Tiskov konference svazu chemick ho pr myslu r
Download
1 / 12

Tisková konference Svazu chemického průmyslu ČR - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

Tisková konference Svazu chemického průmyslu ČR. 21.11.2005. Specifikace. Termín 21.11.2005 v 10,00 hod. Místo konání Hotel HILTON, salonek Brussels Program tiskové konference: 1) mise a vize Svazu chemického průmyslu ČR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tisková konference Svazu chemického průmyslu ČR' - jered


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tiskov konference svazu chemick ho pr myslu r

Tisková konferenceSvazu chemického průmyslu ČR

21.11.2005


Specifikace
Specifikace

Termín 21.11.2005 v 10,00 hod.

Místo konání Hotel HILTON, salonek Brussels

Program tiskové konference:

1) mise a vize Svazu chemického průmyslu ČR

2) stanovisko SCHP ČR ke schválení 1. návrhu nové evropské chemické legislativy REACH

3) představení programu Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii

4) Technologická platforma SusChem – nové technologie, inovace


Specifikace1
Specifikace

Moderátor: Martin Golláň

Přednášející:

Ing. Pavel Švarc, CSc. – prezident SCHP ČR

Ing. Antonín Mlčoch, CSc. – viceprezident SCHP ČR

Ing. Ladislav Novák – ředitel SCHP ČR

Ing. Vladimír Novotný – předseda výboru pro ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost

Ing. Arne Kejdana – tiskový mluvčí SCHP ČR


Tiskov zpr va
Tisková zpráva

ZÁKON REACH SE VÝZNAMNĚ DOTKNE ČESKÉ EKONOMIKY

Praha, 21. listopadu 2005

Evropský parlament 17.11.2005 schválil v prvním čtení návrh chemického zákona REACH, podle něhož se bude v EU registrovat a povolovat většina

chemických látek. Smyslem nařízení, které bude platit přímo ve všech členských zemích EU, je do 11 let otestovat a zaregistrovat desetitisíce

chemikálií vyráběných a dovážených v množství nad jednu tunu ročně a všechny látky považované za nebezpečné.

Svaz chemického průmyslu (SCHP) považuje aplikaci zákonaREACH za příliš byrokratickou, velmi nákladnou, nepraktickou a obtížně

proveditelnou. I přes zavedení principu "jedna látka - jedna registrace – One substance – one registration“ bude zavedení směrnice REACH stát

české firmy a podnikatele 4 až 6 miliard korun. „80% nákladů přitom ponesou malé a střední firmy, které zákon může existenčně ohrozit“, řekl

ing.Ladislav Novák, ředitel SCHP. „S principy REACH souhlasíme, jeho komplikované zavedení však bude mít zásadní vliv na všechna navazující

odvětví průmyslu : dotkne se automobilového, elektrotechnického, textilního, papírenského, farmaceutického průmyslu“ vypočítává argumenty

Ladislav Novák. Zavedení REACH se rovněž dotkne ve značné míře spotřebitelů, a to nejenom v sociální oblasti, ale zejména ve

vyšších cenách nejrůznějších výrobků.

SCHP zastupuje zájmy podnikatelů v chemickém průmyslu a je plně kompetentní provádět odborné poradenství při zavádění systému REACH

v české chemii. V současné situaci, kdy by mělo být konečné znění zákona paragrafováno členskými zeměmi EU do poloviny příštího roku, vyzývá

SCHP všechny podnikatele v chemickém průmyslu, aby jej kontaktovali a konzultovali všechny kroky nutné k zavedení systému REACH.

Světový chemický průmysl sám o sobě usiluje o zkvalitnění životního prostředí a lidského zdraví programem Responsible Care.

