slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZAMAN İÇİNDE BİLİM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

ZAMAN İÇİNDE BİLİM - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

ZAMAN İÇİNDE BİLİM. BİLİM NEDİR?. “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen.deneysek yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAMAN İÇİNDE BİLİM' - jens


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b l m ned r
BİLİM NEDİR?
 • “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen.deneysek yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.”
 • Bilim,yüzyıllar sürem bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini,geleneklerini ve standartlarını koymuştur.Çağdaş bilimin dört önemli niteliği:çeşitlilik,süreklilik.yenilik ve ayıklanmadır.
bulu lar medeniyetlerin bulunduklar b lgelerin ihtiya lar na g re ortaya kar
Buluşlar medeniyetlerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar.
bulu lar n ser veni
Buluşların Serüveni
 • TEKERLEK
 • Kesilen ağaç kütüklerinin yuvarlandığının görülmesi tekerleğin atası sayılır.Bundan sonra insanlar yavaş yavaş geliştirerek tekerleği bulmuşlardır.Bu icat 5000 yıl önce mezopotamya da ortaya çıkmıştır.
 • Tekerleğin bulunması ulaşımda köklü bir değişikliğe neden olmuştur.Böylece göç ederlerken insanlar için zorunlu bir icat olmuştur.
slide5

Barut:

 • Barutun ilk ortaya çıkışı Çin medeniyeti tarafından olduğu bilinmektedir.Talas savaşı ile Müslümanlara ordanda Avrupa ya geçmiştir.Barut sayesinde ilerde Derebeyliklerin yıkılması şatolarını yıktılar, böylece Avrupa’da derebeylerin egemenliklerine son veren krallar siyasi güçlerini artırdılar.Barut her alanda kullanılmaktadır.
slide7

M.Ö 1300’e doğru Çinliler ve Mısırlılar kandillerde yakılan yağdan çıkan ısı suyla ve bitki zamklarıyla karıştırarak mürekkebi buldular.

 • İlk çağlarda kullanılan mürekkep,parşömen üzerine yazmak için deriye silinmesi kolay olmayan,özel dayanıklı bir mürekkepti.Eski mürekkebin önemli bir özelliği yazının renginin yazarken çok soluk olması ve daha sonrasından kendi kendine kararmasıydı.
slide8
Mum
 • Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıkmıştır.Mumun çevresi balmumuyla ya da don yağıyla sarılmış bir fitilden oluşur, yakılan fitilin balmumun ya da don yağının bir bölümünü eritir; böylece fitil yanarak sürekli ışık saçar.
 • 19.yy kadar önemli ışık kaynaklarından olmayı sürdürmüştür.
slide9
Cam
 • Camın hammaddesi kumdur.Kumun yapısında bulunan silisyum dioksit, yüksek sıcaklıkta erir.
 • Camın hafif olması ve aydınlığı sağlaması yanında estetik olması da kullanım alanı her alanda etkili olarak cam kullanılır.
 • Mezopotamya’da bulunan ilk cam örnekleri tarihi MÖ kadar dayanır.Suriyeli cam ustaları Cam üfleme tekniğini kullanmışlarıdır.Türklerde cam sanatı Selçuklularla beraber başladı Türkiye de ilk cam fabrikası 1934 yılında Paşabahçe’de kurulmuştur.
yaz n n bulunmas
Yazının Bulunması
 • İnsanların geleceklerine iz bırakma tutkuları M.Ö’lere kadar dayanmaktadır.İnsanların mağara duvarlarına çizilen hayvan bitki vb. resimleriyle başlamıştır.Yazının bulunmasıyla birlikte altına alınmıştır.
 • Yazının ilk olarak Sümer rahipleri tarafından kullanıldığı bilinmektedir.Yumuşak kil üzerine sivriltilmiş uçlu kamuş parçaları ile şekiller çizerek gerçekleştirlmiştir.Kullanılan kil tabletin kızgın fırınlarda pişirilmesi üzerine ise kalıcı yazı elde edilmiştir.
slide12

Sümerlilerde yazının ilk yaygın örnekleride genelde günlük hayatta karşılarına çıkan şekilleri resmetmişlerdir.

 • Alfabenin evrimi ve bugün ki halini alması Latin alfabesine ulaşması üzerine Fenikelilerin Sümerlerin yazı sistemi üzerine alfabe oluşturulmuştur.
 • Mısırların kullandığı resimli yazıya “Hiyeroglif” denir.
matbaa
Matbaa
 • Bilinen İlk matbaa Budizim’in Japonya’da yayılması için Çinliler tarafından kullanılmıştır.Asyada yer alan Uygurlarında matbaacılık faaliyetine başlamalarında komşuları olan Çin etkili olmuştur.
 • Matbaanın modern anlamda 15 yy.da Alman matbaacı Johanne Gutenberg yapmıştır.
 • 300 sayfaya yakın baskı yapıyordu.
slide14

Matbaanın Osmanlı Devletinde kullanılması 18.yy gerçekleşmiştir.Ancak Osmanlı Devletinde yaşayan museviler ve Ermeni azınlıkları matbaayı kullanarak kendi dillerinde kitaplar basmışlardır.

