slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uzm Dr Rabia Kahveci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uzm Dr Rabia Kahveci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Uzm Dr Rabia Kahveci - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Geri Ödeme Kararlarında STD’nin Potansiyel Rolü. Uzm Dr Rabia Kahveci. Tanım. Kanıta dayalı tıp hasta bakımı ile ilgili alınan kararlarda mevcut en iyi kanıtların dikkatli, şeffaf ve akılcı kullanımıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Uzm Dr Rabia Kahveci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Kanıta Dayalı Sağlık PolitikasıveSağlık TeknolojilerininDeğerlendirilmesiGeri Ödeme Kararlarında STD’nin Potansiyel Rolü Uzm Dr Rabia Kahveci

  2. Tanım Kanıta dayalı tıp hasta bakımı ile ilgili alınan kararlarda mevcut en iyi kanıtların dikkatli, şeffaf ve akılcı kullanımıdır. 2. Ulusal STD Forumu

  3. KANITA DAYALI TIP 2. Ulusal STD Forumu

  4. NEDEN GEREKLİ? Karmaşık ve pahalı sağlık bakımı Artan hasta beklentileri KANITA DAYALI TIP Kaliteli hizmet Azalmış uygulama farkları Etkin sağlık hizmeti Maliyet etkin sağlık hizmeti Optimal sonuç 2. Ulusal STD Forumu

  5. Kanıta dayalı tıp klinik özgürlüğe kabul edilebilir ve hatta gerekli bir kısıtlama getirir. 2. Ulusal STD Forumu

  6. Sağlık politikası nedir? • Bakım standartları ile ilgili güncel veya gelecek kararları belirlemek ve rehberlik etmek için hazırlanan yazılı belge (WHO) • Alternatifler arasından seçimle, varolan koşullar ışığında güncel veya gelecek kararları belirlemek ve rehberlik etmek için oluşturulan bir aksiyon metodu • Bir amaca doğru çizilen yol 2. Ulusal STD Forumu

  7. Kanıta Dayalı Sağlık Politikası • Daha sağlıklı bir toplum için yolumuzu çizmek… • Kanıta Dayalı Karar süreci • Bilimsel veriler • Toplum beklentileri • Politik karar kültürü • Ortam dinamikleri • Politik karar vericilerin tecrübeleri 2. Ulusal STD Forumu

  8. SAĞLIK POLİTİKASI SAĞLIK • POLİTİKACININ KAYGILARI • Amaca ulaşmak • Akılcı kararlar almak • Kaynakları boşa harcamamak • Anlaşılabilir olmak • Ardında durmak • İzah edebilmek • Eşitliği ve erişimi korumak • Dengeleri bozmamak • Endüstriyi küstürmemek • İnovasyonun teşviki • İlişkileri yıpratmamak • Yerini kaybetmemek 2. Ulusal STD Forumu

  9. SAĞLIK POLİTİKASI DEVLET POLİTİKASI ÜLKE EKONOMİSİ PLANLAMA • Klinik kararlar • Sağlık profesyonelleri • Hipokrat yemini • Hastalar • Hasta güvenliği • Endüstri • İnovasyon • İş-işsizlik • Pazar • Medya • Yatırımlar • İhaleler • ………... 2. Ulusal STD Forumu

  10. KANITA DAYALI SAĞLIK POLİTİKASI Sunulabilecek hizmetler Halkın beklentileri TALEP ARZ 2. Ulusal STD Forumu

  11. Tanımlar EKONOMİ • Sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim dalı SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık sektörüne ayrılan kaynakların en iyi şekilde (en ekonomik, etkili, verimli, rasyonel) kullanarak en yüksek düzeyde sağlık hizmeti üretmek ve bunu toplumu oluşturan sosyal gruplar ve fertler arasında en iyi bölüştürmek 2. Ulusal STD Forumu

  12. Tanımlar SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi kaynak kullanımı ile ilgili karar veren değil ancak bu kararları bilgilendirmek için maliyet ve fayda değerlendirmesi yapan bir bilimdir. Amaç; belli bir kaynak ile en fazla faydayı temin edebilmek için en verimliyi tanımlamaktır. FARMAKOEKONOMİ Farmakoekonomi sağlık ekonomisinin özellikle ilaç tedavisine odaklanan alt branşıdır. 2. Ulusal STD Forumu

  13. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Health TechnologyAssessment (HTA) 2. Ulusal STD Forumu

