slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPROEP WERKERVARING 2009 ARTIKEL 60 INFOSESSIE 2 SEPTEMBER 2008 FINANCIEEL PROJECTBEHEER PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPROEP WERKERVARING 2009 ARTIKEL 60 INFOSESSIE 2 SEPTEMBER 2008 FINANCIEEL PROJECTBEHEER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

OPROEP WERKERVARING 2009 ARTIKEL 60 INFOSESSIE 2 SEPTEMBER 2008 FINANCIEEL PROJECTBEHEER - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

OPROEP WERKERVARING 2009 ARTIKEL 60 INFOSESSIE 2 SEPTEMBER 2008 FINANCIEEL PROJECTBEHEER. Financiële criteria. Gemeenschappelijke financiële criteria alle prioriteiten periode 2007-2009. Specifieke financiële criteria per prioriteit per oproep. Administratie. promotor = aanvrager

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OPROEP WERKERVARING 2009 ARTIKEL 60 INFOSESSIE 2 SEPTEMBER 2008 FINANCIEEL PROJECTBEHEER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

OPROEP WERKERVARING 2009 ARTIKEL 60

INFOSESSIE

2 SEPTEMBER 2008

FINANCIEEL PROJECTBEHEER

financi le criteria
Financiële criteria
 • Gemeenschappelijke financiële criteria
  • alle prioriteiten
  • periode 2007-2009
 • Specifieke financiële criteria
  • per prioriteit
  • per oproep
administratie
Administratie
 • promotor = aanvrager
  • juridisch verantwoordelijk
 • goedkeuring: projectovereenkomst
  • additionaliteitsverklaring
  • traceerbaar financieringsschema
gemeenschappelijke financi le criteria algemeen
Gemeenschappelijke financiële criteria:Algemeen
 • geen bijstand uit andere communautaire financiële instrumenten
 • maximale steun = laatste goedgekeurde bedrag
 • aanvraagdossier: begroting (raming kosten)
 • rapportering:
  • effectieve kosten
  • staving met fakturen, rekeninguitreksels
  • publiekrechtelijke financiering: attesten of betalingsbewijzen toevoegen
gemeenschappelijke financi le criteria algemeen1
Gemeenschappelijke financiële criteria:Algemeen
 • partners: geen interne facturatie
 • onderaanneming:
  • motiveren, meerwaarde
  • geen kernactiviteit
 • onafhankelijkheid promotor/ partner en promotor/ onderaannemer
gemeenschappelijke financi le criteria algemeen2
Gemeenschappelijke financiële criteria:Algemeen
 • BTW
  • terugvorderbare BTW: niet subsidiabel
  • gemengd BTW statuut: niet terugvorderbare BTW is subsidiabel
 • fakturen in ESF-dossier:
  • paraferen
  • toewijzen aan het project
  • vermelden verdeelsleutel
gemeenschappelijke financi le criteria personeelskosten kostenrubriek 1
Gemeenschappelijke financiële criteria:Personeelskosten (kostenrubriek 1)
 • intern personeel
  • arbeidsovereenkomst
  • loonkost: individuele loonfiches
 • vermelding aard van de prestaties:
  • vb: onderwijzend; opleidend, begeleidend,…
  • directie, boekhoudkundig personeel (functie) + administratieve en coördinerende taken (prestaties) = indirecte kost
gemeenschappelijke financi le criteria personeelskosten
Gemeenschappelijke financiële criteria:Personeelskosten
 • vastbenoemd overheidspersoneel:
  • gedetacheerd naar of ter beschikking gesteld: kost en publieke cofinanciering
  • vervangen door contractuele: loonkost contractuele
 • verplaatsingskosten:
  • kilometervergoeding (barema Vlaamse Gemeenschap)
  • openbaar vervoer
gemeenschappelijke financi le criteria personeelskosten1
Gemeenschappelijke financiële criteria:Personeelskosten
 • vrijwilligerswerk: maximaal 28,48 EUR per dag en 1.139,02 EUR per jaar
 • extern personeel
  • geen arbeidsovereenkomst
  • faktuur
  • maximaal 125,00 EUR/uur (alles inclusief)
gemeenschappelijke financi le criteria deelnemers cursisten cli nten kostenrubriek 2
Gemeenschappelijke financiële criteria:Deelnemers, cursisten, cliënten (kostenrubriek 2)
 • finaal doelpubliek:
  • opleiding volgen, begeleiding krijgen, testgroep, deelnemers ervaringsbewijzen, deelnemers loopbaanbegeleiding,…
  • bij promotor of partner
 • intermediair publiek: indirecte kost
gemeenschappelijke financi le criteria deelnemers cursisten cli nten
Gemeenschappelijke financiële criteria:Deelnemers, cursisten, cliënten
 • Loonkost cursisten
 • kosten woon/ werkverkeer:
  • abonnement openbaar vervoer
 • verplaatsingskosten:
  • kost openbaar vervoer
  • kilometervergoeding
 • andere kosten:
  • maaltijd/ koffie: factuur, maximaal 8 EUR pp/pd
gemeenschappelijke financi le criteria directe kosten kostenrubriek 3
Gemeenschappelijke financiële criteria:Directe kosten (kostenrubriek 3)
 • direct betrekking op project
 • niet-afschrijfbare verbruiksgoederen
 • goederen in huur / leasing
 • geen rollend materiaal (begeleidend, onderwijzend, coördinerend, administratief personeel)
gemeenschappelijke financi le criteria directe kosten
Gemeenschappelijke financiële criteria:Directe kosten
 • afschrijvingen
  • afschrijvingstabel
  • vanaf faktuurdatum
  • verdeelsleutel
 • dissiminatie / seminaries
 • publiciteit (bekendmaking project, werven deelnemers,…) = indirecte kost
 • ontwikkeling website of webpagina:
  • intern personeel (personeelskosten)
  • uitbesteding (directe kosten, afschrijven 2 j)
gemeenschappelijke financi le criteria indirecte kosten kostenrubriek 4
Gemeenschappelijke financiële criteria:Indirecte kosten (kostenrubriek 4)
 • 15 of 20% van directe kosten (kostenrubrieken 1,3 en 5)
 • OP FORFAITAIRE BASIS
 • projecten i.v.m. werkzoekenden in prioriteit 1 (‘assen’ van onderwijs naar werk en van werkloosheid naar werk) en projecten onder de prioriteit 2 = forfait van maximaal 20%
 • alle overige projecten in prioriteit 1 (de ‘as’ van werk naar werk) en projecten onder de prioriteiten 3, 4 en 5 = forfait van maximaal 15%
gemeenschappelijke financi le criteria financiering
Gemeenschappelijke financiële criteria:Financiering
 • additionaliteitsprincipe
  • na vastlegging andere financieringsbronnen
  • bij projectcontract
  • ondertekend door leden Raad van Bestuur
 • ontvangsten
  • bekomen binnen het jaar na voltooiing project
  • in mindering van TSK
gemeenschappelijke financi le criteria financiering1
Gemeenschappelijke financiële criteria:Financiering
 • publieke cofinanciering
  • uit diverse soorten openbare of particuliere instanties
 • privaatrechtelijke financiering
  • inbreng uit eigen of andere middelen
 • RIZIV middelen
  • publiekrechtelijke middelen
  • uitzondering non profit organisaties
gemeenschappelijke financi le criteria financiering2
Gemeenschappelijke financiële criteria:Financiering
 • persoonsgebonden cofinanciering
  • vb. gelinkt aan de loonkost van een personeelslid
 • niet-persoonsgebonden cofinanciering
  • vb. cofinanciering aan de totale werking van de uitvoerende instantie
 • sectormiddelen
  • sectorfondsen 20%
specifieke financiele criteria
SPECIFIEKE FINANCIELE CRITERIA
 • Gezamenlijk oproepbudget:1.720.000,00 euro ESF
 • Maximale subsidie per VTE: 4.300,00 euro ESF
 • Oproep 2009: 400 VTE
specifieke financiele criteria1
SPECIFIEKE FINANCIELE CRITERIA
 • Financiering:
  • Maximaal 44,55% ESF
  • Minimaal 54,45% publieke cofinanciering
  • Minimaal 1,00% private cofinanciering
 • Dubbele financiering met bijvoorbeeld het federale ESF-programma of andere subsidies ten allen tijden uitsluiten.
specifieke financiele criteria2
SPECIFIEKE FINANCIELE CRITERIA
 • Indirecte kosten maximaal 20% van directe kosten (hoofdrubriek 1 + 3)
 • Totaal dossier: elke hoofdrubriek maximaal +10% t.o.v. goedkeuring
 • Transnationale kosten niet subsidiabel in deze oproep