slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PATOGENITA A VIRULENCE MIKROBŮ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PATOGENITA A VIRULENCE MIKROBŮ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PATOGENITA A VIRULENCE MIKROBŮ - PowerPoint PPT Presentation


 • 441 Views
 • Uploaded on

PATOGENITA A VIRULENCE MIKROBŮ. Patogeny primární (obligátní) vyvolávají onemocnění u zdravých osob s nepostiženou imunitou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PATOGENITA A VIRULENCE MIKROBŮ' - jens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PATOGENITA

A

VIRULENCE MIKROBŮ

slide2
Patogeny primární (obligátní)
 • vyvolávají onemocnění u zdravých osob s nepostiženou imunitou
 • Jsou to původci klasických nákaz: záškrtu (Corynebacterium diphtheriae), břišního tyfu (Salmonella typhi), kapavky (Neisseria gonorrhoae), moru (Yersinia pestis) a mnoho dalších, každý má jiný stupeň patogenity

Patogeny oportunní (fakultativní)

 • vyvolávají onemocnění jen za jistých okolností - u jedinců se sníženou obranyschopností
slide3
PATOGENITA
 • souvisí s parazitismem, je to přirozená schopnost mikroba poškozovat a vyvolat onemocnění, je vlastností druhovou
  • přirozená
   • namířena proti jednomu živočišnému druhu (N. gonorrhoae)
   • proti více ž. druhům (B. anthracis)
   • proti všem ž. druhům (virus vztekliny)
  • experimentální

při využití laboratorních zvířat, např. injekčním podáním mikrobů

slide4
Podle přirozené patogenity dělíme mikroby na:
 • antropopatogenní - patogenní jen pro člověka
 • zoopatogenní – patogenní jen pro zvířata
 • zooantropopatogenní – pat. pro člověka i zvířata
 • fytopatogenní – patogenní jen pro rostliny

patogenita je dána:

 • vnímavostí makroorganismu
 • virulencí mikroorganismu
slide5
VIRULENCE
 • individuální vlastnost určitého kmene, vyjadřuje stupeň patogenity nebo kvantitativní vyjádření patogenity
 • určena 3 složkami:
  • kontagiozitou - schopnost přenášet se
  • toxicitou – schopnost mikrobů poškozovat hostitele (ale i obranou hostitele)
  • invazivitou – schopnost proniknout do tkání, udržet se v nich, množit se a šířit
 • stupeň virulence závisí na počtu virulentních bakteriálních buněk v populaci, selekcí je možné virulenci zvyšovat (pasáž na vnímavých zvířatech) nebo snižovat- atenuovat (pěstování za nepříznivých podmínek – vakcíny)
slide6
invazivita mikrobů je ovlivňována

- přítomností fimbrií (adherence)

- přítomností pouzdra

- přítomností lipidů

- produkcí enzymů umožňujících průnik

(penetraci) do tkání a poškozujících leukocyty

 • způsob šíření, rozvoje infekce, obranné mechanismy hostitele a příčiny chorobných změn = patogeneze infekce

! Dynamický vztah mezi hostitelem a parazitem,

snaha o vypuzení (kýchání, průjem),

záhuba hostitele = záhuba mikroba

slide7
INFEKCE neboli NÁKAZA
 • přítomnost mikroorganismů v určitém hostiteli
 • stav, kdy původce nákazy pronikne do organismu, množí se v něm a nepříznivě působí ve tkáních a na tělesných površích
 • konflikt mezi mikroorganismem a jeho hostitelem
 • výsledek střetu mezi mikro a makroorganismem:

ze strany mikrobaze strany makroorganismu

patogenita vnímavost/rezistence druhu

virulence stupeň nespecifické imunity

infekční dávka stupeň specifické imunity

slide8
KOLONIZACE
 • osídlení mikrobem nepatogenním nebo podmíněně patogenním, který nevyvolá chorobné příznaky
 • běžně jsou kolonizovány:

