Kaimo pl tros 2004 2006 met planas
Download
1 / 18

Kaimo pl?tros 2004-2006 met? planas - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Kaimo plėtros 2004-2006 metų planas. Įgyvendinimas: patirtis, kilusios problemos. Kaimo plėtros 2004-2006 metų planas, patvirtintas Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP . Administravimo taisyklės, patvirtintos atitinkamais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kaimo pl?tros 2004-2006 met? planas' - jensen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kaimo pl tros 2004 2006 met planas

Kaimo plėtros 2004-2006 metų planas

Įgyvendinimas:

patirtis,

kilusios problemos


Parama kaimo pl trai gyvendinantys teis s aktai

Kaimo plėtros 2004-2006 metų planas, patvirtintas Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Administravimo taisyklės, patvirtintos atitinkamais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais

Parama kaimo plėtrai - įgyvendinantys teisės aktai


Kpp priemon s
KPP priemonės Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

 • Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos APP

 • Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais MPŪ

 • Agrarinė aplinkosauga AGA

 • Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku ŽAM

 • Parama pusiau natūriniams restruktūrizuojamiems ūkiams PNU

 • Standartų laikymasis ESS


Kpp priemon s parai k surinkimas
KPP priemonės- paraiškų surinkimas Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP


Kpp priemon s1
KPP priemonės Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Siūlomi pakeitimai visų priemonių administravimo taisyklių suvienodinimui:

 • įrašyti vienodą pinigų užsakymo apibūdinimą;

 • suvienodinti nuostatos, kad išmoka paramos gavėjui mokama litais, formulavimą, įdedant nuorodą į reglamento 27/2004 penktąjį straipsnį.


Si lomi pakeitimai app
Siūlomi pakeitimai - APP Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Pasiūlymai keisti priemonės aprašymą Kaimo plėtros 2004- 2006 metų plane:

esminis - leisti žemės ūkio bendrovėms būti perėmėjais;

redakciniai - išbraukti teikiamus ne žemės ūkio veiklos pavyzdžius.


Si lomi pakeitimai app1
Siūlomi pakeitimai - APP Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Pasiūlymai keisti administravimo taisykles:

Siūloma:

 • Paraiškos formą papildyti paaiškinimu pareiškėjui dėl perleidžiamos žemės – atkreipti pareiškėjo dėmesį, į ypatumus, susijusius su žemės, turimos kartu su bendrasavininkais, perleidimo ypatumus (pagal CK);

 • papildomai pabrėžti, kad perimtosios žemės negalima išnuomoti;

 • pareiškėjo-smulkaus pieno ūkio savininko atveju, kai nurodytai datai karvių Gyvulių registre pareiškėjo vardu registruota nebuvo, tikrinti registruotą karvių skaičių valdoje;


Si lomi pakeitimai app2
Siūlomi pakeitimai - APP Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Pasiūlymai keisti administravimo taisykles:

Siūloma:

 • nurodyti, kad ūkis gali būti perleistas keliems perėmėjams;

 • Taikyti tas pačias sankcijas paramos gavėjo sutuoktiniui, kuris užsiims prekine žemės ūkio gamyba, kaip ir pačiam paramos gavėjui;

 • įdėti ūkio darbuotojo, kuriuo negali dirbti paramos gavėjas, apibrėžimą;

 • papildyti paraišką punktais, kuriuose nurodoma, ar MPŪ paramos gavėjas perduoda ūkio ar jo dalies perėmėjui ir savo įsipareigojimus pagal MPŪ, ar grąžina gautą paramą.


Kaimo pl tros 2004 2006 met planas

Siūlomi pakeitimai - MPŪ Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

 • Pasiūlymai keisti administravimo taisykles:

  • Siūloma detalesnė taisyklių 16 punkto, nustatančio atvejus, kada galima reikalauti Žemės valdymo faktą patvirtinančių dokumentų formuluotė:

  • 16. „Žemės valdymo faktą patvirtinančių dokumentų iš žemės ūkio veiklos subjektų agentūra ir jos Kontrolės departamento teritoriniai skyriai (toliau – KDTS) gali reikalauti šiais atvejais:“ (buvo tik agentūros Kontrolės departamento teritoriniai skyriai).

  • Siūlomasnaujas punktas, papildantis 16 punktu nurodomų atvejų sąrašą:

  • 16.3. „Kai aptinkami neatitikimai arba iškyla klausimų paraiškos vertinimo metu“.


Si lomi pakeitimai aga ir mp
Siūlomi pakeitimai – AGA ir MPŪ Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

KPP nurodoma, kad jei pareiškėjas gauna paramą „Natura 2000“ vietovėse jis negali pretenduoti į paramą už pievas ir ganyklas pagal „Kraštovaizdžio tvarkymo“ programą.

Siūloma: minėtą punktą papildyti sąlyga, kad jei pareiškėjas gauna paramą „Natura 2000“ vietovėse, jis negali pretenduoti į paramą už pievas ir ganyklas pagal „Kraštovaizdžio tvarkymo“ programą, bei į paramą pagal „Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos juostos pievoje bei ariamoje žemėje ir apsaugos nuo erozijos programoje“


Si lomi pakeitimai aga
Siūlomi pakeitimai - AGA Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Pareiškėjai turi prisiimti įsipareigojimus 5 metams, tai yra ilgiau nei 2004-2006 m. programinis laikotarpis; taip pat dėl nebaigtos žemės reformos ir neregistruotos valstybinės žemės negalima nuomos/panaudos sutarčių su valstybe registruoti viešajame registre ir nuomos/panaudos sutartys nesudaromos 5 metams.

