ÜSKÜDAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation

jera
sk dar beled yes yapi kontrol m d rl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
644 Views
Download Presentation

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÜSKÜDAR BELEDİYESİYAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 2. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Yapı Kontrol Müdürlüğü, Üsküdar ilçesi sınırları içersinde ruhsatsız yapılaşmayı önlemek ve modern kent gelişimini sağlamak için ruhsatlı, ruhsat ve eklerine aykırı yapıların takibinin ve kontrolünün yapılmasını ayrıca müdürlüğümüz yetki alanındaki talep edilen tüm işlemlerin kısa sürede ve en doğru şekilde sonuçlandırılmasını ve arazi denetimlerinin en etkin ve verimli şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

 3. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ • Yapı kontrol Müdürlüğü’nün Hedefi; • Üsküdar’ın planlı bir kentsel yaşama kavuşması için, yürürlükteki imar planlarına uygun yapılaşmasını sağlamaktır. • Faaliyetleri ; • Üsküdar İlçesi’ndeki ruhsatlı, ruhsat ve eklerine aykırı yapıların ve kaçak inşai faaliyetlerin, arazi denetimlerini periyodik olarak yapmak ve işlemlerini sonuçlandırmak, • Çarpık kentleşmeyi önlemek amacıyla yıkım işlerini gerçekleştirmek, • Onaylı projesine uygun yapılaşan binalara iskan vermektir.

 4. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KALEM ŞEFLİĞİ ŞİKAYET MASASI TEKNİK BÜRO

 5. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Yapı Kontrol Müdürlüğü yetki alanındaki talep edilen tüm işlemlerin kısa sürede ve en doğru şekilde sonuçlandırılması, arazi denetimlerinin en etkin ve verimli olması için Üsküdar ilçe sınırları içersinde bulunan mahalleleri 6 bölgeye ayırarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 6. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ • Ruhsatlı yapılan inşaatlar mahallinde kontrol edilerek vizeleri verilmektedir. • - 2007 yılında 551 adet, • - 2008 yılında 653 adet, • - 2009 yılı Eylül ayına kadar 918 vize verilmiştir.

 7. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ %20’lik 1. hakediş seviyesi %60’ lık 2. hakediş seviyesi %80’lik 3.hakediş seviyesi %100’lük 4.hakediş seviyesi

 8. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ • Müdürlüğümüz tarafından, gerekli koordinasyon sağlanarak, • 2007 yılında 6 adet, • 2008 yılında 9 adet, • 2009 yılı Eylül ayına kadar toplam 11 adet Resmi Yıkım yapılmıştır.

 9. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

 10. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Kısıklı Mah. Ebru Sitesi, 785 ada, 72 parsel

 11. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Selimiye Mahallesi, Tıbbiye Caddesi No: 2, 287 ada, 2 parsel

 12. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ • Arazi kontrollerinde tespit edilen kaçak yapılaşmalara müdahale edilerek yıkımları gerçekleştirilmektedir. • 2007 yılında 218 adet, • 2008 yılında 298 adet, • 2009 yılı Eylül ayına kadar 289 adet yıkım yapılmıştır.

 13. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Bahçelievler Mh., Zübeyde Hanım Cd. Maxi Alışveriş Merkezi arkası Güzeltepe Mah. B.Namazgah Cad. No:36

 14. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Mimar Sinan Mahallesi, Selmanipak Caddesi , 510 ada, 8 parsel

 15. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Kirazlıtepe Mah. Ayvalık Çıkmazı No:66

 16. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 775 sayılı yasa çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ile birlikte koordinasyon sağlanarak, Kirazlıtepe Mahallesi, Tepe Cafe’ de yapıldığı tespit edilen eklentinin yıkımı.

 17. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ • Şikayet Masasına gelen mail, telefon ve beyaz masa ile gelen şikayetler anında bölge ekiplerine bildirilerek değerlendirilmektedir. • -2007 yılında toplam 1635 adet, • 2008 yılında toplam 1920 adet, • 2009 yılı Eylül ayına kadar 1550 adet şikayete cevap verilmiştir.

 18. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ • Yapı Kontrol Müdürlüğü’ ne 2009 yılı içersinde , • Günlük 66 adet resmi müracaat, • Günlük ortalama 18 adet şahsen, telefonla, beyaz masa ve mail şikayeti müracaatı, • Aylık ortalama 40 adet, günlük 2 adet gayri resmi müracaat olmaktadır. • Günlük toplam 86 müracaat alınmakta olup, mevcut olan 6 Bölge de kişi başına 14 müracaat düşmektedir.

 19. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ • İnşaata başlamak için üzerinde bulunan ruhsatlı veya kaçak eski yapının mahallinde yıkımı yapıldıktan ve yerinde kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT ) sisteminde yıkılmasına onay verilmektedir. • 2009 yılında 160 binaya onay kodu verilmiştir.

 20. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ • 2009 yılı içersinde • 33 adet Yapı Tatil Tutanağı ile Encümen Kararı alınmış, • 8 adet İş Deneyim Belgesi verilmiş, • 26 adet Yıkma Belgesi düzenlenmiş, • 20 adet Onarım İskele • 180 adet İnşaat Ruhsat Tabelası verilmiş, • 41 adet İskan Belgesi verilmiştir.

 21. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Tüm bu çalışmalar ; 3194 sayılı İmar Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi İmar Yasası, 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasalarının ilgili maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır.