Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na dolnym l sku w latach 2007 2013
Download
1 / 28

Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013. Miros ł aw Miller Politechnika Wroc ł awsk a – Koordynator DCZT. Zagadnienia. Narodowy System Innowacji: szansa dla Polski i dla Dolnego Śląska Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy w Regionie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013' - jenski


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na dolnym l sku w latach 2007 2013

Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013

Mirosław MillerPolitechnika Wrocławska – Koordynator DCZT


Zagadnienia
Zagadnienia Śląsku

 • Narodowy System Innowacji: szansa dla Polski i dla Dolnego Śląska

 • Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy w Regionie

 • Dolnośląski Klaster Wiedzy – regionalny system innowacji

 • Wielkie inwestycje dla sektora B+R: koncepcja Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat / EIT

 • Kluczowe krajowe programy badawcze: co we Wrocławiu?

 • Dolnośląskie Klastry: Ekoenergetyczny, e-Zdrowie, Biotechnologiczny i Żywnościowy

 • Specjalności Regionu w zakresie biotechnologii i agrotechnologii


Narodowy system innowacji cie ka do komercjalizacji wynik w bada
Narodowy System Innowacji Śląsku Ścieżka do komercjalizacji wyników badań

 • Widoczne efekty programu SPO WKP 2004-2006

 • Program „Kierunki rozwoju innowacyjności w Polsce”:- narodowy foresight (w tym technologiczny)- tworzenie nowych miejsc pracy- zbudowanie GOW w Polsce do 2013 roku

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

 • Program Wędka Technologiczna

 • Regionalny Program Operacyjny (innowacje)

 • Ustawodawstwo:- zmiana ustawy o finansowaniu badań: integracja z gospodarką- utworzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju- ustawa o brokerach patentowych- ustawa o prawie własności przemysłowej


Program Operacyjny Śląsku Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

2007-2013, budżet 7 mld EUR

 • Cele:

 • Włączenie polskiej nauki do Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)

 • Rola nauki w rozwoju Regionów i Kraju – integracja sektorów nauki i gospodarki

 • Wsparcie finansowe:

 • Zintegrowana infrastruktura naukowo-badawcza

 • Strategiczne programy badawczo-rozwojowe

 • Miejsce biotechnologii i żywności ?


Program „Wędka technologiczna” Śląsku

Start: 1.01.2007

 • Cele:

 • wzrost innowacyjności gospodarki

 • wzrost konkurencyjności polskiej nauki

 • włączanie nauki w procesy wzrostu gospodarczego

 • Informacje:

 • Sprzężenie z PO IG (działania dedykowane dla Programu)

 • Dodatkowe środki: budżet, ARP, PARP, GPW, Venture Capital…

 • Korzystanie ze środków regionalnych na innowacje

 • Utworzenie kilkuset spółek technologicznych w najbliższych latach

 • Miejsce biotechnologii i żywności ?


7 program ramowy ue
7 Program Ramowy UE Śląsku

 • Budżet – 54 mld EUR

 • Priorytety horyzontalne

 • co najmniej 3 partnerów z 3 krajów

 • 14% budżetu na „Ideas” – priorytet bez ograniczeń

 • Cooperation (44,5 mld EUR)w tym m.in.:- Food, Agriculture and Biotechnology (2,5 mld EUR)- Energy (3 mld EUR)

 • Ideas (11,9 mld EUR)

 • People (7,1 mld EUR)

 • Capacities (7,5 mld EUR)

 • Non-nuclear actions of the JRC (1,8 mld EUR)


Budowa gospodarki opartej na wiedzy na dolnym l sku w latach 2007 2013 cele i zadania
Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy Śląsku na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013Cele i zadania

 • silna pozycja w europejskiej przestrzeni badawczej (ERA)

 • integracja potencjału B+R wokół priorytetów regionalnych

 • współpraca między sektorami B+R i gospodarką

 • zatrudnienie dla najzdolniejszych absolwentów

 • współpraca ponadregionalna w zakresie transferu innowacji i technologii: Autostrada Nowych Technologii A4, Saksonia, Płn. Czechy

 • GOW: 15% zatrudnienia w sektorze B+R orazw spółkach wysokich technologii


Wiod ce ga zie przemys u w regionie
Wiodące gałęzie przemysłu Śląsku w Regionie

 • elektromaszynowy

 • elektroniczny

 • maszyn elektrycznych

 • pojazdów mechanicznych

 • energetyczny

 • chemiczny (farmakologiczny)

 • spożywczy

 • budownictwo

 • wydobycie i przetwórstwo minerałów

 • hutnictwo miedzi


Sieci naukowo gospodarcze dczt finansowanie zporr 2 6
Sieci naukowo-gospodarcze DCZT Śląsku Finansowanie: ZPORR 2.6

 • e-Zdrowie: technologie informatyczne w medycynie i służbie zdrowia

 • Biotech:biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne

 • Energia: energie alternatywne i odnawialne


Dwa obszary działania sieci „Biotech” Śląsku

Biomed i Food (Dolnośląski Klaster Żywnościowy)

 • Podsieć Biomed (UWr, AM)