 • Lale devrinde batını ilerleyişini takip etmek için Avrupaya gönderilen elçilerde biride 28.Mehmet çelebinin oğlu olan Said Mehmet Efendi gelişmenin eğitimden kaynaklandığına ve matbaanın gerekli olduğuna inanmıştır.
slide15

İbrahim Müteferrika önemlidir matbaanın ortaya çıkmasında 1726 yılında matbaanın gerekleri adlı bir dilekçeyle dönemin şeyhülislama başvurdu.Ancak sadece din dışı kitapların basımı için izin alabildi. Said efendi ile birlikte ilk Osmanlı matbaasını kurdu.

 • Osmanlıya matbaanın geç gelmesinin nedenleri
 • 1.Dini tutuculuk
 • 2.Teknik nedenler
 • 3.Toplumun hazır olmaması
 • 4.Hattatlık mesleğinin yaygın olması
b l m m rasi
BİLİM MİRASI
 • BİRUNİ
 • 10.yy da yaşamış Türk bilginlerindendir GazneliMahmutun sayesinde bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür.
 • Aristo ve Batlamyus’a ait yanlış bilgileri düzeltmiştir.
 • Eczacılıkta kitaptan çok uygulamanın olmasına önem vermiştir.
 • Yazdığı astronomi kitabında güneş tutulmasını incelemiştir.Matematik,astronomi,eczacılık ve sosyoloji alanlarında 100 den fazla eser vermiştir.
slide17

Ömer Hayyam: Cebir konusunda üçüncü derece denklemlerin çözümüne katkıda bulunmuştur.

 • İbn-i Sina: Tıp alanının yanında felsefe ve birçok bilimle ilgilenmiştir.Kanun adlı eserinde hekimlik,ilaçlar ve cerahi yöntemler hakkında bilgi vermiştir.Avrupada ders kitabı olarakda okutulmuştur.
slide18

Astronomi:

 • Tarihte en çok ilgi çeken bilimler arasındadır.İlgi çekmesinin nedeni ise tarım etkinlikleri mevsimlerin zamanını önceden bilinme isteğiydi.
 • Astronomi ile din iç içedir dini günlerin belirlenmesi içinde ilgi duyulmuştur.
 • Abbasi halifesi BağdattaBeytü’l Hikmet adıyla bir akademi kurdu.Halife biri Şam’da digeriBağdatta olmak üzere iki rasathane kurdu.İlk Gözlemevidir.
slide19

İslam Dünyasında ve Batıda Astronomi Alanında Çalışmalar Yapan Bilim Adamları

 • Uluğ Bey
 • Kopernik
 • Galileo
 • Kepler
 • Newton
 • Harezmi
co raf ke fler
COĞRAFİ KEŞİFLER
 • 15. ve16.yy da Avrupalılar yeni ticarek yolları bulmak amacıyla keşifler başlatmışlardır.Bu keşiflere zemin hazırlayan nedenler şunlardır.
 • 1.Avrupada coğrafi bilgilerin artması
 • 2.Pusulanın öğrenilmesinin gemicilik faaliyetlerine hız vermesi
 • 3.Kralların değerli maden arayan gemicilere destek vermesi,ve gezginlerin doğu ile ilgili anlattıklarını merak etmeleridir.
 • Bu nedenlerle Coğrafi Keşifler başlamıştır.
slide22

Keşifler Avrupalıların Dünya keşfetme ve yeni yerler bulma girişimine verilen addır.Keşiflerin sonuçları tüm insanlık tarihini etkilemiştir.

Amerikanın Keşfi:KristofKolomb Amerika kıtasını buldu ancak buranın Hindistan olduğunu sandı.1507 yılında Amerika Vespuçi buranın yeni bir kıta olduğunu anladı

slide23

Hindistan yolu :1487 de bartemiDiyaz Ümit burnuna kadar gitti.1498 de Vaskodö Gama Hindistan a varmayı başarmıştır.

