slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Заглавие PowerPoint Presentation
Download Presentation
Заглавие

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Заглавие - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Заглавие. Новите радио комуникационни технологии в либерализираната среда. Б . Балабанов , НБУ - София. Основни въпроси. Съществуващо положение. Внедряване на нови радио комуникационни технологии . Ограничения в либерализираната среда. Необходимост от нови решения. Хибридни радио мрежи.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Заглавие' - jera


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Заглавие

Новите радио комуникационни технологии в либерализираната среда

Б. Балабанов,

НБУ - София

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide2
Основни въпроси
 • Съществуващо положение.
 • Внедряване на нови радио комуникационни технологии.
 • Ограничения в либерализираната среда.
 • Необходимост от нови решения. Хибридни радио мрежи.
 • Конвергенция на технологиите, на услугите и на радиослужбите.
 • Конвергенция при управление, стопанисване и предоставяне на радио честотния спектър (РЧС).
 • Ролята на участниците.
 • Ролята на регулатора.
 • Въздействие на пазара.
 • Условия за ефективно използване на радио честотния ресурс.
 • Получаване на международни права върху ценен естествен ресурс.
 • Оценка на РЧС.
 • Инвестиции и приходи при оптимално използване спектралния ресурс.
 • Примери в различни страни.
 • Заключение.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide3
Съществуващо положение

Радио и Телевизионни мрежи.

Мобилни комуникации.

Спътникови съобщения.

Други безжични комуникации и мрежи.

Широколентова инфраструктура.

Хибридни радио мрежи.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide4
Телевизионни мрежи – ТВ станции

План Стокхолм 1961

Модификации

Сравнение със съседните страни

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide5
Мобилни комуникации

GSM

UMTS

TETRA

Други

Лицензии за определена технология в даден честотен обхват

Има ли условия за създаване на хибридни мрежи и за оптимално използване на радио честотния спектър?

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide6
Спътникови съобщения

Големи земни станции;

VSAT мрежи;

VSAT станции;

Специализирани ТВ станции;

Приемни станции за радио и телевизия.

Използване на големите земни станции на БТК след приватизацията – под 5% от капацитета.

Надеждност на националната комуникационна система в либерализираната среда.

Печалби и надеждност – отговорности.

Интересите на държавата и на обществото.

Ролята на администрацията и на държавата.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide7
Внедряване на нови радио технологии

Цифрово телевизионно разпръскване.

Мобилни комуникации от ново поколение.

Хибридни радио комуникации мрежи.

Условия за внедряване на нови радио комуникационни технологии.

Ограничения на нормативната база.

Ролята на регулатора.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide8
Цифрово телевизионно разпръскване
 • Честотни обхвати за планиране на RRC-06:
  • 174 – 230 MHz
  • 470 – 862 MHz

Заявка за получаване на международни права върху ценен естествен ресурс

Цифровата телевизия като широколентова информационна система

Готовност на операторите, на администрацията и на регулатора за новите предизвикателства.

Как да се оптимизират новите радио и ТВ мрежи?

Цифровата телевизия като част от хибридна широколентова инфраструктура.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide9
КАКВО Е ЦИФРОВАТА ТЕЛЕВИЗИЯ?
 • В някои страни, цифровата телевизия (DTV) се използва за увеличаване броя на предлаганите TV услуги.
 • До 6 TV програми в един честотен канал (същия канал, използван за аналогова телевизия).
 • В страни, където кабелната или спътниковатаТВса широко разпространени, цифровата земна ТВ (DVBT) е атрактивна, защото може да се приема чрез мобилни, преносими или set-top антени, както ида предоставя допълнителни данни.
 • DVB като широколентова информационна система. Обмен на данни. IP приложения.
 • Ревизираният честотен план трябва да осигурява достатъчен ресурс за бъдещето.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide10
Цифровата телевизиякатошироколентова информационна система
 • Интернетчрезмрежата за цифровата телевизия.
 • Данните се предават до Интернет потребителя със скорост до 10 Mbit/s.
 • Интернет информацията се предава по DVB протокол (Digital Video Broadcasting).
 • Извън контрола на “класическите” мониторни системи.
 • Решение на този проблем-съвременна мониторна станциясъс подходящ софтуер.

Интерактивна телевизия.

Избор на обратен канал.

Хибридни комуникационни системи на базата на DVB.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide11
Ограничения в либерализираната среда

Административни ограничения при даването на лицензии

България има най-много ТВ станции в района, които са заявени за международна регистрация, но не са регистрирани, тъй като не са въведени в експлоатация.