 • biotechnologiczne metody wytwarzania leków i ich postaci

 • bioinżynieria medyczna

 • Podsieć Food (AR)

 • biotechnologia żywności i pasz

 • agrobiotechnologia


Program operacyjny innowacyjna gospodarka po ig priorytet 1 kluczowe projekty badawcze
Program Operacyjny Śląsku Innowacyjna Gospodarka (PO IG)Priorytet 1 – kluczowe projekty badawcze

Lista indykatywna (432,6 mln EUR)

Wrocław: 71,5 mln EUR (16,5 %)

1. Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznych (IIiTD, 3,8 mln EUR)2. Zaawansowane molekularne urządzenia diagnostyczne – syntetyczne przeciwciała ze zdolnością rozpoznawania specyficznych białkowych markerów procesów nowotworowych (DCZT-Biotech, 6,5 mln EUR)3. Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń (PWr, 7,5 mln EUR)4. WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej we Wrocławiu (Woj. Szp. Specj., 16 mln EUR)5. Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach (PWr-UWr, EIT, 20,1 mln EUR)6. Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne (PWr-UWr, EIT, 17,6 mln EUR)


Kluczowe programy badawcze Śląsku

PO IG Priorytet 1

 • „Zaawansowane molekularne urządzenia diagnostyczne – syntetyczne przeciwciała ze zdolnością rozpoznawania specyficznych białkowych markerów procesów nowotworowych”

 • Konsorcjum DCZT:

 • UAM Poznań

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Gdański

 • Politechnika Łódzka

 • Akademia Medyczna we Wrocławiu

 • Uniwersytet Opolski

 • Politechnika Wrocławska (prof. Paweł Kafarski) – Koordynator


Program operacyjny innowacyjna gospodarka po ig priorytet 2 du e projekty infrastrukturalne
Program Operacyjny Śląsku Innowacyjna Gospodarka (PO IG)Priorytet 2 – duże projekty infrastrukturalne

Lista indykatywna (590 mln EUR)

Wrocław: 120 mln EUR (20 %)

1. Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat (DCZT)

2. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (PWr, UWr)

1+2 = Centrum DolBioMat / EIT


Dolno l ski klaster wiedzy regionalny system innowacji
Dolnośląski Klaster Wiedzy: Śląsku regionalny system innowacji

 • Bosch

 • Dialog

 • EnergiaPro

 • GE Electric

 • Hasco-lek

 • LG Philips

 • MAN

 • MPWiK

 • KGHM Polska Miedź

 • Elektrownia Turów

 • Sanden

 • Siemens

 • Toyota

 • Volkswagen

 • Volvo

 • Whirlpool

 • Wrozamet

Inkubatory technologiczne

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

DolBioMat/EIT

podmioty gospodarcze

 • Finansowanie PO IG:

 • 120 mln EUR – infrastruktura B+R

 • 50 mln EUR – kluczowe projekty

 • uniwersytety

 • instytuty naukowe

 • centra naukowe


Dolnośląskie Centrum Materiałów Śląsku i Biomateriałów DolBioMat / EIT Element dolnośląskiego klastra wiedzy

 • Wartość: ok. 120 mln EUR

 • Koncepcja, lokalizacja, formuła prawno – organizacyjna, profil badawczy, finansowanie, … ????


Infrastruktura badawcza dczt inwestycje finansowane w ramach spo wkp 1 4 3
Infrastruktura Śląsku badawczaDCZTInwestycje finansowane w ramach SPO WKP 1.4.3

Laboratoria DCZT w organizacji (zalążek DolBioMat):

 • Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii PWr-WPT

 • Agregatów Lipidowych PWr-UWr-AR

 • Badań Strukturalnych PWr-UWr-AR – inwestycja KBN

Laboratorium Procesów Biotechnologicznych WPT

Centrum Badawczo-Rozwojowe Hasco-lek ?


Dolno l ski klaster innowacji w regionalnym systemie innowacji
Dolnośląski Klaster Innowacji Śląsku w regionalnym systemie innowacji

innowacyjne przedsiębiorstwa

spółki technologiczne

zespoły naukowo-badawcze

instytucje finansowe

projekty badawczo-rozwojowe

innowacje, technologie

Centrum BadawczeDolBioMat / EIT


 • Wiodąca rola UWr i AM Śląsku

 • Kluczowi partnerzy gospodarczy: Hasco-lek

 • Farmacja przemysłowa na AM – szansa dla rozwoju biomed

 • Wspólne prace badawcze, dyplomowe, doktorskie

 • Staże, zatrudnianie najlepszych absolwentów

 • Wymiana wiedzy: konferencje, seminaria, wydawnictwa

 • Środowiskowa infrastruktura B+R (DolBioMed/EIT/CB Hasco-lek)

 • Spółki technologiczne z udziałem firm i profesorów

 • Kreowanie regionalnych specjalności

 • Wspólne projekty badawcze: 7 PR, PO IG, rozwojowe, celowe,…

Dolnośląski klaster biomedyczny

Cele i zadania


 • Wiodąca rola AR Śląsku

 • Integracja ze Stowarzyszeniem Produktu Regionalnego

 • Identyfikacja strategicznych partnerów gospodarczych

 • Określenie „wspólnych interesów”

