praha a fondy eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praha a fondy EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praha a fondy EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Praha a fondy EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Praha a fondy EU. Programové období 2007 – 2013 Markéta Reedová náměstkyně primátora HMP. Reforma Cílů politiky soudržnosti EU. 2000 - 2006. 2007 - 2013. Cíl 2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Cíl 3. Praha v rámci programových období. 2004 - 2006. 2007 - 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praha a fondy EU' - jensen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praha a fondy eu

Praha a fondy EU

Programové období 2007 – 2013

Markéta Reedová

náměstkyně primátora HMP

reforma c l politiky soudr nosti eu
Reforma Cílů politiky soudržnosti EU

2000 - 2006

2007 - 2013

Cíl 2

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cíl 3

praha v r mci programov ch obdob
Praha v rámci programových období

2004 - 2006

2007 - 2013

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

Jednotný programový dokument pro Cíl 3

Operační program

Praha - Adaptabilita

finan n r mec pra sk ch program
Finanční rámec pražských programů

Alokace ze strukturálních fondů pro 2007 – 2013 pro hl. m. Prahu:

 • Celkem 419 mil. EUR (12 mld. Kč)
 • Z toho 75,8 mil. EUR bylo poskytnuto do operačních programů MPSV, MŠMT a MMR na financování projektů s celonárodním dopadem – na systémové projekty
 • Pro pražské operační programy zůstalo k dispozici: 343,2 mil. EUR, 9,9 mld. Kč (tj. 1,4 mld. Kč na 1 rok)
 • 85% z EU, 15% z národních zdrojů (7,5% ze státního rozpočtu a

7,5% z rozpočtu hl.m. Prahy)

Pro porovnání:

Alokace ze strukturálních fondů pro 2004 – 2006 pro hl. m. Prahu:

 • Celkem 122,2 mil. EUR, 3,5 mld. Kč (tj. 1,2 mld. na 1 rok)
 • 50% z EU, 50% z národních zdrojů
rozd len erdf esf
Rozdělení ERDF : ESF

Alokace z fondů EU pro období 2007 – 2013 pro hl. m. Prahu bude poskytnuta z:

 • Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
 • Evropského sociálního fondu (ESF)
zjednodu en procesu p jmu a administrace projekt pro oppa a oppk v obdob 2007 2013
Zjednodušení procesu příjmu a administrace projektů pro OPPA a OPPK v období 2007 – 2013
 • Řídícím orgánem přímo hl.m. Praha
 • Princip „jedněch dveří“ :

- Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK

- Společné semináře a prezentace obou OP, jednotný vizuální styl

- Obdobné implementační postupy

 • Prodloužení konzultací projektových záměrů v rámci

jednotlivých výzev

 • Zjednodušené podávání projektových žádostí
 • Předkládání monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektu

1x za 6 měsíců (oproti 1x za 3 měsíce v období 2004-2006)

op praha konkurenceschopnost
OP Praha - Konkurenceschopnost

Globální cíl

Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města

Specifický cíl 1

Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb

Specifický cíl 2

Zkvalitnění životního prostředí

Specifický cíl 3

Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu

Prioritní osa 2

Životní prostředí

Prioritní osa 3

Inovace a podnikání

Prioritní osa 1

Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

op praha konkurenceschopnost1
OP Praha – Konkurenceschopnost

Platný pro celé území HMP

Prioritní osy OPPK

 • PO 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT
 • PO 2 – Životní prostředí
 • PO 3 – Inovace a podnikání
 • PO 4 – Technická pomoc
finan n r mec oppk
Finanční rámec OPPK

Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (cca 7,8 mld. Kč)

Financování - podíl

Ze zdrojů EU: 85 %

Ze státního rozpočtu: 7,5 %

Z rozpočtu HMP: 7,5 %

op praha adaptabilita

Globální cíl

Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny

Specifický cíl 1

Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce

Specifický cíl 2

Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce

Specifický cíl 3

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce

Prioritní osa 2

Podpora vstupu na trh práce

Prioritní osa 3

Modernizace počátečního vzdělávání

Prioritní osa 1

Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

OP Praha - Adaptabilita
op praha adaptabilita1
OP Praha – Adaptabilita

Platný pro celé území HMP

Prioritní osy OPPA

 • PO 1 – Podpora rozvoje ekonomiky znalostí
 • PO 2 – Podpora vstupu na trh práce
 • PO 3 – Modernizace počátečního vzdělávání
 • PO 4 – Technická pomoc
finan n r mec oppa
Finanční rámec OPPA

Celkový objem fin. prostředků: 127,5 mil. EUR (cca 3,5 mld. Kč)

Financování - podíl

Ze zdrojů EU: 85 %

Ze státního rozpočtu: 7,5 %

Z rozpočtu HMP: 7,5 %

oppa a oppk p prava spu t n program
OPPA a OPPK – příprava spuštění programů
 • Stav vyjednání s EU/EK:

OPPA – očekávané schválení programu v nejbližších dnech

OPPK - jednání s EK ještě probíhají, i tento program by mohl být schválen do konce roku

 • Vyhlášení prvních výzev: předpoklad konec roku 2007
 • Pro zájemce o informace a pro žadatele o podporu bude připravena již na podzim 2007 řada seminářů a workshopů
 • Oba 2 programy budou mít od konce října 2007 samostatné internetové stránky www.oppa.cz a www.oppk.cz
slide15

Děkuji za pozornost

Markéta Reedová

náměstkyně primátora hl. m. Prahy

Marketa.reedova@cityofprague.cz