rotavirus infeksjoner l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rotavirus infeksjoner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rotavirus infeksjoner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Rotavirus infeksjoner - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Rotavirus infeksjoner. FIRM – fagdag 27. okt 2006. Harald Hauge overlege. Diaretilstander hos småbarn. Akutt småbarnsdiare er oftest infeksiøs I land med høy hygienisk standard er virus den viktigste utløsende årsak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rotavirus infeksjoner' - jenski


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rotavirus infeksjoner

Rotavirus infeksjoner

FIRM –

fagdag 27. okt 2006

Harald Hauge

overlege

diaretilstander hos sm barn
Diaretilstander hos småbarn
 • Akutt småbarnsdiare er oftest infeksiøs
 • I land med høy hygienisk standard er virus den viktigste utløsende årsak
 • I land lav hygienisk standard er bakterier og deretter virus de viktigste utløsende årsaker
diaretilstander hos sm barn3

Land med høy hygienisk standard

Land med lav hygienisk standard

Parasiter

Ukjent

Rotavirus

Ukjent

Rotavirus

Andre

bakterier

Escherichia coli

Bacterier

Adenovirus

Adenovirus

Astrovirus

Calicivirus

Astrovirus

Calicivirus

Diaretilstander hos småbarn

Fordeling av patogener som årsak til

Endemisk / epidemisk gastroenteritt hos småbarn

From Kapikian AZ, Chanock RM. Rotaviruses. In: Fields Virology 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven; 1996:1659.

diaretilstander hos sm barn4
Diaretilstander hos småbarn
 • Spedbarnsdiare må taes på alvor
 • Fare for rask dehydrering
 • Vann- og elektrolyttforstyrrelser forårsaker store forstyrrelser i væskebalansen

(hypoton / normoton og hyperton dehydrering)

 • Brysternærte barn har en viss beskyttelse – unntak rotavisusinfeksjoner
slide5

Rotavirus i Norge

 • Vi har i dag kun historiske data for å vurdere forekomst av rotavirusinfeksjoner
 • Folkehelseinstituttet har derfor satt i gang undersøkelser med tanke på forekomst og hvilke stammer som dominerer i vårt land
slide6

Epidemiologi

Innleggelse på sykehus for rotavirus-assosiert sykdom med oppkast og diarre hos barn mindre enn 5 år i noen utvalgte industrialiserte land

epidemiology
Epidemiology

Forekomst av RV sykdom hos barn i alder 6–24 mnd

US, Washington:

January 1974–July 1982

England and Wales:

January 1990–December 1994

Brandt et al, J Clin Micro 1983 18 71–-78

Ryan et al, J Infect Dis 1996 174 S12–-S18

rotavirus gastroenteritis
Rotavirus gastroenteritis
 • Nesten alle barn, uavhengig av hvor en bor i verden, vil ha gjennomgått en rotavirusinfeksjon før fylte 5 år1
 • Vanligste årsak til alvorlig diaré hos barn i hele verden2
 • Vanligste årsak til innleggelse av små barn på grunn av diare og oppkast2
 • Ryan MJ, Ramsey M, Brown D et al. Hospital admissons attributable to rotavirus infection in England and Wales. J Infect Dis 1996; 174 (Suppl1): 512 – 518
 • Parashar et al, Emerg Infect Dis 1998;4(4):561–570; Photograph: David Oliver/Getty Images
slide9

Risiko

Endepunkt

1 : 285

600,000 dødsfall

1 : 58

2,3 million vvhospitaliseringer

24 million legebesøk

1 : 5

114 million episoderhjemme

1 : 1

Estimert global incidens av rotavirus gastroenteritt1

Figur:Glass et. al., Arch.Pédiatr. 2005;12:844–847

slide10

Antatt årlig forekomst av rotavirus gastroenteritt hos barn under 5 år i Europa1

231

dødsfall

87 000

sykehusinnleggelser

700 000

legebesøk

2,8 millioner sykdomsepisoder i hjemmene

 • Soriano- Gabarro M, Mrukowicz J, Vesikari T et al. Burden of rotavirus disease in European Union countries. Pediatr Infect Dis J 2006;25(1):7-11
slide11

Risiko

Endepunkt

1 : 14 000

385 dødsfall

1 : 47

100 000 hospitaliseringer

1 million legebesøk

1 : 6

3,5 million episoderhjemme

1 : 1

Prevalens av RVGE i EU1

 • 1. Verstraeten, Wolleswinkel-van den Bosch JH. Poster presented at the 23rd Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), Valencia, Spain, May2005
selve viruset
Selve viruset

Rotavirus tilhører Reoviridae familien

Rotavirus particles visualized by immune electron

microscopy in stool filtrate from child with acute

gastroenteritis (vomiting and diarrhea).