Responsible Care je dobrovolnou aktivitou světového chemického průmyslu a jejím příspěvkem ke kontinuálnímu zlepšování všech aspektů zdraví,

bezpečnosti a životního prostředí. Svoji historii započal program v roce 1985 v Kanadě, v současné době je jejím členem 47 zemí včetně České

republiky (od r.1994). Součástí tohoto programu je i tzv. Product Stewardship, který klade důraz na oboustranný tok informací o výrobcích a jejich užití

a který umožňuje prohlubování spolupráce výrobců chemických látek s obchodníky a distributory. Příprava na REACH a Product Stewardship tak jdou

ruku v ruce.


Tiskov zpr va1
Tisková zpráva

Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii

10 let dobrovolného programu v České republice

Moto:

Program Responsible Care je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti jeho provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí.

Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA) a Evropskou radou chemického průmyslu (Cefic).

Z historie Responsible Care:

(1)Dobrovolný program vznikl v roce 1985 v Kanadě.

(2)Národní verzí programu Responible Care je program Odpovědné podnikání v chemii, oficiálně vyhlášený při zahájení CHEMTEC ´94 ministrem průmyslu a obchodu a prezidentem SCHP ČR v říjnu 1994.

(3)Jeho priority vyjadřuje soubor osmi kodexů svazového programu z června 1995:

1 - vstřícnost

2 - ochrana zdraví, bezpečnost

3 - komplexní ochrana životního prostředí

4 - zmírnění důsledků ekologických závad

5 - protihavarijní připravenost

6 - ekomanagement

7 - výchova a výcvik

8 - informační otevřenost

(4)Rok 1997 byl prvním rokem druhé etapy programu zaměřené na dosažení zlepšujících se ukazatelů vlivu na zdraví a životní prostředí v rámci podprogramů na snížení energetické náročnosti, na přípravu a zavádění EMS, na zlepšení kvality a bezpečnosti v pracovním prostředí, na sledování dráhy výrobku od suroviny po jeho zneškodnění a na rozšiřování TRINS (bezpečné přepravy výrobků).

(5)V roce 2000 byla věnována poprvé ve světě větší pozornost podprogramu Product Stewardship – Odpovědného dohledu nad výrobkem.

(6)Do programu se zapojily první 3 obchodní a distributorské členské společnosti v odezvě na aktivity Evropské federace distributorů chemických látek (FECC) a Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky (SCHOD). 23 držitelů osvědčení a práva užívat logo R.C. prezentuje své výsledky ve výročních zprávách a v regionálních podnikových sdělovacích prostředcích. Menší část společností pořádá dny otevřených dveří, pravidelná jednání s představiteli samosprávy obcí v regionu nebo setkání s veřejností.

(7)K 1. lednu 2003 vstupuje v platnost zákon č. 76/2002 Sb., o intergované prevenci, který stanovuje, že do 30. 10. 2007 musí mít všechna zařízení platné integrované povolení. Podniky v České republice tak musí splnit stejnou podmínku jako podniky ve starých zemích Evropské unie na základě Směrnice 96/61/ES o IPPC.

(8)K 30. 9. 2005 má právo používat logo RC již 34 chemických podniků, Do programu je zapojeno 59 organizací.

(9)K 30. 9. 2005 má již 43 českých podniků provozující chemické výroby vlastní zkušenosti s realizací zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Ze 70 registrovaných podniků nemá jen 27 podniků bez vlastních zkušeností s přípravou žádostí o integrované povolení a jejich projednáváním. Úkol úspěšně zvládají zejména společnosti zapojené do programu R.C.

(10)Dosaženo řádového znečištění vod, ovzduší a snížení množství vznikajících odpadů vznikajících v chemickém průmyslu.


Tiskov zpr va2
Tisková zpráva

Technologická platforma pro udržitelnou chemii v České republice

Na základě iniciativy Evropské komise z r. 2004 vznikají na území Evropské unie tzv. technologické platformy, jejichž cílem je při zachování podmínek udržitelného rozvoje naplnění cílů Lisabonské strategie a tedy - mimo jiné - i podpora výzkumných a inovačních aktivit v rámci Evropské unie.

