и съхраняване на универсалната пощенска услуга

 • Изготвено е мотивирано предложение за отмяна на Закона за публичното радиоразпръскване и съответни изменения в Закона за електронните съобщения и Закона за радиото и телевизията. Цели се успешен преход към цифрова телевизия и гарантиране разпространението на обществените медии (програми на БНР и БНТ)

 • Проект за промени в Закона за електронния документ и електронния подпис и в Закона за електронната търговия – хармонизиране с европейските директиви

 • Ревизира се нормативната уредба, отнасяща се до изграждане на съобщителна инфраструктура. Целта е да бъде облекчен режимът за изграждане на електронни съобщителни мрежиот предприятията в сектора

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България

 • Подготвен е проект за изменение и допълнение наНационалния план за разпределение на радиочестотния спектър

 • Подготвя се проект за изменение на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.

 • В рамките на междуведомствена работна група (МЗ, МТИТС и МРРБ) бе изготвен доклад с предложение за пакет от мерки за мониторинг и предотвратяване на вредното въздействие на електромагнитоното излъчване на базовите станции на мобилните оператори. Предстои подписване на меморандум с мобилните оператори за поемане на публичен ангажимент за опазване на общественото здраве при изграждане и експлоатация на мрежите им

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Работни групи по ИКТ и ЕУ спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България

 • Преглед на съществуващите политики и стратегии в ИКТ и ЕУ

 • Провеждане на централизирана политика, стратегия и координация

 • Разработване на критерии за избор, дефиниране, изпълнение и отчитане на ИКТ проекти в държавната администрация

 • Подготвя се стратегия за развитие на платформата за ЕУ с цел създаване на условия за интегриране на Административни информационни системи и поетапно догонване на изоставането в предоставянето на електронни услуги за бизнеса и гражданите

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Развитие на широколентова инфраструктура

 • Предстои приемане на Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България. Тя очертава визията, целите и насоките за разпространението, достъпността и популяризирането на високоскоростния достъп до Интернет, като ключов фактор за преодоляване на „широколентовото разделение” между отделните региони и изграждането на информационно общество. Широколентовият достъп (ШД) е и една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и широко предоставяне на електронни услуги в рамките на електронното правителство

 • В процес на съгласуване е общата финансова рамка за развитие на ШД

 • Изготвя се и програма за изпълнение на стратегията, като са пред финализиране следните задачи:

  • Проучване на нуждите от широколентов достъп - модели

  • Изготвяне на програма за изпълнение на стратегията с конкретни мерки и пътна карта за изпълнението и съгласуване на детайлна финансова рамка

 • Обсъждане и учредяване на Национален фонд за развитие на широколентовия достъп. Изготвя се проект

 • Подготвят се проекти по ОП “Регионално развитие” за 2010 г.

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355
Развитие на инфраструктураинформационното общество

 • Подписахме Меморандум за разбирателство за присъединяване на Република България към инициативата PRACE (The Partnership for Advanced Computing in Europe). Това дава възможност за достъп до значителни технологични ресурси на българската научна и академична общност. Така се насърчава прилагането на научните разработки в реалната икономика

 • Подготвя се стратегия за ефективно управление на интернет ресурсите в България

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


6134355

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! инфраструктура

Александър Цветков

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

www.mtitc.government.bg

8 ноември 2009 г.

гр. София

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


ad