 • Kształcenie dla potrzeb innowacyjnych firm BIO-FOOD

 • Wspólne prace badawcze, dyplomowe, doktorskie

 • Staże, zatrudnianie najlepszych absolwentów

 • Wymiana wiedzy: konferencje, seminaria, wydawnictwa

 • Spółki technologiczne z udziałem firm i profesorów

 • Kreowanie regionalnych specjalności

 • Wspólne projekty badawcze: 7 PR, PO IG, rozwojowe, celowe,…

Dolnośląski klaster żywnościowy

Cele i zadania


 • Ekobudownictwo Śląsku

 • Hydroenergetyka

 • Transport na gaz ziemny (CNG) i wodór

 • Biomasa i biopaliwa

 • Rozproszone kompleksy agroenergetyczne

Priorytety sieci Energia


Energetyka odnawialna w Regionie Śląsku Potencjał Dolnego Śląska w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii

 • rośliny energetyczne (słoma, drewno, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, wierzba)

 • torf

 • energia słoneczna

 • energia wodna

 • energia wiatru

 • energia geotermalna


Priorytet biomasa i biopaliwa
Priorytet: biomasa i biopaliwa Śląsku

 • Uprawy energetyczne (wierzba, malwa meksykańska, Miscanthus, słoma),

 • Spalanie bezpośrednie – zjawisko niekorzystne,

 • Przetwarzanie biomasy w pelety,

 • Termiczna przeróbka biomasy (piroliza, zgazowanie, produkcja wodoru),

 • Odpady organiczne – spalanie, przeróbka na pelety,

 • Fermentacja ścieków, biogaz, gaz wysypiskowy,

 • Produkcja oleju napędowego,

 • Produkcja metanolu i etanolu


Priorytet: ekoenergetyka rozproszona Śląsku agroenergetyka – cele – oczekiwania - działania

 • autonomiczne i rezerwowe systemy energetyczne

 • kompleksy agroenergetyczne: wielogeneracja – układy skojarzone

 • energetyka personalna

 • wysoka wydajność (> 60%)

 • pobudzanie aktywności gospodarczej w lokalnych społecznościach

 • współpraca z krajową siecią naukową EKO-ENERGIA oraz Instytutem Energetyki w Warszawie

 • przygotowywanie projektu wzorcowego kompleksu agroenergetycznego z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii alternatywnej

 • wybór pilotowych gmin i prywatnych inwestorów

 • wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (innowacje i wdrażanie nowych technologii)

 • możliwa współpraca przygraniczna z Niemcami (IEE Lipsk, przedsiębiorcy)


Koncepcja przekształcenia sieci DCZT Śląsku Klaster innowacji – wrocławski zalążek EIT

naukabusinessinnowacjetechnologie

 • Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny

 • Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie

 • Sieć Biomed

 • Sieć Food

  - branżowe, środowiskowe centrum kompetencji działające na styku nauka – gospodarka - business - innowacyjny klaster technologiczny związany statutowo ze środowiskiem akademickim (EIT/DCZT)


Program wroc awska biotechnologia rodowiskowa grupa robocza
Program „Wrocławska biotechnologia” Śląsku Środowiskowa Grupa Robocza

§ 5

„Grupa Robocza wykorzysta do przygotowania programu „Wrocławska biotechnologia” opracowania, kontakty naukowo-gospodarcze oraz inne doświadczenia Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. W szczególności Grupa Robocza włączy do swoich prac działającą w ramach Centrum sieć naukowo-gospodarczą BIOTECH, koordynowaną przez Uniwersytet Wrocławski.”


Regionalne specjalności w obszarach Śląsku biomed i food

 • technologie „zdrowej żywności”

 • nutraceutyki

 • technologie leków liposomowych

 • konstrukcja „czipów” nowotworowych

Czy uda się wypromować wrocławską specjalność w obszarze „biomed” i/lub „food” ?


Cele do osi gni cia na dolnym l sku w latach 2007 2013
Cele do osiągnięcia na Dolnym Śląsku Śląsku w latach 2007 - 2013

 • Wykorzystanie PO IG i innych możliwości do dokonania jakościowych zmian w zakresie innowacyjności i konkurencyjności Regionu – GOW w Regionie

 • Włączenie potencjału nauki do procesów transferu wiedzy do przedsiębiorstw (granty, prace mgr i dr, staże, 7 PR,…)

 • Technologiczna rewolucja w wybranych branżach, które mają szansę na specjalności Regionu w Kraju i w UE:„10” megaprojektów, które zmienią Region

 • Nauka – gospodarka – innowacje - biznes: finansowanie regionalnego sektora B&R w proporcjach 2%+1% do 2015 roku

 • Najzdolniejsi absolwenci w czołowych przedsiębiorstwach Regionu – zapobieganie emigracji

 • Dolnośląski Klaster Wiedzy: integracja, integracja, integracja…


Http www dczt wroc pl

http://www.dczt.wroc.pl Śląsku

Dziękuję za uwagę


ad