Co jsou evropské technologické platformy? Jedná se o sdružení průmyslových podniků, malých a středních podniků, výzkumných a finančních institucí, zástupců Evropské komise, orgánů veřejné správy, uživatelů a spotřebitelů, především však organizací podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích  v daném průmyslovém odvětví.

Cílem těchto technologických platforem je příprava vizí a strategických dokumentů rozvoje dané hospodářské oblasti a následné efektivní využívání prostředků ze 7. rámcového programu na podporu evropského výzkumného prostoru (tzv. ERA). Na léta 2007 – 2013 se pro 7. rámcový program předpokládá částka 73 mld. EUR.

Doposud vzniklo v Evropské unii 27 platforem, jednou z nich je technologická platforma pro udržitelnou chemii – tzv. European Technology Platform for Sustainable Chemistry, jejímiž iniciátory jsou Cefic – Evropská federace chemického průmyslu a EuropaBio. Byly definovány tři hlavní směry rozvoje evropské chemie:

qIndustrial Biotechnology

qMaterials Technologies

qReaction & Process Design

V České republice probíhají v současné době přípravné práce k ustavení české technologické platformy, ustavení platformy se předpokládá do konce tohoto roku.


M dia
Média

Seznam médií zastoupených na tiskové konferenci

Česká televize p. Čech

Čro 1 Radiožurnál p. Vandrovec

ČTK pí. Hlinovská

Týdeník Ekonom pí. Geussovská

p. Blažek

Haló noviny p. Jelínek

Hospodářské noviny p. Činčura

CHEMagazín p. Rotrekl

MF Dnes pí. Koubová

Právo p. Procházka

Deníky Bohemia pí. Adámková

BBC pí. Zavadilová

Podnikání a obchod p. Král

Očekávané události p. MejrzMonitoring
Monitoring

Zdroj: Právo Datum: 22.11.2005 Název: České chemičky přijde směrnice Bruselu na čtyři až šest miliard Ročník: 15 Číslo: 272 Autor: Martin Procházka Str.: 18 - Celostátní Pořadí: 07 Rubrika: Trhy & ekonomika Oblast: Tisk celostátní Zpracováno: 22.11.2005 06:33:15Identifikace: PR20051122000106 Text:Na čtyři až šest miliard korun odhaduje Svazchemickéhoprůmyslu přímé administrativní náklady, jež vzniknou českým chemickým firmám zavedením evropské chemické směrnice, označované jako REACH. Podle ředitele Svazu Ladislava Nováka ponesou asi 80 procent nákladů malé a střední firmy, které tak může směrnice existenčně ohrozit. Chemická směrnice se promítne i do výše cen zboží pro spotřebitele. Původně svaz odhadoval, že přímé náklady pro české chemické firmy dosáhnou sedmi až 11 miliard korun, ke snížení odhadu přispělo zavedení principu "jedna látka - jedna registrace", podle kterého se firmy budou moci v testování látek spojit, což jim náklady sníží. Směrnice bude mít zásadní vliv i na odvětví, jež na chemický průmysl navazují. Dotkne se automobilového, elektrotechnického, textilního, papírenského či farmaceutického průmyslu. Papírny: náklady tři miliardy za deset let Například papírenský průmysl vyčíslil náklady jedné firmy na tři miliardy korun během deseti let. Textilní průmysl odhaduje náklady na 112 až 208 miliónů korun ročně. Spotřebitelé se tak dočkají vyšších cen mnoha výrobků. Co přesně a v jaké míře zdraží, však zatím není možné podle Nováka spočítat. Zákon známý jako REACH, což je zkratka pro registraci, vyhodnocování a povolování chemikálií, má přimět podniky, aby byly schopny dokázat, že látky používané k výrobě běžného zboží nejsou nebezpečné. Dnes se to ve většině případů přesně neví. Do 11 let by se tak měly otestovat a zaregistrovat chemikálie vyráběné a dovážené v množství nad jednu tunu ročně a všechny látky považované za nebezpečné. Záznamy o vlastnostech asi 30 000 chemikálií bude vyhodnocovat agentura se sídlem v Helsinkách. V prvním čtení schválil návrh chemického zákona Evropský parlament minulý týden, v platnost by měl vstoupit v roce 2007. Svazchemickéhoprůmyslu považuje aplikaci zákona za příliš byrokratickou, nákladnou, nepraktickou a obtížně proveditelnou. Podle prezidenta svazu Pavla Švarce je potřeba, aby testování chemických látek fungovalo, zároveň ale mělo minimální náklady na podniky a jejich konkurenceschopnost.