Тези честоти могат да се заемат от съседните страни

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide12
Хаосът в либерализираната среда

България има 1579 ТВ станции и558 УКВ ЧМ радиостанции, които са вписани в международния честотен регистър (MIFR).

На голяма част от територията на страната обаче се приемат главно частните и чуждите предаватели.

Националните радиостанции имат лошо покритие.

A дали националната ТВ и радио мрежи са добре планирани и проектирани?

БТК притежава голяма част от предавателите на националната радио и ТВ и радио мрежа но лицензиите са предоставени на БТ и БР.

Кой ще носи отговорност при нарушаване на параметрите на предавателите?

БТК има първия лиценз за цифрова телевизия на територията на София. Два предавателя излъчват с 25% от капацитета си (1 програма).

Качеството е много добро, но няма информация за обществото и няма ясна стратегия за използването на този ресурси.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide13
Международни проблеми

България има най-много ТВ станции, които са вписани в международния честотен регистър (MIFR) всравнение със съседните страни, но голяма част от тях се смущават.

България е член на ITU внася годишно над 100000 USD.

ITU трябва да гарантира безпроблемната работа на нашите радио мрежи.

Дали сме искали това съдействие с компетентна обосновка?

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide14
Националните интереси в либерализираната среда

БТК притежава голяма част от предавателите на националната радио и ТВ мрежа.

След приватизацията те почти не се поддържат и не се снабдяват с резервни части.

Много ретранслатори работят на границата на ресурсите си и прекъсват периодично.

Големите земни станции за спътнокови съобщения на БТК се използватслед приватизацията под 5% от капацитета им.

Проблемите с международните съобщения по оптични кабели след земетресенията в Средиземно море и в Азия.

Кой гарантира надеждността на националната комуникационна система в либерализираната среда?

Печалби и надеждност – отговорности.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide15
Необходимост от нови решения

Конвергенция на технологиите, на услугите и на радиослужбите.

Защо дадена честотна лента да се предоставя само за строго определена радиослужба и технология?

Конвергенция и DVB.

Хибридни радио мрежи:

GSM + UMTS

GSM, UMTS + DVB-T

GSM, UMTS + други безжични системи

TETRA + DVB-TДинамично разпределение на радиочестотния спектър между радиослужбите.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide16
Нови решения

-Oбобщаване на определенията на мобилните, радио разпръсквателните и други радиослужби използващи цифрови технологии като универсални щироколентови информационни системи;

-Kонвергенция, комбинирани лицензии и съвместно използване на мобилни мрежи, мрежи за цифрова телевизия и на други безжични мрежи;

-Внедряване и използване на хибридни радио мрежи и на хибридни терминални устройства.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide17
Конвергенция и DVB

Нови устройства

 • Повече от ТВ приемник
  • Портативно и мобилно, посредством DVB-T в посока приемане и GSM или UMTS в посока предаване.
  • Портативни устройства – конвергенция на ТВ приемлник и мобилен телефон.
  • Локално поддържане на DVB услуги в дома.
 • Безжични устройства.
  • Безжични домашни цифрови мрежи.
 • DVB услуги за IPустройства.

GSM –ако има общо 1,000,000 абонати, от тях приблизително 10,000 ползват WAP услуги

UMTS (3G) –по-високи цении приблизително 10,000 абонати - Ниска ефективност.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide18
Стратегия за разпределяне на DVB спектъра
 • Администрациите трябва да се съобразяват международното разпределение на спектъра.
 • В Европа се набляга на така наречените ‘4хG’ хибридни услуги, използващи комбинация от DVB-T.
 • Радиоразпръскване на данни с висока скорост и GSM и UMTS за осигуряване на двустранна комуникация.
 • Независимо проучване на всички възможни подходи за постигане на най-добра използваемост на UHF спектъра.
 • Планирането на мрежите за цифрова телевизия трябва да отчете всички пазарни предимства на развитието на тотално нови за потребителя услуги, базирани хибридните концепции.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide19
Конвергенция при управление на радио честотния спектър (РЧС).

Методи за конвергенция при управление, стопанисване и предоставяне на радио честотния спектър (РЧС).

Защо дадена честотна лента да се предоставя само за строго определена радиослужба и технология?

Конвергенция и DVB.

