topografske karte n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOPOGRAFSKE KARTE PowerPoint Presentation
Download Presentation
TOPOGRAFSKE KARTE

play fullscreen
1 / 9

TOPOGRAFSKE KARTE

758 Views Download Presentation
Download Presentation

TOPOGRAFSKE KARTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TOPOGRAFSKE KARTE ZADACI ZA VJEŽBU/PROVJERAVANJE/OCJENJIVANJE

  2. Otvorite geografsku kartu Nizinske Hrvatske (str. 62-63) i izračunajte stvarnu zračnu udaljenost između gradova Slatina - Županja. Koliko km biste prošli da putujete automobilom? Kada biste iz Županje došli u Koprivnicu, koliko biste km prešli?. Otvorite geografsku kartu Republike Hrvatske (str. 58-59) i izračunajte stvarnu zračnu udaljenost između gradova Šibenik - Čakovec. Kada biste iz Čakovca došli u Sisak, koliko biste km prešli?

  3. ZADACI ZA VJEŽBU/PROVJERAVANJE/OCJENJIVANJE Otvorite geografsku kartu Gorske Hrvatske (str. 64-65) i izračunajte stvarnu zračnu udaljenost između naselja Delnice - Gračac. Kada biste iz Gračaca došli u Gospić, koliko biste km prešli?

  4. ZADACI ZA VJEŽBU/PROVJERAVANJE/OCJENJIVANJE • 1. Skiciraj put kretanja od stajališta krećući se prema zadanim azimutima. Svaki orijentir označi odgovarajućim topografskim znakom. Skica je u M 1 : 25 000. • a) od stajališta do utvrde udaljenost je 1 km, azimut 75°b) od utvrde do planinarskog doma je pola km, azimut 185°c) od planinarskog doma do arheološkog nalazišta je 1,5 km, azimut 290°d) od arheološkog nalazišta do izvora je 1km i 250m, azimut 195°. Stigli ste na cilj.e) kada biste od izvora do stajališta mogli put prijeći pravocrtno, koji bi bio azimut vašeg smjera?

  5. 1. GRUPA-orijentirajte plan grada Koprivnica-odredite stajalište na karti-uočite mjerilo-odredite azimut znaka «Podravka» na krovu poslovne zgrade ako je stajalište košarkaški koš na igralištu-u kvadrantu stajališta pronađi 5 topografskih znakova, nacrtaj ih u bilježnicu i pokraj njih napiši što označavaju -

  6. 2. GRUPA -orijentirajte plan grada Koprivnica-odredite stajalište na karti-uočite mjerilo-odredite azimut znaka «Podravka» na krovu poslovne zgrade ako je stajalište kod stative gola uz ogradu vrtića-u kvadrantu stajališta pronađi 5 topografskih znakova, nacrtaj ih u bilježnicu i pokraj njih napiši što označavaju

  7. ZADACI ZA VJEŽBU/PROVJERAVANJE/OCJENJIVANJE • Izlazak u okoliš škole i kretanje po planu grada uz zadani smjer kretanja npr. uz vremenske razlike i suprotan smjer kretanja • Nakon povratka na stajalište uspoređuju se prijeđene udaljenosti i pravci kretanja/azimut

  8. ZADACI ZA VJEŽBU/PROVJERAVANJE/OCJENJIVANJE • List topografske karte 1 : 50 000 predočuje prostor veličine: • a) 7,5´ x 7,5´ b) 15´ x 15´ c) 30´ x 30´ d) 1° x 1° • Među mjerilima topografskih karata izdvoji -zaokruži uljeza: • a) 1 : 10 000 b) 1 : 25 000 c)1 : 50 000 c)1 : 1 000 000 • Visinska razlika između izohipsa naziva se …………………………………………………………….. • Azimut sjeverozapada iznosi …………………………….. • Navedene elemente topografske karte (mjerilo, reljef, prometnice, naselja, koordinatna mreža, ekvidistancija) svrstaj u odgovarajuće skupine. • a) matematički elementi: ……………………………………………………………………………. • b) geografski elementi: …………………………………………………………………………….. • Kolika je stvarna udaljenost između najzapadnije i najistočnije točke Hrvatske ako su na karti mjerila 1 : 5 000 000 udaljene 9,5 cm? Izračunaj.

  9. ZADACI ZA VJEŽBU/PROVJERAVANJE/OCJENJIVANJE • Visinska razlika između izohipsa naziva se …………………………..  • Azimut sjeverozapada iznosi ………………………. •  Koji od navedenih sadržaja karte pripada u skupinu matematičkih elemenata? • a) mjerilo b) prometnice c) granica d) koordinatna mreža • Određivanje stajališta, strana svijeta i smjera kretanja naziva se .............................. Pri tome, sa stajališta mjerimo vodoravni kut između sjevera i smjera kretanja ili orijentira koji se naziva ................