Monitoring1
Monitoring

Zdroj: Mladá fronta Dnes Datum: 22.11.2005 Název: Chemii čeká tvrdší regulace Autor: KATEŘINA KOUBOVÁ, JOHANNA GROHOVÁ Str.: 05 - Celostátní Pořadí: 01 Rubrika: Ekonomika Text:Nový evropský zákon bude stát české podniky až 6 miliard korun Praha, Brusel - Nové bruselské razítko, které budou potřebovat všichni podnikatelé v chemii, nepřinese zdravější životní prostředí, namítají firmy i zelení. Přinese hlavně další náklady, které zdraží výrobu aut, papíru, kosmetiky nebo i rumových pralinek, aviváže či laku na vlasy, říkají české chemičky. Evropská směrnice REACH, což je zkratka pro registraci, vyhodnocování a povolování chemikálií, má přitom přimět podniky, aby dokázaly, že látky používané k výrobě nejsou nebezpečné. Zelení: Nový zákon přírodě moc nepomůže Návrh, který minulý čtvrtek prošel Evropským parlamentem, nechává hodně nebezpečných látek stranou jen proto, že se jich vyrábí menší množství - tedy méně než tuna. Mezinárodní organizace na ochranu přírodyWorldWildlife Fund, která má ve znaku pandu, je z dohodnutého kompromisu zklamaná. "Nezajistí zdraví lidí a ochranu přírody, protože tisíce toxických chemikálií zůstanou bez kontroly," uvedla ve svém prohlášení. Totéž kritizuje Evropská organizace na ochranu spotřebitelů BEUC. Jako příklad takových látek, kterých se nevyrábějí tuny, uvádí Dagmar Jírová ze Státního zdravotního ústavu konzervační látky, například formaldehyd. Ten se stále bez velkých omezení dává do čisticích prostředků. Registrace chemické látky podle nového nařízení vyjde asi na 900 tisíc korun. Vícero firem se může podílet na registraci stejné látky, avšak ještě není jasné, jestli a jak se mohou podělit o náklady. Český svazchemickéhoprůmyslu včera odhadl, že nová administrativa bude stát české firmy až 6 miliard korun. "Osmdesát procent nákladů přitom ponesou malé a střední firmy, které zákon může existenčně ohrozit," říká ředitel svazu Ladislav Novák. Vyšší náklady se pak promítnou do cen a zhorší konkurenceschopnost s výrobci mimo EU, kterým náklady nevzrostou. Podnikatelé: Některé výrobky zmizí "Chemici si to dokážou dát do cen, ale s Čínou pak zápasíme my," konstatuje Jan Heřmanský, šéf textilní firmy Svitap J. H. J., která vyrábí vojenské stany, filtry či plachty na nákladní auta. "Už teď se řada výrob dostává na hranici únosnosti s rostoucí cenou energie a silnou korunou," dodává šéf firmy s obratem 600 milionů. "Dokud nás nezničí, vyrábět nepřestaneme," říká s nadsázkou majitel daleko menších společností Aroma a Aroco s obratem celkem 240 milionů, která vyrábí i rumovou tresť a syntetické vůně a ochucovadla. Na změny se připravuje i výrobce zubních past Signal nebo mýdel a deodorantů Dove. "V budoucnu musíme být připravení na použití alternativních receptur," říká Michaela Dvořáková z Unileveru. To tehdy, kdy výrobce látku zdraží anebo dosud používaná látka nedostane autorizaci. Zdražovat totiž Unilever kvůli konkurenčním tlakům nemůže. Směrnice tedy bude mít zásadní vliv na všechna odvětví, jež na chemický průmysl navazují. Dotkne se také automobilového, elektrotechnického, textilního, papírenského či farmaceutického průmyslu. Průměrná papírna by odhadem měla zaplatit tři miliardy během deseti let. Textilní průmysl odhaduje náklady na 112 až 208 milionů ročně. Směrnici nyní dostávají na stůl ministři jednotlivých zemí Unie, ale velké změny se nečekají. Foto popis: OBĚTI AZBESTU. Bernie Banton, viceprezident australské Nadace pro nemoci způsobené azbestem, včera demonstroval za odškodnění obětí firem používajících zdraví škodlivý azbest. Foto autor: FOTO: REUTERS