70-nm particles possess distinctive

double-shelled outer capsid.

Bar = 100 nm

Photo Credit: F.P. Williams, U.S. Environmental Protection Agency; Adapted from Parashar et al, Emerg Infect Dis 1998 4(4) 561–570

slide13

Rotavirus klassifikasjon

 • 7 grupper i rotavirus familien (A,B,C (humane) ,D,E,F,G)1
 • Group A stammer er den mest vanlige årsak til sykdom1
 • Det er 14 ulike serotyper av gr A
 • Vanlige sirkulerende stammer av Gruppe A:
  • G1, G2, G3, G41
 • Globalt kan det kan det tyde på at G9 har høyere risiko for hospitalisering2
 • Parashar et al, Emerg Infect Dis 1998;4(4):561–570;
 • Ramachandran et al, Virology 2000;278(2):436-44; Figure: reproduced with permission from prof. B.V. Venkataram Prasad, PhD (TX, USA)
hvordan smitter rotavirus
Hvordan smitter rotavirus?
 • Smitte fra person til person
 • Svært smittsomt
 • Fekal-oral
 • Luftsmitte?
 • Meget lite sannsynlig at virus spres gjennom vann og forurenset mat
 • Smitteførende fra kort tid før symptomene oppstår til flere dager etter at diarèen har opphørt (inntil 57 dager)
 • Liten mengde virus
 • Inkubasjonstid 18-36 timer.
pathogenesis
Pathogenesis

Rotaviruses adhere to the GI tract epithelia (jejunal mucosa)

*

*

Atrophy of the villi of the gut

Loss of absorptive area

Flux of water and electrolytes

VOMITING AND DIARRHEA

NSP4 viral enterotoxin

Enteric nervous system activation

*Rotavirus infection in an animal model of infection. Photographs are from an experimentally infected calf. Reproduced with permission from Zuckerman et al, eds. Principles and Practice of Clinical Virology. 2nd ed. London: John Wiley & Sons; 1990:182. Micrographs courtesy of Dr. Graham Hall, Berkshire, UK.

slide16
Viruser frigjør et enterotoxin (NSP4)
  • Diarè
 • Uttalt skade på epitelcellene i mucosa
  • Redusert absorpsjon av væske og elektrolytter
 • Reduksjon av enzymer som spalter sukker
  • osmotisk diarè
 • Nervesystemet i mucosa stimuleres
  • Økt sekresjon av væske og elektrolytter ut i tarmen
symptomer
Symptomer
 • Feber (60-100%)
 • Oppkast
 • Diarè, typisk med 10-20 tømninger daglig
 • Varighet 2-7 dager
 • Dehydrering
  • Metabolsk acidose, elektrolyttforstyrrelser
 • Nyfødte- asymptomatiske
 • 3-24 mnd. alder- alvorligere symptomer
brystmelk og rotavirusinfeksjoner newburg et al lancet 1998
Brystmelk og rotavirusinfeksjonerNewburg et al, Lancet 1998
 • Rotavirusinfeksjoner er like hyppig hos barn som ammes og barn som får morsmelkerstatning.
 • Barn som ammes får et mildere forløp
   • Beskyttende antistoffer i morsmelken
   • Lactadherin- bindes til rotaviruset og hemmer replikasjon
dehydreringsgrad goerlick pediatrics 1997
Vekttap

Redusert allmentilstand

Redusert urinproduksjon

Mangel på tårer

Nedsatt hudturgor

Tørre slimhinner

Innsunkne øyne

Kapillær fyllningstid > 2 sek

Tachycardi (>150/min)

Redusert pulsfylde

Dyp og/eller rask respirasjon

<3 symptomer

5% dehydrering

3-6 symptomer

5-9% dehydrering

> 6 symptomer

10% eller mer dehydrering

DehydreringsgradGoerlick, Pediatrics 1997
slide20

Forekomst av rotavirusinfeksjoner og tarminvaginasjon1,2

 • Rennels et al. PIDJ, 1998;17:924-925
 • Chang et al. PIDJ, 2002;21:97-102
behandling
Behandling
 • Symptomatisk behandling av dehydrering
 • Innleggelse på isolat ved moderat til alvorlig rehydrering.
 • GEM-collett per oralt/ i sonde
 • Fysiologisk saltvann eller 5% Glucose tilsatt elektrolytter i.v.
prognose
Prognose
 • God - hvis behandling i tide
 • Ingen senfølger
 • Sykehusopphold i gjennomsnitt 2 dager
 • De minste barna (3-24 mnd) er de sykeste og trenger lengst opphold i avdelingen.
slide23

Naturlig rotavirusinfeksjoner

 • Spedbarn er mest utsatt for alvorlige rotavirusinfeksjon1,2.