 • Macellan Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için yola çıktı.Filipinlerde öldürüldü Del Kano yolculuğunu devam ettirdi.
slide24

Sonuçları:

 • Yeni yollar bulundu
 • Sömürgecilik başladı.
 • Atlas okyanusu kıyındaki limanlar önem kazanırken Akdeniz limanları önem kaybetti.
 • Yeni yollarının bulunması Osmanlı devletini olumsuz etkiledi.
 • Burjuva sınıfı güçlendi.
 • Maya,Aztek ve inka uygarlıkları yok edildi.
 • Zengin burjuva sınıfı bilim ve sınıf adamları desteleyerek Rönesans ve reformun doğuşunu kolaylaştırmışlardır.
 • Baharat yolu üzerindeki halk yoksullaşmıştır.
slide25

RÖNESANS(yeniden doğuş)

 • 15 ve 16 yy sonlarında sanat ve edebiyatta görülen gelişmelerdir.
 • Matbaanın icadı,Hümanzimin etkisi(insan sevgisi)
 • Güzel sanatların olgunlaşması,bu işleri yapanların mesenlerin bulunması
 • İstanbulun fethi ile bazı bilim adamlarının İtalyaya gitmesi
 • İslam medeniyetinin etkisi
 • Coğrafi keşiflerin etkisi
slide26

İtalya da Rönesans ın etkisi ile eski uygarlıklar incelenmeye başlanmıştır.

Fransa da Kralların desteği ile başladı.

Almanyada din alanında başladı

İngilterede hümanizma alanında gelişmiştir.

 • Rönesans’ın İtalya’da Başlama Sebepleri
 • * Akdenizin ortasında olması
 • * Hristiyanlığın merkezinde olması
 • * Siyasi birliğin olmaması(özgür düşünce)
 • * Roma ve Yunan uygarlıklarının izlerinin bulunması.
 • * Devletin ticaretle uğraşması
slide27

SONUÇLARI

 • 1. Skolastik düşünce yıkılmış,yerini pozitif düşünceye bırakmıştır.
 • 2.Bilimde deney ve gözleme yer verilmeye başlandı.
 • 3.Reform hareketleri başladı ve gelişti
 • 4.Rönesans mimarisi oluştu.
 • 5.Ulusal dilleer gelişti
slide28

REFORM

 • 16.yy Avrupasında Katolik klsisesinde görülen yenileşme hareketleri REFORM denir.
 • Tekrar sekil vermek manasına gelen reform hareketleri avrupada dini alanda meydana gelmiştir.Katolik ve Ortodoks olmak üzere iki büyük Mezhep tarafından temsil edilen Hıristiyanlığın,gerçek inanç sisteminden uzaklaştığına ve aslına döndürerek ıslah edilmesi gerektiğine inanılıyordu.
 • Martin Lutherinkliseyi düzeltmek için onun elindeki bütün servetini almak gerekir sözü üzerine Kliseye karşı halk ayaklanması başladı bunun sonucunda protestanlık ortaya çıktı.
slide29

Reform’un sonuçları:

 • Avrupada yeni mezhepler ortaya çıkarak mezhep birliği bozulmuştur.
 • Katolik klisesine ve din adamlarına olan güven azalmıştır.
 • Kilisenin elinde bulunan eğitim sistremi laik bir düzen almıştır.
 • Kilisenin elinde bulunan topraklar,mallar halk tarafından paylaşılmıştır.
 • Bilimsel çalışmaların önünde duran kilise önemini kaybetmiştir.
slide30

AYDINLANMA ÇAĞI

 • Tüm toplumsal yaşamın ve düşüncenin akla göre şekillendiği yeni bir döneme girilimiştir.Bilimsel yöntem ilkeleri deney ve gözlemdir.Bu çağ Avrupa’da Aydınlanma Çağı olarak bilinmektedir.Aydınlanma Çağı önce İngiltere’de başlar,oradan Fransa’ya sonra Almanya’ya geçer.
 • Bu çağ yoğun bilimsel gelişmeler bilimsel gelişmeler kaydedilir.
 • Aydınlanma felsefesinin asıl amacı evrensel insan mutluluğu sağlamaktır.
slide31

SANAYİ İNKILABI

 • Bilim ve teknikteki ilerlemeler sanayi İnkilabını doğurdu
 • El tezgahları yerini kömür,petrol,su gücüyle çalışan fabrikalara bıraktı.
 • İç pazarları doyum noktasına gelen ülkelerde dış pazarlara açılmaya başladı.Bu da sömürgecilik faaliyetlerini başlattı.
 • İngiltere deniz aşırı ülkelerde sömürge kurdu.Sanayi inkılabıyla birlikte ülkeler yeni teknolojik ürünlerle tanıştı.
slide32

Çelik,demir yolunun hammaddesidir.Çelik üretiminin artması demir yollarının yaygınlaşmasını sağlamıştır.

 • Sanayi alanında yatırım yapan ülkelerin teknolojileri hızla gelişti.
 • Sanayiciler hem ülkelerinin gelişmine katkıda bulunmuş hem de ödedikleri vergilerle yeni yatırımların yapılmasına kaynak sağlamışlardır.
 • Hızla gelişen otomasyon ve eletronik sistemler ile enerji üretim imkanları, sanayi yapıları ve teknolojilerinin gelişmesini sağlamıştır.
slide33

HATİCE YÜCEL

 • 20110906067
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 3-A