Monitoring2
Monitoring

Zdroj: Haló noviny Datum: 22.11.2005 Název: Svazchemickéhoprůmyslu: REACH je byrokratický a nákladný Ročník: 15 Číslo: 272 Autor: (mv) Str.: 02 Rubrika: Zpravodajství Oblast: Tisk celostátní Zpracováno: 22.11.2005 05:57:45Identifikace: HA20051122000008Text:PRAHA (mv) - Evropský parlament schválil ve čtvrtek v prvním čtení návrh chemického zákona REACH, podle něhož se bude v EU registrovat a povolovat většina chemických látek. Dá se říci, že od vzniku návrhu z pohledu české a vlastně i evropské chemie došlo k sice malému, ale přece jen kladnému posunu. Pozměňovacími návrhy se podařilo zhruba o polovinu snížit budoucí náklady chemických výrobců na testování látek na jejich škodlivost. Na včerejší tiskové konferenci Svazuchemickéhoprůmyslu (SCHP) přesto zdůraznili jeho představitelé, že aplikace zákona REACH považují za příliš byrokratickou, velmi nákladnou, nepraktickou a obtížně proveditelnou. I přes zavedení nového principu jedna látka - jedna registrace bude stát české firmy čtyři až šest miliard korun. Firmy se totiž budou moci v testování látek spojit, což jim náklady sníží. Dosud se uvažovalo o variantě, že každá firma bude muset testování provádět sama. Proto původně svaz odhadoval, že přímé náklady pro české chemické firmy dosáhnou sedmi až jedenáct miliard korun. Zatím však nikdo netuší jak velkého počtu firem se zákon bude týkat a jak by měla fungovat jejich vzájemná komunikace. Neznamená to však, že nemůže z důvodů udržení konkurenceschopnosti evropské chemie dojít ještě k dalším změnám. "Osmdesát procent nákladů ponesou malé a střední firmy, které tak zákon může existenčně ohrozit," uvedl Ladislav Novák, ředitel Svazuchemickéhoprůmyslu. "S principy REACH souhlasíme, jeho komplikované zavedení však bude mít zásadní vliv na všechna navazující odvětví průmyslu, dotkne se automobilového, elektrotechnického, textilního, papírenského a farmaceutického průmyslu," dodal Novák. Vyšších cen se tak dočkají i spotřebitelé, neboť nová směrnice bude mít rovněž vliv na celou řadu odvětví. Například papírenský průmysl vyčíslil náklady na tři miliardy korun během deseti let. Textilní průmysl odhaduje náklady na 11 2 až 208 milionů korun ročně. Výrobci automobilů spočítali, že by se jim zisk po zavedení zákona mohl snížit až o třetinu. Spotřebitelé se tak dočkají vyšších cen mnoha výrobků. Co přesně a v jaké míře zdraží, však v tuto chvíli není možné podle Nováka spočítat. Vedle vyšších cen výrobků je navíc nutné počítat i s dopady v sociální oblasti. Studii s těmito dopady chemický svaz zpracuje začátkem prosince. Navrhovaná evropská směrnice se však týká pouze dovozu chemikálií, ne celých výrobků. Například při dovozu automobilů z Koreje nebude nikdo zkoumat škodlivost použitých komponentů. Výsledným efektem bude snížení konkurenceschopnosti evropských automobilek.