Siūloma:

1. KPP sąlygą, kad žemės nuomos sutartis turi galioti penkerius metus papildyti „išskyrus valstybinės žemės nuomos/panaudos sutartis“.

2. Siūloma teisės aktais padaryti išimtį ir neregistruotai valstybinei žemei leisti nuomos sutarties neregistruoti viešajame registre ir priimti paraiškas neturint nuomos ar panaudos sutarties su valstybe 5 metų įsipareigojimų laikotarpiui.


Si lomi pakeitimai aga1
Siūlomi pakeitimai - AGA Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Administravimo taisyklėse nurodyta, kad nuomos ar panaudos sutartis paraiškos pateikimo dieną turi galioti ne mažiau kaip penkerius metus. Pareiškėjai, nežinodami, kada pavyks pateikti paraišką, privalo sutartis sudarinėti ilgesniam terminui, negu prisiimami įsipareigojimai.

Siūlomaredakcija: „sutartis paraiškos pateikimo dieną turi galioti ne trumpiau kaip iki įsipareigojimų įgyvendinimo pabaigos“.


Si lomi pakeitimai aga2
Siūlomi pakeitimai - AGA Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Dalyvaujant„Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų“ ir „Kraštovaizdžio tvarkymo programoje“ veikla gali būti vykdoma ir žemės ūkio paskirties žemėje.

Siūloma: KPP bei šios priemonės administravimo taisyklėse šių dviejų programų aprašymuose įdėti sąlygą, kad valdos dydis - mažiausiai 1 ha žemės ūkio veiklos paskirties žemės.


Si lomi pakeitimai am
Siūlomi pakeitimai - ŽAM Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Pasiūlymai keisti administravimo taisykles:

Problema. Dirvos paruošimo darbų, atliktų rudenį, apmokėjimas.

Siūloma: paraiškų surinkimą vykdyti einamųjų metų pavasarį, kad iki rudens būtų pasirašytos paramos sutartys.

Problema. Paraiškos formos sudėtingumas.

Siūloma: paraiškoje atsisakyti VI skyriaus „Projekto finansavimo šaltiniai“.


Si lomi pakeitimai am ir ess
Siūlomi pakeitimai - ŽAM Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP ir ESS

Pasiūlymai keisti administravimo taisykles:

Problema. 3 komercinių pasiūlymų pateikimas.

Siūloma:

Komerciniai siūlymai iš prekių ir paslaugų tiekėjų reikalaujami tik pirmiems projekto įgyvendinimo metams.

Jei numatomos įsigyti investicijos (prekės, darbaiar paslaugos) suma viršija 34 528 Lt, komercinis siūlymas turi būti atrinktas ne mažiau kaip iš trijų komercinių siūlymų, kuriuose turi būti nurodyta investicijos kaina litais (eurais pagal kursą) su PVM ir be PVM. Pareiškėjas Agentūrai pateikia pasirinktą komercinį siūlymą bei nurodyti ir pagrįsti jo pasirinkimą (turi būti priimamas ekonominiu atžvilgiu naudingiausias sprendimas). Jei įsigyjamų prekių ar paslaugų vertė neviršijanurodytos sumos, komercinis siūlymas gali būti pasirenkamas iš vienintelio tiekėjo (rangovo).


Si lomi pakeitimai ess
Siūlomi pakeitimai - ESS Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Pasiūlymai keisti KPP:

Išmokos apskaičiuojamos neatsižvelgiant potencialų bandos didinimą.

Siūloma:Jei pareiškėjas paramos teikimo metu numato didinti bandą, išmoką apskaičiuoti pagal numatomos bandos dydį. Tam visų pirma reiks pakeisti KPP.


Si lomi pakeitimai ess1
Siūlomi pakeitimai - ESS Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Pasiūlymai keisti administravimo taisykles:

Pareiškėjas privalo nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdyti ne mažiau kaip 3 ha ŽŪN. Užpildęs paraišką asmuo privalo pateikti šį faktą patvirtinančius dokumentus. Kyla problema su valstybine žeme, sutarčių registravimu, jų galiojimo laikotarpiu ir t.t.

Siūloma:Nereikalauti šių dokumentų, o valdomą plotą nustatyti pagal Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenis. Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, privalės atnaujinti duomenis apie savo valdą.


Si lomi pakeitimai pnu
Siūlomi pakeitimai - PNU Komisijos sprendimu Nr. C 2004 (2949) LT RDP

Pasiūlymai keisti administravimo taisykles:

Nustatant, ar ūkis patenka į pusiau natūrinio restruktūrizuojamo ūkio kategoriją, atsižvelgiama tik į nuosavą žemę, neatsižvelgiant į nuomojamą, kas iškreipia vaizdą.

Siūloma:Nustatant ūkio dydį, atsižvelgti ir į nuosavą, ir į nuomojamą žemę. Valdomo ŽŪN plotą nustatyti pagal Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenis, neprašant iš pareiškėjo valdymo faktą įrodančių dokumentų.