slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Vlastimil Moulis, CSc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Vlastimil Moulis, CSc

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Ing. Vlastimil Moulis, CSc - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Uplatnění malé novely zákona 458/2000 Sb. v praxi ZČE, přístup k instalaci měření a k předávání dat do IS OTE provozovatele LDS na území ZČE. Ing. Vlastimil Moulis, CSc. Malá novela zákona 458/2000 Sb. v praxi ZČE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ing. Vlastimil Moulis, CSc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Uplatnění malé novely zákona 458/2000 Sb. v praxi ZČE, přístup k instalaci měření a k předávání dat do IS OTE provozovatele LDS na území ZČE

Ing. Vlastimil Moulis, CSc

mal novela z kona 458 2000 sb v praxi z e
Malá novela zákona 458/2000 Sb. v praxi ZČE
 • Od 1.1.2004 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci vybavení průběhovým měřením elektřiny.
 • Typy měření:
  • A – Průběhové měření elektřiny s dálkovým přenosem údajů
  • B – Průběhové měření elektřiny s odečtem pomocí ručního terminálu
  • C – Ostatní měření elektřiny
vyhl ka 218 2001 sb
Vyhláška 218/2001 Sb.
 • Současný výklad vyhlášky 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, v ZČE s ohledem na její připravovanou novelu:
  • Dnes jsou osazena všechna odběrná místa VVN měřením typu A.
  • K 1.1.2004 budou osazena všechna odběrná místa VN s technickým maximem (rezervovaným příkonem) nad 400kW měřením typu A a od 250kW do 400kW měřením typu B
  • Návrh novely vyhlášky obsahuje též povinnost odběratele připravit odběrné místo podle pravidel provozování distribuční soustavy.
nejd le it j povinnosti provozovatele lds k ote registrace distribu n soustavy
Nejdůležitější povinnosti provozovatele LDS k OTE – Registrace distribuční soustavy
 • LDS ve které se nachází odběratel, který chce změnit dodavatele semusí zaregistrovat u OTE jako distributor.
  • Distributor obdrží číselnou řadu, ze které očísluje odběrná místa v rámci své soustavy.
  • Obdrží čtečku a přístupovou čipovou kartu do systému CDS.
 • Tuto skutečnost oznámit distributorovi, do jehož sítě je připojen a případně upravit smlouvu o připojení. Ten přeregistruje u OTE dotčené odběrné místo na lokální distribuční soustavu. A začne předávat naměřená data za předací místo mezi soustavami.
nejd le it j povinnosti provozovatele lds k ote registrace opm z kazn k
Nejdůležitější povinnosti provozovatele LDS k OTE – Registrace OPM zákazníků
 • Zaregistrovat odběrné místo zákazníka, který se rozhodl změnit dodavatele, v CDS.
  • Po podepsání příslušných smluv se zákazníkem
  • Lze i pomocí webového formuláře.
 • Po obdržení žádosti od OTE potvrdit či zamítnout změnu dodavatele.
  • Žádost přijde mailem pouze v protokolu EDI nebo XML
  • Odpovědět je možné pomocí webového formuláře.
nejd le it j povinnosti provozovatele lds k ote skute n data
Nejdůležitější povinnosti provozovatele LDS k OTE – Skutečná data
 • Měřit a předávat skutečné hodnoty do CDS.
  • Z měření typu A se data předávají do 11 hod. následujícího pracovního dne.
  • Z měření typu B se data předávají do 4. pracovního dne následujícího měsíce.
  • Předávání naměřených hodinových průběhů je možné pouze pomocí protokolu XML nebo EDI.

Pozn.

 • Nejproblematičtější část předávání dat do CDS je předávání skutečných hodnot, protože je nelze předat pomocí webového formuláře.
 • Možnosti spolupráce mohou být u každého regionálního distributora jiné, proto je nutné v případě zájmu kontaktovat místně příslušného distributora.
mo nosti spolupr ce z e s provozovateli lds p i pr b hov m m en a p ed v n dat
Možnosti spolupráce ZČE s provozovateli LDS při průběhovém měření a předávání dat

Elektroměr

Odečtový systém

Systém pro komunikaci s OTE

OTE

 • Dodávka a nastavení měřidla
  • Nabízíme prodej měřidla, ověření a parametrizaci.
 • Instalace měřidla na odběrné místo
  • Tuto službu zatím neposkytujeme, neboť veškerá naše kapacita je vázána novelou vyhlášky 218/2001 Sb.
  • Lokální distributor má většinou vlastní elektrikáře, kteří zvládnou montáž podle námi poskytnutého návodu levněji.
mo nosti spolupr ce z e p i pr b hov m m en a p ed v n dat
Možnosti spolupráce ZČE při průběhovém měření a předávání dat

Elektroměr

Odečtový systém

Systém pro komunikaci s OTE

OTE

 • Pravidelný odečet
  • Zatím neposkytujeme.
  • Vyšší komunikační náklady (telefonní poplatky).
  • Omezená kapacita odečtové centrály a odečtových terminálů.
  • Lokální distributoři mají většinou vlastní informační systém schopný měřit průběh spotřeby.
  • V případě zájmu bychom vyžadovali instalaci měřidla a odečtové podstanice podle našeho standardu.
 • Zpracování a validace dat
  • Za validaci dat zodpovídá distributor.
  • Předání odpovědnosti musí být smluvně zajištěno.
mo nosti spolupr ce z e p i pr b hov m m en a p ed v n dat1
Možnosti spolupráce ZČE při průběhovém měření a předávání dat

Elektroměr

Odečtový systém

Systém pro komunikaci s OTE

OTE

 • Konverze do EDI nebo XML a předání OTE
  • Naše současné systémy na toto nejsou připraveny.
  • OTE očekává, že odesilatelem uvedeným ve zprávě je příslušný distributor.
  • Tuto službu dočasně poskytujeme jednomu distributorovi. Je to ovšem za cenu ruční úpravy každé zprávy.
mo nosti spolupr ce p i pr b hov m m en a p ed v n dat
Možnosti spolupráce při průběhovém měření a předávání dat
 • Podpora provozovatele LDS (prodej měřidla, technická pomoc)
  • Pokud má provozovatel vlastní systém na průběhové měření, je nejlepším řešením pro menší počet měření makro v MS Excelu.
 • Komplexní služba (od pořízení elektroměru po předání dat)
  • Je třeba upravit systémy REAS pro předávání dat
  • Umožnit v systému CDS předávání cizích dat (identifikace odesilatele)
  • Stanovit cenu (z pohledu lokálního distributora nemusí být přijatelná)
  • Smluvně ošetřit všechna rizika
kontaktn osoby v reas pro uvedenou problematiku

REAS

Jméno zaměstnance

e-mail

PRE

Rudolf Remeš

remes00@pre.cz

STE

D. Mareček

dmarecek@ste.cz

SČE

Vydra

vydra@sce.cz

ZČE

Pavel Švajner

svajner@zce.cz

JČE

Viktor Honsa

viktor.honsa@jce.cz

VČE

Petr Mervart

petr.mervart@vce.cz

SME

Jan Švidrnoch

jan.svidrnoch@sme.cz

JME

Jan Lavička

lavicka@jme.cz

Kontaktní osoby v REAS pro uvedenou problematiku

Čerpáno z dopisu ČSRES

slide12

Západočeská energetika, a.s.

moulisv@zce.cz

Děkuji za pozornost