Хибридни радио мрежи.Динамично разпределение на радиочестотния спектър между радиослужбите.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide20
Конвергенция и управление на спектъра
 • Конвергенцията ще окаже силно влияние върху управлението на спектъра.
 • Допълнителен спектър ще е необходим за някои услиги.
 • Разпределянето и лицензирането трябва да осигуряват гъвкавост.
 • Традиционните дефиниции за услуги трябва да бъдат преразгледани.
 • Дискусията трябва да е международна, особено в ITU.
 • Обединяване на радиоразпръскването, телекомуникациите и IT.
 • Конвергенция на използваните технологии за предоставяне на информация, комуникация и забавление на широк кръг потребители.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

dynamic capacity allocation between tv and mobile internet
Dynamic Capacity Allocation between TV and Mobile Internet
 • The broadcast of TV content could be deliberately tailor-madeto fit the variations of DVB-T-based mobile Internet traffic.
 • The mobile Internet traffic is a function of user behaviour, and can be assumed known statistically.
 • Dynamic capacity allocation TV/mobile Internet could be achieved within DVB-T, so that 100% of the spectrum is utilised 100% of the time.
 • Broadcasting and mobile telecom are both optimized for certain kinds of services but are clearly sub-optimum for others.
 • Combining broadcast and mobile telecom functionality can a future 4хG system provide full cost/spectrum efficiency.
 • In the EU funded projects an open hybrid system based on any combination of broadcast network(s) and mobile telecom networks is being developed and specified.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide22
Ролята на участниците

Ролята на операторите;

Ролята международните коммуникационни организации;

Ролятанационалните регулиращи органи;

Въздействие на пазара при определяне на условията за предоставяне на РЧС:

За вид услуги;

За определена технология;

Възможност за създаване на хибридни радио мрежи- ограничения в нормативните документи;

Условия за ефективно използване на РЧС.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide23
Хибридни мрежи
 • Повече от обикновено радиоразпръскване.
  • Мобилно приемане, DVB-T в посока приемане и UMTS в посока предаване
  • Пълно взаимодействие на DVB услуги навсякъде в дома.
 • Изграждане на безжична мрежа за всички услуги.
  • Хибридни мрежи – радиоразпръскване + широка лента .
  • Безжични цифрови домашни мрежи.
 • Изграждане на мрежата в IP свят.
  • Интернет като универсален носител.

•– Осигуряване на email, информация, транзакции & гласуване.

• Не е дефиниран обратен път за DVB.

• Платформите на UK DST и DCT осигуряват възможност за интерактивен обратен канал;

- GSM и/или UMTS.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide24
Ролята на регулатора

Регулаторът трябва да е мотивиран за ефективното използване на РЧС, за получаване на максимални приходи за бюджета и за внедряването на нови методи за управление на спектъра и на новите технологии.

Регулаторът трябва да води диалог с операторите за да се определят прецизно националните интереси.

Регулаторът не трябва да се ангажира с планиране и проектиране, но трябва да анализира, да проверява и да контролира представените проекти.

Информацията за издадените лицензии и за свободните честоти трябва да е достъпна (по Интернет).

 • The Implications of Convergence in Spectrum Management,Mike Goddard,Director, Spectrum and International Policy, Radiocommunications Agency, UK
 • External study commissioned by the UK - “Mapping the Future of Convergence of Spectrum Management”.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide25
Мениджърите на спектъра трябва да планират в бъдещето

Оценка на изводите за управлението на спектъра за всеки сценарий.

 • Да се вземат предвид: ускореното развитие на технологиите, правилна оценка на пазара;
  • “What if?” анализ;
  • Стратегическо мислене;
  • Общ поглед върху технологичните, политическите, икономическите, екологичните и социални посоки на развитието.
 • Къде сме ние в тази картина и какво правим?

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide26
Специфични изводи за управлението на спектъра
 • Динамично и гъвкаво управление за посрещане на непредсказуеми промени;
 • Повишаване на използването на пазарно базирани решения - търгове и продажби на честоти между операторите;
 • Необходимост от по-широк спектър за фиксирани и мобилни услуги;
 • Модификация надефинициите на ITU по отношение на услугите, така че преносът, а не съдържанието да определят използването на честотите.

Защо раздаваме определени честоти за определени услиги ?

Валидни ли са още международните дефиниции за услуги?

Подчиняваме ли им се ?

Какво бихме направили, ако започнем отначало ?

Готови ли сме за тези предизвикателства?

Можем ли да спечелим от оптималното използване на спектъра?

Какво предлагат операторите?