- kůže

- sliznice dutiny ústní a nosu

- střeva

- vaginy

- zevní ústí uretry

slide10
ENDOTOXIN
 • Obsažen v bakteriální buněčné stěně gramnegativních bakterií, ze kterých se uvolňuje při jejich rozpadu.
 • Endotoxin je:
  • termostabilní
  • má nespecifické biologické účinky
  • detoxikace se nedaří
  • je špatným antigenem, má nízkou imunizační aktivitu
biologick inky endotoxinu
Biologické účinky endotoxinu:
 • pyrogenní účinek – přímo na termoregulační centrum
 • vzestup hladiny krevního cukru
 • leukopenie s následnou leukocytózou
 • snížení fagocytární aktivity
 • stimulace tvorby protilátek
 • selhání cirkulace, způsobené poklesem TK – šok
slide12
EXOTOXINY
 • bílkoviny (toxické proteiny)
 • mají dobré antigenní vlastnosti
 • syntetizují se na ribozomech
 • v bakteriální buňce se mohou vyskytovat buď hotové nebo v inaktivním stavu jako prekurzor (prototoxin)
 • inaktivitaprototoxinu spočívá v jeho vazbě na RNA nebo protein, ze které je uvolňován působením bakteriálních enzymů
 • tvorba exotoxinu, podmíněná geneticky – chromozomálně, temperovanými fágy (profágy) (Dickůverytrogenní toxin), plazmidy (E. coli)
slide13
Obecná charakteristika exotoxinů
 • bakteriemi produkován (uvolňován) do vnějšího prostředí
 • chemicky - protein (albumin, globulin)
 • termolabilní, nesnese teplotu 56 – 60 oC s výjimkou botulotoxinu (rezistentní k varu 10 min) a stafylokokovýchenterotoxinů, (rezistentních k varu 20 min)
 • specifické účinky – podle klinických projevů lze určit o jaký toxin a bakteriální druh se jedná
 • možná detoxikace na anatoxin (toxoid)- zachované antigenní vlastnosti (vakcíny)
 • dobrý antigen, v organismu vzniká antitoxická protilátka – antitoxin
slide14
Vybrané druhy