Tidlig beskyttelse blir derfor viktig

 • 2 gjennomgåtte infeksjoner gir opp mot 100 % beskyttelse mot alvorlige gastroenteritt forårsaket av rotavirus3
 • Berner R, Schumacher RF, Hameister S et al. Occurrence and impact of community acquired and nosocomial rotavirus infections - a hospital-based study over 10 years. Acta Peadiatr 1999; 88(Suppl 426):48-52.
 • Moulin F, Marc E, Lorrot E et al. Hospitalization due to rotavirus acute gastroenteritis: a four-year survey. Arch Pediatr 2002; 9:255 - 261.
 • Valazquez et al, J Infect Dis 2000, 182, 1602-1609
slide24

I dag fremstår rotavirus gastroenteritt som den hyppigst forekommende sykdommen blant barn under 5 år som lar seg forebygge ved vaksinering1

 • Soriano- Gabarro M, Mrukowicz J, Vesikari T et al. Burden of rotavirus disease in European Union countries. Pediatr Infect Dis J 2006;25(1):7-11
rotavirusvaksine 1998 usa
Rotavirusvaksine 1998, USA
 • tetravalent, levende, oral vaksine
  • (RRV-TV = rhesus-human reassortant rotavirus vaccine)
 • 3 doser ved alder 2, 3 og 4 mnd
 • generelt godt tolerert
  • feber, irritabilitet, nedsatt appetitt, magesmerter 3-5 dager etter 1. dose
 • 50 % beskyttelse mot rotavirusdiaré
 • 80 % beskyttelse mot kraftig rotavirusdiaré
rrv tv og invaginasjon pasient kontrollstudie
RRV-TV og invaginasjon: pasient - kontrollstudie
 • studieperiode 1. nov. 1998 - 30. juni 1999
 • studieområde: sykehus i 19 stater i USA
 • tilfelle: alder 1-12 mnd, innlagt med diagnose invaginasjon
 • 4 kontroller født på samme sykehus samme dag
 • 429 tilfeller og 1763 kontroller
 • odds ratio 25 for invaginasjon 3-7 dager etter 1. vaksinedose
to nye rotavirusvaksiner
Bovin rotavirusstamme

5 assortanter

beskyttelse mot minst 90 % av de vanlige serotypene 5

Levende, svekket

Oral vaksine, 3 doser, minst 6 ukers intervall

Beskyttelse 75-90 % i 2 år

Human rotavirusstamme

1 stamme

Levende, svekket

Oral vaksine, 2 doser

Beskyttelse 73-85 % i 2 år

To nye rotavirusvaksiner
dosering for rotavirusvaksiner
Rotarix (GSK)

Pulver og væske til mikstur

2 doser per os

- 1. dose fra 6 ukers alder

- min 4 uker mellom dosene

- fullføres helst før 16 uker og senest ved 24 ukers alder

RotaTeq (Sanofi Pasteur MSD)

Mikstur

3 doser per os

- 1. dose fra 6 ukers alder og ikke senere enn 12 uker

- min 4 uker mellom dosene

- fullføres helst før 20-22 uker og senest ved 26 ukers alder

Dosering for rotavirusvaksiner

Begynn ALDRI vaksinasjon til barn > 6 mnd alder.

Boosterdoser er ikke aktuelt

de nye rotavirusvaksinene blir snart tilgjengelige
De nye rotavirusvaksinene blir snart tilgjengelige
 • studier i en rekke land
 • > 70 000 forsøkspersoner involvert i studiene av hver vaksine
 • ingen alvorlige bivirkninger, spesielt ingen overhyppighet av invaginasjon
 • ingen betydelig virusutskillelse etter vaksinasjon
 • dokumentert effekt i industrialiserte land, ennå ikke ferdig utprøvd i utviklingsland
vaksine til norske barn
Svært lav mortalitet

God prognose

Høy morbiditet hos små barn

Høye kostnader p.g.a

Innleggelser

Legebesøk

Sykefravær

Vaksine til norske barn?

Er vaksinen effektiv i vår populasjon? (Studier pågår i Norge)

Er vaksinen kostnadseffektiv sammenlignet med andre helsefremmende tiltak?