Какви са идеите на Регулатора?

Искаме ли повече приходи от използването на тези ресурси?

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide27
Условия за ефективно използване на радио честотния ресурс

Минимален брой радио честотни канали за покритие на определена територия (страна).

Максимален обем различна информация обменяна между максимален брой различни потребители през единица спектрален ресурс.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide28
Получаване на международни права върху ценен естествен ресурс.

Стратегия за разпределяне на DVB спектъра

ITU конференция RRC-06 за планиране на цифровото радио и TV разпръскванев честотните обхвати 174 – 230 MHz и 470 – 862 MHz.

- Ще бъдат разгледани проблеми, свързани с планирането, типа на DVB мрежите, бъдещето на аналоговите мрежи и прехода от аналогови към цифрови радиоразпръсквателни мрежи.

 • На всяка администрация ще се предостави право за използване на ценен радиочестотен ресурс за многофункционална цифрова платформа.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide29
Оценка на РЧС

Необходимост от реална оценка на РЧС като естествен ограничен национален ресурс.

Приходи и загуби на държавата при различни подходи.

Да се анализират са загубите за държавата от ограничаване на даването на лизензии за радио комуникационни станции и мрежи:

Това е в полза на съседните страни.

Оптимизирани методи за оценка на ефективното използване на РЧС

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide30
Инвестиции и приходи при оптимално използване спектралния ресурс.

Пример:

На конференцията RRC-06 България може да получи международни права върху радио честотен ресурс по предварителна оценка за 200,000,000 до 1,000,000,000 USD.

За това е необходимо оптимално планиране и разработване на проекти за многофункционални широколентови информационни системи.

Какви инвестиции да се направят и от кого?

Приходите могат да се осигурят само след целесъобразни инвестиции и диалог между операторите, регулатора, администрацията за вземане на оптимални решения.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide31
Ефектът на мултиплициране

Икономика, нови професии,

приходи за операторите обществото и държавата

Радио мрежи, информационни услуги, развитие, пазар

РЧС ценен

национален

ресурс

Инвестиции за

оптимално стопанисване

и използване на РЧС

Приходи за

обществото

и операторите

Какъв ще е коефициентът на умножаване?

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide32

IPDatacastтехнологията прави ТВ мобилна

3-4 ТВ програми за голям екран

25-80 ТВ програми за малък екран

Примери в различни страни:

Примери за решения и приложения в различни страни:

Хърватско –TETRA + цифрова телевизия.

Англия – GSM, UMTS + цифрова телевизия.

NOKIA – хибридни устройства

IPDatacast

проект на NOKIA

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide33
Примери

Programme

details

Programme

grading

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide34
Основни изводи
 • Конвергенцията влияе главно на радиоразпръскването, фиксираните и мобилните потребители.
 • Малко влияние на другите услуги.
 • Различно разпределяне за несъвместими услуги.
 • Обмяна на съвместими услуги.
 • Да се вземе под внимание технологичното развитие на операторите.
 • Гъвкавост за бъдещо развитие.
 • Предоставяне на достатъчен ресурс в глобален мащаб.
 • Провеждането на подходящи експерименти е наложително.
 • Финансиране от операторите и съдействие от Регулатора.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide35
Заключение. Проблеми.
 • Направена ли е оценка на спектралния ресурс (1/2 от спектъра на Нова Зеландия е продаден за около 20 билиона долара).
 • Има ли анализ колко ще се инвестира за усвояване на радиочестотния спектър и какви ще са приходите на държавата?
 • Има ли стратегия за използване на този ресурс?
 • Проекти за DVB?
 • Проекти за нови системи GSM и UMTS?
 • През 1961 г. България има планирани повече ТВ канали, отколкото на повечето от съседните страни.
 • Поради преустановяване то на даване на лицензии и не усвояване– част от планираните за България ТВ честотни канали ще се загубят.
 • Какви са националните интереси при управление, използване и стопанисване на радиочестотния спектър?

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide36
За повече информация:

balabanov@nbu.bg

http://www.combalsat.com/

 • Тел. (+3592)9587540
 • Gsm: 0889716224

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

references
References
 • http://www.itu.int
 • http://www.cept.dk/
 • www.ero.dk
 • TR 101 190 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects.
 • Recommendation ITU-R BT.655-6, ITU.

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”

slide38
Имате ли въпроси???

Благодаря за вниманието…

Конференция АСТЕЛ 2005 “Либерализация и присъединяване”