Monitoring3
Monitoring

Zdroj: České noviny.cz (ČTK)Datum: 22.11.2005 Název: Chemická politika EU bude stát české firmy až šest mld. KčRubrika: Z domovaOblast: Celostátní – internetový zpravodaj

Chemická politika EU bude stát české firmy až šest mld. Kč

PRAHA - Na čtyři až šest miliard korun odhaduje Svaz chemického průmyslu přímé administrativní náklady, jež vzniknou českým chemickým firmám zavedením evropské chemické směrnice, označované jako REACH. Zhruba 80 procent nákladů přitom ponesou malé a střední firmy, které může směrnice existenčně ohrozit. Novinářům to řekl ředitel svazu Ladislav Novák. Vyšších cen se dočkají i spotřebitelé, neboť nová směrnice bude mít rovněž vliv na odvětví, která na chemický průmysl navazují.

Původně svaz odhadoval, že přímé náklady pro české chemické firmy dosáhnou sedmi až 11 miliard korun. Díky zavedení principu "jedna látka - jedna registrace" se odhadované náklady snížily. Firmy se totiž budou moci v testování látek spojit, což jim náklady sníží. Dosud se uvažovalo o variantě, že každá firma bude muset testování provádět sama.

Směrnice bude mít zásadní vliv i na odvětví, jež na chemický průmysl navazují. Dotkne se automobilového, elektrotechnického, textilního, papírenského či farmaceutického průmyslu, uvedl Novák. Například papírenský průmysl vyčíslil náklady jedné firmy na tři miliardy korun během deseti let. Textilní průmysl odhaduje náklady na 112 až 208 milionů korun ročně.

Spotřebitelé se tak dočkají vyšších cen mnoha výrobků. Co přesně a v jaké míře zdraží, však v tuto chvíli není možné podle Nováka spočítat. Vedle vyšších cen výrobků je navíc nutné počítat i s dopady v sociální oblasti. Studii s těmito dopady chemický svaz zpracovává, měla by být hotova začátkem prosince.

Zákon známý jako REACH, což je zkratka pro registraci, vyhodnocování a povolování chemikálií, má přimět podniky, aby byly schopny dokázat, že látky používané k výrobě běžného zboží nejsou nebezpečné. Dnes se to ve většině případů přesně neví.

Do 11 let by se tak měly otestovat a zaregistrovat chemikálie vyráběné a dovážené v množství nad jednu tunu ročně a všechny látky považované za nebezpečné. Záznamy o vlastnostech asi 30.000 chemikálií bude vyhodnocovat zvláštní agentura se sídlem v Helsinkách. Evropská komise zdůvodnila návrh před dvěma lety starostí o lidské zdraví.

Zhruba 40 různých evropských norem pro užívání chemikálií bude jediným nařízením nahrazeno zřejmě v roce 2007. V prvním čtení schválil návrh chemického zákona Evropský parlament minulý týden ve čtvrtek.

Svaz chemického průmyslu považuje aplikaci zákona za příliš byrokratickou, nákladnou, nepraktickou a obtížně proveditelnou. Podle prezidenta svazu Pavla Švarce je potřeba, aby testování chemických látek fungovalo, zároveň ale mělo minimální náklady na podniky a jejich konkurenceschopnost. Chemická komunita se proto podle něj ještě bude snažit prosadit pozměňovací návrhy.

Autor: ČTK


ad