bakteriálních exotoxinů

slide15
Difterický toxin
 • produkován Corynebacteriumdiphtheriae, jen lyzogenními kmeny, které obsahují ßprofág
 • termolabilní globulin, formolem lze připravit toxoid
 • inhibuje syntézu proteinů v hostitelské buňce
 • tvořen 2 fragmenty – A a B, spojené disulfidickými můstky a štěpitelné trypsinem
  • A - odpovědný za aktivitu
  • B – má vazebnou funkci (Ab namířeny proti fragmentu B)
slide16
Charakteristika záškrtu
 • lokální zánět – fibrinózněhemorag. nekróza vedoucí k tvorbě pablán, bakterie nepronikají do organismu
 • intoxikace organismu – přechodná obrna měkkého patra, poškození myokardu až jeho selhání, poškození parenchymatózních orgánů (jater, ledvin), hemoragie na pleuře,perikardu vedřeni nadledvin
slide17
Tetanický toxin
 • produkován Clostridium tetani za anaerobních podmínek,
 • složen ze 2 složek:
  • tetanolyzin– hemolyzinová složka (typu SLO), sdermonekrotickými a leukocidními vlastnostmi, uplatňují se při pomnožení C.tetani v ráně (uchycení infekce), pro vlastní patogenezu tetanu je to složka bezvýznamná
  • tetanospasmin - neurotoxin účinkující už v nepatrných dávkách, účinkuje v několika rovinách– interferuje s fcí synoptických reflexů v míše a s neuromuskulárním přenosem
slide18
Botulinický toxin
  • je protein produkovaný druhem Clostridium botulinum za anaerobních podmínek.
  • Je termorezistentní, v potravinách je ničen varem až po 10 min., je rezistentní proti HCl, peptickému a tryptickému trávení, vstřebává se proto neporušený střevní sliznicí. Nejčastěji se vyskytuje v potravinových konzervách (živé bakterie nemusí již být přítomny).
  • 7 antigenních typů: A, B, C, D, E, F,G, u lidských onemocnění se nejčastěji uplatňují typy A, B, po požití rybích konzerv event. E.
  • Botulotoxin je nejjedovatější toxin – 1 mg = 16000 LD pro člověka
  • Toxin je transportován krví, lymfou i podél nervů. Zasahuje periferně na neuromuskulární ploténce tím, že blokuje syntézu nebo uvolňování acetylcholinu. Dochází k přerušení přenosu vzruchu na cholinergických periferních nervech (vlákna pre-i postgangliová autonomního systému i motorické nervy kosterních svalů). Vznikají periferní paralýzy – poruchy oční akomodace, ptóza víček, následují paralýzy horních končetin, dolních končetin, břišních a dýchacích svalů, smrt nastává udušením za plného vědomí.
slide19
Erytrogenní (spálový, Dickův) toxin
  • je produkován streptokoky skupiny A
  • toxigenita je navozena mechanizmem lyzogenní konverze
  • je relativně termorezistentní, vydrží zahřívání 60 st. C několik hodin
  • Účinek: působí toxicky na kapiláry  toxický spálový exantém a enantém, má pyrogenní účinek.
  • Onemocnění probíhá jako angína se spal. exantémem a enantémem.
  • Je dobrým antigenem, ale nelze ho detoxikovat.
  • Kontrola imunitního stavu: Dickův test
   • při aplikaci erytrogenního toxinu do kůže vyvolává do 6 – 24 hodin erytém a mírný edém v místě vpichu = organizmus není imunní,
   • negativní reakce znamená, že v séru je přítomný antitoxin = organizmus je imunní, protilátky v séru zabrání vzniku spálové vyrážky, ale nezabrání vzniku angíny.
  • Dříve probíhala spála častěji v dnešní době je možnost recidiv, vzhledem k antibiotické léčbě (penicilin) a tudíž nedostatečné hladině protilátek.
toxic shock syndrom toxin 1 tsst 1
Toxic Shock Syndrom Toxin - 1 (TSST-1)
 • Staphylococcus aureus může produkovat TSST-1, způsobující závažný šokový stav.
slide21
Toxiny vyvolávající alimentární intoxikace
  • Toxin je produkován bakteriemi množícími se v kontaminované potravě, k onemocnění dochází účinkem preformovaného toxinu. Inkubační doba je proto krátká 1 – 6 hodin, závažnost příznaků závisí na množství požitého toxinu:
  •  slinění, nauzea, zvracení, průjem, dehydratace  poruchy cirkulace až kolaps (hlavně u dětí a starých lidí). Onemocnění odezní rychle s odstraněním toxinu přirozenou cestou do 1 – 3 dnů.
slide22
Stafylokokový enterotoxin
 • Bacilluscereus – emetic. toxin (rýže)
slide23
Toxiny produkované bakteriemi množícími se v tenkém střevě  toxikoinfekce.
  • Předpokladem je kolonizace střeva (adheziny), namnožené bakterie produkují toxin. průběžně  delší inkubační doba (1 – 5 dní) a delší průběh (týden – 10 dní)
  • tzv. enterotoxiny  vyvolávají přesun vody a elektrolytů z cirkulace do střevního lumen.
slide24
Mechanizmus působení se liší podle typu enterotoxinu.
 • aktivace systému adenylcykláza – cyklický adenosinmonofosfát
  • Campylobacter
  • Yersinia enterocolitica
  • E. coli
  • S. dysenteriae
 • aktivace guanosinmonofosfátu
  • Salmonella
  • E. coli
  • Vibrio cholerae
  • Bacillus cereus
  • Clostridium perfringes A
  • pseudomonády, proteus, klebsiely, enterobactery, citrobaktery, aeromonády,

Terapie: voda, elektrolyty, u těžkých forem antibiotika