  14. Teknoloji: ‘‘. . . bilimsel veya diğer organize bilginin pratik işlere sistematik uygulaması’’ Sağlık Teknolojisi: ‘‘Sağlık alanında kullanılan ilaç, cihaz, tıbbi veya cerrahi teknikler, ve bu hizmetlerin verildiği kurumsal veya destek sistemler’’ 2. Ulusal STD Forumu

  15. Sağlık teknolojisi • İlaç • Cihaz • Tıbbi ve cerrahi prosedürler • Organizasyonel ve destek sistemler 2. Ulusal STD Forumu

  16. Teknolojinin kullanım alanı • Önlem • Tanı • Tedavi • Rehabilitasyon 2. Ulusal STD Forumu

  17. Sağlık teknolojisi ile ilgili sorunlar • Etkililik • Güvenlilik • Kalite • Maliyet • Sosyal • Etik • Kurumsal • Sağlık sistemlerinin henüz faydası ispatlanmamış veya faydasız, tehlikeli ve pahalı teknoloji ile dolu olması • Bazı geleneksel cerrahi metodların sık kullanımı (tonsillektomi) • Çok az faydalı, pahalı ilaçlar (Alzheimer(?), osteoporoz (?), HT(?), statinler (?)) 2. Ulusal STD Forumu

  18. STD • Politik araştırma • Artan harcamalar, kaliteye ilişkin tereddütler, ve sağlık teknolojilerinin etkinliği ve kullanışlılığı gibi bir takım mevzulara karşılık olarak gelişmiştir • STD karar organlarına, bir sağlık teknolojisinin tüm etkilerine yönelik, güvenilir ve bilimsel olarak ispat edilebilir bulgular sağlamaktadır • Hedefi politik kararlara bilimsel destek sağlamaktır. 2. Ulusal STD Forumu

  19. STD Klinik kararlar Araştırmalar Politik kararlar 2. Ulusal STD Forumu

  20. Belirsizlik Karar Politik Soru Araştırma Sorusu Öneriler STD EKİBİ Sonuçlar Metodoloji 2. Ulusal STD Forumu

  21. Karar Politik Soru Araştırma Sorusu Öneriler STD EKİBİ Sonuçlar Metodoloji 2. Ulusal STD Forumu

  22. Karar Politik Soru • Akılcı • Kanıta Dayalı • Savunulabilir • Şeffaf karar süreci 2. Ulusal STD Forumu

  23. STD’nin kullanılabileceği sağlık politikaları • Genel halk sağlığı politikaları (tarama, aşı,…) • AR-GE • İlaç ve cihaz düzenlemeleri (üretim, ruhsat, fiyat, geri ödeme) • Hizmet ödemeleri • Kalite • Hizmet sunucularının eğitimi • Rehberler • Tüketici bilinçlendirilmesi 2. Ulusal STD Forumu

  24. HTA Ekibi • Sağlık Profesyonelleri (Doktor, Eczacı, Hemşire, Sağlık memuru, laborant, psikolog, vs..) • Bilgi işlemci, kütüphaneci • Epidemiyolog • Yönetici, Politikacı, • Akademisyen, • Ekonomist, • Hukukçu, • Tıp etiği uzmanı, • Sosyolog, • Biyomedikal mühendis… 2. Ulusal STD Forumu

  25. 2. Ulusal STD Forumu

  26. Sağlık politikacısı Hipokrat yemini Sağlık Profesyonelleri Meslek örgütleri Endüstri Medya Hasta Sağlık politikacısı 2. Ulusal STD Forumu

  27. Sağlık politikacısı Hipokrat yemini Sağlık Profesyonelleri Meslek örgütleri Endüstri Medya Hasta Sağlık politikacısı Sağlıklı toplum 2. Ulusal STD Forumu

  28. STD’de amaç • teknolojinin girişini engellemek değil • Maliyetleri kısmak değil 2. Ulusal STD Forumu

  29. Günümüzde STD • Ulusal politika olarak kurumsallaştığı ülke sayısı 40 • AB’de 10 ülkede büyük güç • Doğu Avrupa ve orta gelirli ülkelerde önemi artıyor • Fakir ülkeler geri planda, Afrika’da neredeyse hiç yok • INAHTA www.inahta.org • HTAiwww.htai.org • EUnetHTAwww.eunethta.net 2. Ulusal STD Forumu

  30. Teşekkürler… 2. Ulusal STD Forumu